polish

key issues

arbitration procedure | bibliography

print back

Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz

Citius, Altius, Fortius in Arbitration [Original title: Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketingu arbitrażu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 19-35

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31076

Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz

Citius, Altius, Fortius in Arbitration [Original title: Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketingu arbitrażu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 19-35

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31076

Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz

Citius, Altius, Fortius in Arbitration [Original title: Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketingu arbitrażu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 19-35

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31076

Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz, Adamkowski Janusz

Citius, Altius, Fortius in Arbitration [Original title: Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketingu arbitrażu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 19-35

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31076

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Auxiliary Intervention Before an Arbitration Court [Original title: Interwencja uboczna przed sądem polubownym]

PPC 1938, No. 21-22, p. 684-688

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30031

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Auxiliary Intervention Before an Arbitration Court [Original title: Interwencja uboczna przed sądem polubownym]

PPC 1938, No. 21-22, p. 684-688

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30031

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Auxiliary Intervention Before an Arbitration Court [Original title: Interwencja uboczna przed sądem polubownym]

PPC 1938, No. 21-22, p. 684-688

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30031

Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy, Allerhand Maurycy

Auxiliary Intervention Before an Arbitration Court [Original title: Interwencja uboczna przed sądem polubownym]

PPC 1938, No. 21-22, p. 684-688

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30031

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy, Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M., Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna

Openness of court proceedings related to arbitration proceedings and the confidentiality of arbitration [Original title: Jawność postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym a poufność arbitrażu]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 615-632

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32102

Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna

Openness of court proceedings related to arbitration proceedings and the confidentiality of arbitration [Original title: Jawność postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym a poufność arbitrażu]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 615-632

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32102

Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna

Openness of court proceedings related to arbitration proceedings and the confidentiality of arbitration [Original title: Jawność postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym a poufność arbitrażu]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 615-632

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32102

Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna, Kościółek Anna

Openness of court proceedings related to arbitration proceedings and the confidentiality of arbitration [Original title: Jawność postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym a poufność arbitrażu]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 615-632

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32102

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta, Świrgoń-Skok Renata, Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen, Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31246

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31246

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31246

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31246

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Emergency Arbitrator [Original title: Arbiter doraźny]

PUG 2013, No. 8, p. 18-22

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31188

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Emergency Arbitrator [Original title: Arbiter doraźny]

PUG 2013, No. 8, p. 18-22

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31188

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Emergency Arbitrator [Original title: Arbiter doraźny]

PUG 2013, No. 8, p. 18-22

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31188

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Emergency Arbitrator [Original title: Arbiter doraźny]

PUG 2013, No. 8, p. 18-22

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31188

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration – Application and Meaning [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - zastosowanie i znaczenie]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 31-42

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31255

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration – Application and Meaning [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - zastosowanie i znaczenie]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 31-42

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31255

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration – Application and Meaning [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - zastosowanie i znaczenie]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 31-42

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31255

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration – Application and Meaning [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - zastosowanie i znaczenie]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 31-42

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31255

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32017

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32017

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32017

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32017

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31470

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31470

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31470

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31470

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Side and main intervention in arbitration proceedings [Original title: Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 675-697

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32108

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Side and main intervention in arbitration proceedings [Original title: Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 675-697

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32108

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Side and main intervention in arbitration proceedings [Original title: Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 675-697

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32108

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Side and main intervention in arbitration proceedings [Original title: Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 675-697

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32108

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31077

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31077

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31077

Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia, Asłanowicz Marcin, Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31077

Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Selection of an institution to administer the arbitration proceedings and selection of a panel to make a replacement appointment in international arbitration [Original title: Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 698-711

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32109

Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Selection of an institution to administer the arbitration proceedings and selection of a panel to make a replacement appointment in international arbitration [Original title: Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 698-711

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32109

Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Selection of an institution to administer the arbitration proceedings and selection of a panel to make a replacement appointment in international arbitration [Original title: Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 698-711

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32109

Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip, Balcerzak Filip

Selection of an institution to administer the arbitration proceedings and selection of a panel to make a replacement appointment in international arbitration [Original title: Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 698-711

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32109

Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław

The Issue of the Obligation to Apply the Substantive Law in Arbitration Proceedings [Original title: Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym]

RPEiS 2002, No. 1, p. 87-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30451

Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław

The Issue of the Obligation to Apply the Substantive Law in Arbitration Proceedings [Original title: Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym]

RPEiS 2002, No. 1, p. 87-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30451

Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław

The Issue of the Obligation to Apply the Substantive Law in Arbitration Proceedings [Original title: Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym]

RPEiS 2002, No. 1, p. 87-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30451

Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław, Ballada Przemysław

The Issue of the Obligation to Apply the Substantive Law in Arbitration Proceedings [Original title: Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym]

RPEiS 2002, No. 1, p. 87-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30451

Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga, Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30893

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31000

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Admissibility of Issuing Awards by the So-Called Truncated Tribunals [Original title: Dopuszczalność wydawania wyroków przez tzw. kadłubowe zespoły orzekające ("truncated tribunals")

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 201-216

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30910

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Admissibility of Issuing Awards by the So-Called Truncated Tribunals [Original title: Dopuszczalność wydawania wyroków przez tzw. kadłubowe zespoły orzekające ("truncated tribunals")

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 201-216

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30910

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Admissibility of Issuing Awards by the So-Called Truncated Tribunals [Original title: Dopuszczalność wydawania wyroków przez tzw. kadłubowe zespoły orzekające ("truncated tribunals")

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 201-216

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30910

Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur, Kordasiewicz Bogudar, Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur, Barczewski Artur

Admissibility of Issuing Awards by the So-Called Truncated Tribunals [Original title: Dopuszczalność wydawania wyroków przez tzw. kadłubowe zespoły orzekające ("truncated tribunals")

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 201-216

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30910

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław, Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30037

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian, Pörnbacher Karl, Pörnbacher Karl, Baur Sebastian, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero

Cost and Time of International Arbitration. The Point of View of the Arbitrator

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 438-446

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30929

Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero

Cost and Time of International Arbitration. The Point of View of the Arbitrator

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 438-446

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30929

Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero

Cost and Time of International Arbitration. The Point of View of the Arbitrator

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 438-446

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30929

Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero, Bernardini Piero

Cost and Time of International Arbitration. The Point of View of the Arbitrator

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 438-446

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30929

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr

Arbitration Dispute Resolution in Accordance with Equity Principles on the Basis of the Polish Legal Order [Original title: Rozstrzyganie sporów arbitrażowych według zasad słuszności w oparciu o polski porządek prawny]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 151-156

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30904

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr

Arbitration Dispute Resolution in Accordance with Equity Principles on the Basis of the Polish Legal Order [Original title: Rozstrzyganie sporów arbitrażowych według zasad słuszności w oparciu o polski porządek prawny]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 151-156

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30904

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr

Arbitration Dispute Resolution in Accordance with Equity Principles on the Basis of the Polish Legal Order [Original title: Rozstrzyganie sporów arbitrażowych według zasad słuszności w oparciu o polski porządek prawny]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 151-156

