polish

adr


ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 1 (23)/2013

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Polish Arbitration Association Quarterly)

The journal ADR. Arbitraż i Mediacja (ADR. Arbitration and Mediation) is published quarterly (spring, summer, fall and winter issues). It includes articles and other materials on issues related to arbitration, mediation and other forms of alternative dispute resolution: system-wide studies on specific legal institutions, comments on rulings, interdisciplinary works, cutting-edge works addressing legislative changes and trends in legal developments, and works addressing nagging or intriguing issues that arise in practice. The quarterly also publishes reports, reviews of Polish and foreign scholarly studies, bibliographical information, and rulings by arbitration courts and state courts addressing ADR issues.

More information at publisher's website

Magdalena Chalimoniuk-Zięba, Grzegorz Oklejak

Restorative justice and its practical use [Original title: Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce]

id:50224

Marek Dąbrowski

Legal nature of a mediation agreement concluded after initiating civil proceedings [Original title: Charakter prawny ugody mediacyjnej zawartej po wszczęciu postępowania cywilnego]

id:50225

Bartosz Mendyk

Mediation in Ukraine: current reality and future perspectives. Interview with Professor Vladislav Fedorenko [Original title: Mediacja na Ukrainie: rzeczywistość i perspektywy - wywiad z prof. Władysławem Fedorenko]

id:50226

Michał Pyka

Investment under Art. 25 paragraph 1 of the Washington Convention in the context of the idea of scientific paradigm [Original title: Inwestycja z art. 25 ust. 1 Konwencji waszyngtońskiej w świetle koncepcji paradygmatu naukowego]

Key issues: investment arbitration

id:50227

Karol Ryszkowski

Public Policy clause in arbitration proceedings vs. arbitrability of dispute [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu przed sądem polubownym a zdatność arbitrażowa]

Key issues: arbitrability of dispute

id:50228

Grażyna Górska, Krystian Mularczyk, Tadeusz Szewioła

Report from the 5th Polish-German seminar „Mediation as an alternative for resolution of cross-border family and commercial disputes” in Wrocław (12-13.10.2012) [Original title: Sprawozdanie z V. polsko-niemieckiego seminarium „Mediacja alternatywą rozwiązywania transgranicznych sporów cywilnych w sprawach rodzinnych i gospodarczych” we Wrocławiu (12-13.10.2012 r.)]

id:50229

Dorota Kamieniecka, Krystian Mularczyk

Report from a mediation seminar „From mediation to peaceful holidays” in Wieluń (12.12.2012) [Original title: Sprawozdanie z seminarium mediacyjnego „Od mediacji do spokojnych świąt” w Wieluniu (12.12.2012 r.)]

id:50230

Dorota Czura-Kalinowska, Krystian Mularczyk

Report from conference „Arbitration and mediation in theory and practice” in Poznań (15.1.2013) [Original title: Sprawozdanie z konferencji „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce” w Poznaniu (15.1.2013 r.)]

id:50231

Aleksandra Petrus-Schmidt

Invitation for a conference from the „Arbitration and Mediation in Theory and Practice” series in Nowy Tomyśl (19.4.2013) [Original title: Zaproszenie na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” w Nowym Tomyślu (19.4.2013 r.)]

id:50232

scroll up