polish

key issues

arbitration agreement | bibliography

print back

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Arbitration Clause based on Article 33 of the CMR Convention [Original title: Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 43-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30825

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Arbitration Clause based on Article 33 of the CMR Convention [Original title: Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 43-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30825

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Arbitration Clause based on Article 33 of the CMR Convention [Original title: Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 43-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30825

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Arbitration Clause based on Article 33 of the CMR Convention [Original title: Klauzula arbitrażowa w oparciu o art. 33 Konwencji CMR]

Biul.Arb. 2009, No. 9, p. 43-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30825

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Wiadomości Prawnicze 1934, No. 1, p. 9-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30030

Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Wiadomości Prawnicze 1934, No. 1, p. 9-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30030

Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Wiadomości Prawnicze 1934, No. 1, p. 9-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30030

Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand, Akerberg Armand

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Wiadomości Prawnicze 1934, No. 1, p. 9-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30030

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber (section I) of the Supreme Court dated 8 August 1931, R. 395/31. (re: the Expiry of the Arbitration Clause as a Result of an Arbitration Proceedings Carried Out by an Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej (sek. I) Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1931 R. 395/31. (dot. wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny na skutek odmowy przeprowadzenia postępowania przez sędziego polubownego)]

OSP 1932 (vol. 11), item 144, p. 128-129

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30586

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber (section I) of the Supreme Court dated 8 August 1931, R. 395/31. (re: the Expiry of the Arbitration Clause as a Result of an Arbitration Proceedings Carried Out by an Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej (sek. I) Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1931 R. 395/31. (dot. wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny na skutek odmowy przeprowadzenia postępowania przez sędziego polubownego)]

OSP 1932 (vol. 11), item 144, p. 128-129

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30586

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber (section I) of the Supreme Court dated 8 August 1931, R. 395/31. (re: the Expiry of the Arbitration Clause as a Result of an Arbitration Proceedings Carried Out by an Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej (sek. I) Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1931 R. 395/31. (dot. wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny na skutek odmowy przeprowadzenia postępowania przez sędziego polubownego)]

OSP 1932 (vol. 11), item 144, p. 128-129

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30586

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Commentary on the Ruling of the Third Chamber (section I) of the Supreme Court dated 8 August 1931, R. 395/31. (re: the Expiry of the Arbitration Clause as a Result of an Arbitration Proceedings Carried Out by an Arbitrator) [Original title: Glosa do orzeczenia izby trzeciej (sek. I) Sądu Najwyższego z 8 sierpnia 1931 R. 395/31. (dot. wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny na skutek odmowy przeprowadzenia postępowania przez sędziego polubownego)]

OSP 1932 (vol. 11), item 144, p. 128-129

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30586

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Arbitration Clause in the Bill of Lading and the Carrier’s Liability. Commentary on the Gdańsk Provincial Court Judgement of 24.3.1969, II-C 87/68 [Original title: Klauzula arbitrażowa w konosamencie i odpowiedzialność przewoźnika. Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.3.1969 r., II-C 87/68]

TGM 1969, No. 8-9, p. 360-362

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30448

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Arbitration Clause in the Bill of Lading and the Carrier’s Liability. Commentary on the Gdańsk Provincial Court Judgement of 24.3.1969, II-C 87/68 [Original title: Klauzula arbitrażowa w konosamencie i odpowiedzialność przewoźnika. Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.3.1969 r., II-C 87/68]

TGM 1969, No. 8-9, p. 360-362

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30448

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Arbitration Clause in the Bill of Lading and the Carrier’s Liability. Commentary on the Gdańsk Provincial Court Judgement of 24.3.1969, II-C 87/68 [Original title: Klauzula arbitrażowa w konosamencie i odpowiedzialność przewoźnika. Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.3.1969 r., II-C 87/68]

TGM 1969, No. 8-9, p. 360-362

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30448

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Arbitration Clause in the Bill of Lading and the Carrier’s Liability. Commentary on the Gdańsk Provincial Court Judgement of 24.3.1969, II-C 87/68 [Original title: Klauzula arbitrażowa w konosamencie i odpowiedzialność przewoźnika. Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 24.3.1969 r., II-C 87/68]

TGM 1969, No. 8-9, p. 360-362

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30448

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Effectiveness of the Polish Courts Decisions with Respect to Arbitration Clauses in Maritime Transportation Documents [Original title: Skuteczność orzecznictwa sądów polskich co do klauzul arbitrażowych zamieszczonych w dokumentach przewozu morskiego]

PHZ 1971, No. 26-27, p. 220-234

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30601

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Effectiveness of the Polish Courts Decisions with Respect to Arbitration Clauses in Maritime Transportation Documents [Original title: Skuteczność orzecznictwa sądów polskich co do klauzul arbitrażowych zamieszczonych w dokumentach przewozu morskiego]

PHZ 1971, No. 26-27, p. 220-234

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30601

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Effectiveness of the Polish Courts Decisions with Respect to Arbitration Clauses in Maritime Transportation Documents [Original title: Skuteczność orzecznictwa sądów polskich co do klauzul arbitrażowych zamieszczonych w dokumentach przewozu morskiego]

PHZ 1971, No. 26-27, p. 220-234

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30601

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Anders Przemysław

Effectiveness of the Polish Courts Decisions with Respect to Arbitration Clauses in Maritime Transportation Documents [Original title: Skuteczność orzecznictwa sądów polskich co do klauzul arbitrażowych zamieszczonych w dokumentach przewozu morskiego]

PHZ 1971, No. 26-27, p. 220-234

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30601

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni

Common Courts’ Assessment of Effectiveness of Bill of Lading Arbitration Clauses [Original title: Ocena skuteczności klauzul arbitrażowych w konosamencie przez sądy powszechne]

TGM 1970, No. 3, p. 110-113

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30602

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni

Common Courts’ Assessment of Effectiveness of Bill of Lading Arbitration Clauses [Original title: Ocena skuteczności klauzul arbitrażowych w konosamencie przez sądy powszechne]

TGM 1970, No. 3, p. 110-113

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30602

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni

Common Courts’ Assessment of Effectiveness of Bill of Lading Arbitration Clauses [Original title: Ocena skuteczności klauzul arbitrażowych w konosamencie przez sądy powszechne]

TGM 1970, No. 3, p. 110-113

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30602

Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni, Anders Przemysław, Anders Przemysław, Malaka Antoni, Malaka Antoni

Common Courts’ Assessment of Effectiveness of Bill of Lading Arbitration Clauses [Original title: Ocena skuteczności klauzul arbitrażowych w konosamencie przez sądy powszechne]

TGM 1970, No. 3, p. 110-113

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30602

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

To the Interpretation of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Do wykładni K.P.C. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 5, p. 8-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30035

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

To the Interpretation of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Do wykładni K.P.C. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 5, p. 8-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30035

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

To the Interpretation of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Do wykładni K.P.C. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 5, p. 8-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30035

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

To the Interpretation of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Do wykładni K.P.C. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 5, p. 8-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30035

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Arbitration Agreement in Testament [Original title: Zapis na sąd polubowny w testamencie]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 647-655

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31540

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Arbitration Agreement in Testament [Original title: Zapis na sąd polubowny w testamencie]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 647-655

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31540

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Arbitration Agreement in Testament [Original title: Zapis na sąd polubowny w testamencie]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 647-655

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31540

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Arbitration Agreement in Testament [Original title: Zapis na sąd polubowny w testamencie]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 647-655

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31540

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Jurisdiction of Arbitral Tribunals in Investment Disputes and the Issue of the Applicability of the Most Favoured Nation Treatment to the Host States’ Consent to Arbitrate [Original title: Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania]

PPPM 2013, No. 12, p. 133-164

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31302

Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Jurisdiction of Arbitral Tribunals in Investment Disputes and the Issue of the Applicability of the Most Favoured Nation Treatment to the Host States’ Consent to Arbitrate [Original title: Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania]

PPPM 2013, No. 12, p. 133-164

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31302

Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Jurisdiction of Arbitral Tribunals in Investment Disputes and the Issue of the Applicability of the Most Favoured Nation Treatment to the Host States’ Consent to Arbitrate [Original title: Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania]

PPPM 2013, No. 12, p. 133-164

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31302

Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Sołtysik Stanisław, Sołtysik Stanisław, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Jurisdiction of Arbitral Tribunals in Investment Disputes and the Issue of the Applicability of the Most Favoured Nation Treatment to the Host States’ Consent to Arbitrate [Original title: Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania]