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30904

Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr, Bielarczyk Piotr

Arbitration Dispute Resolution in Accordance with Equity Principles on the Basis of the Polish Legal Order [Original title: Rozstrzyganie sporów arbitrażowych według zasad słuszności w oparciu o polski porządek prawny]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 151-156

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30904

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał, Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30940

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon, Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31196

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30853

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30853

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30853

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30853

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30970

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30970

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30970

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30970

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31450

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31450

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31450

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31450

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31457

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31405

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31405

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31405

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31405

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna

General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

Comparative Law Review 2013, Vol. 15, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32052

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna

General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

Comparative Law Review 2013, Vol. 15, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32052

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna

General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

Comparative Law Review 2013, Vol. 15, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32052

Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna, Błaszczak Łukasz, Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna, Kolber Joanna

General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

Comparative Law Review 2013, Vol. 15, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32052

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L., Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31168

Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30105

Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30105

Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30105

Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz, Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30105

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina

Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 26-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32139

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina

Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 26-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32139

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina

Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 26-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32139

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina, Brzeska Karolina

Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 26-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32139

Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30748

Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30748

Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30748

Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam, Olszewski Adam

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30748

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Disqualification of an Expert Witness in an Arbitration Procedure [Original title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Przegląd Prawa i Administracji 2019, Vol. 116, p. 9-28

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32031

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Disqualification of an Expert Witness in an Arbitration Procedure [Original title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Przegląd Prawa i Administracji 2019, Vol. 116, p. 9-28

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32031

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Disqualification of an Expert Witness in an Arbitration Procedure [Original title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Przegląd Prawa i Administracji 2019, Vol. 116, p. 9-28

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32031

Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra, Budniak-Rogala Aleksandra

Disqualification of an Expert Witness in an Arbitration Procedure [Original title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Przegląd Prawa i Administracji 2019, Vol. 116, p. 9-28

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32031

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Cut-Off Time for Introducing a Counterclaim in Arbitration Under ICC Rules [Original title: Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 27-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30843

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Cut-Off Time for Introducing a Counterclaim in Arbitration Under ICC Rules [Original title: Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 27-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30843

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Cut-Off Time for Introducing a Counterclaim in Arbitration Under ICC Rules [Original title: Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 27-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30843

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr

Cut-Off Time for Introducing a Counterclaim in Arbitration Under ICC Rules [Original title: Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 27-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30843

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 22-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31556

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 22-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31556

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 22-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31556

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 22-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31556

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Dispute Resolution International, April 2016, Vol. 10, No. 1, p. 51-69

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31781

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Dispute Resolution International, April 2016, Vol. 10, No. 1, p. 51-69

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31781

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Dispute Resolution International, April 2016, Vol. 10, No. 1, p. 51-69

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31781

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Dispute Resolution International, April 2016, Vol. 10, No. 1, p. 51-69

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31781

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings [Original title: Dopuszczalność przygotowania świadków w postępowaniu arbitrażowym]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 74-86

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31327

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings [Original title: Dopuszczalność przygotowania świadków w postępowaniu arbitrażowym]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 74-86

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31327

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings [Original title: Dopuszczalność przygotowania świadków w postępowaniu arbitrażowym]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 74-86

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31327

Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel, Bytnerowicz Piotr, Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings [Original title: Dopuszczalność przygotowania świadków w postępowaniu arbitrażowym]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 74-86

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31327

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef, Całus Andrzej, Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30952

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The amendment of the Civil Procedure Code in the scope of arbitrability of resolution-related disputes [Original title: Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 35-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32003

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The amendment of the Civil Procedure Code in the scope of arbitrability of resolution-related disputes [Original title: Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 35-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32003

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The amendment of the Civil Procedure Code in the scope of arbitrability of resolution-related disputes [Original title: Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 35-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32003

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz

The amendment of the Civil Procedure Code in the scope of arbitrability of resolution-related disputes [Original title: Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 35-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32003

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr

The advantages of corporate arbitration in comparison to the state litigation in the context of intra-corporate disputes [Original title: O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych]

Kortowski Przegląd Prawniczy 2017, No. 1, p. 62-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32024

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr

The advantages of corporate arbitration in comparison to the state litigation in the context of intra-corporate disputes [Original title: O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych]

Kortowski Przegląd Prawniczy 2017, No. 1, p. 62-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32024

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr

The advantages of corporate arbitration in comparison to the state litigation in the context of intra-corporate disputes [Original title: O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych]

Kortowski Przegląd Prawniczy 2017, No. 1, p. 62-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32024

Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr, Chyla Łukasz, Chyla Łukasz, Olechowski Piotr, Olechowski Piotr

The advantages of corporate arbitration in comparison to the state litigation in the context of intra-corporate disputes [Original title: O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych]

Kortowski Przegląd Prawniczy 2017, No. 1, p. 62-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32024

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz, Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

Anti-suit Injunctions in Poland

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 21-28

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31064

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

Anti-suit Injunctions in Poland

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 21-28

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31064

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

Anti-suit Injunctions in Poland

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 21-28

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31064

Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina, Ciemiński Marcin, Ciemiński Marcin, Prokop Adelina, Prokop Adelina

Anti-suit Injunctions in Poland

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 21-28

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31064

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula, Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 10, p. 280-284, [part I]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30049

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 10, p. 280-284, [part I]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30049

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 11, p. 310-315

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30050

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 10, p. 280-284, [part I]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30049

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 11, p. 310-315

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30050

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 10, p. 280-284, [part I]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30049

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 11, p. 310-315

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30050

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 11, p. 310-315

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30050

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 2, p. 33-37, [part I]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30045

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 5, p. 129-133, [part III]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30047

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 5, p. 129-133, [part III]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30047

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 6, p. 161-168, [part IV]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30048

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 6, p. 161-168, [part IV]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30048

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 3, p. 69-74, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30046

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 3, p. 69-74, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30046

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 2, p. 33-37, [part I]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30045

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 2, p. 33-37, [part I]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30045

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 2, p. 33-37, [part I]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30045

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 3, p. 69-74, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30046

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 3, p. 69-74, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30046

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 6, p. 161-168, [part IV]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30048

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 6, p. 161-168, [part IV]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30048

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 5, p. 129-133, [part III]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30047

Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc, Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 5, p. 129-133, [part III]

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30047

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Evidence and Evidenciary Proceeding in International Commercial and Investment Arbitration. Selected Issues [Original title: Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane]

Warsaw 2017, pp. 420

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31836

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Evidence and Evidenciary Proceeding in International Commercial and Investment Arbitration. Selected Issues [Original title: Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane]

Warsaw 2017, pp. 420

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31836

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Evidence and Evidenciary Proceeding in International Commercial and Investment Arbitration. Selected Issues [Original title: Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane]

Warsaw 2017, pp. 420

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31836

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Evidence and Evidenciary Proceeding in International Commercial and Investment Arbitration. Selected Issues [Original title: Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane]

Warsaw 2017, pp. 420

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31836

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Free Assessment of Evidence Principle in International Arbitration – Analysis and Practical Postulates [Original title: Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, s. 39-52

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31899

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Free Assessment of Evidence Principle in International Arbitration – Analysis and Practical Postulates [Original title: Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, s. 39-52

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31899

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Free Assessment of Evidence Principle in International Arbitration – Analysis and Practical Postulates [Original title: Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, s. 39-52

