polish

key issues

petition to set aside arbitration award | bibliography

print back

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał, Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Competence of the State Court in Connection with the Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 111-113

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30034

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Competence of the State Court in Connection with the Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 111-113

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30034

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Competence of the State Court in Connection with the Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 111-113

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30034

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Competence of the State Court in Connection with the Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 111-113

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30034

Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús

Setting Aside of Arbitral Awards in Recent Case Law in Spain

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 251-271

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31414

Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús

Setting Aside of Arbitral Awards in Recent Case Law in Spain

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 251-271

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31414

Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús

Setting Aside of Arbitral Awards in Recent Case Law in Spain

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 251-271

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31414

Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús, Almoguera Jesús

Setting Aside of Arbitral Awards in Recent Case Law in Spain

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 251-271

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31414

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Article 1206 (1) (2) of the Polish Civil Procedure Code as a Ground for a Petition to Set Aside an Award [Original title: Art. 1206 par. 1 pkt 2 KPC jako przesłanka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 33-38

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31803

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Article 1206 (1) (2) of the Polish Civil Procedure Code as a Ground for a Petition to Set Aside an Award [Original title: Art. 1206 par. 1 pkt 2 KPC jako przesłanka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 33-38

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31803

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Article 1206 (1) (2) of the Polish Civil Procedure Code as a Ground for a Petition to Set Aside an Award [Original title: Art. 1206 par. 1 pkt 2 KPC jako przesłanka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 33-38

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31803

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Article 1206 (1) (2) of the Polish Civil Procedure Code as a Ground for a Petition to Set Aside an Award [Original title: Art. 1206 par. 1 pkt 2 KPC jako przesłanka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 33-38

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31803

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31940

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31940

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31940

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31865

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31865

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31865

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31865

Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes, Ason Agnieszka, Ason Agnieszka, Koepp Johannes, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31940

Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro

Setting Aside and Refusing the Recognition and Enforcement of the Awards in Italy: Grounds and Procedural Issues [Original title: Uchylenie oraz odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego we Włoszech - przesłanki i kwestie procesowe]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 51-60

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31281

Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro

Setting Aside and Refusing the Recognition and Enforcement of the Awards in Italy: Grounds and Procedural Issues [Original title: Uchylenie oraz odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego we Włoszech - przesłanki i kwestie procesowe]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 51-60

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31281

Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro

Setting Aside and Refusing the Recognition and Enforcement of the Awards in Italy: Grounds and Procedural Issues [Original title: Uchylenie oraz odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego we Włoszech - przesłanki i kwestie procesowe]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 51-60

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31281

Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro, Balbiano di Colcavagno Pietro

Setting Aside and Refusing the Recognition and Enforcement of the Awards in Italy: Grounds and Procedural Issues [Original title: Uchylenie oraz odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego we Włoszech - przesłanki i kwestie procesowe]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 51-60

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31281

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi nad skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 1-2, p. 40-52

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30038

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi nad skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 1-2, p. 40-52

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30038

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi nad skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 1-2, p. 40-52

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30038

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi nad skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 1-2, p. 40-52

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30038

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 289-294

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30039

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 289-294

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30039

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 289-294

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30039

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 289-294

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30039

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech, Zembra Mykola, Zembra Mykola, Bazan Wojciech, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna

The public policy exception in proceedings for setting aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Temidium 2011, No. 4, p. 36-41

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32046

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna

The public policy exception in proceedings for setting aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Temidium 2011, No. 4, p. 36-41

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32046

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna

The public policy exception in proceedings for setting aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Temidium 2011, No. 4, p. 36-41

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32046

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna, Cudna-Wagner Anna

The public policy exception in proceedings for setting aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Temidium 2011, No. 4, p. 36-41

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32046

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Premises for Setting Aside of an Arbitration Award – Commentary on the Supreme Court Judgement of 28.4.2000, II CKN 267/00 [Original title: Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku SN z 28.4.2000 r., II CKN 267/00]

MoP 2002, No. 2, p. 82-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30192

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Premises for Setting Aside of an Arbitration Award – Commentary on the Supreme Court Judgement of 28.4.2000, II CKN 267/00 [Original title: Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku SN z 28.4.2000 r., II CKN 267/00]

MoP 2002, No. 2, p. 82-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30192

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Premises for Setting Aside of an Arbitration Award – Commentary on the Supreme Court Judgement of 28.4.2000, II CKN 267/00 [Original title: Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku SN z 28.4.2000 r., II CKN 267/00]

MoP 2002, No. 2, p. 82-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30192

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Premises for Setting Aside of an Arbitration Award – Commentary on the Supreme Court Judgement of 28.4.2000, II CKN 267/00 [Original title: Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku SN z 28.4.2000 r., II CKN 267/00]

MoP 2002, No. 2, p. 82-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30192

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Pr.Sp. 2005, No. 2, p. 28-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Pr.Sp. 2005, No. 2, p. 28-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Pr.Sp. 2005, No. 2, p. 28-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Pr.Sp. 2005, No. 2, p. 28-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 1 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1]

Pr.Sp. 2006, No. 3, p. 35-42

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30455

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 1 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1]

Pr.Sp. 2006, No. 3, p. 35-42

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30455

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 1 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1]

Pr.Sp. 2006, No. 3, p. 35-42

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30455

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 1 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1]

Pr.Sp. 2006, No. 3, p. 35-42

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30455

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 2 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 2

Pr.Sp. 2006, No. 4, p. 32-40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30882

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 2 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 2

Pr.Sp. 2006, No. 4, p. 32-40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30882

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 2 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 2

Pr.Sp. 2006, No. 4, p. 32-40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30882

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 2 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 2

Pr.Sp. 2006, No. 4, p. 32-40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30882

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30456

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30456

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30456

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30456

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H., Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H., Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H., Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H., Dunin-Wąsowicz Jan K., Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015