PPPM 2013, No. 12, p. 133-164

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31302

Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew

Summons to Attempt to Reach a Settlement in a Case under the Jurisdiction of the Arbitral Tribunal and the Interruption of the Limitation Period of the Claims [Original title: Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie podporządkowanej kognicji sądu polubownego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 40-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31521

Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew

Summons to Attempt to Reach a Settlement in a Case under the Jurisdiction of the Arbitral Tribunal and the Interruption of the Limitation Period of the Claims [Original title: Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie podporządkowanej kognicji sądu polubownego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 40-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31521

Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew

Summons to Attempt to Reach a Settlement in a Case under the Jurisdiction of the Arbitral Tribunal and the Interruption of the Limitation Period of the Claims [Original title: Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie podporządkowanej kognicji sądu polubownego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 40-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31521

Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew, Banaszczyk Zbigniew

Summons to Attempt to Reach a Settlement in a Case under the Jurisdiction of the Arbitral Tribunal and the Interruption of the Limitation Period of the Claims [Original title: Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie podporządkowanej kognicji sądu polubownego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 40-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31521

Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna, Barańska Anna

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31966

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32001

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32001

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32001

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32001

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32002

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32002

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32002

Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria, Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32002

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz

On the Use of Arbitration Clauses in the Law on Securities – Selected Aspects [Original title: O zastosowaniu klauzul arbitrażowych w prawie papierów wartościowych – wybrane aspekty]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31247

Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz

On the Use of Arbitration Clauses in the Law on Securities – Selected Aspects [Original title: O zastosowaniu klauzul arbitrażowych w prawie papierów wartościowych – wybrane aspekty]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31247

Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz

On the Use of Arbitration Clauses in the Law on Securities – Selected Aspects [Original title: O zastosowaniu klauzul arbitrażowych w prawie papierów wartościowych – wybrane aspekty]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31247

Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz, Bednarz Mateusz

On the Use of Arbitration Clauses in the Law on Securities – Selected Aspects [Original title: O zastosowaniu klauzul arbitrażowych w prawie papierów wartościowych – wybrane aspekty]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 17-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31247

Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J.

Arbitration Agreement, MDR Clauses and Relation thereof to Nature of Jurisdictional Decisions on the Break of Legal Cultures

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 411-437

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30928

Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J.

Arbitration Agreement, MDR Clauses and Relation thereof to Nature of Jurisdictional Decisions on the Break of Legal Cultures

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 411-437

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30928

Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J.

Arbitration Agreement, MDR Clauses and Relation thereof to Nature of Jurisdictional Decisions on the Break of Legal Cultures

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 411-437

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30928

Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J., Bělohlávek Alexander J.

Arbitration Agreement, MDR Clauses and Relation thereof to Nature of Jurisdictional Decisions on the Break of Legal Cultures

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 411-437

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30928

Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration [Original title: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Stud. Prawn. KUL 2010, No. 2/3, p. 19-34

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31263

Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration [Original title: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Stud. Prawn. KUL 2010, No. 2/3, p. 19-34

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31263

Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration [Original title: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Stud. Prawn. KUL 2010, No. 2/3, p. 19-34

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31263

Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta, Biały Aneta

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration [Original title: Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Stud. Prawn. KUL 2010, No. 2/3, p. 19-34

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31263

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Arbitrability Under Article 1157 of the CCP and Disputes Regarding Declaration of Invalidity or Reversal of Resolutions in Capital Companies [Original title: Zdatność arbitrażowa z art. 1157 k.p.c. a spory o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał spółek kapitałowych]

R.Pr. - dod. 2012, No. 127/128, p. 2-4

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31061

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira

Arbitration agreement and notarial activities (selected issues) [Original title: Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)]

Rejent 2007, No. 9, p. 9-31

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32041

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira

Arbitration agreement and notarial activities (selected issues) [Original title: Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)]

Rejent 2007, No. 9, p. 9-31

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32041

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira

Arbitration agreement and notarial activities (selected issues) [Original title: Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)]

Rejent 2007, No. 9, p. 9-31

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32041

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Marszałkowska-Krześ Elwira, Marszałkowska-Krześ Elwira

Arbitration agreement and notarial activities (selected issues) [Original title: Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia)]

Rejent 2007, No. 9, p. 9-31

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32041

Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31894

Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31894

Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31894

Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata, Bławat Malgorzata

Interpretation and Conversion of an Unenforceable Arbitration Agreement. Comments in Light of the Stance of the Supreme Court [Original title: Wykładnia i konwersja niewykonalnego zapisu na sąd polubowny. Uwagi na tle stanowiska Sądu Najwyższego]

KPP 2017, No. 2, p. 463-492

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31894

Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31127

Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31127

Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31127

Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna, Bodio Joanna

Arbitrability and the Objective Scope of the Arbitration Agreement According to the Polish Civil Procedure Code [Original title: Zdatność arbitrażowa a zakres przedmiotowy zapisu na sąd polubowny według Kodeksu postępowania cywilnego]

R. Pr. - dod. 2012, No. 125, p. 2-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31127

Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30203

Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30203

Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30203

Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan, Brol Jan

Arbitration Clause in the Light of Bankruptcy Law [Original title: Klauzula arbitrażowa w świetle prawa upadłościowego]

PUG 1999, No. 3, p. 14-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30203

Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30460

Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30460

Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30460

Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold, Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30460

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30877

Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30877

Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30877

Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub, Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30877

Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota, Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31147

Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota, Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31147

Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota, Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31147

Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota, Robenek Marcin, Robenek Marcin, Bryndal Dorota, Bryndal Dorota

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31147

Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric, Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric, Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric, Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric, Buchman Louis B., Buchman Louis B., Loquin Eric, Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31814

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31814

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31814

Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra, Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31814

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31799

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31799

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31799

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31799

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Please of arbitration agreement in conciliation proceedings [Original title: Podniesienie zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 641-660

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32103

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Please of arbitration agreement in conciliation proceedings [Original title: Podniesienie zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 641-660

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32103

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Please of arbitration agreement in conciliation proceedings [Original title: Podniesienie zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 641-660

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32103

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Please of arbitration agreement in conciliation proceedings [Original title: Podniesienie zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 641-660

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32103

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Arbitrability of intra-corporate disputes in Poland after the amendment of the Civil Procedure Code as compared to selected foreign legal systems [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w Polsce po nowelizacji KPC na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 3, p. 15-36

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32124

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Arbitrability of intra-corporate disputes in Poland after the amendment of the Civil Procedure Code as compared to selected foreign legal systems [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w Polsce po nowelizacji KPC na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 3, p. 15-36

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32124

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Arbitrability of intra-corporate disputes in Poland after the amendment of the Civil Procedure Code as compared to selected foreign legal systems [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w Polsce po nowelizacji KPC na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 3, p. 15-36

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32124

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Arbitrability of intra-corporate disputes in Poland after the amendment of the Civil Procedure Code as compared to selected foreign legal systems [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w Polsce po nowelizacji KPC na tle wybranych zagranicznych porządków prawnych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 3, p. 15-36

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32124

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The Utility of Arbitration in the Perspective of Resolving Disputes about the Validity of Resolutions of Company Organs [Original title: Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, No. 8, p. 163-183

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31820

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The Utility of Arbitration in the Perspective of Resolving Disputes about the Validity of Resolutions of Company Organs [Original title: Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, No. 8, p. 163-183

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31820

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The Utility of Arbitration in the Perspective of Resolving Disputes about the Validity of Resolutions of Company Organs [Original title: Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, No. 8, p. 163-183

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31820

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The Utility of Arbitration in the Perspective of Resolving Disputes about the Validity of Resolutions of Company Organs [Original title: Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, No. 8, p. 163-183

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31820

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy, Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy

The Existence, Validity and Effectiveness of an Arbitration Agreement Executed on the Basis of an Inra-Eu BIT [Original title: Istnienie, ważność i skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego na podstawie intra-EU BIT]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 87-98

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31285

Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy, Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy

The Existence, Validity and Effectiveness of an Arbitration Agreement Executed on the Basis of an Inra-Eu BIT [Original title: Istnienie, ważność i skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego na podstawie intra-EU BIT]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 87-98

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31285

Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy, Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy

The Existence, Validity and Effectiveness of an Arbitration Agreement Executed on the Basis of an Inra-Eu BIT [Original title: Istnienie, ważność i skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego na podstawie intra-EU BIT]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 87-98

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31285

Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy, Cichomska Marta, Cichomska Marta, Janas Ignacy, Janas Ignacy

The Existence, Validity and Effectiveness of an Arbitration Agreement Executed on the Basis of an Inra-Eu BIT [Original title: Istnienie, ważność i skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego na podstawie intra-EU BIT]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 87-98

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31285

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

The Arbitration Agreement Regarding the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Supreme Court Judgement Dated 24 November 2010 (II CSK 291/10)[Original title: Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10)]

MPB 2011, No. 10, p.