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31899

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

Free Assessment of Evidence Principle in International Arbitration – Analysis and Practical Postulates [Original title: Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, s. 39-52

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31899

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

The principle of iura novit arbiter in international arbitration: between theory and practice with regard to law [Original title: Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 37-51

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32060

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

The principle of iura novit arbiter in international arbitration: between theory and practice with regard to law [Original title: Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 37-51

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32060

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

The principle of iura novit arbiter in international arbitration: between theory and practice with regard to law [Original title: Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 37-51

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32060

Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad, Czech Konrad

The principle of iura novit arbiter in international arbitration: between theory and practice with regard to law [Original title: Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 37-51

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32060

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad

Rethinking Costs and Costs Awards in International Arbitration: a Call for Less Criticism of Arbitration Costs, but Improvement of Costs Allocation Practices

ASA Bulletin 2015, Vol. 33, No. 3, p. 494-513

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31469

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad

Rethinking Costs and Costs Awards in International Arbitration: a Call for Less Criticism of Arbitration Costs, but Improvement of Costs Allocation Practices

ASA Bulletin 2015, Vol. 33, No. 3, p. 494-513

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31469

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad

Rethinking Costs and Costs Awards in International Arbitration: a Call for Less Criticism of Arbitration Costs, but Improvement of Costs Allocation Practices

ASA Bulletin 2015, Vol. 33, No. 3, p. 494-513

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31469

Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad, Nowaczyk Piotr, Nowaczyk Piotr, Czech Konrad, Czech Konrad

Rethinking Costs and Costs Awards in International Arbitration: a Call for Less Criticism of Arbitration Costs, but Improvement of Costs Allocation Practices

ASA Bulletin 2015, Vol. 33, No. 3, p. 494-513

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31469

Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir

Commentary on the Supreme Court Judgement of 3.6.1987, I CR 120/87 (re: Application of the Civil Procedure Code Provisions in Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 3.6.1987 r., I CR 120/87 (dot. obowiązywania przepisów k.p.c. w postępowaniu polubownym)]

Pal. 1990, No. 2-3, p. 76-82

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30213

Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir

Commentary on the Supreme Court Judgement of 3.6.1987, I CR 120/87 (re: Application of the Civil Procedure Code Provisions in Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 3.6.1987 r., I CR 120/87 (dot. obowiązywania przepisów k.p.c. w postępowaniu polubownym)]

Pal. 1990, No. 2-3, p. 76-82

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30213

Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir

Commentary on the Supreme Court Judgement of 3.6.1987, I CR 120/87 (re: Application of the Civil Procedure Code Provisions in Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 3.6.1987 r., I CR 120/87 (dot. obowiązywania przepisów k.p.c. w postępowaniu polubownym)]

Pal. 1990, No. 2-3, p. 76-82

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30213

Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir, Dalka Sławomir

Commentary on the Supreme Court Judgement of 3.6.1987, I CR 120/87 (re: Application of the Civil Procedure Code Provisions in Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 3.6.1987 r., I CR 120/87 (dot. obowiązywania przepisów k.p.c. w postępowaniu polubownym)]

Pal. 1990, No. 2-3, p. 76-82

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30213

Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna

Rules for Dispute Resolution in Arbitration in Cases Under Documentary Credit and their Significance for the Development of Banking Practice [Original title: Reguły polubownego rozstrzygania sporów ze stosunku akredytywy dokumentowej i ich znaczenie dla rozwoju praktyki bankowej]

Pr.B. 2002, No. 5, p. 51-61

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30214

Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna

Rules for Dispute Resolution in Arbitration in Cases Under Documentary Credit and their Significance for the Development of Banking Practice [Original title: Reguły polubownego rozstrzygania sporów ze stosunku akredytywy dokumentowej i ich znaczenie dla rozwoju praktyki bankowej]

Pr.B. 2002, No. 5, p. 51-61

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30214

Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna

Rules for Dispute Resolution in Arbitration in Cases Under Documentary Credit and their Significance for the Development of Banking Practice [Original title: Reguły polubownego rozstrzygania sporów ze stosunku akredytywy dokumentowej i ich znaczenie dla rozwoju praktyki bankowej]

Pr.B. 2002, No. 5, p. 51-61

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30214

Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna, Dąbek-Krajewska Katarzyna

Rules for Dispute Resolution in Arbitration in Cases Under Documentary Credit and their Significance for the Development of Banking Practice [Original title: Reguły polubownego rozstrzygania sporów ze stosunku akredytywy dokumentowej i ich znaczenie dla rozwoju praktyki bankowej]

Pr.B. 2002, No. 5, p. 51-61

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30214

Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena

The principle of fairness and rulings in proceedings before the arbitral tribunal in cases concerning international trade [Original title: Zasada słuszności a orzekanie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym w sprawach z zakresu handlu międzynarodowego]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, s. 95-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32087

Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena

The principle of fairness and rulings in proceedings before the arbitral tribunal in cases concerning international trade [Original title: Zasada słuszności a orzekanie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym w sprawach z zakresu handlu międzynarodowego]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, s. 95-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32087

Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena

The principle of fairness and rulings in proceedings before the arbitral tribunal in cases concerning international trade [Original title: Zasada słuszności a orzekanie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym w sprawach z zakresu handlu międzynarodowego]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, s. 95-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32087

Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena, Dragun Magdalena

The principle of fairness and rulings in proceedings before the arbitral tribunal in cases concerning international trade [Original title: Zasada słuszności a orzekanie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym w sprawach z zakresu handlu międzynarodowego]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, s. 95-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32087

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław, Siwik Robert, Siwik Robert, Drapała Przemysław, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław

Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. Substantive Law Statements Made by an Attorney; Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. A Commentary [Original title: Oświadczenia materialnoprawne pełnomocnika; stosowanie KPC w postępowaniu arbitrażowym. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu arbitrażowym. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 93-105

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31359

Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław

Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. Substantive Law Statements Made by an Attorney; Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. A Commentary [Original title: Oświadczenia materialnoprawne pełnomocnika; stosowanie KPC w postępowaniu arbitrażowym. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu arbitrażowym. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 93-105

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31359

Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław

Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. Substantive Law Statements Made by an Attorney; Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. A Commentary [Original title: Oświadczenia materialnoprawne pełnomocnika; stosowanie KPC w postępowaniu arbitrażowym. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu arbitrażowym. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 93-105

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31359

Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław, Drozd Stanisław

Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. Substantive Law Statements Made by an Attorney; Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. A Commentary [Original title: Oświadczenia materialnoprawne pełnomocnika; stosowanie KPC w postępowaniu arbitrażowym. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu arbitrażowym. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 93-105

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31359

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander

Criminal Liability for False Testimony in Proceedings before the Arbitral Tribunal [Original title: Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu przed sądem arbitrażowym]

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, No. 1, p. 71-88

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31569

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander

Criminal Liability for False Testimony in Proceedings before the Arbitral Tribunal [Original title: Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu przed sądem arbitrażowym]

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, No. 1, p. 71-88

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31569

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander

Criminal Liability for False Testimony in Proceedings before the Arbitral Tribunal [Original title: Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu przed sądem arbitrażowym]

