polish

adr


ADR. Arbitraż i Mediacja Nr 4 (20)/2012

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (Polish Arbitration Association Quarterly)

The journal ADR. Arbitraż i Mediacja (ADR. Arbitration and Mediation) is published quarterly (spring, summer, fall and winter issues). It includes articles and other materials on issues related to arbitration, mediation and other forms of alternative dispute resolution: system-wide studies on specific legal institutions, comments on rulings, interdisciplinary works, cutting-edge works addressing legislative changes and trends in legal developments, and works addressing nagging or intriguing issues that arise in practice. The quarterly also publishes reports, reviews of Polish and foreign scholarly studies, bibliographical information, and rulings by arbitration courts and state courts addressing ADR issues.

More information at publisher's website

Aleksandra Budniak

Arbitrability [Original title: Zdolność arbitrażowa]

Key issues: arbitrability of dispute

id:50211

Robert Cichórz, Henryk Sobociński

Western Pomerania Court of Arbitration: Grounds of Operations and Issuing of Awards [Original title: Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego - podstawy funkcjonowania i orzekania]

id:50212

Tomasz Cyrol

Sports Mediation in Poland [Original title: Mediacja sportowa w Polsce]

id:50213

Aleksiej Czepik

Court Mediation in Civil Cases in the Russian Federation [Original title: Mediacja sądowa w sprawach cywilnych w Federacji Rosyjskiej]

id:50214

Marcin Grabowski

e-Mediation as a Method of Dispute Resolution in e-Commerce[Original title: E-mediacja jako metoda rozwiązywania sporów w handlu elektronicznym ]

id:50215

Dariusz P. Kała

Grounds for Petition to Set Aside Arbitration Award [Original title: Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

id:50216

Monika Michalska-Marciniak

Appeal in Proceedings Based on Petition to Set Aside Arbitration Award [Original title: Instancyjność postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Key issues: petition to set aside arbitration award

id:50217

Urszula Roguzińska

On the Scope of Binding of Arbitration by the Law Applicable for Deciding on the Merits in International Commercial Arbitration [Original title: O zakresie związania arbitrażu prawem właściwym dla rozstrzygnięcia meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Key issues: arbitration procedure

id:50218

Katarzyna Skowrońska

The Role of Advocates and Legal Advisers as Attorneys in Commercial Negotiations and Mediations [Original title: Rola adwokatów i radców prawnych jako pełnomocników stron w negocjacjach i mediacjach gospodarczych]

id:50219

Filip Balcerzak

International Academy for Arbitration Law - review [Original title: International Academy for Arbitration Law - recenzja]

Key issues: general works

id:50220

Radosław Flejszar, Mateusz Pękala

Report from the 5th Lviv International Forum „Alternative Dispute Resolution Methods (ADR)”, Lviv-Bryukhovyci (24-25.5.2012) [Original title: Sprawozdanie z V Lwowskiego Międzynarodowego Forum „Alternatywne Sposoby Rozstrzygania Sporów (ADR)”, Lwów-Brzuchowice (24-25.5.2012 r.)]

id:50221

Grażyna Górska, Krystian Mularczyk

Report from Mediation Seminar „From Conflict to Mediation: Practical Aspects of Mediation”, Oława (23.10.2012) [Original title: Sprawozdanie z seminarium mediacyjnego pt.„Od konfliktu do mediacji - aspekty praktyczne mediacji”, Oława (23.10.2012 r.)]

id:50222

Krystian Mularczyk, Aleksandra Petrus-Schmidt

Report from the Conference Arbitrators and Mediators in settling national and international disputes within the Series Arbitration and Mediation in Central and Eastern Europe and Some Asian Countries, Baku (Azerbaijan, 25.10.2012) [Original title: Sprawozdanie z konferencji z cyklu Arbitration and Mediation in Central and Eastern Europe and Some Asian Countries pt. Arbitrators and Mediators in settling national and international disputes, Baku (Azerbejdżan, 25.10.2012 r.)]

id:50223

scroll up