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31120

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

The Arbitration Agreement Regarding the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Supreme Court Judgement Dated 24 November 2010 (II CSK 291/10)[Original title: Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10)]

MPB 2011, No. 10, p.

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31120

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

The Arbitration Agreement Regarding the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Supreme Court Judgement Dated 24 November 2010 (II CSK 291/10)[Original title: Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10)]

MPB 2011, No. 10, p.

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31120

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

The Arbitration Agreement Regarding the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Supreme Court Judgement Dated 24 November 2010 (II CSK 291/10)[Original title: Zapis na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 listopada 2010 r. (II CSK 291/10)]

MPB 2011, No. 10, p.

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31120

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration Agreement and Affiliated Companies – Basic Problems [Original title: Umowa o arbitraż a spółki powiązane – podstawowe problemy]

KPP 2017, No. 3, p. 631-648

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31904

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration Agreement and Affiliated Companies – Basic Problems [Original title: Umowa o arbitraż a spółki powiązane – podstawowe problemy]

KPP 2017, No. 3, p. 631-648

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31904

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration Agreement and Affiliated Companies – Basic Problems [Original title: Umowa o arbitraż a spółki powiązane – podstawowe problemy]

KPP 2017, No. 3, p. 631-648

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31904

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration Agreement and Affiliated Companies – Basic Problems [Original title: Umowa o arbitraż a spółki powiązane – podstawowe problemy]

KPP 2017, No. 3, p. 631-648

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31904

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31942

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31942

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31942

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31942

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 11, p. 321-323, [part III]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30044

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 9, p. 271-275, [part I]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30042

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 11, p. 321-323, [part III]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30044

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 9, p. 271-275, [part I]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30042

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 9, p. 271-275, [part I]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30042

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 11, p. 321-323, [part III]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30044

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 10, p. 296-303, [part II]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30043

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 10, p. 296-303, [part II]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30043

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 9, p. 271-275, [part I]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30042

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 10, p. 296-303, [part II]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30043

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 10, p. 296-303, [part II]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30043

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Arbitration in Transitory Years [Original title: Sądownictwo polubowne w latach przejściowych]

Wil.Prz.Praw. 1934, No. 11, p. 321-323, [part III]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30044

Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz

Bank Enforcement Title and the Arbitration Agreement [Original title: Bankowy tytuł egzekucyjny a umowa arbitrażowa]

Pr.B. 2007, No. 10, p. 103-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30465

Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz

Bank Enforcement Title and the Arbitration Agreement [Original title: Bankowy tytuł egzekucyjny a umowa arbitrażowa]

Pr.B. 2007, No. 10, p. 103-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30465

Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz

Bank Enforcement Title and the Arbitration Agreement [Original title: Bankowy tytuł egzekucyjny a umowa arbitrażowa]

Pr.B. 2007, No. 10, p. 103-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30465

Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz, Czech Tomasz

Bank Enforcement Title and the Arbitration Agreement [Original title: Bankowy tytuł egzekucyjny a umowa arbitrażowa]

Pr.B. 2007, No. 10, p. 103-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30465

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal construction of an Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

PEP 2006, No. 10, p. 48-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30797

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal construction of an Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

PEP 2006, No. 10, p. 48-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30797

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal construction of an Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

PEP 2006, No. 10, p. 48-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30797

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal construction of an Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

PEP 2006, No. 10, p. 48-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30797

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal Structure of the Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 29-38

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30112

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal Structure of the Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 29-38

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30112

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal Structure of the Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 29-38

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30112

Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila, Dębowska Kamila

Legal Structure of the Arbitration Agreement in Trade [Original title: Konstrukcja prawna umowy o arbitraż stosowana w obrocie gospodarczym]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 29-38

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30112

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander

Arbitrability of Corporate Disputes on Challenging Resolutions – a German Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał – perspektywa niemiecka]

PPH 2016, No 3, p. 30-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31517

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander

Arbitrability of Corporate Disputes on Challenging Resolutions – a German Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał – perspektywa niemiecka]

PPH 2016, No 3, p. 30-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31517

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander

Arbitrability of Corporate Disputes on Challenging Resolutions – a German Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał – perspektywa niemiecka]

PPH 2016, No 3, p. 30-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31517

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Dolgorukow Alexander, Dolgorukow Alexander

Arbitrability of Corporate Disputes on Challenging Resolutions – a German Perspective [Original title: Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych o zaskarżanie uchwał – perspektywa niemiecka]

PPH 2016, No 3, p. 30-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31517

Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria

Commentary on the Supreme Court Judgement of 9.7.1979, II CZ 37/77 (re: the Right to Enter into Agreements for Subjecting Disputes to Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z 9.7.1979 r., II CZ 37/77 (dot. prawa do zawierania umów o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego)]

OSPiKA 1980, item 228 c

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30217

Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria

Commentary on the Supreme Court Judgement of 9.7.1979, II CZ 37/77 (re: the Right to Enter into Agreements for Subjecting Disputes to Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z 9.7.1979 r., II CZ 37/77 (dot. prawa do zawierania umów o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego)]

OSPiKA 1980, item 228 c

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30217

Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria

Commentary on the Supreme Court Judgement of 9.7.1979, II CZ 37/77 (re: the Right to Enter into Agreements for Subjecting Disputes to Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z 9.7.1979 r., II CZ 37/77 (dot. prawa do zawierania umów o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego)]

OSPiKA 1980, item 228 c

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30217

Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria, Dragun Maria

Commentary on the Supreme Court Judgement of 9.7.1979, II CZ 37/77 (re: the Right to Enter into Agreements for Subjecting Disputes to Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z 9.7.1979 r., II CZ 37/77 (dot. prawa do zawierania umów o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego)]

OSPiKA 1980, item 228 c

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30217

Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria

Commentary on the Gdańsk Administrative Court Decision of 11.12.1996, I ACz 1007/96 (re: the Form of the Power of Attorney to Enter into an Arbitration Agreement) [Original title: Glosa do postanowienia SA w Gdańsku z dnia 11.12.1996 r., I ACz 1007/96 (dot. formy udzielenia pełnomocnictwa dla dokonania zapisu na sąd polubowny)]

OSP 1997, No. 7-8, item 146 c., p. 399-402

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30218

Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria

Commentary on the Gdańsk Administrative Court Decision of 11.12.1996, I ACz 1007/96 (re: the Form of the Power of Attorney to Enter into an Arbitration Agreement) [Original title: Glosa do postanowienia SA w Gdańsku z dnia 11.12.1996 r., I ACz 1007/96 (dot. formy udzielenia pełnomocnictwa dla dokonania zapisu na sąd polubowny)]

OSP 1997, No. 7-8, item 146 c., p. 399-402

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30218

Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria

Commentary on the Gdańsk Administrative Court Decision of 11.12.1996, I ACz 1007/96 (re: the Form of the Power of Attorney to Enter into an Arbitration Agreement) [Original title: Glosa do postanowienia SA w Gdańsku z dnia 11.12.1996 r., I ACz 1007/96 (dot. formy udzielenia pełnomocnictwa dla dokonania zapisu na sąd polubowny)]

OSP 1997, No. 7-8, item 146 c., p. 399-402

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30218

Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria, Dragun-Gertner Maria

Commentary on the Gdańsk Administrative Court Decision of 11.12.1996, I ACz 1007/96 (re: the Form of the Power of Attorney to Enter into an Arbitration Agreement) [Original title: Glosa do postanowienia SA w Gdańsku z dnia 11.12.1996 r., I ACz 1007/96 (dot. formy udzielenia pełnomocnictwa dla dokonania zapisu na sąd polubowny)]

OSP 1997, No. 7-8, item 146 c., p. 399-402

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30218

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

Conditional Effectiveness of the Arbitration Agreement

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 125-149

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31551

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

Conditional Effectiveness of the Arbitration Agreement

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 125-149

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31551

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

Conditional Effectiveness of the Arbitration Agreement

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 125-149

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31551

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

Conditional Effectiveness of the Arbitration Agreement

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 125-149

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31551

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Bankruptcy and Dispute Arbitrability. A Commentary [Original title: Upadłość a poddanie sporu pod rozstrzygnięcie. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 85-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31358

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Bankruptcy and Dispute Arbitrability. A Commentary [Original title: Upadłość a poddanie sporu pod rozstrzygnięcie. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 85-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31358