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, No. 1, p. 71-88

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31569

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Duda Aleksander, Duda Aleksander

Criminal Liability for False Testimony in Proceedings before the Arbitral Tribunal [Original title: Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu przed sądem arbitrażowym]

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, No. 1, p. 71-88

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31569

Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria

On the notion of a witness statement and its applicability in proceedings before national courts and arbitral tribunals

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 73-79

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31152

Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria

On the notion of a witness statement and its applicability in proceedings before national courts and arbitral tribunals

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 73-79

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31152

Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria

On the notion of a witness statement and its applicability in proceedings before national courts and arbitral tribunals

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 73-79

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31152

Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria, Dudzińska Maria

On the notion of a witness statement and its applicability in proceedings before national courts and arbitral tribunals

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 73-79

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31152

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

The „Seoul Protocol” on videoconferences in international commercial arbitration [Original title: „Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 38-43

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32141

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

The „Seoul Protocol” on videoconferences in international commercial arbitration [Original title: „Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 38-43

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32141

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

The „Seoul Protocol” on videoconferences in international commercial arbitration [Original title: „Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 38-43

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32141

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

The „Seoul Protocol” on videoconferences in international commercial arbitration [Original title: „Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 38-43

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32141

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Bifurcation in arbitration proceedings [Original title: Bifurkacja (podział) postępowania arbitrażowego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 78-91

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31130

Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Bifurcation in arbitration proceedings [Original title: Bifurkacja (podział) postępowania arbitrażowego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 78-91

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31130

Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Bifurcation in arbitration proceedings [Original title: Bifurkacja (podział) postępowania arbitrażowego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 78-91

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31130

Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej, Pochodyła Michał, Pochodyła Michał, Durbas Maciej, Durbas Maciej

Bifurcation in arbitration proceedings [Original title: Bifurkacja (podział) postępowania arbitrażowego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 78-91

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31130

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Representation of the State Treasury and the Republic of Poland in Arbitration Proceedings [Original title: Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach arbitrażowych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 128-137

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31082

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Representation of the State Treasury and the Republic of Poland in Arbitration Proceedings [Original title: Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach arbitrażowych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 128-137

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31082

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Representation of the State Treasury and the Republic of Poland in Arbitration Proceedings [Original title: Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach arbitrażowych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 128-137

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31082

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Representation of the State Treasury and the Republic of Poland in Arbitration Proceedings [Original title: Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach arbitrażowych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 128-137

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31082

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Arbitration with the Participation of the Polish State

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 21-28, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30998

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Arbitration with the Participation of the Polish State

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 21-28, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30998

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Arbitration with the Participation of the Polish State

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 21-28, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30998

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Arbitration with the Participation of the Polish State

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 21-28, [also Polish version]

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30998

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Position and Competences of the State Treasury Solicitors’s Office in Arbitration [Original title: Pozycja prawna i kompetencje Prokuratorii Generalnej w arbitrażu]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 157-169

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30905

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Position and Competences of the State Treasury Solicitors’s Office in Arbitration [Original title: Pozycja prawna i kompetencje Prokuratorii Generalnej w arbitrażu]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 157-169

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30905

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Position and Competences of the State Treasury Solicitors’s Office in Arbitration [Original title: Pozycja prawna i kompetencje Prokuratorii Generalnej w arbitrażu]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 157-169

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30905

Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Olszewski Adam, Olszewski Adam, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin

Legal Position and Competences of the State Treasury Solicitors’s Office in Arbitration [Original title: Pozycja prawna i kompetencje Prokuratorii Generalnej w arbitrażu]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 157-169

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30905

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja

Prohibition on Surprise Decisions on Legal Grounds by Arbitrators

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 315-329

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31417

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja

Prohibition on Surprise Decisions on Legal Grounds by Arbitrators

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 315-329

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31417

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja

Prohibition on Surprise Decisions on Legal Grounds by Arbitrators

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 315-329

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31417

Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja, Dziurda Marcin, Dziurda Marcin, Zielińska Alicja, Zielińska Alicja

Prohibition on Surprise Decisions on Legal Grounds by Arbitrators

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 315-329

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31417

Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V., Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V.

How to Sharpen the Sword of Efficiency in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 101-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31550

Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V., Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V.

How to Sharpen the Sword of Efficiency in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 101-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31550

Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V., Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V.

How to Sharpen the Sword of Efficiency in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 101-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31550

Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V., Kaczor Tobiasz, Kaczor Tobiasz, Gallardo Raul, Gallardo Raul, Earnest David, Earnest David, Gunnarsson Garðar V., Gunnarsson Garðar V.

How to Sharpen the Sword of Efficiency in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 101-124

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31550

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson, Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31195

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Confidentiality in Arbitration [Original title: Poufność w arbitrażu]

[in:] Andrzej Janik (ed.), Studies and Papers. Anniversary Book Dedicated to Professor Andrzej Całus [Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi], Warszawa 2009, p. 653-666

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30685

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Confidentiality in Arbitration [Original title: Poufność w arbitrażu]

[in:] Andrzej Janik (ed.), Studies and Papers. Anniversary Book Dedicated to Professor Andrzej Całus [Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi], Warszawa 2009, p. 653-666

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30685

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Confidentiality in Arbitration [Original title: Poufność w arbitrażu]

[in:] Andrzej Janik (ed.), Studies and Papers. Anniversary Book Dedicated to Professor Andrzej Całus [Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi], Warszawa 2009, p. 653-666

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30685

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Confidentiality in Arbitration [Original title: Poufność w arbitrażu]

[in:] Andrzej Janik (ed.), Studies and Papers. Anniversary Book Dedicated to Professor Andrzej Całus [Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi], Warszawa 2009, p. 653-666

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30685

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

The Inability of Establishing the Governing Law in Judicial and Arbitration Proceedings [Original title: Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 143-154

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31524

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

The Inability of Establishing the Governing Law in Judicial and Arbitration Proceedings [Original title: Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 143-154

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31524

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

The Inability of Establishing the Governing Law in Judicial and Arbitration Proceedings [Original title: Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 143-154

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31524

Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz, Ereciński Tadeusz

The Inability of Establishing the Governing Law in Judicial and Arbitration Proceedings [Original title: Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 143-154

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31524

Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M.

Selected issues concerning ex parte arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 63-72

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31151

Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M.

Selected issues concerning ex parte arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 63-72

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31151

Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M.

Selected issues concerning ex parte arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 63-72

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31151

Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M., Fabian Ewa M.

Selected issues concerning ex parte arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 63-72

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31151

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Are the Consequences of State Judge Participation in Issuance of an Arbitration Award? [Original title: Jakie są skutki udziału sędziego państwowego w wydaniu orzeczenia sądu polubownego?]

PPC 1938, No. 9-10, p. 300-301

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30057

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Are the Consequences of State Judge Participation in Issuance of an Arbitration Award? [Original title: Jakie są skutki udziału sędziego państwowego w wydaniu orzeczenia sądu polubownego?]

PPC 1938, No. 9-10, p. 300-301

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30057

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Are the Consequences of State Judge Participation in Issuance of an Arbitration Award? [Original title: Jakie są skutki udziału sędziego państwowego w wydaniu orzeczenia sądu polubownego?]

PPC 1938, No. 9-10, p. 300-301

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30057

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

What Are the Consequences of State Judge Participation in Issuance of an Arbitration Award? [Original title: Jakie są skutki udziału sędziego państwowego w wydaniu orzeczenia sądu polubownego?]

PPC 1938, No. 9-10, p. 300-301

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30057

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Which – Arbitration Court or State Court – is Competent to Recognise the Challenge of an Arbitrator? [Original title: Jaki sąd – polubowny czy państwowy – właściwy jest do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego polubownego?]

NPC 1933, No. 15, p. 476-477

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30056

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Which – Arbitration Court or State Court – is Competent to Recognise the Challenge of an Arbitrator? [Original title: Jaki sąd – polubowny czy państwowy – właściwy jest do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego polubownego?]

NPC 1933, No. 15, p. 476-477

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30056

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Which – Arbitration Court or State Court – is Competent to Recognise the Challenge of an Arbitrator? [Original title: Jaki sąd – polubowny czy państwowy – właściwy jest do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego polubownego?]

NPC 1933, No. 15, p. 476-477

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30056

Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt, Fenichel Zygmunt

Which – Arbitration Court or State Court – is Competent to Recognise the Challenge of an Arbitrator? [Original title: Jaki sąd – polubowny czy państwowy – właściwy jest do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego polubownego?]

NPC 1933, No. 15, p. 476-477

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30056

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra, Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

Consumers’ Redress in Arbitration Courts - Selected Issues [Original title: Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 17-26

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31313

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

Consumers’ Redress in Arbitration Courts - Selected Issues [Original title: Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 17-26

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31313

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

Consumers’ Redress in Arbitration Courts - Selected Issues [Original title: Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 17-26

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31313

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

Consumers’ Redress in Arbitration Courts - Selected Issues [Original title: Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 17-26

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31313

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

The Right to Be Heard in Arbitration Procedure [Original title: Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 162-174

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31979

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

The Right to Be Heard in Arbitration Procedure [Original title: Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 162-174

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31979

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

The Right to Be Heard in Arbitration Procedure [Original title: Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 162-174

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31979

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga

The Right to Be Heard in Arbitration Procedure [Original title: Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 162-174

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31979

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra

Extra-Judicial Modes of Resolving Civil Cases Involving Patients – Doubts and Prospects [Original title: Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, Nr XII/2, p. 39-60

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31444

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra

Extra-Judicial Modes of Resolving Civil Cases Involving Patients – Doubts and Prospects [Original title: Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, Nr XII/2, p. 39-60

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31444

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra

Extra-Judicial Modes of Resolving Civil Cases Involving Patients – Doubts and Prospects [Original title: Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, Nr XII/2, p. 39-60

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31444

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra, Klich Aleksandra

Extra-Judicial Modes of Resolving Civil Cases Involving Patients – Doubts and Prospects [Original title: Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, Nr XII/2, p. 39-60

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31444

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Fast-track Procedure in the Rules of the PKPP Lewiatan Court of Arbitration – a step forward in Polish arbitration?

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 55-62

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31150

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Fast-track Procedure in the Rules of the PKPP Lewiatan Court of Arbitration – a step forward in Polish arbitration?

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 55-62

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31150

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Fast-track Procedure in the Rules of the PKPP Lewiatan Court of Arbitration – a step forward in Polish arbitration?

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 55-62

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31150

Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna, Fornalik Jakub, Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna, Szczudlik Katarzyna

Fast-track Procedure in the Rules of the PKPP Lewiatan Court of Arbitration – a step forward in Polish arbitration?

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 55-62

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31150

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna, Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

New IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration [Original title: Nowy Regulamin IBA o postępowaniu dowodowym w arbitrażu międzynarodowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 46-47

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30848

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

New IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration [Original title: Nowy Regulamin IBA o postępowaniu dowodowym w arbitrażu międzynarodowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 46-47

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30848

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

New IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration [Original title: Nowy Regulamin IBA o postępowaniu dowodowym w arbitrażu międzynarodowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 46-47

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30848

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia

New IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration [Original title: Nowy Regulamin IBA o postępowaniu dowodowym w arbitrażu międzynarodowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 46-47

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30848

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia, Frątczak Klaudia, Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej, Furtek Marek, Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 31075

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa, Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31572

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr, Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31137

Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya

International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation: Yesterday and Today [Original title: Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня]

ZNURz 2017, No. 1, Prawo 20, p. 122-136

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32090

Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya

International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation: Yesterday and Today [Original title: Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня]

ZNURz 2017, No. 1, Prawo 20, p. 122-136

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32090

Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya

International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation: Yesterday and Today [Original title: Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня]

ZNURz 2017, No. 1, Prawo 20, p. 122-136

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32090

Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya, Ganıyeva Salimya

International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation: Yesterday and Today [Original title: Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня]

ZNURz 2017, No. 1, Prawo 20, p. 122-136

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32090

Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo

Out-of-court resolution of labor disputes under Spanish law [Original title: La solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 1, p. 45-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32016

Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo

Out-of-court resolution of labor disputes under Spanish law [Original title: La solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 1, p. 45-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32016

Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo

Out-of-court resolution of labor disputes under Spanish law [Original title: La solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 1, p. 45-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32016

Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo, Garcia Irene Bajo

Out-of-court resolution of labor disputes under Spanish law [Original title: La solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 1, p. 45-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32016

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

Public law in international commercial arbitration involving the state [Original title: Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa]

PPPM 2017, No. 20, p. 95-114

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32013

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

Public law in international commercial arbitration involving the state [Original title: Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa]

PPPM 2017, No. 20, p. 95-114

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32013

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

Public law in international commercial arbitration involving the state [Original title: Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa]

PPPM 2017, No. 20, p. 95-114

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32013

Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita, Garnuszek Anita

Public law in international commercial arbitration involving the state [Original title: Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa]

PPPM 2017, No. 20, p. 95-114

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32013

Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz, Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz

Confidentiality or Disclosure of International Investment Arbitration? The Role of Third Parties in Increasing Transparency in Arbitration Proceedings [Original title: Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego? Rola osób trzecich w zwiększaniu jawności w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 84-94

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31387

Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz, Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz

Confidentiality or Disclosure of International Investment Arbitration? The Role of Third Parties in Increasing Transparency in Arbitration Proceedings [Original title: Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego? Rola osób trzecich w zwiększaniu jawności w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 84-94

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31387

Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz, Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz

Confidentiality or Disclosure of International Investment Arbitration? The Role of Third Parties in Increasing Transparency in Arbitration Proceedings [Original title: Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego? Rola osób trzecich w zwiększaniu jawności w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 84-94

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31387

Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz, Gąsior Klaudia, Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz, Serafin Tomasz

Confidentiality or Disclosure of International Investment Arbitration? The Role of Third Parties in Increasing Transparency in Arbitration Proceedings [Original title: Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego? Rola osób trzecich w zwiększaniu jawności w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 84-94

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31387

Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan

Limitations, capabilities and operations of common courts of law and arbitration tribunals in civil cases during the epidemic on the example of Poland [Original title: Ograniczenia, możliwości i funkcjonowanie sądownictwa powszechnego i stałych sądów polubownych w sprawach cywilnych podczas trwania epidemii w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, Nr 2, p. 53-69

