polish

key issues

costs of arbitration | bibliography

print back

Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Broniszewska Joanna

Competence of an Arbitral Tribunal to Refer a Question for Preliminary Ruling [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do zadania pytania prejudycjalnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 5-17

Key issues: state court assistance, state court assistance, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 31791

Broniszewska Joanna

Competence of an Arbitral Tribunal to Refer a Question for Preliminary Ruling [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do zadania pytania prejudycjalnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 5-17

Key issues: state court assistance, state court assistance, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 31791

Durbas Maciej, Kos Rafał

Lack of funds does not enable parties to escape arbitration

Lexology 2021

Key issues: arbitration agreement, costs of arbitration

id: 32186

Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Kałduński Marcin

Some Reflections on Arbitration in the Yukos v. The Russian Federation

Comparative Law Review 2014, Vol. 18, p. 141-167

Key issues: general works, general works, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32051

Kałduński Marcin

Some Reflections on Arbitration in the Yukos v. The Russian Federation

Comparative Law Review 2014, Vol. 18, p. 141-167

Key issues: general works, general works, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32051

Szmit-Fąderska Izabela, Kowaczyk Bartłomiej

Enforcement of an Arbitration Award on Costs of Proceedings. A commentary to the Order of the Warsaw Court of Apeal dated 31 March 2015 (I Acz 358/15) [Original title: Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego w zakresie kosztów postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2015 r. (I Acz 358/15)]

Glosa 2016, No. 3, p. 58-65

Key issues: costs of arbitration, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31782

Neumann Marek

Cost Allocation in Arbitration under the Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24,, p. 41-57

Key issues: costs of arbitration

id: 31557

Nowaczyk Piotr

Arbitration – awards without further ado [Original title: Arbitraż - wyroki bez zbędnej zwłoki]

Konsultant 2008, No. 4, p. 40-41

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 32184

Orecki Marcin

An attempt to compare the costs of conducting and resolving disputes in alternative dispute resolution (ADR) and before state courts [Original title: Próba porównania kosztów prowadzenia i rozwiązywania sporów w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz przed sądem państwowym]

Konsultant 2021, No. 58, p. 18-23

Key issues: general works, costs of arbitration

id: 32170

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 32094

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 32094

Orecki Marcin

Lack of Funds for an Arbitration Proceeding and the Arbitration Agreement [Original title: Brak środków finansowych na postępowanie przed sądem polubownym a zapis na sąd polubowny]

PPC 2016, No 1, p. 87-100

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 31516

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Country report on local requirements for the validity of the arbitral award - Poland

[w:] International Bar Association - Validity of arbitral awards - country reports

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32098

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Country report on local requirements for the validity of the arbitral award - Poland

[w:] International Bar Association - Validity of arbitral awards - country reports

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32098

Owczarek Olga, Stoyanow Marie

Third-Party Funding in International Arbitration: Is it Time for Some Soft Rules?

BCDR International Arbitration Review 2015, Vol. 2, Issue 1, p. 171-199

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 31514

Zawicki Kamil, Pobożniak Grzegorz

Three’s a crowd? Third-party arbitration funding

Lexology 2017

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 32204

Sadowski Wojciech

Yukos and Contributory Fault

Journal of Damages in International Arbitration 2015, No. 2

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32122

Sadowski Wojciech

Yukos and Contributory Fault

Journal of Damages in International Arbitration 2015, No. 2

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32122

Szpara Justyna

A Few Remarks on Enforceability of a Decision on Costs of Arbitration in Case of Lack of Jurisdiction of the Arbitral Tribunal to Resolve a Dispute [Original title: Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 727-736

Key issues: costs of arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31546

Zachariasiewicz Maciej

Management of arbitration proceedings – discussion of a survey results [Original title: Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi - omówienie wyników badania ankietowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 83-110

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32005

Zachariasiewicz Maciej

Management of arbitration proceedings – discussion of a survey results [Original title: Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi - omówienie wyników badania ankietowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 83-110

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32005

Zawiśliński Marcin

Online arbitration courts for entrepreneurs [Original title: Internetowe sądy arbitrażowe dla przedsiębiorców]

Radca Prawny 2019, No. 183, p. 28-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32126

Zawiśliński Marcin

Online arbitration courts for entrepreneurs [Original title: Internetowe sądy arbitrażowe dla przedsiębiorców]

Radca Prawny 2019, No. 183, p. 28-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32126

scroll up