polish

adr


ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 2 (22)/2013

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Polish Arbitration Association Quarterly)

The journal ADR. Arbitraż i Mediacja (ADR. Arbitration and Mediation) is published quarterly (spring, summer, fall and winter issues). It includes articles and other materials on issues related to arbitration, mediation and other forms of alternative dispute resolution: system-wide studies on specific legal institutions, comments on rulings, interdisciplinary works, cutting-edge works addressing legislative changes and trends in legal developments, and works addressing nagging or intriguing issues that arise in practice. The quarterly also publishes reports, reviews of Polish and foreign scholarly studies, bibliographical information, and rulings by arbitration courts and state courts addressing ADR issues.

More information at publisher's website

Aneta M. Arkuszewska

Party’s Attorney - Representative, Advisor, Psychologist, Negotiator, Mediator [Original title: Pełnomocnik strony - zastępca, doradca, psycholog, negocjator, mediator]

id:50234

Arkadiusz Bieliński

A Lawyer and His Mission Within the Framework of Alternative Dispute Resolution Procedures in the Context of the Crisis of Classical Judiciary System [Original title: Prawnik i jego misja w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów w warunkach kryzysu klasycznego wymiaru sprawiedliwości]

Key issues: general works

id:50235

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz

A Lawyer in Mediation [Original title: Prawnik w mediacji]

id:50236

Michael Leathes

Dispute Resolution Mules

Key issues: general works

id:50237

Katarzyna Michałowska

Amicable Resolution of Disputes Related to Foreign Investments [Original title: Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących inwestycji zagranicznych]

Key issues: investment arbitration

id:50238

Karolina Alama-Osmólska, Jakub Barański, Anna Rak, Katarzyna Sawicka

Report from Participation in Commercial Mediation Competition in Paris 8-13.2.2013 [Original title: Sprawozdanie z udziału w konkursie o mediacji w sprawach gospodarczych w Paryżu (8th ICC International Commercial Mediation Competition), 8-13.2.2013 r.]

id:50240

"Amicably - what it means? Mediation and Arbitration - Similarities and Differences" Transcript from the conference held at the Law and Administration Faculty of the University of Warsaw, on 23 March 2012 in Warsaw

id:50241

scroll up