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Bankruptcy and Dispute Arbitrability. A Commentary [Original title: Upadłość a poddanie sporu pod rozstrzygnięcie. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 85-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31358

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Bankruptcy and Dispute Arbitrability. A Commentary [Original title: Upadłość a poddanie sporu pod rozstrzygnięcie. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 85-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31358

E. D., E. D., E. D., E. D.

Amendment of the Provisions on Arbitration [Original title: Nowelizacja przepisów o sądzie polubownym]

PPH 1926, No. 2, p. 110-114

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30052

E. D., E. D., E. D., E. D.

Amendment of the Provisions on Arbitration [Original title: Nowelizacja przepisów o sądzie polubownym]

PPH 1926, No. 2, p. 110-114

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30052

E. D., E. D., E. D., E. D.

Amendment of the Provisions on Arbitration [Original title: Nowelizacja przepisów o sądzie polubownym]

PPH 1926, No. 2, p. 110-114

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30052

E. D., E. D., E. D., E. D.

Amendment of the Provisions on Arbitration [Original title: Nowelizacja przepisów o sądzie polubownym]

PPH 1926, No. 2, p. 110-114

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30052

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy

Is an Arbitration Clause in a Bill of Lading Valid? Commentary on the Supreme Court Ruling of 9.1.1969, I CZ 3/68 [Original title: Czy klauzula arbitrażowa w konosamencie jest ważna? Glosa do postanowienia SN z 9.1.1969 r., I CZ 3/68]

TGM 1969, No. 12, p. 549-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30468

Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy

Is an Arbitration Clause in a Bill of Lading Valid? Commentary on the Supreme Court Ruling of 9.1.1969, I CZ 3/68 [Original title: Czy klauzula arbitrażowa w konosamencie jest ważna? Glosa do postanowienia SN z 9.1.1969 r., I CZ 3/68]

TGM 1969, No. 12, p. 549-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30468

Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy

Is an Arbitration Clause in a Bill of Lading Valid? Commentary on the Supreme Court Ruling of 9.1.1969, I CZ 3/68 [Original title: Czy klauzula arbitrażowa w konosamencie jest ważna? Glosa do postanowienia SN z 9.1.1969 r., I CZ 3/68]

TGM 1969, No. 12, p. 549-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30468

Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy, Fabian Jerzy

Is an Arbitration Clause in a Bill of Lading Valid? Commentary on the Supreme Court Ruling of 9.1.1969, I CZ 3/68 [Original title: Czy klauzula arbitrażowa w konosamencie jest ważna? Glosa do postanowienia SN z 9.1.1969 r., I CZ 3/68]

TGM 1969, No. 12, p. 549-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30468

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Arbitration Courts Under Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne wedle kodeksu postępowania cywilnego.]

PPiA 1931, No. 3, p. 303-322

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30060

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Arbitration Courts Under Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne wedle kodeksu postępowania cywilnego.]

PPiA 1931, No. 3, p. 303-322

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30060

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Arbitration Courts Under Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne wedle kodeksu postępowania cywilnego.]

PPiA 1931, No. 3, p. 303-322

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30060

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Arbitration Courts Under Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne wedle kodeksu postępowania cywilnego.]

PPiA 1931, No. 3, p. 303-322

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30060

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Are Rights and Obligations of Court Procedure Nature Transferred to Legal Successors? [Original title: Czy prawa i obowiązki natury procesowej przechodzą na prawonabywców?]

PS 1930, No. 3, p. 71-74

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30054

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Are Rights and Obligations of Court Procedure Nature Transferred to Legal Successors? [Original title: Czy prawa i obowiązki natury procesowej przechodzą na prawonabywców?]

PS 1930, No. 3, p. 71-74

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30054

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Are Rights and Obligations of Court Procedure Nature Transferred to Legal Successors? [Original title: Czy prawa i obowiązki natury procesowej przechodzą na prawonabywców?]

PS 1930, No. 3, p. 71-74

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30054

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Are Rights and Obligations of Court Procedure Nature Transferred to Legal Successors? [Original title: Czy prawa i obowiązki natury procesowej przechodzą na prawonabywców?]

PS 1930, No. 3, p. 71-74

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30054

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Binding Force of the Arbitration Clause After Setting Aside of the Award [Original title: Moc zapisu na sąd polubowny po uchyleniu jego wyroku.]

PPC 1938, No. 16-17-18, p. 512-516

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30058

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Binding Force of the Arbitration Clause After Setting Aside of the Award [Original title: Moc zapisu na sąd polubowny po uchyleniu jego wyroku.]

PPC 1938, No. 16-17-18, p. 512-516

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30058

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Binding Force of the Arbitration Clause After Setting Aside of the Award [Original title: Moc zapisu na sąd polubowny po uchyleniu jego wyroku.]

PPC 1938, No. 16-17-18, p. 512-516

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30058

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Binding Force of the Arbitration Clause After Setting Aside of the Award [Original title: Moc zapisu na sąd polubowny po uchyleniu jego wyroku.]

PPC 1938, No. 16-17-18, p. 512-516

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30058

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Bringing a Case to the State Court Prior to the Ruling on Expiration of the Arbitration Clause [Original title: Wniesienie pozwu przed sąd państwowy przed orzeczeniem o wygaśnięciu zapisu na sąd polubowny.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 510-515

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30064

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Bringing a Case to the State Court Prior to the Ruling on Expiration of the Arbitration Clause [Original title: Wniesienie pozwu przed sąd państwowy przed orzeczeniem o wygaśnięciu zapisu na sąd polubowny.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 510-515

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30064

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Bringing a Case to the State Court Prior to the Ruling on Expiration of the Arbitration Clause [Original title: Wniesienie pozwu przed sąd państwowy przed orzeczeniem o wygaśnięciu zapisu na sąd polubowny.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 510-515

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30064

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Bringing a Case to the State Court Prior to the Ruling on Expiration of the Arbitration Clause [Original title: Wniesienie pozwu przed sąd państwowy przed orzeczeniem o wygaśnięciu zapisu na sąd polubowny.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 510-515

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30064

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Forum prorogatum [Original title: Forum prorogatum.]

PPC 1937, No. 15-16-17, p. 460-472

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30055

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Forum prorogatum [Original title: Forum prorogatum.]

PPC 1937, No. 15-16-17, p. 460-472

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30055

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Forum prorogatum [Original title: Forum prorogatum.]

PPC 1937, No. 15-16-17, p. 460-472

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30055

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Forum prorogatum [Original title: Forum prorogatum.]

PPC 1937, No. 15-16-17, p. 460-472

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30055

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

On the Binding Force of the Arbitration Clause for the Assignee [Original title: O mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonariusza.]

PPC 1935, No. 3, p. 81-86

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30059

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

On the Binding Force of the Arbitration Clause for the Assignee [Original title: O mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonariusza.]

PPC 1935, No. 3, p. 81-86

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30059

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

On the Binding Force of the Arbitration Clause for the Assignee [Original title: O mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonariusza.]

PPC 1935, No. 3, p. 81-86

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30059

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

On the Binding Force of the Arbitration Clause for the Assignee [Original title: O mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonariusza.]

PPC 1935, No. 3, p. 81-86

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30059

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef

On the Binding Force of the Arbitration Clause for a Party’s Assignee [Original title: W kwestii mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonarjusza stron.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 500-505

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30062

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef

On the Binding Force of the Arbitration Clause for a Party’s Assignee [Original title: W kwestii mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonarjusza stron.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 500-505

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30062

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef

On the Binding Force of the Arbitration Clause for a Party’s Assignee [Original title: W kwestii mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonarjusza stron.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 500-505

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30062

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Skąpski Józef, Skąpski Józef

On the Binding Force of the Arbitration Clause for a Party’s Assignee [Original title: W kwestii mocy obowiązującej zapisu na sąd polubowny dla cesjonarjusza stron.]