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32061

Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan

Limitations, capabilities and operations of common courts of law and arbitration tribunals in civil cases during the epidemic on the example of Poland [Original title: Ograniczenia, możliwości i funkcjonowanie sądownictwa powszechnego i stałych sądów polubownych w sprawach cywilnych podczas trwania epidemii w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, Nr 2, p. 53-69

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32061

Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan

Limitations, capabilities and operations of common courts of law and arbitration tribunals in civil cases during the epidemic on the example of Poland [Original title: Ograniczenia, możliwości i funkcjonowanie sądownictwa powszechnego i stałych sądów polubownych w sprawach cywilnych podczas trwania epidemii w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, Nr 2, p. 53-69

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32061

Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan, Gąsiorowski Jan

Limitations, capabilities and operations of common courts of law and arbitration tribunals in civil cases during the epidemic on the example of Poland [Original title: Ograniczenia, możliwości i funkcjonowanie sądownictwa powszechnego i stałych sądów polubownych w sprawach cywilnych podczas trwania epidemii w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, Nr 2, p. 53-69

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32061

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech, Gąsiorowski Kuba, Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Struggling with Confidentiality in International Investment Arbitration

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 161-190

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31210

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Struggling with Confidentiality in International Investment Arbitration

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 161-190

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31210

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Struggling with Confidentiality in International Investment Arbitration

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 161-190

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31210

Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz, Gembiś Łukasz

Struggling with Confidentiality in International Investment Arbitration

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 161-190

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31210

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Arbitration Proceeding. Commentary on the Rules of the Arbitration Court at the Lewiatan Confederation [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Warszawa 2016, p. 789

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31504

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Arbitration Proceeding. Commentary on the Rules of the Arbitration Court at the Lewiatan Confederation [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Warszawa 2016, p. 789

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31504

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Arbitration Proceeding. Commentary on the Rules of the Arbitration Court at the Lewiatan Confederation [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Warszawa 2016, p. 789

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31504

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Arbitration Proceeding. Commentary on the Rules of the Arbitration Court at the Lewiatan Confederation [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Warszawa 2016, p. 789

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31504

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Class Action Arbitration – Development Perspectives in the Polish Arbitration Practice [Original title: Class action arbitration - perspektywy rozwoju w polskiej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 170-178

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30906

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Class Action Arbitration – Development Perspectives in the Polish Arbitration Practice [Original title: Class action arbitration - perspektywy rozwoju w polskiej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 170-178

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30906

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Class Action Arbitration – Development Perspectives in the Polish Arbitration Practice [Original title: Class action arbitration - perspektywy rozwoju w polskiej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 170-178

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30906

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Class Action Arbitration – Development Perspectives in the Polish Arbitration Practice [Original title: Class action arbitration - perspektywy rozwoju w polskiej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 170-178

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30906

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Evolution of Interim Measures as an Example of the Judicialisation of 21st Century International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 153-166

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31407

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Evolution of Interim Measures as an Example of the Judicialisation of 21st Century International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 153-166

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31407

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Evolution of Interim Measures as an Example of the Judicialisation of 21st Century International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 153-166

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31407

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Evolution of Interim Measures as an Example of the Judicialisation of 21st Century International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 153-166

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31407

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Perception of the practices followed in the field of the confidentiality obligation in arbitration. An analysis of the results of a survey carried out by the Lewiatan Court of Arbitration among Polish arbitration practitioners

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 5-14

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31145

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Perception of the practices followed in the field of the confidentiality obligation in arbitration. An analysis of the results of a survey carried out by the Lewiatan Court of Arbitration among Polish arbitration practitioners

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 5-14

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31145

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Perception of the practices followed in the field of the confidentiality obligation in arbitration. An analysis of the results of a survey carried out by the Lewiatan Court of Arbitration among Polish arbitration practitioners

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 5-14

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31145

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Perception of the practices followed in the field of the confidentiality obligation in arbitration. An analysis of the results of a survey carried out by the Lewiatan Court of Arbitration among Polish arbitration practitioners

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 5-14

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31145

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The Normative Basis of Confidentiality in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH, 2013, No. 1, p. 14-19

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31129

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The Normative Basis of Confidentiality in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH, 2013, No. 1, p. 14-19

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31129

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The Normative Basis of Confidentiality in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH, 2013, No. 1, p. 14-19

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31129

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The Normative Basis of Confidentiality in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH, 2013, No. 1, p. 14-19

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31129

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31864

Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31864

Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31864

Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz, Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31864

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Confidentiality of arbitration in Poland [Original title: Poufność arbitrażu w Polsce]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 661-670

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32104

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Confidentiality of arbitration in Poland [Original title: Poufność arbitrażu w Polsce]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 661-670

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32104

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Confidentiality of arbitration in Poland [Original title: Poufność arbitrażu w Polsce]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 661-670

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32104

Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz, Głodowski Włodzimierz

Confidentiality of arbitration in Poland [Original title: Poufność arbitrażu w Polsce]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 661-670

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32104

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin, Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Interim Injunction for a Claim in Arbitration Proceeding [Original title: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu przed sądem polubownym.]

Pal. 1936, No. 2-3, p. 192-194

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30070

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Interim Injunction for a Claim in Arbitration Proceeding [Original title: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu przed sądem polubownym.]

Pal. 1936, No. 2-3, p. 192-194

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30070

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Interim Injunction for a Claim in Arbitration Proceeding [Original title: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu przed sądem polubownym.]

Pal. 1936, No. 2-3, p. 192-194

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30070

Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum, Goldwag Naum

Interim Injunction for a Claim in Arbitration Proceeding [Original title: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu przed sądem polubownym.]

Pal. 1936, No. 2-3, p. 192-194

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30070

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław, Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz

Construction Arbitration – an Outline [Original title: Arbitraż w sprawach budowlanych – zarys problematyki]

Nieruchomości 2014, No. 1, p. 20-22

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31295

Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz

Construction Arbitration – an Outline [Original title: Arbitraż w sprawach budowlanych – zarys problematyki]

Nieruchomości 2014, No. 1, p. 20-22

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31295

Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz

Construction Arbitration – an Outline [Original title: Arbitraż w sprawach budowlanych – zarys problematyki]

Nieruchomości 2014, No. 1, p. 20-22

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31295

Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz, Gonet Mateusz

Construction Arbitration – an Outline [Original title: Arbitraż w sprawach budowlanych – zarys problematyki]

Nieruchomości 2014, No. 1, p. 20-22

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31295

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz, Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam

Interim Injunction Proceedings before Arbitration Court in the Light of Amendment to the Civil Procedure Code of 28.7.2005 [Original title: Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC z 28.7.2005 r.]

MoP 2006, No. 18, p. 971-975

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30474

Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam

Interim Injunction Proceedings before Arbitration Court in the Light of Amendment to the Civil Procedure Code of 28.7.2005 [Original title: Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC z 28.7.2005 r.]

MoP 2006, No. 18, p. 971-975

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30474

Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam

Interim Injunction Proceedings before Arbitration Court in the Light of Amendment to the Civil Procedure Code of 28.7.2005 [Original title: Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC z 28.7.2005 r.]

