polish

key issues

petition to set aside arbitration award | bibliography

print back

Adamus Rafał

Bankruptcy with a Possibility of Arrangement and Arbitration [Original title: Upadłość z szansą na układ a arbitraż]

Jur. 2011, No. 6, p. 20-28

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id: 31012

Allerhand Maurycy

Competence of the State Court in Connection with the Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 111-113

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30034

Almoguera Jesús

Setting Aside of Arbitral Awards in Recent Case Law in Spain

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 251-271

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31414

Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin

Article 1206 (1) (2) of the Polish Civil Procedure Code as a Ground for a Petition to Set Aside an Award [Original title: Art. 1206 par. 1 pkt 2 KPC jako przesłanka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 33-38

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31803

Asłanowicz Marcin

Article 1206 (1) (2) of the Polish Civil Procedure Code as a Ground for a Petition to Set Aside an Award [Original title: Art. 1206 par. 1 pkt 2 KPC jako przesłanka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 33-38

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31803

Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Ason Agnieszka, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31865

Ason Agnieszka, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 938-950

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31865

Ason Agnieszka, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31940

Ason Agnieszka, Koepp Johannes

An Anti-Enforcement Bias? The Application of the Substantive Public Policy Exception in Polish Annulment Proceedings

Journal of International Arbitration 2018, vol. 35, issue 2, p. 157-172

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31940

Balbiano di Colcavagno Pietro

Setting Aside and Refusing the Recognition and Enforcement of the Awards in Italy: Grounds and Procedural Issues [Original title: Uchylenie oraz odmowa uznania i stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego we Włoszech - przesłanki i kwestie procesowe]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 51-60

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31281

Banaszak Bogusław, Żukowski Łukasz

Regulatory Framework and Characteristics of Arbitration Judicature in Poland

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (ed.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2011, Volume I, New York 2011, p. 23-45

Key issues: general works, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 32309

Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, investment arbitration, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi nad skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 1-2, p. 40-52

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30038

Bartz Antoni Władysław

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 289-294

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30039

Pörnbacher Karl, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Zembra Mykola, Bazan Wojciech

Challenging of Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego na Ukrainie]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 71-78

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id: 31282

Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna

The public policy exception in proceedings for setting aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Temidium 2011, No. 4, p. 36-41

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32046

Bielarczyk Piotr, Cudna-Wagner Anna

The public policy exception in proceedings for setting aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Temidium 2011, No. 4, p. 36-41

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32046

Bieniak Michał

Premises for Setting Aside of an Arbitration Award – Commentary on the Supreme Court Judgement of 28.4.2000, II CKN 267/00 [Original title: Przesłanki uchylenia wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku SN z 28.4.2000 r., II CKN 267/00]

MoP 2002, No. 2, p. 82-84

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30192

Błaszczak Łukasz

Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Pr.Sp. 2005, No. 2, p. 28-35

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30457

Błaszczak Łukasz

Arbitration Award in Civil Proceedings [Original title: Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym]

Warszawa 2010, pp. 505

Key issues: settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30886

Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 1 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 1]

Pr.Sp. 2006, No. 3, p. 35-42

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30455

Błaszczak Łukasz

Common Court Supervision over the Arbitration Court's Actions, part 2 [Original title: Nadzór sądu powszechnego nad działalnością sądu polubownego, cz. 2

Pr.Sp. 2006, No. 4, p. 32-40

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30882

Błaszczak Łukasz

Relation between the Arbitration Court and the Common Court – Determination of Common Grounds [Original title: Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym – określenie wzajemnych płaszczyzn]

PEP 2006, No. 9

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30456

Błaszczak Łukasz, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Dunin-Wąsowicz Jan K., Boykin James H.

Judicial Review of Arbitral Awards in the United States - the Uncertain Future of "Manifest Disregard of the Law" [Original title: Sądowa kontrola wyroków arbitrażowych w Stanach Zjednoczonych - niepewna przyszłość doktryny „rażącego naruszenia prawa”]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 42-50

Key issues: New York Convention, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31280

Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitrator, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 30952

Carpentieri Leonardo

Arbitration in France – Some New Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 13-24

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31374

Mourre Alexis, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Dasser Felix, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015

ASA Bulletin 2016, Vol. 34, Issue 2, p. 280-300

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31789

Dasser Felix, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards – Updated and Extended Statistical Data as of 2015

ASA Bulletin 2016, Vol. 34, Issue 2, p. 280-300

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31789

Dasser Felix, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards. Updated Statistical Data as of 2017

ASA Bulletin 2018, Vol. 36, Issue 2, p. 276-294

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31950

Dasser Felix, Wójtowicz Piotr

Challenges of Swiss Arbitral Awards. Updated Statistical Data as of 2017

ASA Bulletin 2018, Vol. 36, Issue 2, p. 276-294

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31950

Diaby Anna

Deprivation of a Party of the Right to Have a Case Heard by an Impartial Court as the Basis for Setting Aside of an Arbitral Award (Article 1206 § 2 p. 2 of the Polish Civil Procedure Code)[Original title: Pozbawienie strony prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd jako podstawa do uchylenia wyroku sądu polubownego (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.)]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 154-166

Key issues: arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 31333

Siwik Robert, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Dubiński Lech, Stępień Caroline

Means of Challenging of Arbitration Awards in Poland and in France. Has the Last Amendment of French Arbitration Contributed Towards Similarity of Regulations in Both Countries? [Original title: Środki zaskarżenia wyroków sądów polubownych w Polsce i we Francji. Czy ostatnia nowelizacja francuskiego arbitrażu wpłynęła na zbliżenie regulacji w obu krajach?]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 107-130

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31208

Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba

Poland – The Supreme Court Judgements and Decisions of Appellate Courts

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 643-654

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31368

Zawicki Kamil, Durbas Maciej, Gąsiorowski Kuba

The Supreme Court Judgments and Decisions of Appellate Courts: Poland

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda, Černý Filip (ed.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2014, Volume IV, New York 2014, p. 319-335

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32307

Durbas Maciej, Kos Rafał

Agent claiming commission for football transfer caught offside

Lexology 2017

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32203

Durbas Maciej, Kos Rafał

Amendments to arbitral law - more efficient post-arbitral proceedings

Lexology 2015

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32215

Durbas Maciej, Kos Rafał

Appeals courts confirm procedural public policy violations

Lexology 2021

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32188

Durbas Maciej, Kos Rafał

Arbitral award vacated for violation of EU competition law

Lexology 2020

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32189

Durbas Maciej, Kos Rafał

Arbitral tribunals must consider all evidence or risk violating public policy

Lexology 2018

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32198

Durbas Maciej, Kos Rafał

ICC award set aside due to irregularities in arbitrator’s appointment

ICC award set aside due to irregularities in arbitrator’s appointment, 2017

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 32202

Durbas Maciej, Kos Rafał

Rules on limitation of claims are not part of public policy

Lexology 2022

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32293

Durbas Maciej, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Durbas Maciej, Kos Rafał

Words, words, words: concise reasoning not grounds to vacate award

Lexology 2020

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32191

Durbas Maciej, Ziarko Angelika, Zbiegień Tadeusz

2020 Statistics of Polish Post-Award Case Law: Is Poland Arbitration-Friendly?

Kluwer Arbitration Blog 2021

Key issues: general works, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32313

Dziurda Marcin, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31990

Dziurda Marcin, Szrajer Marta

International Commercial Arbitration in the Latest Case Law of the Supreme Court [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego]

PPH 2019, No. 10, p. 4-13

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31990

Ereciński Tadeusz

Arbitration and State Courts [Original title: Arbitraż a sądownictwo państwowe]

PUG 1994, No. 2, p. 2-8

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30220

Ereciński Tadeusz

Basis for the Petition to Set Aside Arbitration Award (De Lege Ferenda Remarks) [Original title: Podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege ferenda)]

[in:] Anna Smoczyńska (ed.), Polish Private Law in the Time of Changes. An Anniversary Book Dedicated to Professor Jerzy Młynarczyk [Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi], Gdańsk 2005, p. 41-53

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30408

Ereciński Tadeusz

Lack of Arbitrator’s Independence and Impartiality and Grounds for Setting Aside an Arbitral Award [Original title: Brak bezstronności i niezależności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin (eds.), Civil Procedure. Study-Codification-Practice. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Feliks Zedler [Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi], Warszawa 2012, p. 845-857

Key issues: arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 31463

Ereciński Tadeusz

Setting Aside by a State Court of an Award Issued in International Commercial Arbitration [Original title: Uchylenie przez sąd państwowy orzeczenia wydanego w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. A Commemorative Volume in Honour of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 77-96

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30407

Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Falkiewicz Krzysztof

Common Court Cognition with Respect to Its Power to Control Arbitrary Court Rulings - Selected Notions of Jurisdiction [Original title: Zakres kognicji sądu powszechnego przy kontroli wyroków sądów polubownych - wybrane zagadnienia w praktyce orzeczniczej]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 138-152

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31083

Fenichel Zygmunt

Competence of the State Court in Connection with Arbitration Proceedings [Original title: Właściwość sądu państwowego w związku z postępowaniem przed sądem polubownym.]

PPC 1934, No. 4, p. 110-111

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30063

Fenichel Zygmunt

What Procedure Should be Applied in Proceedings Before State Courts in Arbitration Cases? [Original title: W jakim trybie toczyć się winno postępowanie przed sądem państwowym w sprawach sądownictwa polubownego?]

PPC 1934, No. 18, p. 571-572

Key issues: state court assistance, arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 30061

Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna

Inconsistency with the Pacta Sunt Servanda Principle as a Ground for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Sprzeczność z zasadą pacta sunt servanda jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego]

PPH 2016, No 1, s. 40-45

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31509

Franusz Anna

Commentary to the Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber Dated 3 September 2009, I CSK 53/09 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 3 września 2009 r., I CSK 53/09]

OSP 2011, No. 10, p. 761-765

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31016

Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Frąckowiak Józef

The Finality of State Court Judgments and Arbitral Awards

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 347-354

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31419

Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award

id: 31565

Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gembiś Łukasz

Manifest Disregard of the Law as a Ground for Vacatur Domestic and International Arbitral Awards in the United States [Original title: Rażące naruszenie prawa jako podstawa do uchylenia krajowego oraz międzynarodowego wyroku arbitrażowego w USA]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 25-41

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31279

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Setting Aside an Arbitration Award and Composition of the Arbitral Tribunal in Case of Retrial [Original title: Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 669-677

Key issues: arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 31542

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz

Auxiliary Intervention in Proceedings Initiated by an Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Interwencja uboczna w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska, Mediation and Arbitration [Mediacja i arbitraż], Poznań 2009, p. 233-246

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30730

Głodowski Włodzimierz

Formal Requirements for the Application for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wymogi formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions. Conference materials (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 113-123

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30120

Głodowski Włodzimierz

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Warszawa-Poznań 2014, pp. 338

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31494

Głodowski Włodzimierz

Proceedings Initiated by a Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Postępowanie na skutek wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Henryk Dolecki, Kinga Flaga-Gieruszyńska (ed.), Evolution of the Polish Civil Proceedings in the Light of Political, Social and Economic Transformations. Conference Materials from the All-Poland Congress of Civil Law Faculties, Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007, Warsaw 2009 [Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin-Niechorze 28-30.9.2007 r., Warszawa 2009], p. 171-181

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30695

Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Hołub-Śniadach Olga

Arbitration Agreements and the Community Law. A Commentary to the ECJ’s judgement in case C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd vs. Benetton International NV [Original title: Umowy o arbitraż a prawo wspólnotowe. Glosa do orzeczenia ETS w sprawie C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd przeciwko Benetton International NV]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005, No. 1-2, p. 251-258

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31058

Horváth Éva

(How) Are 'Ill' Awards Curable

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 27-40

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30919

Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Jakubowski Jerzy

Permanent Courts of Arbitration in Poland [Original title: Stałe sądy arbitrażowe w Polsce]

Warszawa 1961, ss. 39

Key issues: New York Convention, general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30127

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jóźwiak Marcin

An Arbitration Award is Just the Beginning

American Investor Zima 2016, Vol. XXVI, No. 1, p. 40

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31513

Kačevska Inga

Renaissance of the European Convention on International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 365-378

Key issues: general works, petition to set aside arbitration award

id: 31421

Kaczmarek Jacek

Cooperation and Control. Relations between the Arbitration Court and the Common Court at Various Stages of Proceedings [Original title: Współdziałanie i kontrola. Relacje pomiędzy sądem polubownym a sądem powszechnym na różnych etapach postępowania]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 197-203

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30718

Kała Dariusz P.

Bringing a Petition for the Reversal of an Award of a Court of Arbitration (legitymacy, the fee, the formal requirements, term) [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (legitymacja, opłata, warunki formalne, termin)]

PUG 2012, No. 3, p. 30-35

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31070

Kała Dariusz P.

Chosen Issues Related to the Arbitration Court Award [Original title: Wybrane zagadnienia związane z wyrokiem sądu polubownego]

Rejent 2012, No. 4, p. 65-75

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31056

Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Jurysta 2012, No. 1, p. 38-45

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31054

Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside an Arbitration Award (part 1) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. I)]

R.Pr. 2010, No. 2, p. 58-64

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30792

Kała Dariusz P.

Petition to Set Aside Arbitration Award (Part II) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (cz. II)]

R. Pr. 2010, No. 3, p. 58-66

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30839

Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kałużny Tomasz

Arbitration Judiciary – New Quality of Dispute Resolution [Original title: Sądownictwo polubowne - nowa jakość rozstrzygania sporów]

Roczniki Administracji i Prawa 2021, Special Vol. 1, No. XXI, p. 623-638

Key issues: general works, state court assistance, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32247

Kobler E.

Remarks on the Object of the Application for Setting Aside of an Arbitral Award in the Civil Procedure Code [Original title: Uwagi o przedmiocie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w k.p.c.]

Głos Prawa 1937, No. 5-6, p. 287-289

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30077

Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31292

Koenner Marek

Selected Procedural Issues in Arbitral Proceedings on the Background of the Provisions of the Code of Civil Procedure [Original title: Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniu przed sądem polubownym na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 343-357

Key issues: arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award

id: 31118

Kornhauser Michał

Is it Possible to Demand Withholding of the Challenged Award in the Proceedings from the Petition to Set Aside of an Arbitration Award? [Original title: Czy w postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego można żądać wstrzymania wykonania zaskarżonego wyroku?]

NPC 1933, No. 15, p. 478-480

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30081

Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz

Filling Petition to Set Aside an Arbitral Award to the Court which Lacks Jurisdiction in Terms of Compliance with the Time Limit to File It [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu a dochowanie terminu do jej wniesienia]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 57-68

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31970

Korzeniak Mateusz, Szurman Mateusz

Filling Petition to Set Aside an Arbitral Award to the Court which Lacks Jurisdiction in Terms of Compliance with the Time Limit to File It [Original title: Wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego do niewłaściwego sądu a dochowanie terminu do jej wniesienia]

ADR Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 57-68

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31970

Kos Rafał

Public order - compensatory function of penalty clause

Lexology 2015

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32218

Kos Rafał, Topór Marek

Statutory limitations of claims periods excluded from public order

Lexology 2018

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32199

Kosteczka Zofia

Waiver of the right to challenge the award [Original title: Zrzeczenie się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 92-104

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31131

Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Krawczyk Anna

The Issues of the Petition to Set Aside Arbitration Award under International and Polish Law [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle prawa międzynarodowego i prawa krajowego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation as Enterprise Supporting Instruments (Rzeszów 22-23.IX.2006) [Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Rzeszów 22-23.IX.2006)], Ius et Administratio 2006, Special Issue, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30487

Zawicki Kamil, Krawczyk Magdalena, Malciak Marek

The Supreme Court Judgments

Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (red.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2017, Volume VII, The Hague 2017, p. 333-340

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32306

Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 4-5, p. 169-179, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30083

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja

Action to Set Aside an Arbitral Award in Court Practice [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w praktyce sądowej]

Iustitia 2018, No. 1, p. 14-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31954

Kuberska Wiesława, Wieczorek Alicja

Action to Set Aside an Arbitral Award in Court Practice [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w praktyce sądowej]

Iustitia 2018, No. 1, p. 14-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31954

Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Zawicki Kamil, Żukrowska Małgorzata, Kuśnierek Katarzyna

The Court of Appeals Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (ed.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2021, Volume XI, The Hague 2021, p. 139-151

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award

id: 32302

Łabno Maria

Effectiveness of Actions for Annulment of Arbitration Awards [Original title: Skuteczność skarg o uchylenie wyroków sądów polubownych]

PPH 2022, No. 4, p. 22-31

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32270

Łaszczuk Maciej

Hearing of Evidence Defectiveness as the Reason for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 705-713

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31545

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Maciąg Andrzej

Fee Due for Petition for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Opłata należna od skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitration Courts and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 241-247

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30671

Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Mędrzecka Joanna

Subjecting Disputes for Resolution to an Ad Hoc Arbitration Court and Common Court’s Control over the Arbitration Award [Original title: Poddawanie sporów pod rozstrzygnięcia sądu arbitrażowego ad hoc oraz kontrola sądu powszechnego nad orzeczeniem sądu polubownego]

Pieniądze i Więź 2003, No. 4, p. 175-182

Key issues: arbitrability of dispute, petition to set aside arbitration award

id: 30275

Michalik Marcin

Public policy clause as a ground for a petition to set aside an arbitration award [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

MPH 2021, No. 4, p. 37-38

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 32273

Modrzejewska Małgorzata

Arbitration as an Alternative Way to Resolve Consumer Disputes [Original title: Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 303-320

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31981

Modrzejewska Małgorzata

Arbitration as an Alternative Way to Resolve Consumer Disputes [Original title: Sądownictwo polubowne jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów konsumenckich]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 303-320

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31981

Monkiewicz Arkadiusz

The Topic of the Application for Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Problematyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

R.Pr. 2001, No. 6, p. 53-64

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30280

Morek Rafał

Case Law Section [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2008, No. 8, p. 122-124

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30818

Morek Rafał

Resolution of disputes by the Arbitral Tribunal in the light of applicable law [Original title: Rozstrzyganie sporów przez Sąd Arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa]

Konsultant 2014, No. 34-35, p. 3-6

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32172

Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 120-124

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31133

Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2009, No. 9, p. 133-136

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30815

Neumann Marek

Public Policy and the Content of an Arbitral Award - commentary on the Supreme Court's ruling of 9 September 2010 (I CSK 535/09) [Original title: Klauzula porządku publicznego a treść wyroku sądu polubownego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.09.2010 r. (I CSK 535/09)]

Glosa 2011, No. 2, p. 61-67

Key issues: arbitrator, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30994

Neumann Marek

Swiss Federal Tribunal Set Aside an Arbitral Award on Public Policy Grounds [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego ws. Atlético v. Benfica: Uchylenie orzeczenia arbitrażowego na podstawie klauzuli porządku publicznego]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 49-50

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30950

Zawicki Kamil, Truszkiewicz Maciej, Niemiec Ernestyna

Arbitration Case Law 2019 - Selected Case Law of the Polish Supreme Court Related to Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (ed.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2020, Volume X, The Hague 2020, p. 225-245

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32300

Olaś Andrzej

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31936

Olaś Andrzej

Admissibility of Waiver of the Right to Challenge an Arbitral Award in the light of Article 6 of ECHR – a Commentary to ECtHR decision of 1 March 2016 in Tabbane v. Switzerland [Original title: Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 25-43

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31936

Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej

Is the Admissibility of Cassation Appeal against the Judgment Rendered as a Result of the Petition to Set Aside the Arbitration Award Subject to Restrictions of Art. 3982 of Code of Civil Procedure – Remarks in the Light of the Act Amending Certain Acts in Relation to the Promotion of Alternative Dispute Resolution Methods of 10 September 2015 [Original title: Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

PPC 2016, No. 2, p. 330-341

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31575

Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof

The Scope of Arbitrator’s Freedom by Determination and Application of the Applicable Substantial Law [Original title: Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 385-407

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30927

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30960

Orawiec Bartłomiej

The Public Policy Exception under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the UK Perspective)

Comparative Law Review 2016, Vol. 21, p. 53-78

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32050

Orawiec Bartłomiej

The Public Policy Exception under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the UK Perspective)

Comparative Law Review 2016, Vol. 21, p. 53-78

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32050

Orecki Marcin

Does the Winner Take It All? - Principles Governing the Adjudication of Attorney's Fees in International Arbitration [Original title: Does the winner take it all? - zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu]

Prz. Prawn. UW 2012, No. 1-2, p. 95-107

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31123

Orecki Marcin

Petition to Set Aside Arbitral Award. A Commentary to the Ruling of the Appellate Court in Warsaw of 28 September 2016 (I ACa 843/16) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.09.2016 r. (I ACa 843/16)]

PS 2017, No. 2, p. 130-140

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31830

Orecki Marcin

Petition to Set Aside Arbitral Award. A Commentary to the Ruling of the Appellate Court in Warsaw of 28 September 2016 (I ACa 843/16) [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.09.2016 r. (I ACa 843/16)]

PS 2017, No. 2, p. 130-140

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31830

Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orkusz Maciej

ʺSurprise” of Parties at Legal Grounds Applied in the Arbitral Award as an Infringement of Party’s Right to Present its Case

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 88-104

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31560

Orkusz Maciej

“Surprising” the Parties with the Legal Basis of the Arbitral Tribunal’s Adjudication and Deprivation of the Right of Defence [Original title: "Zaskoczenie" stron wyborem podstawy prawnej orzekania przez sąd polubowny a pozbawienie prawa do obrony]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 126-138

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31331

Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra

Commentary on the Supreme Court Judgement of 13.02.2014, V CSK 45/13 [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 13 lutego 2014 r., V CSK 45/13]

OSP 2015, No. 6, p. 858-865

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31371

Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Arbitration in the light of constitutional standards [Original title: Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych]

Warszawa 2021, pp. 408

Key issues: general works, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32245

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Pacocha Monika

The Model of a Petition for Setting Aside an Arbitration Award – de lege ferenda comments [Original title: Model postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego – uwagi de lege ferenda]

PPH 2014, No. 12, p. 20-24

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31311

Pagacz Gabriela

Contents of the Polish Public Policy

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 89-96, [Article in English]

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31048

Zawicki Kamil, Pazdan Agnieszka, Wojtczak Agata

The Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (ed.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2019, Volume IX, The Hague 2019, p. 391-401

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32304

Zawicki Kamil, Ziarko Angelika, Poboźniak Bartłomiej

The Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (ed.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2022, Volume XII, The Hague 2022, p. 203-211

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award

id: 32298

Potrzobowski Karol

Commentary on the Supreme Court Ruling of 5.9.1967, I CZ 20/67 (re Court Control over Arbitral Awards) [Original title: Glosa do Postanowienia SN z 5.9.1967, I CZ 20/67 (dot. kontroli sądu nad wyrokami sądów polubownych)]

OSPiKA 1968, item 90 c, p. 210-212

Key issues: state court assistance, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30619

Prusak Małgorzata

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

PPE 2009, No. 1-3, p. 87-119

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30311

Rablin Elżbieta

Basis for Petition to Set Aside an Arbitration Award on the Basis of the Warsaw Appellate Court Case Law [Original title: Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego na podstawie orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 33-36

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30312

Rajski Jerzy

The Limits of Arbitral Tribunal's Autonomy in Respect of Application of Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice autonomii sądu arbitrażowego w odniesieniu do stosowania przepisów prawa w sprawach ze stosunków gospodarczych]

PPH 2011, No. 1, p. 6-9

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30967

Rajski Jerzy

The Limits of the Arbitral Tribunal's Freedom in Respect of Applying Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice swobody sądu arbitrażowego w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach gospodarczych]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 5-10

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30969

Schramm Piotr, Robenek Marcin

Gloss to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw issued on June 14, 2012 in case no. I ACa 1241/11

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 15-22

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31146

Rozenblüth Ignacy

Is a State Court Ruling Regulating the Petition to Set Aside an Arbitration Award with Regards to the Merits of the Case Issued in the Form of a Judgement or a Decision? [Original title: Czy orzeczenie sądu państwowego, załatwiające merytorycznie skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, zapada pod postacią wyroku, czy też postanowienia?]

PPC 1937, No. 1-2, p.54-55

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30094

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Ryszkowski Karol

Chapter XVII. Consumer arbitration and new technologies [Original title: Rozdział XVII. Arbitraż w sprawach konsumenckich a nowe technologie]

[in:] Długosz Zbigniew, Podgórski Krzysztof, Sługocka-Krupa Elżbieta (eds.), Complaints, mediation and other procedures in consumer matters [Original title: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich], Warszawa 2021, p. 205-218

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32256

Ryszkowski Karol

Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law [Original title: Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

PPH 2014, No. 3, p. 17-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31239

Ryszkowski Karol

The arbitration in consumer matters and new technologies in Polish law against the background of European Union law

[in:] Suchoža Jozef, Husár Ján, Hučková Regina (eds.), Právo, obchod, ekonomika 10: zborník vedeckých prác, Košice 2021, p. 184-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32257

Selivon Mykola

Price/Quality/Promptness Ratio in the Dispute Resolution by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry [Original title: Wskaźnik cena-jakość-czas w rozstrzyganiu sporów przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 23-26

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31162

Siedlecki Władysław

Relation Between the Civil Court Proceedings and the Arbitration Proceedings [Original title: Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania arbitrażowego]

[in:] Władysław Siedlecki, Outline of Civil Procedure [Zarys postępowania cywilnego], Warszawa 1966, p. 38-44

Key issues: state court assistance, petition to set aside arbitration award

id: 30433

Sippel Harald

Austrian Supreme Court: Refusal to Conduct a Hearing Despite a Party's Motion is Reason to Set Aside an Arbitral Award [Odmowa przeprowadzenia rozprawy jako przesłanka uchylenia wyroku arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 39-40

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30972

Siwik Robert

Arbitration Clause in Consumer Agreements – Conclusions Drawn from the Latest ETS Case Law [Original title: Zapis na sąd polubowny w umowach konsumenckich - wnioski z najnowszego orzecznictwa ETS]

PEP 2010, No. 3, p. 37-43

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award

id: 30794

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30675

Skowrońska Katarzyna

Vacatur and Review of an Arbitral Award in Spain [Original title: Unieważnienie i rewizja wyroku sądu polubownego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 61-70

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31283

Sokołowska Lidia

Arbitrability and Its Relevance as a Ground for Setting Aside an Arbitral Award - Comparative Law Comments in Light of the Amended Belgian Arbitration Law [Original title: Zdatność arbitrażowa sporu i jej znaczenie jako przesłanki skargi o uchylenie wyroku arbitrażowego - uwagi prawnoporównawcze w świetle nowelizacji belgijskiego prawa arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 79-86

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31284

Sołtys Bogusław

The Costs of Arbitration - Selected Issues in the Context of Disputes Concerning FIDIC Contracts [Original title: Koszty postępowania arbitrażowego - wybrane zagadnienia na tle sporów dotyczących kontraktów FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 37-45

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31315

Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, state court assistance, investment arbitration, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Stefanowicz Krzysztof

Arbitration Landscape in Poland - a Subjective View

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 9-18, [also Polish version]

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 30997

Strumiłło Tomasz

Legal Effects of an Arbitral Award [Original title: Skutki prawne wyroku arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 96-115

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30883

Szczęśniak Alicja

A Few Remarks on Remission Proceedings in Cases under Petition to Set Aside Arbitration Award [Original title: Kilka uwag o postępowaniu remisyjnym w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 60-66

Key issues: state court assistance, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31251

Szczęśniak Alicja

Commentary to the Judgement of the Supreme Court - the Civil Chamber Dated 13 April 2012, I CSK 416/11[Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11]

OSP 2014, No. 1, p. 11-19

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31267

Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Szpara Justyna

Setting Aside an Arbitration Award

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 111-124

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31041

Szpara Justyna

Setting Aside an Arbitration Award

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 111-124

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31041

Szumański Andrzej

Implied Conclusion of the Arbitration Agreement [Original title: Konkludentne przystąpienie do zapisu na sąd polubowny]

PPPM 2012, Vol. 11, p. 29-51

Key issues: arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31199

Szumański Andrzej

Participation of Third Parties in the Preparation of an Arbitral Award and in the Determination of its Final Wording [Original title: Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 515-533

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31984

Szumański Andrzej

Participation of Third Parties in the Preparation of an Arbitral Award and in the Determination of its Final Wording [Original title: Udział osób trzecich w przygotowaniu wyroku sądu arbitrażowego oraz nadaniu jego treści ostatecznego brzmienia]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 515-533

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31984

Zawicki Kamil, Topór Marek, Szydłowska Małgorzata

The Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (ed.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2018, Volume VIII, The Hague 2018, p. 391-402

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 32305

Śledziński Janusz

On the legal consequences of setting aside of an arbitration award by a national court [Original title: O skutkach prawnych uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego]

Pal. 1969, No. 5, p. 47-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32093

Śledziński Janusz

On the legal consequences of setting aside of an arbitration award by a national court [Original title: O skutkach prawnych uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego]

Pal. 1969, No. 5, p. 47-55

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32093

Tomaszewski Maciej

Challenge of an Arbitrator and the Mode of Consideration Thereof [Original title: Wniosek o wyłączenie arbitra i tryb rozpoznania wniosku]

PS 2012, No. 2, p. 25-45

Key issues: arbitrator, petition to set aside arbitration award

id: 31045

Tomaszewski Maciej

Legal Effects of an Arbitration Award [Original title: Skutki prawne wyroku sądu polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1899-1932

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31028

Tomaszewski Maciej

On Challenging Corporate Resolutions in the Arbitration Court – de lege ferenda [Original title: O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego - de lege ferenda]

PS 2012, No. 4, p. 22-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31055

Utracka Monika

Strengthening the Position of Mediation and Arbitration in the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Wzmocnienie pozycji mediacji i arbitrażu na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31975

Utracka Monika

Strengthening the Position of Mediation and Arbitration in the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Wzmocnienie pozycji mediacji i arbitrażu na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31975

Weitz Karol

Setting Aside of an Arbitration Award Due to a Final Court Judgement (Article 1206 § 1 (6) of the Civil Procedure Code) [Original title: Uchylenie wyroku sądu polubownego z powodu prawomocnego wyroku sądu (art. 1206 § 1 pkt 6 k.p.c.)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 691-705

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30942

Weitz Karol

The Proceedings Resulted from the the Petition to Set Aside an Arbitration Award and the Regulations on the Separate Proceedings [Original title: Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego a przepisy o postępowaniach odrębnych]

Pal. 2008, No. 5-6, p. 254-259

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30721

Wętrys Ewelina

Application of the Principle of Res Judicata to Domestic Arbitral Awards under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 105-121

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31561

Wętrys Ewelina

Application of the Rei Iudicata Principle to National Arbitral Awards under Polish Law [Original title: Zastosowanie zasady rei iudicatea do krajowych wyroków arbitrażowych według polskiego prawa]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 139-153

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31332

Więzowska-Czepiel Beata

New Arbitration Regulations in Disputes Resulting from Contracts Concluded with a Consumer [Original title: Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument]

PPH 2017, No. 3, p. 43-49

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31827

Więzowska-Czepiel Beata

New Arbitration Regulations in Disputes Resulting from Contracts Concluded with a Consumer [Original title: Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument]

PPH 2017, No. 3, p. 43-49

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31827

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Witkowska Anna

Composition of the Arbitral Tribunal After the Award is Set Aside [Original title: Skład zespołu orzekającego po uchyleniu wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 26-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31802

Witkowska Anna

Composition of the Arbitral Tribunal After the Award is Set Aside [Original title: Skład zespołu orzekającego po uchyleniu wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 26-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31802

Wojas Jakub

The Institution of Arbitration in the Country of Cherry Blossoms [Original title: Instytucja arbitrażu w Kraju Kwitnącej Wiśni]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 624-644

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31234

Wolak-Danecka Anna

Arbitration in the Czech Republic [Original title: Arbitraż w Republice Czeskiej]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 71-81

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30989

Wydra Łukasz

A complaint to have an arbitral award set aside: a comparative perspective – selected aspects [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie prawnoporównawczym - wybrane aspekty]

PPC 2018, No. 3, p. 155-165

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31998

Wydra Łukasz

A complaint to have an arbitral award set aside: a comparative perspective – selected aspects [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie prawnoporównawczym - wybrane aspekty]

PPC 2018, No. 3, p. 155-165

Key issues: general works, general works, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31998

Wydra Łukasz

Commentary to the Order of the Supreme Court Dated 16 October 2014 (docket no. III CZ 39/14) [Original title: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r. (sygn. akt: III CZ 39/14)]

ADR 2016, No. 2, p. 71-83

Key issues: arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31785

Wydra Łukasz

Commentary to the Order of the Supreme Court Dated 16 October 2014 (docket no. III CZ 39/14) [Original title: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.10.2014 r. (sygn. akt: III CZ 39/14)]

ADR 2016, No. 2, p. 71-83

Key issues: arbitrator, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31785

Zachariasiewicz Maciej

Corruption in International Arbitration: Arbitrability of the Dispute and the Governing Law [Original title: Korupcja w arbitrażu międzynarodowym: zdatność arbitrażowa sporu i prawo właściwe]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 436-458

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31537

Zachariasiewicz Maciej

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Zachariasiewicz Maciej

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 441-624

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31451

Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards [Original title: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 402-593

Key issues: New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31458

Zachariasiewicz Maciej

Violation of the principle of the autonomy of the will as a basis for setting aside of an arbitration award – a commentary to the Supreme Court Judgement dated 30 September 2010, I CSK 342/10 [Original title: Naruszenie zasady autonomii woli jako podstawa uchylenia wyroku arbitrażowego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30.9.2010 r., I CSK 342/10]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 4, p. 51-62, [This paper is a slightly modified version of the commentary originally published in the collection: B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Diagnosis of Arbitration. Functioning of the Law on Arbitration and Directions of Proposed Changes, Wrocław 2014, p. 562-577.]

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32000

Zachariasiewicz Maciej

Violation of the principle of the autonomy of the will as a basis for setting aside of an arbitration award – a commentary to the Supreme Court Judgement dated 30 September 2010, I CSK 342/10 [Original title: Naruszenie zasady autonomii woli jako podstawa uchylenia wyroku arbitrażowego - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30.9.2010 r., I CSK 342/10]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 4, p. 51-62, [This paper is a slightly modified version of the commentary originally published in the collection: B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Diagnosis of Arbitration. Functioning of the Law on Arbitration and Directions of Proposed Changes, Wrocław 2014, p. 562-577.]

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32000

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zaleska-Korziuk Kaja

The Possibility of Partial Setting Aside of an Arbitration Award in Case of a Request for the Arbitration Award to Be Set Aside in Full. A Partially Critical Commentary (Judgement of the Supreme Court of 6 May 2016, I CSK 305/15) [Original title: Możliwość częściowego uchylenia wyroku sądu arbitrażowego w sytuacji żądania uchylenia tego wyroku w całości. Glosa częściowo krytyczna (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2016 r., I CSK 305/15)]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2016, No. 4, p. 47-59

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31897

Zaleska-Korziuk Kaja

The Possibility of Partial Setting Aside of an Arbitration Award in Case of a Request for the Arbitration Award to Be Set Aside in Full. A Partially Critical Commentary (Judgement of the Supreme Court of 6 May 2016, I CSK 305/15) [Original title: Możliwość częściowego uchylenia wyroku sądu arbitrażowego w sytuacji żądania uchylenia tego wyroku w całości. Glosa częściowo krytyczna (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2016 r., I CSK 305/15)]

Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2016, No. 4, p. 47-59

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31897

Zbiegień Tomasz

Petition to Set Aside an Arbitration Award [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 299-313

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30181

Zbiegień Tomasz

The Public Policy Clause in Setting Aside of an Arbitration Award [Original title: Klauzula porządku publicznego przy uchyleniu wyroku sądu polubownego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 698-717

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 31113

Zielony Andrzej

A Few Remarks on the Nature of the Petition To Set Aside an Arbitration Award (Taking into Account the Historical and Legal Comparative Aspects) [Original title: Kilka uwag o naturze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych)]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 706-732

Key issues: petition to set aside arbitration award

id: 30943

Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

Zielony Andrzej

Model of a Petition to Set Aside an Arbitration Award (De Lege Lata and De Lege Ferenda Comments) [Original title: Model rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)]

[in:] Ereciński Tadeusz, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol (eds), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warsaw 2016, p. 784-804

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31815

Zielony Andrzej

Model of a Petition to Set Aside an Arbitration Award (De Lege Lata and De Lege Ferenda Comments) [Original title: Model rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego (uwagi de lege lata i de lege ferenda)]

[in:] Ereciński Tadeusz, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol (eds), Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warsaw 2016, p. 784-804

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31815

Zych Maciej

Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.]

PPH 2016, No. 11, p. 37-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31796

Zych Maciej

Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.]

PPH 2016, No. 11, p. 37-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31796

Zych Maciej

The Relation Between the Public Policy Clause and the Grounds for Setting Aside an Arbitration Award Considered upon a Party’s Motion [Original title: Stosunek klauzuli porządku publicznego do podstaw uchylenia wyroku arbitrażowego uwzględnianych na wniosek]

Glosa 2017, No. 1, p. 54-63

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31826

Zych Maciej

The Relation Between the Public Policy Clause and the Grounds for Setting Aside an Arbitration Award Considered upon a Party’s Motion [Original title: Stosunek klauzuli porządku publicznego do podstaw uchylenia wyroku arbitrażowego uwzględnianych na wniosek]

Glosa 2017, No. 1, p. 54-63

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31826

scroll up