PPC 1934, No. 16-17, p. 500-505

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30062

Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja

Complicability and arbitrability – analysis of relationships on the background Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa - analiza relacji na tle Kodeksu postępowania cywilnego]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 265-276

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32080

Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja

Complicability and arbitrability – analysis of relationships on the background Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa - analiza relacji na tle Kodeksu postępowania cywilnego]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 265-276

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32080

Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja

Complicability and arbitrability – analysis of relationships on the background Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa - analiza relacji na tle Kodeksu postępowania cywilnego]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 265-276

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32080

Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja, Figuła Patrycja

Complicability and arbitrability – analysis of relationships on the background Code of Civil Procedure [Original title: Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa - analiza relacji na tle Kodeksu postępowania cywilnego]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 265-276

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32080

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Testamentary Arbitration as a Specific Form of Arbitration Clause [Original title: Arbitraż testamentowy jako specyficzna postać zapisu na sąd polubowny]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 59-71

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30686

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Testamentary Arbitration as a Specific Form of Arbitration Clause [Original title: Arbitraż testamentowy jako specyficzna postać zapisu na sąd polubowny]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 59-71

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30686

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Testamentary Arbitration as a Specific Form of Arbitration Clause [Original title: Arbitraż testamentowy jako specyficzna postać zapisu na sąd polubowny]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 59-71

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30686

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Testamentary Arbitration as a Specific Form of Arbitration Clause [Original title: Arbitraż testamentowy jako specyficzna postać zapisu na sąd polubowny]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 59-71

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30686

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

Swiss Federal Tribunal’s Decision of 26 October 2009 (4A_428/2009) [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawie 4A_428/2009]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 1, p. 55-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30812

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

Swiss Federal Tribunal’s Decision of 26 October 2009 (4A_428/2009) [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawie 4A_428/2009]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 1, p. 55-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30812

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

Swiss Federal Tribunal’s Decision of 26 October 2009 (4A_428/2009) [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawie 4A_428/2009]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 1, p. 55-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30812

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

Swiss Federal Tribunal’s Decision of 26 October 2009 (4A_428/2009) [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawie 4A_428/2009]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 1, p. 55-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30812

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk

From the Issues of Arbitration [Original title: Z zagadnień dotyczących sądu polubownego.]

Głos Prawa 1936, No. 10-12, p. 454-462

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30067

Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk

From the Issues of Arbitration [Original title: Z zagadnień dotyczących sądu polubownego.]

Głos Prawa 1936, No. 10-12, p. 454-462

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30067

Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk

From the Issues of Arbitration [Original title: Z zagadnień dotyczących sądu polubownego.]

Głos Prawa 1936, No. 10-12, p. 454-462

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30067

Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk, Fruchs Henryk

From the Issues of Arbitration [Original title: Z zagadnień dotyczących sądu polubownego.]

Głos Prawa 1936, No. 10-12, p. 454-462

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30067

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata

Electronic Form of Arbitration Agreement [Original title: Forma elektroniczna umowy o arbitraż]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 81-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30868

Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata

Electronic Form of Arbitration Agreement [Original title: Forma elektroniczna umowy o arbitraż]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 81-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30868

Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata

Electronic Form of Arbitration Agreement [Original title: Forma elektroniczna umowy o arbitraż]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 81-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30868

Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata, Ganczar Małgorzata

Electronic Form of Arbitration Agreement [Original title: Forma elektroniczna umowy o arbitraż]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 81-91

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30868

Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta

The Effectiveness of an Arbitration Agreement Contained in a Subcontracting Agreement against Investor Bearing Joint Liability on the Basis of Art. 6471(5) of the Civil Code [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 6471 § 5 k.c.]

PPH 2017, No. 1, p. 38-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31819

Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta

The Effectiveness of an Arbitration Agreement Contained in a Subcontracting Agreement against Investor Bearing Joint Liability on the Basis of Art. 6471(5) of the Civil Code [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 6471 § 5 k.c.]

PPH 2017, No. 1, p. 38-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31819

Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta

The Effectiveness of an Arbitration Agreement Contained in a Subcontracting Agreement against Investor Bearing Joint Liability on the Basis of Art. 6471(5) of the Civil Code [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 6471 § 5 k.c.]

PPH 2017, No. 1, p. 38-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31819

Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta, Gapska Edyta

The Effectiveness of an Arbitration Agreement Contained in a Subcontracting Agreement against Investor Bearing Joint Liability on the Basis of Art. 6471(5) of the Civil Code [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 6471 § 5 k.c.]

PPH 2017, No. 1, p. 38-43

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31819

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

The Law Applicable to the Contractual Assignment of an Arbitration Agreement

ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2016, Vol. 82, No 4

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31824

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

The Law Applicable to the Contractual Assignment of an Arbitration Agreement

ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2016, Vol. 82, No 4

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31824

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

The Law Applicable to the Contractual Assignment of an Arbitration Agreement

ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2016, Vol. 82, No 4

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31824

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

The Law Applicable to the Contractual Assignment of an Arbitration Agreement

ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2016, Vol. 82, No 4

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31824

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Solving Corporate Disputes in Arbitration Proceedings

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 53-59, [also Polish version]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31001

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Solving Corporate Disputes in Arbitration Proceedings

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 53-59, [also Polish version]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31001

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Solving Corporate Disputes in Arbitration Proceedings

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 53-59, [also Polish version]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31001

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Solving Corporate Disputes in Arbitration Proceedings

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 53-59, [also Polish version]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31001

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Written Form Requirement for an Arbitration Agreement as a Written Form Requirement for Evidentiary Purposes [Original title: Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych]

PiP 2015, No 12, p. 75-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31506

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Written Form Requirement for an Arbitration Agreement as a Written Form Requirement for Evidentiary Purposes [Original title: Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych]

PiP 2015, No 12, p. 75-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31506

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Written Form Requirement for an Arbitration Agreement as a Written Form Requirement for Evidentiary Purposes [Original title: Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych]

PiP 2015, No 12, p. 75-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31506

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Written Form Requirement for an Arbitration Agreement as a Written Form Requirement for Evidentiary Purposes [Original title: Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych]

PiP 2015, No 12, p. 75-92

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31506

Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella

Admissibility of Initiating Conciliatory Proceedings if an Arbitration Agreement Exists [Original title: Dopuszczalność wszczęcia postępowania pojednawczego w przypadku istnienia zapisu na sąd polubowny]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 61-75

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31443

Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella

Admissibility of Initiating Conciliatory Proceedings if an Arbitration Agreement Exists [Original title: Dopuszczalność wszczęcia postępowania pojednawczego w przypadku istnienia zapisu na sąd polubowny]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 61-75

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31443

Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella

Admissibility of Initiating Conciliatory Proceedings if an Arbitration Agreement Exists [Original title: Dopuszczalność wszczęcia postępowania pojednawczego w przypadku istnienia zapisu na sąd polubowny]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 61-75

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31443

Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella, Gil Izabella

Admissibility of Initiating Conciliatory Proceedings if an Arbitration Agreement Exists [Original title: Dopuszczalność wszczęcia postępowania pojednawczego w przypadku istnienia zapisu na sąd polubowny]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 61-75

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31443

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna, Glinka Justyna

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31921

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Commentary on the Ruling of the First Chamber of the Supreme Court of 21 February 1929, C. I. 2382/28 (re: Foreign Arbitration Clause) [Original title: Glosa do orzeczenia izby pierwszej sądu najwyższego z 21 lutego 1929 r. C. I. 2382/28. (dot. zapisu na zagraniczny sąd polubowny)]

OSP 1929 (vol. 8), item 541, p. 497-498

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30589

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Commentary on the Ruling of the First Chamber of the Supreme Court of 21 February 1929, C. I. 2382/28 (re: Foreign Arbitration Clause) [Original title: Glosa do orzeczenia izby pierwszej sądu najwyższego z 21 lutego 1929 r. C. I. 2382/28. (dot. zapisu na zagraniczny sąd polubowny)]

OSP 1929 (vol. 8), item 541, p. 497-498

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30589

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Commentary on the Ruling of the First Chamber of the Supreme Court of 21 February 1929, C. I. 2382/28 (re: Foreign Arbitration Clause) [Original title: Glosa do orzeczenia izby pierwszej sądu najwyższego z 21 lutego 1929 r. C. I. 2382/28. (dot. zapisu na zagraniczny sąd polubowny)]

OSP 1929 (vol. 8), item 541, p. 497-498

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30589

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Commentary on the Ruling of the First Chamber of the Supreme Court of 21 February 1929, C. I. 2382/28 (re: Foreign Arbitration Clause) [Original title: Glosa do orzeczenia izby pierwszej sądu najwyższego z 21 lutego 1929 r. C. I. 2382/28. (dot. zapisu na zagraniczny sąd polubowny)]

OSP 1929 (vol. 8), item 541, p. 497-498

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30589

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur

Arbitration Clauses in Evaluation and Allocation of Risks in Public Private Partnerships [Original title: Klauzule arbitrażowe przy ocenie i podziale ryzyka w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 164-177

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31084

Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur

Arbitration Clauses in Evaluation and Allocation of Risks in Public Private Partnerships [Original title: Klauzule arbitrażowe przy ocenie i podziale ryzyka w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 164-177

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31084

Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur

Arbitration Clauses in Evaluation and Allocation of Risks in Public Private Partnerships [Original title: Klauzule arbitrażowe przy ocenie i podziale ryzyka w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 164-177

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31084

Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur, Gruszczyński Jur

Arbitration Clauses in Evaluation and Allocation of Risks in Public Private Partnerships [Original title: Klauzule arbitrażowe przy ocenie i podziale ryzyka w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 164-177

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31084

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Establishment of Domestic Jurisdiction under Article 24 of the Council’s Regulation (EC) no. 44/01, and the Pleading on Existence of an Arbitration Agreement in Another EU Member State [Original title: Ustanowienie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/01 a zarzut zapisu na sąd polubowny w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej]

MoP 2012, No. 15, p. 828-830

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31124

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Establishment of Domestic Jurisdiction under Article 24 of the Council’s Regulation (EC) no. 44/01, and the Pleading on Existence of an Arbitration Agreement in Another EU Member State [Original title: Ustanowienie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/01 a zarzut zapisu na sąd polubowny w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej]

MoP 2012, No. 15, p. 828-830

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31124

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Establishment of Domestic Jurisdiction under Article 24 of the Council’s Regulation (EC) no. 44/01, and the Pleading on Existence of an Arbitration Agreement in Another EU Member State [Original title: Ustanowienie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/01 a zarzut zapisu na sąd polubowny w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej]

MoP 2012, No. 15, p. 828-830

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31124

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Establishment of Domestic Jurisdiction under Article 24 of the Council’s Regulation (EC) no. 44/01, and the Pleading on Existence of an Arbitration Agreement in Another EU Member State [Original title: Ustanowienie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/01 a zarzut zapisu na sąd polubowny w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej]

MoP 2012, No. 15, p. 828-830

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31124

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Right of action – concept, functions and procedural regime [Original title: Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy]

PS 2020, No. 2, p. 42

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31991

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Right of action – concept, functions and procedural regime [Original title: Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy]

PS 2020, No. 2, p. 42

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31991

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Right of action – concept, functions and procedural regime [Original title: Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy]

PS 2020, No. 2, p. 42

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31991

Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł, Grzegorczyk Paweł

Right of action – concept, functions and procedural regime [Original title: Legitymacja procesowa - pojęcie, funkcje i reżim procesowy]

PS 2020, No. 2, p. 42

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31991

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

PUG 2007, No. 7, p. 2-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30239

Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

PUG 2007, No. 7, p. 2-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30239

Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

PUG 2007, No. 7, p. 2-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30239

Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin, Hałgas Marcin

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

PUG 2007, No. 7, p. 2-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30239

Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar

The Requirement of the Written Form of the Arbitration Clause under Czechoslovak Law [Original title: Wymóg formy pisemnej klauzuli arbitrażowej według prawa czechosłowackiego]

PHZ 1965, No. 8, p. 64-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30606

Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar

The Requirement of the Written Form of the Arbitration Clause under Czechoslovak Law [Original title: Wymóg formy pisemnej klauzuli arbitrażowej według prawa czechosłowackiego]

PHZ 1965, No. 8, p. 64-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30606

Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar

The Requirement of the Written Form of the Arbitration Clause under Czechoslovak Law [Original title: Wymóg formy pisemnej klauzuli arbitrażowej według prawa czechosłowackiego]

PHZ 1965, No. 8, p. 64-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30606

Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar, Hanak Svetozar

The Requirement of the Written Form of the Arbitration Clause under Czechoslovak Law [Original title: Wymóg formy pisemnej klauzuli arbitrażowej według prawa czechosłowackiego]

PHZ 1965, No. 8, p. 64-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30606

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Concurrent Jurisdiction and its Consequences in Context of Enforcement of Interim Measures of Protection in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 19-30

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures

id: 31792

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Concurrent Jurisdiction and its Consequences in Context of Enforcement of Interim Measures of Protection in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 19-30

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures

id: 31792

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Concurrent Jurisdiction and its Consequences in Context of Enforcement of Interim Measures of Protection in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 19-30

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures

id: 31792

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Concurrent Jurisdiction and its Consequences in Context of Enforcement of Interim Measures of Protection in Arbitral Proceedings

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 19-30

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures

id: 31792

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech

Substantial or Procedural? – Summary of the Current Status of the Discussion on the Legal Character of the Arbitration Agreement [Original title: Materialna czy procesowa? – podsumowanie aktualnego stanu dyskusji dotyczącej charakteru prawnego umowy o arbitraż]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 14-16

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30242

Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech

Substantial or Procedural? – Summary of the Current Status of the Discussion on the Legal Character of the Arbitration Agreement [Original title: Materialna czy procesowa? – podsumowanie aktualnego stanu dyskusji dotyczącej charakteru prawnego umowy o arbitraż]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 14-16

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30242

Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech

Substantial or Procedural? – Summary of the Current Status of the Discussion on the Legal Character of the Arbitration Agreement [Original title: Materialna czy procesowa? – podsumowanie aktualnego stanu dyskusji dotyczącej charakteru prawnego umowy o arbitraż]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 14-16

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30242

Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech, Iwański Wojciech

Substantial or Procedural? – Summary of the Current Status of the Discussion on the Legal Character of the Arbitration Agreement [Original title: Materialna czy procesowa? – podsumowanie aktualnego stanu dyskusji dotyczącej charakteru prawnego umowy o arbitraż]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 14-16

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30242

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał

De Lege Lata Arbitration Agreement for a Domestic Court in the Light of Planned Amendments [Original title: Zapis na krajowy sąd polubowny de lege lata i w świetle projektowanych zmian]

[in:] Józef Skoczylas, Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest. Second Edition [Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga], Warszawa 2005, p. 27-85

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30690

Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał

De Lege Lata Arbitration Agreement for a Domestic Court in the Light of Planned Amendments [Original title: Zapis na krajowy sąd polubowny de lege lata i w świetle projektowanych zmian]

[in:] Józef Skoczylas, Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest. Second Edition [Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga], Warszawa 2005, p. 27-85

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30690

Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał

De Lege Lata Arbitration Agreement for a Domestic Court in the Light of Planned Amendments [Original title: Zapis na krajowy sąd polubowny de lege lata i w świetle projektowanych zmian]

[in:] Józef Skoczylas, Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest. Second Edition [Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga], Warszawa 2005, p. 27-85

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30690

Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał, Janowski Michał

De Lege Lata Arbitration Agreement for a Domestic Court in the Light of Planned Amendments [Original title: Zapis na krajowy sąd polubowny de lege lata i w świetle projektowanych zmian]

[in:] Józef Skoczylas, Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest. Second Edition [Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga], Warszawa 2005, p. 27-85

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30690

Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek

Extention of the Arbitration Clause. A Commentary [Original title: Rozszerzenie klauzuli arbitrażowej. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 106-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31360

Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek

Extention of the Arbitration Clause. A Commentary [Original title: Rozszerzenie klauzuli arbitrażowej. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 106-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31360

Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek

Extention of the Arbitration Clause. A Commentary [Original title: Rozszerzenie klauzuli arbitrażowej. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 106-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31360

Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek, Jeżewski Marek

Extention of the Arbitration Clause. A Commentary [Original title: Rozszerzenie klauzuli arbitrażowej. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 106-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31360

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Some Remarks about Conflict of Law Issues in Arbitration Agreements [Original title: Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjonoprawnych umowy o arbitraż]

PPH 2009, No. 4, p. 52-58

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30246

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Some Remarks about Conflict of Law Issues in Arbitration Agreements [Original title: Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjonoprawnych umowy o arbitraż]

PPH 2009, No. 4, p. 52-58

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30246

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Some Remarks about Conflict of Law Issues in Arbitration Agreements [Original title: Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjonoprawnych umowy o arbitraż]

PPH 2009, No. 4, p. 52-58

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30246

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Some Remarks about Conflict of Law Issues in Arbitration Agreements [Original title: Kilka uwag na temat zagadnień kolizyjonoprawnych umowy o arbitraż]

PPH 2009, No. 4, p. 52-58

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30246

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Change of Provisions on the Form of the Arbitration Clause – Intertemporal Problems [Original title: Zmiana przepisów o formie zapisu na sąd polubowny – problemy intertemporalne]

PS 2009, No. 11-12, p. 120-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30653

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Change of Provisions on the Form of the Arbitration Clause – Intertemporal Problems [Original title: Zmiana przepisów o formie zapisu na sąd polubowny – problemy intertemporalne]

PS 2009, No. 11-12, p. 120-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30653

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Change of Provisions on the Form of the Arbitration Clause – Intertemporal Problems [Original title: Zmiana przepisów o formie zapisu na sąd polubowny – problemy intertemporalne]

PS 2009, No. 11-12, p. 120-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30653

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Change of Provisions on the Form of the Arbitration Clause – Intertemporal Problems [Original title: Zmiana przepisów o formie zapisu na sąd polubowny – problemy intertemporalne]

PS 2009, No. 11-12, p. 120-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30653

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Incorporating ADR Into Arbitration Framework: Issues Arising From Integrated Dispute Resolution Clauses

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1703-1719, [Article in English]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31019

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Incorporating ADR Into Arbitration Framework: Issues Arising From Integrated Dispute Resolution Clauses

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1703-1719, [Article in English]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31019

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Incorporating ADR Into Arbitration Framework: Issues Arising From Integrated Dispute Resolution Clauses

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1703-1719, [Article in English]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31019

Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina, Kajkowska Ewelina

Incorporating ADR Into Arbitration Framework: Issues Arising From Integrated Dispute Resolution Clauses

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1703-1719, [Article in English]

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31019

Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej, Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Józef J. Skoczylas, Dariusz P. Kała, Paweł Potakowski, All-Poland Convention of Civil Law Students [Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów], Lublin 2009, p.165-175

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30130

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Józef J. Skoczylas, Dariusz P. Kała, Paweł Potakowski, All-Poland Convention of Civil Law Students [Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów], Lublin 2009, p.165-175

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30130

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Józef J. Skoczylas, Dariusz P. Kała, Paweł Potakowski, All-Poland Convention of Civil Law Students [Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów], Lublin 2009, p.165-175

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30130

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Legal Character of the Arbitration Clause [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Józef J. Skoczylas, Dariusz P. Kała, Paweł Potakowski, All-Poland Convention of Civil Law Students [Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów], Lublin 2009, p.165-175

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30130

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

On the Relations Between State Courts and Courts of Arbitration in the Wide Sense [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim]

R.Pr. - dod. 2012, No. 122, p. 6-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31073

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

On the Relations Between State Courts and Courts of Arbitration in the Wide Sense [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim]

R.Pr. - dod. 2012, No. 122, p. 6-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31073

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

On the Relations Between State Courts and Courts of Arbitration in the Wide Sense [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim]

R.Pr. - dod. 2012, No. 122, p. 6-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31073

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

On the Relations Between State Courts and Courts of Arbitration in the Wide Sense [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim]

R.Pr. - dod. 2012, No. 122, p. 6-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31073

Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta, Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 30076

Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 30076

Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 30076

Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I., Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 30076

Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika, Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika

Comparison of Polish and Slovak Regulations on Arbitration [Original title: Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, No. 3, p. 40-47

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32027

Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika, Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika

Comparison of Polish and Slovak Regulations on Arbitration [Original title: Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, No. 3, p. 40-47

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32027

Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika, Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika

Comparison of Polish and Slovak Regulations on Arbitration [Original title: Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, No. 3, p. 40-47

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32027

Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika, Karkowski Paweł, Karkowski Paweł, Stefaniuk Weronika, Stefaniuk Weronika

Comparison of Polish and Slovak Regulations on Arbitration [Original title: Porównanie polskich i słowackich regulacji z zakresu prawa arbitrażowego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2018, No. 3, p. 40-47

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 32027

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

On the Possibility of Extension of the Limitation Period for Claims Covered by an Arbitration Agreement Through Commencement of State Court Proceedings [Original title: O możliwości przerwania przed sądem powszechnym biegu przedawnienia roszczeń podporządkowanych kognicji sądu arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 82-101

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30988

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

On the Possibility of Extension of the Limitation Period for Claims Covered by an Arbitration Agreement Through Commencement of State Court Proceedings [Original title: O możliwości przerwania przed sądem powszechnym biegu przedawnienia roszczeń podporządkowanych kognicji sądu arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 82-101

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30988

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

On the Possibility of Extension of the Limitation Period for Claims Covered by an Arbitration Agreement Through Commencement of State Court Proceedings [Original title: O możliwości przerwania przed sądem powszechnym biegu przedawnienia roszczeń podporządkowanych kognicji sądu arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 82-101

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30988

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

On the Possibility of Extension of the Limitation Period for Claims Covered by an Arbitration Agreement Through Commencement of State Court Proceedings [Original title: O możliwości przerwania przed sądem powszechnym biegu przedawnienia roszczeń podporządkowanych kognicji sądu arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 82-101

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30988

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

The Impact of Bankruptcy Declaration on the Course of Arbitration Proceedings in the International Perspective [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania arbitrażowego w perspektywie międzynarodowej]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 131-229

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30963

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

The Impact of Bankruptcy Declaration on the Course of Arbitration Proceedings in the International Perspective [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania arbitrażowego w perspektywie międzynarodowej]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 131-229

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30963

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

The Impact of Bankruptcy Declaration on the Course of Arbitration Proceedings in the International Perspective [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania arbitrażowego w perspektywie międzynarodowej]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 131-229

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30963

Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny, Kaźmierczak Szczęsny

The Impact of Bankruptcy Declaration on the Course of Arbitration Proceedings in the International Perspective [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania arbitrażowego w perspektywie międzynarodowej]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 131-229

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30963

Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria, Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32025

Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32025

Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32025

Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina, Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32025

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

Commentary on the Supreme Court Ruling of 22.2.2007, IV CSK 200/06 (re: Determination of the Abusive Character of the Derogatory Clause and the Arbitration Clause in a Broker’s Contract; Forms of Stipulation of This Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 22.2.2007 r., IV CSK 200/06 (dot. ustalenia abuzywnego charakteru klauzuli derogacyjnej i zapisu na sąd polubowny w umowie maklerskiej; formy zastrzeżenia tej klauzuli)]

OSP 2008, No. 10, item 110 c, p. 747 - 754

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30253

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

Commentary on the Supreme Court Ruling of 22.2.2007, IV CSK 200/06 (re: Determination of the Abusive Character of the Derogatory Clause and the Arbitration Clause in a Broker’s Contract; Forms of Stipulation of This Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 22.2.2007 r., IV CSK 200/06 (dot. ustalenia abuzywnego charakteru klauzuli derogacyjnej i zapisu na sąd polubowny w umowie maklerskiej; formy zastrzeżenia tej klauzuli)]

OSP 2008, No. 10, item 110 c, p. 747 - 754

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30253

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

Commentary on the Supreme Court Ruling of 22.2.2007, IV CSK 200/06 (re: Determination of the Abusive Character of the Derogatory Clause and the Arbitration Clause in a Broker’s Contract; Forms of Stipulation of This Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 22.2.2007 r., IV CSK 200/06 (dot. ustalenia abuzywnego charakteru klauzuli derogacyjnej i zapisu na sąd polubowny w umowie maklerskiej; formy zastrzeżenia tej klauzuli)]

OSP 2008, No. 10, item 110 c, p. 747 - 754

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30253

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

Commentary on the Supreme Court Ruling of 22.2.2007, IV CSK 200/06 (re: Determination of the Abusive Character of the Derogatory Clause and the Arbitration Clause in a Broker’s Contract; Forms of Stipulation of This Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 22.2.2007 r., IV CSK 200/06 (dot. ustalenia abuzywnego charakteru klauzuli derogacyjnej i zapisu na sąd polubowny w umowie maklerskiej; formy zastrzeżenia tej klauzuli)]

OSP 2008, No. 10, item 110 c, p. 747 - 754

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30253

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

The Form of an Agreement on Subjecting a Dispute Under Arbitration Court’s Cognition Entered Into by Executing a Template Published in the Internet [Original title: Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w internecie]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1721-1745

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31014

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

The Form of an Agreement on Subjecting a Dispute Under Arbitration Court’s Cognition Entered Into by Executing a Template Published in the Internet [Original title: Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w internecie]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1721-1745

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31014

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

The Form of an Agreement on Subjecting a Dispute Under Arbitration Court’s Cognition Entered Into by Executing a Template Published in the Internet [Original title: Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w internecie]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1721-1745

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31014

Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech, Kocot Wojciech

The Form of an Agreement on Subjecting a Dispute Under Arbitration Court’s Cognition Entered Into by Executing a Template Published in the Internet [Original title: Forma umowy o poddanie sporu pod kognicję sądu polubownego zawartej przez przystąpienie do wzorca zamieszczonego w internecie]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1721-1745

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31014

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Der Einfluss von Insolvenzverfahren auf internationale Schiedsverfahren]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 586-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30936

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Der Einfluss von Insolvenzverfahren auf internationale Schiedsverfahren]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 586-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30936

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Der Einfluss von Insolvenzverfahren auf internationale Schiedsverfahren]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 586-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30936

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Der Einfluss von Insolvenzverfahren auf internationale Schiedsverfahren]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 586-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30936

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 600-613

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30937

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 600-613

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30937

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 600-613

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30937

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Kölbl Angela, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 600-613

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30937

Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata

The Right to a Fair Trial in Arbitration Proceedings in Sports Affairs in Light of the European Convention on Human Rights Provisions [Original title: Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]

Acta UWr 2012, No. 90, p. 97-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31172

Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata

The Right to a Fair Trial in Arbitration Proceedings in Sports Affairs in Light of the European Convention on Human Rights Provisions [Original title: Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]

Acta UWr 2012, No. 90, p. 97-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31172

Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata

The Right to a Fair Trial in Arbitration Proceedings in Sports Affairs in Light of the European Convention on Human Rights Provisions [Original title: Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]

Acta UWr 2012, No. 90, p. 97-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31172

Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata, Kopczyk Renata

The Right to a Fair Trial in Arbitration Proceedings in Sports Affairs in Light of the European Convention on Human Rights Provisions [Original title: Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]

Acta UWr 2012, No. 90, p. 97-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31172

Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz

Partial Ineffectiveness of the Arbitration Agreement of the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Warsaw Regional Court Judgement of 26 October 2011 (XXV Co 111/11) [Original title: Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11)]

MPB 2012, Nr 3, p. 25-29

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31072

Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz

Partial Ineffectiveness of the Arbitration Agreement of the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Warsaw Regional Court Judgement of 26 October 2011 (XXV Co 111/11) [Original title: Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11)]

MPB 2012, Nr 3, p. 25-29

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31072

Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz

Partial Ineffectiveness of the Arbitration Agreement of the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Warsaw Regional Court Judgement of 26 October 2011 (XXV Co 111/11) [Original title: Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11)]

MPB 2012, Nr 3, p. 25-29

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31072

Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz, Korpalski Mariusz

Partial Ineffectiveness of the Arbitration Agreement of the Arbitration Court at the Polish Bank Association. Commentary to the Warsaw Regional Court Judgement of 26 October 2011 (XXV Co 111/11) [Original title: Częściowa bezskuteczność zapisu na Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich. Glosa do wyroku SO w Warszawie z 26 października 2011 r. (XXV Co 111/11)]

MPB 2012, Nr 3, p. 25-29

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31072

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

About Assignee Being Bound by the Arbitration Clause - Commentary on Supreme Court Judgment of 3 September 1998 (I CKN 822/97) [Original title: O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.09.1998 r. (I CKN 822/97)]

Glosa 2013, No. 4, p. 36-47

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31185

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

About Assignee Being Bound by the Arbitration Clause - Commentary on Supreme Court Judgment of 3 September 1998 (I CKN 822/97) [Original title: O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.09.1998 r. (I CKN 822/97)]

Glosa 2013, No. 4, p. 36-47

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31185

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

About Assignee Being Bound by the Arbitration Clause - Commentary on Supreme Court Judgment of 3 September 1998 (I CKN 822/97) [Original title: O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.09.1998 r. (I CKN 822/97)]

Glosa 2013, No. 4, p. 36-47

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31185

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

About Assignee Being Bound by the Arbitration Clause - Commentary on Supreme Court Judgment of 3 September 1998 (I CKN 822/97) [Original title: O związaniu cesjonariusza zapisem na sąd polubowny - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3.09.1998 r. (I CKN 822/97)]

Glosa 2013, No. 4, p. 36-47

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31185

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

Dispite Arbitrability and the Arbitration Clause in Corporate Disputes. A Commentary [Original title: Zdatność arbitrażowa i klauzula arbitrażowa w sporach korporacyjnych. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 77-84

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31357

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

Dispite Arbitrability and the Arbitration Clause in Corporate Disputes. A Commentary [Original title: Zdatność arbitrażowa i klauzula arbitrażowa w sporach korporacyjnych. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 77-84

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31357

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

Dispite Arbitrability and the Arbitration Clause in Corporate Disputes. A Commentary [Original title: Zdatność arbitrażowa i klauzula arbitrażowa w sporach korporacyjnych. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 77-84

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31357

Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał, Kos Rafał

Dispite Arbitrability and the Arbitration Clause in Corporate Disputes. A Commentary [Original title: Zdatność arbitrażowa i klauzula arbitrażowa w sporach korporacyjnych. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 77-84

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement

id: 31357

Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz

Binding Arbitration Clause (Supreme Court Case-Law with a Commentary) – Commentary on the Supreme Court Decision of 15.12.2000, I CKN 1131/00 [Original title: Wiążący zapis na sąd polubowny (orzecznictwo SN z komentarzem) – glosa do postanowienia SN z 15.12.2000 r., I CKN 1131/00]

Pr.Sp. 2003, No. 3, p. 55-59

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30254

Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz

Binding Arbitration Clause (Supreme Court Case-Law with a Commentary) – Commentary on the Supreme Court Decision of 15.12.2000, I CKN 1131/00 [Original title: Wiążący zapis na sąd polubowny (orzecznictwo SN z komentarzem) – glosa do postanowienia SN z 15.12.2000 r., I CKN 1131/00]

Pr.Sp. 2003, No. 3, p. 55-59

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30254

Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz

Binding Arbitration Clause (Supreme Court Case-Law with a Commentary) – Commentary on the Supreme Court Decision of 15.12.2000, I CKN 1131/00 [Original title: Wiążący zapis na sąd polubowny (orzecznictwo SN z komentarzem) – glosa do postanowienia SN z 15.12.2000 r., I CKN 1131/00]

Pr.Sp. 2003, No. 3, p. 55-59

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30254

Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz, Kostecki Bartosz

Binding Arbitration Clause (Supreme Court Case-Law with a Commentary) – Commentary on the Supreme Court Decision of 15.12.2000, I CKN 1131/00 [Original title: Wiążący zapis na sąd polubowny (orzecznictwo SN z komentarzem) – glosa do postanowienia SN z 15.12.2000 r., I CKN 1131/00]

Pr.Sp. 2003, No. 3, p. 55-59

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30254

Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H.

Commentary on the Resolution of 24.2.2005, III CZP 86/04 (re: Arbitration Clause and Its Consequences for a Bill-of-Exchange Relationship) [Original title: Glosa do uchwały z dnia 24.2.2005 r., III CZP 86/04 (dot. zapisu na sąd polubowny i jego konsekwencji dla stosunku wekslowego)]

PS 2005, No. 11-12, p. 235-244

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30258

Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H.

Commentary on the Resolution of 24.2.2005, III CZP 86/04 (re: Arbitration Clause and Its Consequences for a Bill-of-Exchange Relationship) [Original title: Glosa do uchwały z dnia 24.2.2005 r., III CZP 86/04 (dot. zapisu na sąd polubowny i jego konsekwencji dla stosunku wekslowego)]

PS 2005, No. 11-12, p. 235-244

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30258

Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H.

Commentary on the Resolution of 24.2.2005, III CZP 86/04 (re: Arbitration Clause and Its Consequences for a Bill-of-Exchange Relationship) [Original title: Glosa do uchwały z dnia 24.2.2005 r., III CZP 86/04 (dot. zapisu na sąd polubowny i jego konsekwencji dla stosunku wekslowego)]

PS 2005, No. 11-12, p. 235-244

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30258

Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H., Koziński Mirosław H.

Commentary on the Resolution of 24.2.2005, III CZP 86/04 (re: Arbitration Clause and Its Consequences for a Bill-of-Exchange Relationship) [Original title: Glosa do uchwały z dnia 24.2.2005 r., III CZP 86/04 (dot. zapisu na sąd polubowny i jego konsekwencji dla stosunku wekslowego)]

PS 2005, No. 11-12, p. 235-244

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30258

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

General Issues of Arbitration Agreement in the Light of Regulations of International Law [Original title: Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 311-321

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30858

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

General Issues of Arbitration Agreement in the Light of Regulations of International Law [Original title: Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 311-321

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30858

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

General Issues of Arbitration Agreement in the Light of Regulations of International Law [Original title: Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 311-321

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30858

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

General Issues of Arbitration Agreement in the Light of Regulations of International Law [Original title: Zagadnienia ogólne umowy o arbitraż w świetle uregulowań prawa międzynarodowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 311-321

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement

id: 30858

Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30872

Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30872

Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30872

Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco, Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement,