polish

key issues

recognition and enforcement of domestic arbitration award | bibliography

print back

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Arbitration in the Transition Period [Original title: Sąd polubowny w okresie przejściowym]

Głos Prawa 1933, No. 4, p. 188-201

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30033

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Amendment to the Fifth Part of the Code of Civil Procedure – the End or the Beginning of Changes? [Original title: Nowelizacja części piątej KPC – koniec, czy początek zmian?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 34-37

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31780

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Commentary on the Resolution of the Supreme Court of 28 September 2016 (III CZP 40/16) [Original title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 roku (III CZP 40/16)]

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 16-19

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31912

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub, Barański Jakub

Lost Opportunity – Corporate Arbitration and the Amendment of the Arbitration Law [Original title: Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego]

PEP 2015, No 12 (138), p. 41-43

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31507

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika, Bareła Monika

Judicial Review of Arbitration Proceedings in Light of International Practice [Original title: Sądowa kontrola postępowania arbitrażowego z perspektywy doświadczeń międzynarodowych]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 35-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, investment arbitration, investment arbitration, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31189

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceeding for enforcement of domestic and foreign arbitration award (selected issues) [Original title: Postępowanie o stwierdzenie wykonalności krajowego i zagranicznego wyroku sądu polubownego (wybrane zagadnienia)]

R.Pr. - dod. 2012, Nr 126, p. 15-21

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31136

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceeding for enforcement of domestic and foreign arbitration award (selected issues) [Original title: Postępowanie o stwierdzenie wykonalności krajowego i zagranicznego wyroku sądu polubownego (wybrane zagadnienia)]

R.Pr. - dod. 2012, Nr 126, p. 15-21

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31136

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceeding for enforcement of domestic and foreign arbitration award (selected issues) [Original title: Postępowanie o stwierdzenie wykonalności krajowego i zagranicznego wyroku sądu polubownego (wybrane zagadnienia)]

R.Pr. - dod. 2012, Nr 126, p. 15-21

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31136

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceeding for enforcement of domestic and foreign arbitration award (selected issues) [Original title: Postępowanie o stwierdzenie wykonalności krajowego i zagranicznego wyroku sądu polubownego (wybrane zagadnienia)]

R.Pr. - dod. 2012, Nr 126, p. 15-21

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31136

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Recognition and the Declaration of Enforceability of Foreign Arbitral Awards on the Basis of Article 1215 k.p.c. and the New York Convention. Selected Issues [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, No. XII/2, p. 25-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31442

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kuźmicka-Sulikowska Joanna, Kuźmicka-Sulikowska Joanna

Application for Court Enforcement Clause and Application for Declaration of Enforceability in Relation to Interruption of Period of Claim Limitation [Original title: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i wniosek o stwierdzenie wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń]

PPC 2012, No. 2, p. 209-244

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31052

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros, Brekoulakis Stavros

Public Policy Rules in English Arbitration Law

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 292-314

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31416

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine, Mourre Alexis, Mourre Alexis, Chessa Valentine, Chessa Valentine

A Comparative Approach to the Standard of Review of Arbitral Awards under Substantive Public Policy

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 379-383

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31422

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

The Problem of Public Policy Exception in Arbitration [Original title: Problematyka klauzuli porządku publicznego w arbitrażu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, Nr 3, s. 13-26

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31920

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur, Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur

Securing the enforceability of an award in the context of the new Rules of the Lewiatan Court of Arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 32-43

Key issues: arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31148

Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur, Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur

Securing the enforceability of an award in the context of the new Rules of the Lewiatan Court of Arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 32-43

Key issues: arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31148

Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur, Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur

Securing the enforceability of an award in the context of the new Rules of the Lewiatan Court of Arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 32-43

Key issues: arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31148

Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur, Dąbrowska Katarzyna, Dąbrowska Katarzyna, Sidor Artur, Sidor Artur

Securing the enforceability of an award in the context of the new Rules of the Lewiatan Court of Arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 32-43

Key issues: arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31148

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Kos Rafał, Kos Rafał

The Arbitrators' (Perceived) Power to Revise a Contract vs. the Power of the Public Policy Clause

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2014, Vienna 2014, p. 135-147

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31291

Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech

Risk of Recognition and Enforcement of an Arbitration Award Abroad [Original title: Ryzyko uznania i wykonania za granicą orzeczenia arbitrażowego]

HZ 1970, No. 1, p. 24-28

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30603

Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech

Risk of Recognition and Enforcement of an Arbitration Award Abroad [Original title: Ryzyko uznania i wykonania za granicą orzeczenia arbitrażowego]

HZ 1970, No. 1, p. 24-28

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30603

Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech

Risk of Recognition and Enforcement of an Arbitration Award Abroad [Original title: Ryzyko uznania i wykonania za granicą orzeczenia arbitrażowego]

HZ 1970, No. 1, p. 24-28

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30603

Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech, Dzikiewicz Lech

Risk of Recognition and Enforcement of an Arbitration Award Abroad [Original title: Ryzyko uznania i wykonania za granicą orzeczenia arbitrażowego]

HZ 1970, No. 1, p. 24-28

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30603

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Weitz Karol, Weitz Karol

Shortening the Course of Post-Arbitration Litigation – Remarks De Lege Ferenda

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 330-346

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31418

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Fierens Jean-Pierre, Fierens Jean-Pierre

The 2013 Developments in Belgian Arbitration Law

ADR. Arbitraż i Mediacja 2015, No. 1, p. 26-38

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31375

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian, Frejowski Sebastian

Binding of an Arbitration Tribunal by the State Court Ruling That Recognized or Enforced a Prior Arbitration Tribunal Award [Original title: Związanie sądu arbitrażowego orzeczeniem sądu powszechnego, który uznał lub stwierdził wykonalność wyroku sądu polubownego]

Glosa 2013, No. 2, p. 63-67

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31154

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German

Enforcement of Investment Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Wykonywanie na terytorium Ukrainy wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 31-32

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31164

Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German

Enforcement of Investment Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Wykonywanie na terytorium Ukrainy wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 31-32

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31164

Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German

Enforcement of Investment Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Wykonywanie na terytorium Ukrainy wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 31-32

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31164

Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German, Galuschenko German

Enforcement of Investment Arbitral Awards in Ukraine [Original title: Wykonywanie na terytorium Ukrainy wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 31-32

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31164

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr, Golędzinowski Piotr

The Consequences of Setting Aside an Arbitral Award Following a Final Decision Ending the Procedure for Declaring the Award Enforceable [Original title: Skutki uchylenia wyroku sądu polubownego po prawomocnym zakończeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 6-12

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31277

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Enforceability Clause of an Arbitration Award [Original title: Klauzula wykonalności wyroku sądu polubownego.]

Gazeta Sądowa Warszawska 1930, No. 15, p. 202-204

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30071

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Enforceability Clause of an Arbitration Award [Original title: Klauzula wykonalności wyroku sądu polubownego.]

Gazeta Sądowa Warszawska 1930, No. 15, p. 202-204

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30071

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Enforceability Clause of an Arbitration Award [Original title: Klauzula wykonalności wyroku sądu polubownego.]

Gazeta Sądowa Warszawska 1930, No. 15, p. 202-204

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30071

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Enforceability Clause of an Arbitration Award [Original title: Klauzula wykonalności wyroku sądu polubownego.]

Gazeta Sądowa Warszawska 1930, No. 15, p. 202-204

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30071

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Enforcement of Emergency Arbitrator’s Decisions - Legal Problems and Global Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 27-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, interim measures, interim measures, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31574

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Enforcement of Emergency Arbitrator’s Decisions - Legal Problems and Global Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 27-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, interim measures, interim measures, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31574

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Enforcement of Emergency Arbitrator’s Decisions - Legal Problems and Global Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 27-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, interim measures, interim measures, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31574

Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Kierska Maria, Kierska Maria, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Enforcement of Emergency Arbitrator’s Decisions - Legal Problems and Global Trends

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 27-38

Key issues: New York Convention, New York Convention, interim measures, interim measures, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31574

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz, Irmiński Mateusz

The Scope in which Courts of Arbitration Are Bound by the EU Law in the Light of the Bases for Setting Aside an Arbitral Award or Refusal to Recognize or Declare its Enforceability [Original title: Zakres związania sądów arbitrażowych prawem Unii Europejskiej w świetle podstaw do uchylenia wyroku sądu arbitrażowego bądź odmowy uznania lub stwierdzenia jego wykonalności]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 167-182

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31334

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Filing a Motion for Recognition or Declaration of Enforcement of an Arbitration Award or a Settlement Reached Before the Arbitration Court [Original title: Wniesienie wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej]

Rej. 2013, No. 5, p. 54-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31170

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Filing a Motion for Recognition or Declaration of Enforcement of an Arbitration Award or a Settlement Reached Before the Arbitration Court [Original title: Wniesienie wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej]

Rej. 2013, No. 5, p. 54-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31170

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Filing a Motion for Recognition or Declaration of Enforcement of an Arbitration Award or a Settlement Reached Before the Arbitration Court [Original title: Wniesienie wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej]

Rej. 2013, No. 5, p. 54-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31170

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Filing a Motion for Recognition or Declaration of Enforcement of an Arbitration Award or a Settlement Reached Before the Arbitration Court [Original title: Wniesienie wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej]

Rej. 2013, No. 5, p. 54-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31170

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part I) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. I)]

R.Pr. 2013, No. 134, p. 8-10

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31156

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part I) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. I)]

R.Pr. 2013, No. 134, p. 8-10

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31156

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part I) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. I)]

R.Pr. 2013, No. 134, p. 8-10

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31156

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part I) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. I)]

R.Pr. 2013, No. 134, p. 8-10

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31156

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part II) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. II)]

R.Pr. 2013, No. 135, p. 8-12

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31155

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part II) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. II)]

R.Pr. 2013, No. 135, p. 8-12

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31155

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part II) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. II)]

R.Pr. 2013, No. 135, p. 8-12

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31155

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Grounds for Refusal to Recognise and Enforce an Arbitration Award or a Settlement Reached Before an Arbitration Court (Part II) [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (cz. II)]

R.Pr. 2013, No. 135, p. 8-12

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31155

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P., Kała Dariusz P.

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award or Settlement Entered Into Before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (zagadnienia wybrane)]

Pal. 2013, No. 5-6, p. 79-84

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31158

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Proceedings in Cases for Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in Poland. Remarks in the Light of the Amendment to the Civil Procedure Code [Original title: Postępowanie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

KPP 2007, No. 2, p. 525-559

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30706

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Proceedings in Cases for Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in Poland. Remarks in the Light of the Amendment to the Civil Procedure Code [Original title: Postępowanie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

KPP 2007, No. 2, p. 525-559

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30706

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Proceedings in Cases for Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in Poland. Remarks in the Light of the Amendment to the Civil Procedure Code [Original title: Postępowanie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

KPP 2007, No. 2, p. 525-559

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30706

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Proceedings in Cases for Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in Poland. Remarks in the Light of the Amendment to the Civil Procedure Code [Original title: Postępowanie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

KPP 2007, No. 2, p. 525-559

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30706

Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej, Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej

Enforcement of an Arbitration Award on Costs of Proceedings. A commentary to the Order of the Warsaw Court of Apeal dated 31 March 2015 (I Acz 358/15) [Original title: Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w zakresie kosztów postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2015 r. (I Acz 358/15)]

Glosa 2016, No. 3, p. 58-65

Key issues: costs of arbitration, costs of arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31782

Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej, Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej

Enforcement of an Arbitration Award on Costs of Proceedings. A commentary to the Order of the Warsaw Court of Apeal dated 31 March 2015 (I Acz 358/15) [Original title: Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w zakresie kosztów postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2015 r. (I Acz 358/15)]

Glosa 2016, No. 3, p. 58-65

Key issues: costs of arbitration, costs of arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31782

Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej, Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej

Enforcement of an Arbitration Award on Costs of Proceedings. A commentary to the Order of the Warsaw Court of Apeal dated 31 March 2015 (I Acz 358/15) [Original title: Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w zakresie kosztów postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2015 r. (I Acz 358/15)]

Glosa 2016, No. 3, p. 58-65

Key issues: costs of arbitration, costs of arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31782

Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej, Szmit-Fąderska Izabela, Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej, Kowaczyk Bartłomiej

Enforcement of an Arbitration Award on Costs of Proceedings. A commentary to the Order of the Warsaw Court of Apeal dated 31 March 2015 (I Acz 358/15) [Original title: Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w zakresie kosztów postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2015 r. (I Acz 358/15)]

Glosa 2016, No. 3, p. 58-65

Key issues: costs of arbitration, costs of arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31782

Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz

Remarks on Arbitrator’s Independence and Impartiality in the Light of Organizational Rules in Sport and Commercial Arbitration [Original title: Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym]

PPH 2017, No. 3, p. 24-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31825

Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz

Remarks on Arbitrator’s Independence and Impartiality in the Light of Organizational Rules in Sport and Commercial Arbitration [Original title: Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym]

PPH 2017, No. 3, p. 24-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31825

Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz

Remarks on Arbitrator’s Independence and Impartiality in the Light of Organizational Rules in Sport and Commercial Arbitration [Original title: Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym]

PPH 2017, No. 3, p. 24-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31825

Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz, Krześniak Eligiusz

Remarks on Arbitrator’s Independence and Impartiality in the Light of Organizational Rules in Sport and Commercial Arbitration [Original title: Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym]

PPH 2017, No. 3, p. 24-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31825

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Selwa Magdalena, Selwa Magdalena

Current Case Law - Poland

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, P. 211-237

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31308

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Kubas Andrzej, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman, Kuratowski Roman

Some Remarks on the Relation of State Courts to Arbitration Courts under the Civil Procedure Code [Original title: Kilka uwag o stosunku sądów państwowych do sądów polubownych według K.P.C.]

Głos Sądownictwa 1933, No. 4, p. 208-213

Key issues: state court assistance, state court assistance, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30085

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2015, p. 663-843

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31486

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2015, p. 663-843

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31486

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2015, p. 663-843

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31486

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2015, p. 663-843

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31486

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna, Szpara Justyna

Post-Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie postarbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 12 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 12], Warszawa 2009, p. 559-717

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30757

Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław

What is the Competent Court for Issuance of an Enforceability Clause for an Arbitration Award or a Settlement Entered into Before an Arbitration Court? [Original title: Jaki sąd jest właściwy do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego, lub ugodzie zawartej przed tym sądem?]

PS 1936, No. 10, p. 320-322

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30089

Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław

What is the Competent Court for Issuance of an Enforceability Clause for an Arbitration Award or a Settlement Entered into Before an Arbitration Court? [Original title: Jaki sąd jest właściwy do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego, lub ugodzie zawartej przed tym sądem?]

PS 1936, No. 10, p. 320-322

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30089

Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław

What is the Competent Court for Issuance of an Enforceability Clause for an Arbitration Award or a Settlement Entered into Before an Arbitration Court? [Original title: Jaki sąd jest właściwy do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego, lub ugodzie zawartej przed tym sądem?]

PS 1936, No. 10, p. 320-322

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30089

Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław, Machalski Stanisław

What is the Competent Court for Issuance of an Enforceability Clause for an Arbitration Award or a Settlement Entered into Before an Arbitration Court? [Original title: Jaki sąd jest właściwy do nadania klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego, lub ugodzie zawartej przed tym sądem?]

PS 1936, No. 10, p. 320-322

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30089

Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Marcisz Paweł, Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31890

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr, Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech, Morek Rafał, Morek Rafał, Sadowski Wojciech, Sadowski Wojciech

Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 125-140

Key issues: New York Convention, New York Convention, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31042

Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej

Proceedings for Granting an Enforcement Clause to a Domestic Enforcement Title [Original title: Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu]

Warszawa 2005, pp. 298

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30425

Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej

Proceedings for Granting an Enforcement Clause to a Domestic Enforcement Title [Original title: Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu]

Warszawa 2005, pp. 298

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30425

Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej

Proceedings for Granting an Enforcement Clause to a Domestic Enforcement Title [Original title: Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu]

Warszawa 2005, pp. 298

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30425

Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej, Muliński Maciej

Proceedings for Granting an Enforcement Clause to a Domestic Enforcement Title [Original title: Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu]

Warszawa 2005, pp. 298

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30425

N. Z., N. Z., N. Z., N. Z.

The New York Convention (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards made in New York, on 10.VI.1958). List of Convention States as of 13.II.1965 [Original title: Konwencja Nowojorska (Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku, 10.VI.1958 r.) Wykaz państw konwencyjnych według stanu na dzień 13.II.1965 r.]

PHZ 1965, No. 8, p. 120-123

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30613

N. Z., N. Z., N. Z., N. Z.

The New York Convention (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards made in New York, on 10.VI.1958). List of Convention States as of 13.II.1965 [Original title: Konwencja Nowojorska (Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku, 10.VI.1958 r.) Wykaz państw konwencyjnych według stanu na dzień 13.II.1965 r.]

PHZ 1965, No. 8, p. 120-123

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30613

N. Z., N. Z., N. Z., N. Z.

The New York Convention (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards made in New York, on 10.VI.1958). List of Convention States as of 13.II.1965 [Original title: Konwencja Nowojorska (Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku, 10.VI.1958 r.) Wykaz państw konwencyjnych według stanu na dzień 13.II.1965 r.]

PHZ 1965, No. 8, p. 120-123

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30613

N. Z., N. Z., N. Z., N. Z.

The New York Convention (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards made in New York, on 10.VI.1958). List of Convention States as of 13.II.1965 [Original title: Konwencja Nowojorska (Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku, 10.VI.1958 r.) Wykaz państw konwencyjnych według stanu na dzień 13.II.1965 r.]

PHZ 1965, No. 8, p. 120-123

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30613

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr

Enforcement of Foreign Arbitral Awards - Polish Law and Practice

[in:] Croatian Arbitration Yearbook 2013, Vol. 20, Zagreb 2013, p. 99-109

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31289

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr

Enforcement of Foreign Arbitral Awards - Polish Law and Practice

[in:] Croatian Arbitration Yearbook 2013, Vol. 20, Zagreb 2013, p. 99-109

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31289

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr

Enforcement of Foreign Arbitral Awards - Polish Law and Practice

[in:] Croatian Arbitration Yearbook 2013, Vol. 20, Zagreb 2013, p. 99-109

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31289

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr

Enforcement of Foreign Arbitral Awards - Polish Law and Practice

[in:] Croatian Arbitration Yearbook 2013, Vol. 20, Zagreb 2013, p. 99-109

Key issues: New York Convention, New York Convention, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31289

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Between the Autonomy of Arbitration and the Protection of the Parties’ Rights and the Public Interest. Remarks on the Basis of the Act of 10 September 2015 Amending Some Statues in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods [Original title: Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów]

Palestra 2016, No. 11, p. 46-55

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31808

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej, Olaś Andrzej

Commentary to the Judgements of the Supreme Court Dated 13 April 2012 (I CSK 416/11) and 26 November 2008 (III CSK 163/08)[Original title: Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)]

Stud. Prawn.-Ekonom. 2013, No. 88, p. 209-226

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31262

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra, Orzeł Aleksandra

A Few Remarks on Enforceability of Unilateral Dispute Resolution Clauses Involving Arbitration

[in:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis, COFOLA INTERNATIONAL 2016, Conference proceedings, Acta Universitatis Brunensis, Vol. 562, Brno 2016, p. 116-133

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31797

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Access to Information about Public Matters Included in Arbitral Awards [Original title: Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych]

PiP 2018, No. 2, p. 23-39

Key issues: general works, general works, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31925

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Access to Information about Public Matters Included in Arbitral Awards [Original title: Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych]

PiP 2018, No. 2, p. 23-39

Key issues: general works, general works, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31925

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Access to Information about Public Matters Included in Arbitral Awards [Original title: Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych]

PiP 2018, No. 2, p. 23-39

Key issues: general works, general works, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31925

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Access to Information about Public Matters Included in Arbitral Awards [Original title: Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych]

PiP 2018, No. 2, p. 23-39

Key issues: general works, general works, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31925

Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin, Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał

Contractual Change of Court's Venue in Proceedings on Recognition of Arbitration Award [Original title: Umowna zmiana właściwości miejscowej sądu delibacyjnego w sprawie o uznanie wyroku arbitrażowego]

PPH 2010, No. 10, p. 37-42

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30888

Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał

Contractual Change of Court's Venue in Proceedings on Recognition of Arbitration Award [Original title: Umowna zmiana właściwości miejscowej sądu delibacyjnego w sprawie o uznanie wyroku arbitrażowego]

PPH 2010, No. 10, p. 37-42

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30888

Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał

Contractual Change of Court's Venue in Proceedings on Recognition of Arbitration Award [Original title: Umowna zmiana właściwości miejscowej sądu delibacyjnego w sprawie o uznanie wyroku arbitrażowego]

PPH 2010, No. 10, p. 37-42

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30888

Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał, Pełczyński Michał

Contractual Change of Court's Venue in Proceedings on Recognition of Arbitration Award [Original title: Umowna zmiana właściwości miejscowej sądu delibacyjnego w sprawie o uznanie wyroku arbitrażowego]

PPH 2010, No. 10, p. 37-42

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30888

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of Arbitral Tribunal's Autonomy in Respect of Application of Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice autonomii sądu arbitrażowego w odniesieniu do stosowania przepisów prawa w sprawach ze stosunków gospodarczych]

PPH 2011, No. 1, p. 6-9

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30967

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of Arbitral Tribunal's Autonomy in Respect of Application of Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice autonomii sądu arbitrażowego w odniesieniu do stosowania przepisów prawa w sprawach ze stosunków gospodarczych]

PPH 2011, No. 1, p. 6-9

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30967

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of Arbitral Tribunal's Autonomy in Respect of Application of Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice autonomii sądu arbitrażowego w odniesieniu do stosowania przepisów prawa w sprawach ze stosunków gospodarczych]

PPH 2011, No. 1, p. 6-9

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30967

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of Arbitral Tribunal's Autonomy in Respect of Application of Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice autonomii sądu arbitrażowego w odniesieniu do stosowania przepisów prawa w sprawach ze stosunków gospodarczych]

PPH 2011, No. 1, p. 6-9

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30967

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of the Arbitral Tribunal's Freedom in Respect of Applying Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice swobody sądu arbitrażowego w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach gospodarczych]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 5-10

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30969

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of the Arbitral Tribunal's Freedom in Respect of Applying Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice swobody sądu arbitrażowego w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach gospodarczych]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 5-10

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30969

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of the Arbitral Tribunal's Freedom in Respect of Applying Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice swobody sądu arbitrażowego w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach gospodarczych]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 5-10

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30969

Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy, Rajski Jerzy

The Limits of the Arbitral Tribunal's Freedom in Respect of Applying Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice swobody sądu arbitrażowego w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach gospodarczych]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 5-10

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30969

Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin, Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol

Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law [Original title: Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

PPH 2014, No. 3, p. 17-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31239

Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol

Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law [Original title: Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

PPH 2014, No. 3, p. 17-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31239

Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol

Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law [Original title: Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

PPH 2014, No. 3, p. 17-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31239

Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol, Ryszkowski Karol

Public Policy Clause as a General Clause in Commercial Arbitration in the Polish Law [Original title: Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

PPH 2014, No. 3, p. 17-20

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31239

Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola

Price/Quality/Promptness Ratio in the Dispute Resolution by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry [Original title: Wskaźnik cena-jakość-czas w rozstrzyganiu sporów przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 23-26

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31162

Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola

Price/Quality/Promptness Ratio in the Dispute Resolution by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry [Original title: Wskaźnik cena-jakość-czas w rozstrzyganiu sporów przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 23-26

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31162

Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola

Price/Quality/Promptness Ratio in the Dispute Resolution by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry [Original title: Wskaźnik cena-jakość-czas w rozstrzyganiu sporów przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 23-26

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31162

Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola, Selivon Mykola

Price/Quality/Promptness Ratio in the Dispute Resolution by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry [Original title: Wskaźnik cena-jakość-czas w rozstrzyganiu sporów przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 23-26

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31162

Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz

Legal Effects of an Arbitral Award [Original title: Skutki prawne wyroku arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 96-115

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30883

Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz

Legal Effects of an Arbitral Award [Original title: Skutki prawne wyroku arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 96-115

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30883

Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz

Legal Effects of an Arbitral Award [Original title: Skutki prawne wyroku arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 96-115

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30883

Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz, Strumiłło Tomasz

Legal Effects of an Arbitral Award [Original title: Skutki prawne wyroku arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 96-115

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30883

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

Commentary to the Judgement of the Supreme Court - the Civil Chamber Dated 13 April 2012, I CSK 416/11[Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11]

OSP 2014, No. 1, p. 11-19

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31267

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

Commentary to the Judgement of the Supreme Court - the Civil Chamber Dated 13 April 2012, I CSK 416/11[Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11]

OSP 2014, No. 1, p. 11-19

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31267

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

Commentary to the Judgement of the Supreme Court - the Civil Chamber Dated 13 April 2012, I CSK 416/11[Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11]

OSP 2014, No. 1, p. 11-19

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31267

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

Commentary to the Judgement of the Supreme Court - the Civil Chamber Dated 13 April 2012, I CSK 416/11[Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11]

OSP 2014, No. 1, p. 11-19

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31267

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja, Szczęśniak Alicja

The Function of the Public Policy Clause and the Method of Controlling Consistency of an Arbitration Award with Public Policy of the Republic of Poland [Original title: Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1165-1178

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31862

Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej

Implied Conclusion of the Arbitration Agreement [Original title: Konkludentne przystąpienie do zapisu na sąd polubowny]

PPPM 2012, Vol. 11, p. 29-51

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31199

Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej

Implied Conclusion of the Arbitration Agreement [Original title: Konkludentne przystąpienie do zapisu na sąd polubowny]

PPPM 2012, Vol. 11, p. 29-51

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31199

Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej

Implied Conclusion of the Arbitration Agreement [Original title: Konkludentne przystąpienie do zapisu na sąd polubowny]

PPPM 2012, Vol. 11, p. 29-51

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31199

Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej

Implied Conclusion of the Arbitration Agreement [Original title: Konkludentne przystąpienie do zapisu na sąd polubowny]

PPPM 2012, Vol. 11, p. 29-51

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31199

Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek

Execution of Awards Rendered in Investment Arbitration [Original title: Egzekucja wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 360-379

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31532

Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek

Execution of Awards Rendered in Investment Arbitration [Original title: Egzekucja wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 360-379

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31532

Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek

Execution of Awards Rendered in Investment Arbitration [Original title: Egzekucja wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 360-379

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31532

Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek, Świątkowski Marek

Execution of Awards Rendered in Investment Arbitration [Original title: Egzekucja wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 360-379

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31532

Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia

Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in the People’s Republic of China [Original title: Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen in der Volksrepublik China]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 650-668

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30953

Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia

Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in the People’s Republic of China [Original title: Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen in der Volksrepublik China]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 650-668

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30953

Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia

Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in the People’s Republic of China [Original title: Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen in der Volksrepublik China]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 650-668

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30953

Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia, Tevini Anna Giulia

Recognition and Enforcement of Arbitration Awards in the People’s Republic of China [Original title: Die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen in der Volksrepublik China]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 650-668

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30953

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Legal Effects of an Arbitration Award [Original title: Skutki prawne wyroku sądu polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1899-1932

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31028

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Legal Effects of an Arbitration Award [Original title: Skutki prawne wyroku sądu polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1899-1932

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31028

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Legal Effects of an Arbitration Award [Original title: Skutki prawne wyroku sądu polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1899-1932

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31028

Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej

Legal Effects of an Arbitration Award [Original title: Skutki prawne wyroku sądu polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1899-1932

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31028

Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk

Commentary on the Supreme Court Ruling of 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (re: PRL Agreement on Mutual Recognition and Enforcement of Court Judgements) [Original title: Glosa do orzeczenia SN z dnia 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (dot. umowy PRL o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych)]

PiP 1963, No. 5-6, p. 993-996

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30633

Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk

Commentary on the Supreme Court Ruling of 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (re: PRL Agreement on Mutual Recognition and Enforcement of Court Judgements) [Original title: Glosa do orzeczenia SN z dnia 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (dot. umowy PRL o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych)]

PiP 1963, No. 5-6, p. 993-996

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30633

Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk

Commentary on the Supreme Court Ruling of 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (re: PRL Agreement on Mutual Recognition and Enforcement of Court Judgements) [Original title: Glosa do orzeczenia SN z dnia 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (dot. umowy PRL o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych)]

PiP 1963, No. 5-6, p. 993-996

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30633

Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk, Trammer Henryk

Commentary on the Supreme Court Ruling of 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (re: PRL Agreement on Mutual Recognition and Enforcement of Court Judgements) [Original title: Glosa do orzeczenia SN z dnia 24.10.1962, 3 CR 660/1961 (dot. umowy PRL o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych)]

PiP 1963, No. 5-6, p. 993-996

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30633

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Domestic and Foreign Arbitration Awards Recognition and Enforcement Procedure in the Russian Federation [Original title: Procedura wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Federacji Rosyjskiej]

PUG 1997, No. 2, p. 21-26

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30556

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Domestic and Foreign Arbitration Awards Recognition and Enforcement Procedure in the Russian Federation [Original title: Procedura wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Federacji Rosyjskiej]

PUG 1997, No. 2, p. 21-26

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30556

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Domestic and Foreign Arbitration Awards Recognition and Enforcement Procedure in the Russian Federation [Original title: Procedura wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Federacji Rosyjskiej]

PUG 1997, No. 2, p. 21-26

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30556

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Domestic and Foreign Arbitration Awards Recognition and Enforcement Procedure in the Russian Federation [Original title: Procedura wykonania krajowych i zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w Federacji Rosyjskiej]

PUG 1997, No. 2, p. 21-26

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30556

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Enforcement of Domestic Arbitration Awards [Original title: Wykonywanie krajowych orzeczeń sądów polubownych]

PUG 1997, No. 7-8, p. 9-14

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30366

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Enforcement of Domestic Arbitration Awards [Original title: Wykonywanie krajowych orzeczeń sądów polubownych]

PUG 1997, No. 7-8, p. 9-14

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30366

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Enforcement of Domestic Arbitration Awards [Original title: Wykonywanie krajowych orzeczeń sądów polubownych]

PUG 1997, No. 7-8, p. 9-14

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30366

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Enforcement of Domestic Arbitration Awards [Original title: Wykonywanie krajowych orzeczeń sądów polubownych]

PUG 1997, No. 7-8, p. 9-14

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30366

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego]

PUG 2005, No. 9, p. 14-17

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30363

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego]

PUG 2005, No. 9, p. 14-17

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30363

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego]

PUG 2005, No. 9, p. 14-17

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30363

Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej, Tynel Andrzej

Recognition and Enforcement of an Arbitration Award [Original title: Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego]

PUG 2005, No. 9, p. 14-17

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30363

Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika

Strengthening the Position of Mediation and Arbitration in the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Wzmocnienie pozycji mediacji i arbitrażu na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31975

Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika

Strengthening the Position of Mediation and Arbitration in the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Wzmocnienie pozycji mediacji i arbitrażu na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31975

Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika

Strengthening the Position of Mediation and Arbitration in the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Wzmocnienie pozycji mediacji i arbitrażu na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31975

Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika, Utracka Monika

Strengthening the Position of Mediation and Arbitration in the Amendment to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Wzmocnienie pozycji mediacji i arbitrażu na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 107-114

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31975

Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol

A Cassation Complaint in Cases concerning Ascertainment or Recognition of Executability of a Sentence of the Arbitration Court or a Settlement Reached in Such Court [Original title: Skarga kasacyjna w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem]

Pal. 2009, No. 3-4, p. 226-231; Pal. 2010, No. 3, p. 212-216

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30377

Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol

A Cassation Complaint in Cases concerning Ascertainment or Recognition of Executability of a Sentence of the Arbitration Court or a Settlement Reached in Such Court [Original title: Skarga kasacyjna w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem]

Pal. 2009, No. 3-4, p. 226-231; Pal. 2010, No. 3, p. 212-216

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30377

Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol

A Cassation Complaint in Cases concerning Ascertainment or Recognition of Executability of a Sentence of the Arbitration Court or a Settlement Reached in Such Court [Original title: Skarga kasacyjna w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem]

Pal. 2009, No. 3-4, p. 226-231; Pal. 2010, No. 3, p. 212-216

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30377

Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol, Weitz Karol

A Cassation Complaint in Cases concerning Ascertainment or Recognition of Executability of a Sentence of the Arbitration Court or a Settlement Reached in Such Court [Original title: Skarga kasacyjna w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem]

Pal. 2009, No. 3-4, p. 226-231; Pal. 2010, No. 3, p. 212-216

Key issues: recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30377

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Principle of Res Judicata to Domestic Arbitral Awards under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 105-121

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31561

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Principle of Res Judicata to Domestic Arbitral Awards under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 105-121

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31561

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Principle of Res Judicata to Domestic Arbitral Awards under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 105-121

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31561

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Principle of Res Judicata to Domestic Arbitral Awards under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 105-121

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31561

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Rei Iudicata Principle to National Arbitral Awards under Polish Law [Original title: Zastosowanie zasady rei iudicatea do krajowych wyroków arbitrażowych według polskiego prawa]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 139-153

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31332

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Rei Iudicata Principle to National Arbitral Awards under Polish Law [Original title: Zastosowanie zasady rei iudicatea do krajowych wyroków arbitrażowych według polskiego prawa]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 139-153

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31332

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Rei Iudicata Principle to National Arbitral Awards under Polish Law [Original title: Zastosowanie zasady rei iudicatea do krajowych wyroków arbitrażowych według polskiego prawa]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 139-153

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31332

Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina, Wętrys Ewelina

Application of the Rei Iudicata Principle to National Arbitral Awards under Polish Law [Original title: Zastosowanie zasady rei iudicatea do krajowych wyroków arbitrażowych według polskiego prawa]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 139-153

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31332

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Lack of Possibility of Recognition of a Foreign Common Court Ruling Dismissing an Application to Set Aside an Arbitration Award– a Commentary to the Order of the Supreme Court of 6 November 2009, I CSK 159/09 [Original title: Brak możliwości uznania orzeczenia zagranicznego sądu powszechnego oddalającego skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6.11.2009 r. I CSK 159/09]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 4, p. 53-66

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31976

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

On the Admissibility of Foreign Arbitral Award Enforcement in the Event of an Erroneous Defendant Determination – the State Treasury. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 17 July 2007, no III CZP 55/07 [Original title: Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2017 r., III CZP 55/07]

PPC 2019, No. 1, p. 89-107

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31994

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

On the Admissibility of Foreign Arbitral Award Enforcement in the Event of an Erroneous Defendant Determination – the State Treasury. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 17 July 2007, no III CZP 55/07 [Original title: Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2017 r., III CZP 55/07]

PPC 2019, No. 1, p. 89-107

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31994

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

On the Admissibility of Foreign Arbitral Award Enforcement in the Event of an Erroneous Defendant Determination – the State Treasury. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 17 July 2007, no III CZP 55/07 [Original title: Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2017 r., III CZP 55/07]

PPC 2019, No. 1, p. 89-107

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31994

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

On the Admissibility of Foreign Arbitral Award Enforcement in the Event of an Erroneous Defendant Determination – the State Treasury. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 17 July 2007, no III CZP 55/07 [Original title: Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2017 r., III CZP 55/07]

PPC 2019, No. 1, p. 89-107

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31994

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 441-624

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31451

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 441-624

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31451

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 441-624

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31451

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 441-624

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31451

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards [Original title: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 402-593

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31458

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards [Original title: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 402-593

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31458

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards [Original title: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 402-593

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31458

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Post-Award Proceedings: Claim for Annulment of Arbitral Award and the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards [Original title: Postępowania post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 402-593

Key issues: New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31458

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Public Policy as a Ground for Refusing the Recognition or Enforcement of the Arbitral Award in the Polish Arbitration Law Under a Comparative Perspective [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym]

PPPM 2010, No. 6, p. 61-114

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30977

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Public Policy as a Ground for Refusing the Recognition or Enforcement of the Arbitral Award in the Polish Arbitration Law Under a Comparative Perspective [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym]

PPPM 2010, No. 6, p. 61-114

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30977

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Public Policy as a Ground for Refusing the Recognition or Enforcement of the Arbitral Award in the Polish Arbitration Law Under a Comparative Perspective [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym]

PPPM 2010, No. 6, p. 61-114

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30977

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej

Public Policy as a Ground for Refusing the Recognition or Enforcement of the Arbitral Award in the Polish Arbitration Law Under a Comparative Perspective [Original title: Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym]

PPPM 2010, No. 6, p. 61-114

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30977

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek, Zrałek Jacek

On the Need to Amend the Provisions on Jurisdiction and Competence of Courts upon Reduction of Instance Supervision in Arbitration Cases [Original title: O potrzebie zmiany przepisów dotyczących jurysdykcji i właściwości sądów po zredukowaniu kontroli instancyjnej w sprawach arbitrażowych]

PS 2016, No 7-8, p. 132-158

Key issues: petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31788

Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej, Zielony Andrzej

Introduction of an Arbitration Award to the Domestic Legal System on the Example of Selected Foreign Legal Systems [Original title: Wprowadzanie wyroku sądu polubownego do krajowego porządku prawnego na przykładzie wybranych obcych systemów prawnych]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 2005-2080

Key issues: arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31031

scroll up