ASA Bulletin 2016, Vol. 34, Issue 2, p. 280-300

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31789

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015

ASA Bulletin 2016, Vol. 34, Issue 2, p. 280-300

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31789

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015

ASA Bulletin 2016, Vol. 34, Issue 2, p. 280-300

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31789

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015

ASA Bulletin 2016, Vol. 34, Issue 2, p. 280-300

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31789

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards. Updated Statistical Data as of 2017

ASA Bulletin 2018, Vol. 36, Issue 2, p. 276-294

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31950

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards. Updated Statistical Data as of 2017

ASA Bulletin 2018, Vol. 36, Issue 2, p. 276-294

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31950

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards. Updated Statistical Data as of 2017

ASA Bulletin 2018, Vol. 36, Issue 2, p. 276-294

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31950

Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr, Dasser Felix, Dasser Felix, Wójtowicz Piotr, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards. Updated Statistical Data as of 2017

ASA Bulletin 2018, Vol. 36, Issue 2, p. 276-294

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31950

Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna

Deprivation of a Party of the Right to Have a Case Heard by an Impartial Court as the Basis for Setting Aside of an Arbitral Award (Article 1206 § 2 p. 2 of the Polish Civil Procedure Code)[Original title: Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 154-166

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31333

Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna

Deprivation of a Party of the Right to Have a Case Heard by an Impartial Court as the Basis for Setting Aside of an Arbitral Award (Article 1206 § 2 p. 2 of the Polish Civil Procedure Code)[Original title: Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 154-166

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31333

Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna

Deprivation of a Party of the Right to Have a Case Heard by an Impartial Court as the Basis for Setting Aside of an Arbitral Award (Article 1206 § 2 p. 2 of the Polish Civil Procedure Code)[Original title: Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 154-166

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31333

Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna, Diaby Anna

Deprivation of a Party of the Right to Have a Case Heard by an Impartial Court as the Basis for Setting Aside of an Arbitral Award (Article 1206 § 2 p. 2 of the Polish Civil Procedure Code)[Original title: Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 154-166

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31333

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline, Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline

Means of Challenging of Arbitration Awards in Poland and in France. Has the Last Amendment of French Arbitration Contributed Towards Similarity of Regulations in Both Countries? [Original title: Środki zaskarżenia wyroków sądów polubownych w Polsce i we Francji. Czy ostatnia nowelizacja francuskiego arbitrażu wpłynęła na zbliżenie regulacji w obu krajach?]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 107-130

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31208

Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline, Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline

Means of Challenging of Arbitration Awards in Poland and in France. Has the Last Amendment of French Arbitration Contributed Towards Similarity of Regulations in Both Countries? [Original title: Środki zaskarżenia wyroków sądów polubownych w Polsce i we Francji. Czy ostatnia nowelizacja francuskiego arbitrażu wpłynęła na zbliżenie regulacji w obu krajach?]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 107-130

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31208

Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline, Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline

Means of Challenging of Arbitration Awards in Poland and in France. Has the Last Amendment of French Arbitration Contributed Towards Similarity of Regulations in Both Countries? [Original title: Środki zaskarżenia wyroków sądów polubownych w Polsce i we Francji. Czy ostatnia nowelizacja francuskiego arbitrażu wpłynęła na zbliżenie regulacji w obu krajach?]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 107-130

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31208

Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline, Dubiński Lech, Dubiński Lech, Stępień Caroline, Stępień Caroline

Means of Challenging of Arbitration Awards in Poland and in France. Has the Last Amendment of French Arbitration Contributed Towards Similarity of Regulations in Both Countries? [Original title: Środki zaskarżenia wyroków sądów polubownych w Polsce i we Francji. Czy ostatnia nowelizacja francuskiego arbitrażu wpłynęła na zbliżenie regulacji w obu krajach?]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 107-130

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31208

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31990

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31990

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31990

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Szrajer Marta, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31990

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Arbitration and State Courts [Original title: Arbitraż a sądownictwo państwowe]

PUG 1994, No. 2, p. 2-8

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30220

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Arbitration and State Courts [Original title: Arbitraż a sądownictwo państwowe]

PUG 1994, No. 2, p. 2-8

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30220

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Arbitration and State Courts [Original title: Arbitraż a sądownictwo państwowe]

PUG 1994, No. 2, p. 2-8

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30220

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Arbitration and State Courts [Original title: Arbitraż a sądownictwo państwowe]

PUG 1994, No. 2, p. 2-8

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30220

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Basis for the Petition to Set Aside Arbitration Award (De Lege Ferenda Remarks) [Original title: Podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege ferenda)]

[in:] Anna Smoczyńska (ed.), Polish Private Law in the Time of Changes. An Anniversary Book Dedicated to Professor Jerzy Młynarczyk [Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi], Gdańsk 2005, p. 41-53

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30408

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Basis for the Petition to Set Aside Arbitration Award (De Lege Ferenda Remarks) [Original title: Podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege ferenda)]

[in:] Anna Smoczyńska (ed.), Polish Private Law in the Time of Changes. An Anniversary Book Dedicated to Professor Jerzy Młynarczyk [Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi], Gdańsk 2005, p. 41-53

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30408

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Basis for the Petition to Set Aside Arbitration Award (De Lege Ferenda Remarks) [Original title: Podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege ferenda)]

[in:] Anna Smoczyńska (ed.), Polish Private Law in the Time of Changes. An Anniversary Book Dedicated to Professor Jerzy Młynarczyk [Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi], Gdańsk 2005, p. 41-53

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30408

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Basis for the Petition to Set Aside Arbitration Award (De Lege Ferenda Remarks) [Original title: Podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege ferenda)]

[in:] Anna Smoczyńska (ed.), Polish Private Law in the Time of Changes. An Anniversary Book Dedicated to Professor Jerzy Młynarczyk [Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi], Gdańsk 2005, p. 41-53

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30408

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Lack of Arbitrator’s Independence and Impartiality and Grounds for Setting Aside an Arbitral Award [Original title: Brak bezstronności i niezależności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 845-857

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31463

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Lack of Arbitrator’s Independence and Impartiality and Grounds for Setting Aside an Arbitral Award [Original title: Brak bezstronności i niezależności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 845-857

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31463

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Lack of Arbitrator’s Independence and Impartiality and Grounds for Setting Aside an Arbitral Award [Original title: Brak bezstronności i niezależności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 845-857

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31463

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Lack of Arbitrator’s Independence and Impartiality and Grounds for Setting Aside an Arbitral Award [Original title: Brak bezstronności i niezależności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 845-857

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31463

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Setting Aside by a State Court of an Award Issued in International Commercial Arbitration [Original title: Uchylenie przez sąd państwowy orzeczenia wydanego w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. A Commemorative Volume in Honour of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 77-96

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30407

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Setting Aside by a State Court of an Award Issued in International Commercial Arbitration [Original title: Uchylenie przez sąd państwowy orzeczenia wydanego w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. A Commemorative Volume in Honour of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 77-96

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30407

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Setting Aside by a State Court of an Award Issued in International Commercial Arbitration [Original title: Uchylenie przez sąd państwowy orzeczenia wydanego w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. A Commemorative Volume in Honour of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 77-96

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30407

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Setting Aside by a State Court of an Award Issued in International Commercial Arbitration [Original title: Uchylenie przez sąd państwowy orzeczenia wydanego w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. A Commemorative Volume in Honour of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 77-96

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30407

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof

Common Court Cognition with Respect to Its Power to Control Arbitrary Court Rulings - Selected Notions of Jurisdiction [Original title: Zakres kognicji sądu powszechnego przy kontroli wyroków sądów polubownych - wybrane zagadnienia w praktyce orzeczniczej]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 138-152

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31083

Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof

Common Court Cognition with Respect to Its Power to Control Arbitrary Court Rulings - Selected Notions of Jurisdiction [Original title: Zakres kognicji sądu powszechnego przy kontroli wyroków sądów polubownych - wybrane zagadnienia w praktyce orzeczniczej]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 138-152

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31083

Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof

Common Court Cognition with Respect to Its Power to Control Arbitrary Court Rulings - Selected Notions of Jurisdiction [Original title: Zakres kognicji sądu powszechnego przy kontroli wyroków sądów polubownych - wybrane zagadnienia w praktyce orzeczniczej]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 138-152

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31083

Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof, Falkiewicz Krzysztof

Common Court Cognition with Respect to Its Power to Control Arbitrary Court Rulings - Selected Notions of Jurisdiction [Original title: Zakres kognicji sądu powszechnego przy kontroli wyroków sądów polubownych - wybrane zagadnienia w praktyce orzeczniczej]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 138-152

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31083

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Competence of the State Court in Connection with Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 110-111

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30063

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Competence of the State Court in Connection with Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 110-111

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30063

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Competence of the State Court in Connection with Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 110-111

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30063

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Competence of the State Court in Connection with Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 110-111

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30063

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Procedure Should be Applied in Proceedings Before State Courts in Arbitration Cases? [Original title: W jakim trybie toczyć się winno postępowanie przed sądem państwowym w sprawach sądownictwa polubownego?]

PPC 1934, No. 18, p. 571-572

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30061

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Procedure Should be Applied in Proceedings Before State Courts in Arbitration Cases? [Original title: W jakim trybie toczyć się winno postępowanie przed sądem państwowym w sprawach sądownictwa polubownego?]

PPC 1934, No. 18, p. 571-572

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30061

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Procedure Should be Applied in Proceedings Before State Courts in Arbitration Cases? [Original title: W jakim trybie toczyć się winno postępowanie przed sądem państwowym w sprawach sądownictwa polubownego?]

PPC 1934, No. 18, p. 571-572

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30061

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Procedure Should be Applied in Proceedings Before State Courts in Arbitration Cases? [Original title: W jakim trybie toczyć się winno postępowanie przed sądem państwowym w sprawach sądownictwa polubownego?]

PPC 1934, No. 18, p. 571-572

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30061

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Inconsistency with the Pacta Sunt Servanda Principle as a Ground for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego]

PPH 2016, No 1, s. 40-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31509

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Inconsistency with the Pacta Sunt Servanda Principle as a Ground for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego]

PPH 2016, No 1, s. 40-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31509

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Inconsistency with the Pacta Sunt Servanda Principle as a Ground for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego]

PPH 2016, No 1, s. 40-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31509

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Inconsistency with the Pacta Sunt Servanda Principle as a Ground for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego]

PPH 2016, No 1, s. 40-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31509

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Commentary to the Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber Dated 3 September 2009, I CSK 53/09 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09]

OSP 2011, No. 10, p. 761-765

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31016

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Commentary to the Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber Dated 3 September 2009, I CSK 53/09 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09]

OSP 2011, No. 10, p. 761-765

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31016

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Commentary to the Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber Dated 3 September 2009, I CSK 53/09 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09]

OSP 2011, No. 10, p. 761-765

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31016

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Commentary to the Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber Dated 3 September 2009, I CSK 53/09 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09]

OSP 2011, No. 10, p. 761-765

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31016

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef

The Finality of State Court Judgments and Arbitral Awards

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 347-354

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31419

Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef

The Finality of State Court Judgments and Arbitral Awards

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 347-354

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31419

Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef

The Finality of State Court Judgments and Arbitral Awards

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 347-354

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31419

Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef, Frąckowiak Józef

The Finality of State Court Judgments and Arbitral Awards

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 347-354

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31419

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Manifest Disregard of the Law as a Ground for Vacatur Domestic and International Arbitral Awards in the United States [Original title: Rażące naruszenie prawa jako podstawa do uchylenia krajowego oraz międzynarodowego wyroku arbitrażowego w USA]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 25-41

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31279

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Manifest Disregard of the Law as a Ground for Vacatur Domestic and International Arbitral Awards in the United States [Original title: Rażące naruszenie prawa jako podstawa do uchylenia krajowego oraz międzynarodowego wyroku arbitrażowego w USA]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 25-41

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31279

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Manifest Disregard of the Law as a Ground for Vacatur Domestic and International Arbitral Awards in the United States [Original title: Rażące naruszenie prawa jako podstawa do uchylenia krajowego oraz międzynarodowego wyroku arbitrażowego w USA]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 25-41

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31279

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Manifest Disregard of the Law as a Ground for Vacatur Domestic and International Arbitral Awards in the United States [Original title: Rażące naruszenie prawa jako podstawa do uchylenia krajowego oraz międzynarodowego wyroku arbitrażowego w USA]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 25-41

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31279

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Setting Aside an Arbitration Award and Composition of the Arbitral Tribunal in Case of Retrial [Original title: Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 669-677

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31542

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Setting Aside an Arbitration Award and Composition of the Arbitral Tribunal in Case of Retrial [Original title: Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 669-677

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31542

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Setting Aside an Arbitration Award and Composition of the Arbitral Tribunal in Case of Retrial [Original title: Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 669-677

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31542

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Setting Aside an Arbitration Award and Composition of the Arbitral Tribunal in Case of Retrial [Original title: Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 669-677

Key issues: arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31542

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Auxiliary Intervention in Proceedings Initiated by an Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Interwencja uboczna w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska, Mediation and Arbitration [Mediacja i arbitraż], Poznań 2009, p. 233-246

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30730

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Auxiliary Intervention in Proceedings Initiated by an Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Interwencja uboczna w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska, Mediation and Arbitration [Mediacja i arbitraż], Poznań 2009, p. 233-246

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30730

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Auxiliary Intervention in Proceedings Initiated by an Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Interwencja uboczna w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska, Mediation and Arbitration [Mediacja i arbitraż], Poznań 2009, p. 233-246

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30730

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Auxiliary Intervention in Proceedings Initiated by an Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Interwencja uboczna w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska, Mediation and Arbitration [Mediacja i arbitraż], Poznań 2009, p. 233-246

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30730

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Formal Requirements for the Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wymogi formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 113-123

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30120

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Formal Requirements for the Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wymogi formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 113-123

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30120

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Formal Requirements for the Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wymogi formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 113-123

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30120

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Formal Requirements for the Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wymogi formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 113-123

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30120

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Warszawa-Poznań 2014, pp. 338

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31494

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Warszawa-Poznań 2014, pp. 338

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31494

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Warszawa-Poznań 2014, pp. 338

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31494

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Warszawa-Poznań 2014, pp. 338

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31494

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Proceedings Initiated by a Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Postępowanie na skutek wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Henryk Dolecki, Kinga Flaga-Gieruszyńska (ed.), Evolution of the Polish Civil Proceedings in the Light of Political, Social and Economic Transformations. Conference Materials from the All-Poland Congress of Civil Law Faculties, Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007, Warsaw 2009 [Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Warszawa 2009], p. 171-181

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30695

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Proceedings Initiated by a Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Postępowanie na skutek wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Henryk Dolecki, Kinga Flaga-Gieruszyńska (ed.), Evolution of the Polish Civil Proceedings in the Light of Political, Social and Economic Transformations. Conference Materials from the All-Poland Congress of Civil Law Faculties, Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007, Warsaw 2009 [Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Warszawa 2009], p. 171-181

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30695

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Proceedings Initiated by a Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Postępowanie na skutek wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Henryk Dolecki, Kinga Flaga-Gieruszyńska (ed.), Evolution of the Polish Civil Proceedings in the Light of Political, Social and Economic Transformations. Conference Materials from the All-Poland Congress of Civil Law Faculties, Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007, Warsaw 2009 [Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Warszawa 2009], p. 171-181

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30695

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Proceedings Initiated by a Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Postępowanie na skutek wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Henryk Dolecki, Kinga Flaga-Gieruszyńska (ed.), Evolution of the Polish Civil Proceedings in the Light of Political, Social and Economic Transformations. Conference Materials from the All-Poland Congress of Civil Law Faculties, Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007, Warsaw 2009 [Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Warszawa 2009], p. 171-181

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30695

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga

Arbitration Agreements and the Community Law. A Commentary to the ECJ’s judgement in case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd vs. Benetton International NV [Original title: Umowy o arbitraż a prawo wspólnotowe. Glosa do orzeczenia ETS w sprawie C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd przeciwko Benetton International NV]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005, No. 1-2, p. 251-258

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31058

Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga

Arbitration Agreements and the Community Law. A Commentary to the ECJ’s judgement in case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd vs. Benetton International NV [Original title: Umowy o arbitraż a prawo wspólnotowe. Glosa do orzeczenia ETS w sprawie C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd przeciwko Benetton International NV]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005, No. 1-2, p. 251-258

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31058

Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga

Arbitration Agreements and the Community Law. A Commentary to the ECJ’s judgement in case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd vs. Benetton International NV [Original title: Umowy o arbitraż a prawo wspólnotowe. Glosa do orzeczenia ETS w sprawie C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd przeciwko Benetton International NV]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005, No. 1-2, p. 251-258

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31058

Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga, Hołub-Śniadach Olga

Arbitration Agreements and the Community Law. A Commentary to the ECJ’s judgement in case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd vs. Benetton International NV [Original title: Umowy o arbitraż a prawo wspólnotowe. Glosa do orzeczenia ETS w sprawie C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd przeciwko Benetton International NV]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005, No. 1-2, p. 251-258

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31058

Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva

(How) Are 'Ill' Awards Curable

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 27-40

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30919

Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva

(How) Are 'Ill' Awards Curable

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 27-40

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30919

Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva

(How) Are 'Ill' Awards Curable

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 27-40

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30919

Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva, Horváth Éva

(How) Are 'Ill' Awards Curable

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 27-40

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30919

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin

An Arbitration Award is Just the Beginning

American Investor Zima 2016, Vol. XXVI, No. 1, p. 40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31513

Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin

An Arbitration Award is Just the Beginning

American Investor Zima 2016, Vol. XXVI, No. 1, p. 40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31513

Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin

An Arbitration Award is Just the Beginning

American Investor Zima 2016, Vol. XXVI, No. 1, p. 40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31513

Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin, Jóźwiak Marcin

An Arbitration Award is Just the Beginning

American Investor Zima 2016, Vol. XXVI, No. 1, p. 40

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31513

Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga

Renaissance of the European Convention on International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 365-378

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31421

Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga

Renaissance of the European Convention on International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 365-378

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31421

Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga

Renaissance of the European Convention on International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 365-378

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31421

Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga, Kačevska Inga

Renaissance of the European Convention on International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 365-378

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31421

Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek

Cooperation and Control. Relations between the Arbitration Court and the Common Court at Various Stages of Proceedings [Original title: Współdziałanie i kontrola. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym na różnych etapach postępowania]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 197-203

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30718

Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek

Cooperation and Control. Relations between the Arbitration Court and the Common Court at Various Stages of Proceedings [Original title: Współdziałanie i kontrola. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym na różnych etapach postępowania]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 197-203

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30718

Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek

Cooperation and Control. Relations between the Arbitration Court and the Common Court at Various Stages of Proceedings [Original title: Współdziałanie i kontrola. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym na różnych etapach postępowania]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 197-203

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30718

Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek, Kaczmarek Jacek

Cooperation and Control. Relations between the Arbitration Court and the Common Court at Various Stages of Proceedings [Original title: Współdziałanie i kontrola. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym na różnych etapach postępowania]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 197-203

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30718

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Bringing a Petition for the Reversal of an Award of a Court of Arbitration (legitymacy, the fee, the formal requirements, term) [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (legitymacja, opłata, warunki formalne, termin)]

PUG 2012, No. 3, p. 30-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31070

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Bringing a Petition for the Reversal of an Award of a Court of Arbitration (legitymacy, the fee, the formal requirements, term) [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (legitymacja, opłata, warunki formalne, termin)]

PUG 2012, No. 3, p. 30-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31070

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Bringing a Petition for the Reversal of an Award of a Court of Arbitration (legitymacy, the fee, the formal requirements, term) [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (legitymacja, opłata, warunki formalne, termin)]

PUG 2012, No. 3, p. 30-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31070

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Bringing a Petition for the Reversal of an Award of a Court of Arbitration (legitymacy, the fee, the formal requirements, term) [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (legitymacja, opłata, warunki formalne, termin)]

PUG 2012, No. 3, p. 30-35

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31070

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Chosen Issues Related to the Arbitration Court Award [Original title: Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego]

Rejent 2012, No. 4, p. 65-75

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31056

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Chosen Issues Related to the Arbitration Court Award [Original title: Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego]

Rejent 2012, No. 4, p. 65-75

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31056

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Chosen Issues Related to the Arbitration Court Award [Original title: Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego]

Rejent 2012, No. 4, p. 65-75

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31056

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Chosen Issues Related to the Arbitration Court Award [Original title: Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego]

Rejent 2012, No. 4, p. 65-75

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31056

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Jurysta 2012, No. 1, p. 38-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31054

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Jurysta 2012, No. 1, p. 38-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31054

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Jurysta 2012, No. 1, p. 38-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31054

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Jurysta 2012, No. 1, p. 38-45

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31054

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award (part 1) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. I)]

R.Pr. 2010, No. 2, p. 58-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30792

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award (part 1) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. I)]

R.Pr. 2010, No. 2, p. 58-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30792

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award (part 1) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. I)]

R.Pr. 2010, No. 2, p. 58-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30792

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award (part 1) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. I)]

R.Pr. 2010, No. 2, p. 58-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30792

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside Arbitration Award (Part II) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. II)]

R. Pr. 2010, No. 3, p. 58-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30839

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside Arbitration Award (Part II) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. II)]

R. Pr. 2010, No. 3, p. 58-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30839

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside Arbitration Award (Part II) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. II)]

R. Pr. 2010, No. 3, p. 58-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30839

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside Arbitration Award (Part II) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. II)]

R. Pr. 2010, No. 3, p. 58-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30839

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kobler E., Kobler E., Kobler E., Kobler E.

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitral Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 287-289

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30077

Kobler E., Kobler E., Kobler E., Kobler E.

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitral Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 287-289

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30077

Kobler E., Kobler E., Kobler E., Kobler E.

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitral Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 287-289

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30077

Kobler E., Kobler E., Kobler E., Kobler E.

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitral Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 287-289

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30077

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka, Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, New York Convention, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek

Selected Procedural Issues in Arbitral Proceedings on the Background of the Provisions of the Code of Civil Procedure [Original title: Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniu przed sądem polubownym na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 343-357

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31118

Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek

Selected Procedural Issues in Arbitral Proceedings on the Background of the Provisions of the Code of Civil Procedure [Original title: Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniu przed sądem polubownym na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 343-357

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31118

Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek

Selected Procedural Issues in Arbitral Proceedings on the Background of the Provisions of the Code of Civil Procedure [Original title: Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniu przed sądem polubownym na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 343-357

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31118

Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek, Koenner Marek

Selected Procedural Issues in Arbitral Proceedings on the Background of the Provisions of the Code of Civil Procedure [Original title: Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniu przed sądem polubownym na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 343-357

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31118

Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał

Is it Possible to Demand Withholding of the Challenged Award in the Proceedings from the Petition to Set Aside of an Arbitration Award? [Original title: Czy w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego można żądać wstrzymania wykonania zaskarżonego wyroku?]

NPC 1933, No. 15, p. 478-480

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30081

Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał

Is it Possible to Demand Withholding of the Challenged Award in the Proceedings from the Petition to Set Aside of an Arbitration Award? [Original title: Czy w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego można żądać wstrzymania wykonania zaskarżonego wyroku?]

NPC 1933, No. 15, p. 478-480

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30081

Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał

Is it Possible to Demand Withholding of the Challenged Award in the Proceedings from the Petition to Set Aside of an Arbitration Award? [Original title: Czy w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego można żądać wstrzymania wykonania zaskarżonego wyroku?]

NPC 1933, No. 15, p. 478-480

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30081

Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał, Kornhauser Michał

Is it Possible to Demand Withholding of the Challenged Award in the Proceedings from the Petition to Set Aside of an Arbitration Award? [Original title: Czy w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego można żądać wstrzymania wykonania zaskarżonego wyroku?]

NPC 1933, No. 15, p. 478-480

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30081

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven, Korte Oliver, Korte Oliver, Oswald Sven, Oswald Sven

Arbitration in short [Original title: Schiedsgerichtsbarkeit im Überblic]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 43-46

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32053

Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz, Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz

Filling Petition to Set Aside an Arbitral Award to the Court which Lacks Jurisdiction in Terms of Compliance with the Time Limit to File It [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu a dochowanie terminu do jej wniesienia]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 57-68

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31970

Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz, Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz

Filling Petition to Set Aside an Arbitral Award to the Court which Lacks Jurisdiction in Terms of Compliance with the Time Limit to File It [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu a dochowanie terminu do jej wniesienia]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 57-68

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31970

Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz, Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz

Filling Petition to Set Aside an Arbitral Award to the Court which Lacks Jurisdiction in Terms of Compliance with the Time Limit to File It [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu a dochowanie terminu do jej wniesienia]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 57-68

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31970

Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz, Korzeniak Mateusz, Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz, Szurman Mateusz

Filling Petition to Set Aside an Arbitral Award to the Court which Lacks Jurisdiction in Terms of Compliance with the Time Limit to File It [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu a dochowanie terminu do jej wniesienia]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 57-68

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31970

Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia

Waiver of the right to challenge the award [Original title: Zrzeczenie się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 92-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31131

Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia

Waiver of the right to challenge the award [Original title: Zrzeczenie się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 92-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31131

Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia

Waiver of the right to challenge the award [Original title: Zrzeczenie się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 92-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31131

Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia, Kosteczka Zofia

Waiver of the right to challenge the award [Original title: Zrzeczenie się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 92-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31131

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz, Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

The Issues of the Petition to Set Aside Arbitration Award under International and Polish Law [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle prawa międzynarodowego i prawa krajowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30487

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

The Issues of the Petition to Set Aside Arbitration Award under International and Polish Law [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle prawa międzynarodowego i prawa krajowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30487

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

The Issues of the Petition to Set Aside Arbitration Award under International and Polish Law [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle prawa międzynarodowego i prawa krajowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30487

Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna, Krawczyk Anna

The Issues of the Petition to Set Aside Arbitration Award under International and Polish Law [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle prawa międzynarodowego i prawa krajowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30487

Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 4-5, p. 169-179, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30083

Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 4-5, p. 169-179, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30083

Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 4-5, p. 169-179, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30083

Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander, Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 4-5, p. 169-179, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30083

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja, Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja

Action to Set Aside an Arbitral Award in Court Practice [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w praktyce sądowej]

Iustitia 2018, No. 1, p. 14-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31954

Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja, Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja

Action to Set Aside an Arbitral Award in Court Practice [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w praktyce sądowej]

Iustitia 2018, No. 1, p. 14-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31954

Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja, Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja

Action to Set Aside an Arbitral Award in Court Practice [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w praktyce sądowej]

Iustitia 2018, No. 1, p. 14-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31954

Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja, Kuberska Wiesława, Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja, Wieczorek Alicja

Action to Set Aside an Arbitral Award in Court Practice [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w praktyce sądowej]

Iustitia 2018, No. 1, p. 14-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31954

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Hearing of Evidence Defectiveness as the Reason for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 705-713

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31545

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Hearing of Evidence Defectiveness as the Reason for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 705-713

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31545

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Hearing of Evidence Defectiveness as the Reason for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 705-713

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31545

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Hearing of Evidence Defectiveness as the Reason for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 705-713

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31545

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej

Fee Due for Petition for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Opłata należna od skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 241-247

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30671

Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej

Fee Due for Petition for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Opłata należna od skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 241-247

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30671

Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej

Fee Due for Petition for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Opłata należna od skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 241-247

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30671

Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej, Maciąg Andrzej

Fee Due for Petition for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Opłata należna od skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 241-247

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30671

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna

Subjecting Disputes for Resolution to an Ad Hoc Arbitration Court and Common Court’s Control over the Arbitration Award [Original title: Poddawanie sporów pod rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego ad hoc oraz kontrola sądu powszechnego nad orzeczeniem sądu polubownego]

Pieniądze i Więź 2003, No. 4, p. 175-182

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30275

Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna

Subjecting Disputes for Resolution to an Ad Hoc Arbitration Court and Common Court’s Control over the Arbitration Award [Original title: Poddawanie sporów pod rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego ad hoc oraz kontrola sądu powszechnego nad orzeczeniem sądu polubownego]

Pieniądze i Więź 2003, No. 4, p. 175-182

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30275

Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna

Subjecting Disputes for Resolution to an Ad Hoc Arbitration Court and Common Court’s Control over the Arbitration Award [Original title: Poddawanie sporów pod rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego ad hoc oraz kontrola sądu powszechnego nad orzeczeniem sądu polubownego]

Pieniądze i Więź 2003, No. 4, p. 175-182

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30275

Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna, Mędrzecka Joanna

Subjecting Disputes for Resolution to an Ad Hoc Arbitration Court and Common Court’s Control over the Arbitration Award [Original title: Poddawanie sporów pod rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego ad hoc oraz kontrola sądu powszechnego nad orzeczeniem sądu polubownego]

Pieniądze i Więź 2003, No. 4, p. 175-182

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30275

Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata

Arbitration as an Alternative Way to Resolve Consumer Disputes [Original title: Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 303-320

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31981

Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata

Arbitration as an Alternative Way to Resolve Consumer Disputes [Original title: Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 303-320

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31981

Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata

Arbitration as an Alternative Way to Resolve Consumer Disputes [Original title: Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 303-320

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31981

Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata, Modrzejewska Małgorzata

Arbitration as an Alternative Way to Resolve Consumer Disputes [Original title: Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 303-320

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31981

Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz

The Topic of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

R.Pr. 2001, No. 6, p. 53-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30280

Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz

The Topic of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

R.Pr. 2001, No. 6, p. 53-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30280

Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz

The Topic of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

R.Pr. 2001, No. 6, p. 53-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30280

Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz, Monkiewicz Arkadiusz

The Topic of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

R.Pr. 2001, No. 6, p. 53-64

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30280

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Case Law Section [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2008, No. 8, p. 122-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30818

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Case Law Section [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2008, No. 8, p. 122-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30818

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Case Law Section [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2008, No. 8, p. 122-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30818

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Case Law Section [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2008, No. 8, p. 122-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30818

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 120-124

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31133

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 120-124

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31133

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 120-124

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31133

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 120-124

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31133

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 133-136

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30815

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 133-136

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30815

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 133-136

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30815

Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał, Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 133-136

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30815

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Public Policy and the Content of an Arbitral Award - commentary on the Supreme Court's ruling of 9 September 2010 (I CSK 535/09) [Original title: Klauzula porządku publicznego a treść wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2010 r. (I CSK 535/09)]

Glosa 2011, No. 2, p. 61-67

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30994

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Public Policy and the Content of an Arbitral Award - commentary on the Supreme Court's ruling of 9 September 2010 (I CSK 535/09) [Original title: Klauzula porządku publicznego a treść wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2010 r. (I CSK 535/09)]

Glosa 2011, No. 2, p. 61-67

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30994

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Public Policy and the Content of an Arbitral Award - commentary on the Supreme Court's ruling of 9 September 2010 (I CSK 535/09) [Original title: Klauzula porządku publicznego a treść wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2010 r. (I CSK 535/09)]

Glosa 2011, No. 2, p. 61-67

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30994

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Public Policy and the Content of an Arbitral Award - commentary on the Supreme Court's ruling of 9 September 2010 (I CSK 535/09) [Original title: Klauzula porządku publicznego a treść wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2010 r. (I CSK 535/09)]

Glosa 2011, No. 2, p. 61-67

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30994

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Swiss Federal Tribunal Set Aside an Arbitral Award on Public Policy Grounds [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego ws. Atlético v. Benfica: Uchylenie orzeczenia arbitrażowego na podstawie klauzuli porządku publicznego]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 49-50

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30950

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Swiss Federal Tribunal Set Aside an Arbitral Award on Public Policy Grounds [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego ws. Atlético v. Benfica: Uchylenie orzeczenia arbitrażowego na podstawie klauzuli porządku publicznego]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 49-50

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30950

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Swiss Federal Tribunal Set Aside an Arbitral Award on Public Policy Grounds [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego ws. Atlético v. Benfica: Uchylenie orzeczenia arbitrażowego na podstawie klauzuli porządku publicznego]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 49-50

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30950

Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek, Neumann Marek

Swiss Federal Tribunal Set Aside an Arbitral Award on Public Policy Grounds [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego ws. Atlético v. Benfica: Uchylenie orzeczenia arbitrażowego na podstawie klauzuli porządku publicznego]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 49-50

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30950

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31936

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31936

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31936

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31936

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Is the Admissibility of Cassation Appeal against the Judgment Rendered as a Result of the Petition to Set Aside the Arbitration Award Subject to Restrictions of Art. 3982 of Code of Civil Procedure – Remarks in the Light of the Act Amending Certain Acts in Relation to the Promotion of Alternative Dispute Resolution Methods of 10 September 2015 [Original title: Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

PPC 2016, No. 2, p. 330-341

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31575

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Is the Admissibility of Cassation Appeal against the Judgment Rendered as a Result of the Petition to Set Aside the Arbitration Award Subject to Restrictions of Art. 3982 of Code of Civil Procedure – Remarks in the Light of the Act Amending Certain Acts in Relation to the Promotion of Alternative Dispute Resolution Methods of 10 September 2015 [Original title: Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

PPC 2016, No. 2, p. 330-341

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31575

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Is the Admissibility of Cassation Appeal against the Judgment Rendered as a Result of the Petition to Set Aside the Arbitration Award Subject to Restrictions of Art. 3982 of Code of Civil Procedure – Remarks in the Light of the Act Amending Certain Acts in Relation to the Promotion of Alternative Dispute Resolution Methods of 10 September 2015 [Original title: Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

PPC 2016, No. 2, p. 330-341

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31575

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Is the Admissibility of Cassation Appeal against the Judgment Rendered as a Result of the Petition to Set Aside the Arbitration Award Subject to Restrictions of Art. 3982 of Code of Civil Procedure – Remarks in the Light of the Act Amending Certain Acts in Relation to the Promotion of Alternative Dispute Resolution Methods of 10 September 2015 [Original title: Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

PPC 2016, No. 2, p. 330-341

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31575

Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof, Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof

The Scope of Arbitrator’s Freedom by Determination and Application of the Applicable Substantial Law [Original title: Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 385-407

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30927

Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof, Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof

The Scope of Arbitrator’s Freedom by Determination and Application of the Applicable Substantial Law [Original title: Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 385-407

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30927

Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof, Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof

The Scope of Arbitrator’s Freedom by Determination and Application of the Applicable Substantial Law [Original title: Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 385-407

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30927

Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof, Olkowski Piotr, Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof, Wiater Krzysztof

The Scope of Arbitrator’s Freedom by Determination and Application of the Applicable Substantial Law [Original title: Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 385-407

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30927

Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej

The Public Policy Exception under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the UK Perspective)

Comparative Law Review 2016, Vol. 21, p. 53-78

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32050

Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej

The Public Policy Exception under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the UK Perspective)

Comparative Law Review 2016, Vol. 21, p. 53-78

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32050

Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej

The Public Policy Exception under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the UK Perspective)

Comparative Law Review 2016, Vol. 21, p. 53-78

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32050

Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej, Orawiec Bartłomiej

The Public Policy Exception under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the UK Perspective)

Comparative Law Review 2016, Vol. 21, p. 53-78

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32050

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Does the Winner Take It All? - Principles Governing the Adjudication of Attorney's Fees in International Arbitration [Original title: Does the winner take it all? - zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu]

Prz. Prawn. UW 2012, No. 1-2, p. 95-107

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31123

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Does the Winner Take It All? - Principles Governing the Adjudication of Attorney's Fees in International Arbitration [Original title: Does the winner take it all? - zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu]

Prz. Prawn. UW 2012, No. 1-2, p. 95-107

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31123

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Does the Winner Take It All? - Principles Governing the Adjudication of Attorney's Fees in International Arbitration [Original title: Does the winner take it all? - zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu]

Prz. Prawn. UW 2012, No. 1-2, p. 95-107

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31123

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Does the Winner Take It All? - Principles Governing the Adjudication of Attorney's Fees in International Arbitration [Original title: Does the winner take it all? - zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu]

Prz. Prawn. UW 2012, No. 1-2, p. 95-107

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31123

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Petition to Set Aside Arbitral Award. A Commentary to the Ruling of the Appellate Court in Warsaw of 28 September 2016 (I ACa 843/16) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.09.2016 r. (I ACa 843/16)]

PS 2017, No. 2, p. 130-140

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31830

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Petition to Set Aside Arbitral Award. A Commentary to the Ruling of the Appellate Court in Warsaw of 28 September 2016 (I ACa 843/16) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.09.2016 r. (I ACa 843/16)]

PS 2017, No. 2, p. 130-140

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31830

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Petition to Set Aside Arbitral Award. A Commentary to the Ruling of the Appellate Court in Warsaw of 28 September 2016 (I ACa 843/16) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.09.2016 r. (I ACa 843/16)]

PS 2017, No. 2, p. 130-140

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31830

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Petition to Set Aside Arbitral Award. A Commentary to the Ruling of the Appellate Court in Warsaw of 28 September 2016 (I ACa 843/16) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.09.2016 r. (I ACa 843/16)]

PS 2017, No. 2, p. 130-140

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31830

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin, Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

ʺSurprise” of Parties at Legal Grounds Applied in the Arbitral Award as an Infringement of Party’s Right to Present its Case

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 88-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31560

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

ʺSurprise” of Parties at Legal Grounds Applied in the Arbitral Award as an Infringement of Party’s Right to Present its Case

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 88-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31560

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

ʺSurprise” of Parties at Legal Grounds Applied in the Arbitral Award as an Infringement of Party’s Right to Present its Case

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 88-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31560

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

ʺSurprise” of Parties at Legal Grounds Applied in the Arbitral Award as an Infringement of Party’s Right to Present its Case

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 88-104

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31560

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

“Surprising” the Parties with the Legal Basis of the Arbitral Tribunal’s Adjudication and Deprivation of the Right of Defence [Original title: "Zaskoczenie" stron wyborem podstawy prawnej orzekania przez sąd polubowny a pozbawienie prawa do obrony]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 126-138

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31331

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

“Surprising” the Parties with the Legal Basis of the Arbitral Tribunal’s Adjudication and Deprivation of the Right of Defence [Original title: "Zaskoczenie" stron wyborem podstawy prawnej orzekania przez sąd polubowny a pozbawienie prawa do obrony]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 126-138

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31331

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

“Surprising” the Parties with the Legal Basis of the Arbitral Tribunal’s Adjudication and Deprivation of the Right of Defence [Original title: "Zaskoczenie" stron wyborem podstawy prawnej orzekania przez sąd polubowny a pozbawienie prawa do obrony]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 126-138

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31331

Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej, Orkusz Maciej

“Surprising” the Parties with the Legal Basis of the Arbitral Tribunal’s Adjudication and Deprivation of the Right of Defence [Original title: "Zaskoczenie" stron wyborem podstawy prawnej orzekania przez sąd polubowny a pozbawienie prawa do obrony]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 126-138

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31331

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Commentary on the Supreme Court Judgement of 13.02.2014, V CSK 45/13 [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13]

OSP 2015, No. 6, p. 858-865

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31371

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Commentary on the Supreme Court Judgement of 13.02.2014, V CSK 45/13 [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13]

OSP 2015, No. 6, p. 858-865

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31371

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Commentary on the Supreme Court Judgement of 13.02.2014, V CSK 45/13 [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13]

OSP 2015, No. 6, p. 858-865

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31371

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Commentary on the Supreme Court Judgement of 13.02.2014, V CSK 45/13 [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13]

OSP 2015, No. 6, p. 858-865

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31371

Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, general works,