MoP 2006, No. 18, p. 971-975

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30474

Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam, Górski Adam

Interim Injunction Proceedings before Arbitration Court in the Light of Amendment to the Civil Procedure Code of 28.7.2005 [Original title: Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC z 28.7.2005 r.]

MoP 2006, No. 18, p. 971-975

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30474

Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka

An arbitration hearing in the era of the COVID-19 pandemic [Original title: Rozprawa w postępowaniu przed sądem polubownym w dobie pandemii COVID-19]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 32-37, [Experience of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32140

Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka

An arbitration hearing in the era of the COVID-19 pandemic [Original title: Rozprawa w postępowaniu przed sądem polubownym w dobie pandemii COVID-19]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 32-37, [Experience of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32140

Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka

An arbitration hearing in the era of the COVID-19 pandemic [Original title: Rozprawa w postępowaniu przed sądem polubownym w dobie pandemii COVID-19]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 32-37, [Experience of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32140

Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka, Grabowska-Łysyszyn Agnieszka

An arbitration hearing in the era of the COVID-19 pandemic [Original title: Rozprawa w postępowaniu przed sądem polubownym w dobie pandemii COVID-19]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 32-37, [Experience of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32140

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna, Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz, Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

IBA Guidelines: An Interesting Attempt at Unification of Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Wytyczne IBA: ciekawa próba ujednolicenia zasad postępowań arbitrażowych]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 43-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31256

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

IBA Guidelines: An Interesting Attempt at Unification of Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Wytyczne IBA: ciekawa próba ujednolicenia zasad postępowań arbitrażowych]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 43-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31256

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

IBA Guidelines: An Interesting Attempt at Unification of Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Wytyczne IBA: ciekawa próba ujednolicenia zasad postępowań arbitrażowych]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 43-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31256

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

IBA Guidelines: An Interesting Attempt at Unification of Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Wytyczne IBA: ciekawa próba ujednolicenia zasad postępowań arbitrażowych]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 43-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31256

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The State in Arbitration Proceedings

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 141-158

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31043

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The State in Arbitration Proceedings

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 141-158

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31043

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The State in Arbitration Proceedings

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 141-158

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31043

Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika, Hartung Monika

The State in Arbitration Proceedings

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 141-158

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31043

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria

Questions of the Arbitration Tribunal to the Parties as an Effective Dispute Resolution Tool: Reflections in Light of Arbitration Practice of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1158-1164

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31861

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria

Questions of the Arbitration Tribunal to the Parties as an Effective Dispute Resolution Tool: Reflections in Light of Arbitration Practice of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1158-1164

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31861

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria

Questions of the Arbitration Tribunal to the Parties as an Effective Dispute Resolution Tool: Reflections in Light of Arbitration Practice of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1158-1164

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31861

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria

Questions of the Arbitration Tribunal to the Parties as an Effective Dispute Resolution Tool: Reflections in Light of Arbitration Practice of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1158-1164

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31861

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2015, p. 523-593

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31483

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2015, p. 523-593

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31483

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2015, p. 523-593

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31483

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2015, p. 523-593

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31483

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2009, p. 453-497

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30752

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2009, p. 453-497

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30752

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2009, p. 453-497

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30752

Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz, Hauser-Morel Maria, Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2009, p. 453-497

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30752

Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina

Arbitration, the Rome I Regulation, and the Law Applicable to the Merits

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 907-921

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31859

Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina

Arbitration, the Rome I Regulation, and the Law Applicable to the Merits

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 907-921

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31859

Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina

Arbitration, the Rome I Regulation, and the Law Applicable to the Merits

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 907-921

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31859

Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina, Heiderhoff Bettina

Arbitration, the Rome I Regulation, and the Law Applicable to the Merits

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 907-921

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31859

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31902

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31902

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31902

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31902

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik, Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil

Confidentiality in International Arbitration and the Need for Global Ethical Standards for Lawyers [Original title: Poufność w arbitrażu międzynarodowym a potrzeba międzynarodowych standardów etycznych prawników]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 9-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30982

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil

Confidentiality in International Arbitration and the Need for Global Ethical Standards for Lawyers [Original title: Poufność w arbitrażu międzynarodowym a potrzeba międzynarodowych standardów etycznych prawników]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 9-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30982

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil

Confidentiality in International Arbitration and the Need for Global Ethical Standards for Lawyers [Original title: Poufność w arbitrażu międzynarodowym a potrzeba międzynarodowych standardów etycznych prawników]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 9-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30982

Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil, Horvath Olga, Horvath Olga, Zawicki Kamil, Zawicki Kamil

Confidentiality in International Arbitration and the Need for Global Ethical Standards for Lawyers [Original title: Poufność w arbitrażu międzynarodowym a potrzeba międzynarodowych standardów etycznych prawników]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 9-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30982

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

Impact of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

Biul.Arb. 2008, No. 6, p. 89-96

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30241

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

Impact of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

Biul.Arb. 2008, No. 6, p. 89-96

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30241

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

Impact of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

Biul.Arb. 2008, No. 6, p. 89-96

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30241

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

Impact of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

Biul.Arb. 2008, No. 6, p. 89-96

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30241

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna, Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30870

Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan, Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan

Arbitration Guerilla Tactics and Minimum Ethical Standards in International Arbitration – Light on the Horizon or a Sisyphean Exercise?]

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 225-247

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31413

Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan, Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan

Arbitration Guerilla Tactics and Minimum Ethical Standards in International Arbitration – Light on the Horizon or a Sisyphean Exercise?]

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 225-247

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31413

Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan, Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan

Arbitration Guerilla Tactics and Minimum Ethical Standards in International Arbitration – Light on the Horizon or a Sisyphean Exercise?]

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 225-247

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31413

Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan, Hughes Sarah Kimberly, Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan, Wilske Stephan

Arbitration Guerilla Tactics and Minimum Ethical Standards in International Arbitration – Light on the Horizon or a Sisyphean Exercise?]

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 225-247

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31413

Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł

The institutional model of ADR on the capital market with the participation of consumers [Original title: Instytucjonalny model ADR z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 2, p. 36-38

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32006

Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł

The institutional model of ADR on the capital market with the participation of consumers [Original title: Instytucjonalny model ADR z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 2, p. 36-38

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32006

Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł

The institutional model of ADR on the capital market with the participation of consumers [Original title: Instytucjonalny model ADR z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 2, p. 36-38

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32006

Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł, Izdebski Paweł

The institutional model of ADR on the capital market with the participation of consumers [Original title: Instytucjonalny model ADR z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 2, p. 36-38

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32006

Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W., Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W.

UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin arbitrażowy UNCITRAL]

PPHZ 1979, No. 3, p. 25-36

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30477

Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W., Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W.

UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin arbitrażowy UNCITRAL]

PPHZ 1979, No. 3, p. 25-36

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30477

Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W., Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W.

UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin arbitrażowy UNCITRAL]

PPHZ 1979, No. 3, p. 25-36

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30477

Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W., Jakubowski Jerzy, Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W., Wiśniewski Andrzej W.

UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin arbitrażowy UNCITRAL]

PPHZ 1979, No. 3, p. 25-36

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30477

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Evidence in the Form of Witness Testimony in Domestic and International Arbitration Practice [Original title: Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 179-190

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30907

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Evidence in the Form of Witness Testimony in Domestic and International Arbitration Practice [Original title: Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 179-190

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30907

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Evidence in the Form of Witness Testimony in Domestic and International Arbitration Practice [Original title: Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 179-190

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30907

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Evidence in the Form of Witness Testimony in Domestic and International Arbitration Practice [Original title: Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 179-190

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30907

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Exclusion of a Representative. A Few Remarks on Development of International Arbitration on the basis of IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wyłączenie pełnomocnika. Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul. Arb. 2014, No. 21, p. 47-53

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31257

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Exclusion of a Representative. A Few Remarks on Development of International Arbitration on the basis of IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wyłączenie pełnomocnika. Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul. Arb. 2014, No. 21, p. 47-53

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31257

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Exclusion of a Representative. A Few Remarks on Development of International Arbitration on the basis of IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wyłączenie pełnomocnika. Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul. Arb. 2014, No. 21, p. 47-53

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31257

Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej, Jamka Maciej

Exclusion of a Representative. A Few Remarks on Development of International Arbitration on the basis of IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wyłączenie pełnomocnika. Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul. Arb. 2014, No. 21, p. 47-53

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31257

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej, Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 54-59

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31258

Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 54-59

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31258

Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 54-59

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31258

Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej, Jankowski Bartłomiej

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 54-59

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31258

Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna

Mode and Rules of Procedure of the Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes – Remarks Against the Background of the New ADR Law [Original title: Tryb i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – uwagi na tle nowej ustawy ADR]

Gdańskie Studia Prawnicze 2018, No. 1 (vol. XXXIX), p. 15-28

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31944

Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna

Mode and Rules of Procedure of the Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes – Remarks Against the Background of the New ADR Law [Original title: Tryb i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – uwagi na tle nowej ustawy ADR]

Gdańskie Studia Prawnicze 2018, No. 1 (vol. XXXIX), p. 15-28

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31944

Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna

Mode and Rules of Procedure of the Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes – Remarks Against the Background of the New ADR Law [Original title: Tryb i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – uwagi na tle nowej ustawy ADR]

Gdańskie Studia Prawnicze 2018, No. 1 (vol. XXXIX), p. 15-28

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31944

Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna, Jaroszkiewicz Joanna

Mode and Rules of Procedure of the Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes – Remarks Against the Background of the New ADR Law [Original title: Tryb i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – uwagi na tle nowej ustawy ADR]

Gdańskie Studia Prawnicze 2018, No. 1 (vol. XXXIX), p. 15-28

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31944

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj, Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Attorney-Client Privilege in International Arbitration Proceedings [Original title: Attorney-client privilege w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2010, No. 3, p. 37-44

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30751

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Attorney-Client Privilege in International Arbitration Proceedings [Original title: Attorney-client privilege w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2010, No. 3, p. 37-44

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30751

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Attorney-Client Privilege in International Arbitration Proceedings [Original title: Attorney-client privilege w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2010, No. 3, p. 37-44

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30751

Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał, Jochemczak Michał

Attorney-Client Privilege in International Arbitration Proceedings [Original title: Attorney-client privilege w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2010, No. 3, p. 37-44

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30751

Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia, Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia

Does an arbitrator know the law? Iura novit curia and the principle of not surprising the parties in international arbitration [Original title: Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 801-816

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32110

Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia, Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia

Does an arbitrator know the law? Iura novit curia and the principle of not surprising the parties in international arbitration [Original title: Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 801-816

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32110

Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia, Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia

Does an arbitrator know the law? Iura novit curia and the principle of not surprising the parties in international arbitration [Original title: Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 801-816

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32110

Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia, Kisielińska-Garncarek Joanna, Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia, Jodłowska Natalia

Does an arbitrator know the law? Iura novit curia and the principle of not surprising the parties in international arbitration [Original title: Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 801-816

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32110

Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy

Can a Party Validly Appoint an Arbitrator after the Lapse of a Week from Having Been Summoned by the Opposing Party, and if Yes, What is the Final Deadline to Do So? [Original title: Czy strona może wyznaczyć skutecznie sędziego polubownego po upływie tygodnia od wezwania strony przeciwnej, a jeśli tak – w jakim terminie ostatecznym wyznaczenie powinno nastąpić?]

PPC 1936, No. 10, p. 311-313

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30075

Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy

Can a Party Validly Appoint an Arbitrator after the Lapse of a Week from Having Been Summoned by the Opposing Party, and if Yes, What is the Final Deadline to Do So? [Original title: Czy strona może wyznaczyć skutecznie sędziego polubownego po upływie tygodnia od wezwania strony przeciwnej, a jeśli tak – w jakim terminie ostatecznym wyznaczenie powinno nastąpić?]

PPC 1936, No. 10, p. 311-313

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30075

Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy

Can a Party Validly Appoint an Arbitrator after the Lapse of a Week from Having Been Summoned by the Opposing Party, and if Yes, What is the Final Deadline to Do So? [Original title: Czy strona może wyznaczyć skutecznie sędziego polubownego po upływie tygodnia od wezwania strony przeciwnej, a jeśli tak – w jakim terminie ostatecznym wyznaczenie powinno nastąpić?]

PPC 1936, No. 10, p. 311-313

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30075

Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy, Jodłowski Jerzy

Can a Party Validly Appoint an Arbitrator after the Lapse of a Week from Having Been Summoned by the Opposing Party, and if Yes, What is the Final Deadline to Do So? [Original title: Czy strona może wyznaczyć skutecznie sędziego polubownego po upływie tygodnia od wezwania strony przeciwnej, a jeśli tak – w jakim terminie ostatecznym wyznaczenie powinno nastąpić?]

PPC 1936, No. 10, p. 311-313

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 30075

Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata

Advantages and disadvantages of remote arbitration proceedings [Original title: Wady i zalety zdalnego postępowania arbitrażowego]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 5-13

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32137

Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata

Advantages and disadvantages of remote arbitration proceedings [Original title: Wady i zalety zdalnego postępowania arbitrażowego]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 5-13

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32137

Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata

Advantages and disadvantages of remote arbitration proceedings [Original title: Wady i zalety zdalnego postępowania arbitrażowego]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 5-13

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32137

Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata, Judkiewicz Małgorzata

Advantages and disadvantages of remote arbitration proceedings [Original title: Wady i zalety zdalnego postępowania arbitrażowego]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 5-13

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32137

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Dispute Resolution in the “Final Offer” System (Baseball Arbitration) [Original title: Rozstrzyganie sporów w systemie "ostatniej oferty" (baseball arbitration)

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 191-200

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30909

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Dispute Resolution in the “Final Offer” System (Baseball Arbitration) [Original title: Rozstrzyganie sporów w systemie "ostatniej oferty" (baseball arbitration)

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 191-200

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30909

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Dispute Resolution in the “Final Offer” System (Baseball Arbitration) [Original title: Rozstrzyganie sporów w systemie "ostatniej oferty" (baseball arbitration)

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 191-200

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30909

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Dispute Resolution in the “Final Offer” System (Baseball Arbitration) [Original title: Rozstrzyganie sporów w systemie "ostatniej oferty" (baseball arbitration)

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 191-200

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 30909

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold, Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforceme