polish

key issues

arbitration procedure | bibliography

print back

Adamkowski Janusz

Citius, Altius, Fortius in Arbitration [Original title: Citius, Altius, Fortius! Szybkość jako element marketingu arbitrażu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 19-35

Key issues: arbitration procedure

id: 31076

Allerhand Maurycy

Auxiliary Intervention Before an Arbitration Court [Original title: Interwencja uboczna przed sądem polubownym]

PPC 1938, No. 21-22, p. 684-688

Key issues: arbitration procedure

id: 30031

Apfelbaum Ignacy

Remarks on the Provisions of the Civil Procedure Code on Arbitration [Original title: Uwagi do postanowień k.p.c. o sądach polubownych]

Nowa Palestra 1933, No. 3, p. 11-17

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30036

Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta M.

Computerization of arbitration proceedings [Original title: Informatyzacja postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2019, pp. 620

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32095

Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna

Openness of court proceedings related to arbitration proceedings and the confidentiality of arbitration [Original title: Jawność postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym a poufność arbitrażu]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 615-632

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32102

Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna

Openness of court proceedings related to arbitration proceedings and the confidentiality of arbitration [Original title: Jawność postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym a poufność arbitrażu]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 615-632

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32102

Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Świrgoń-Skok Renata, Arkuszewska Aneta

Relationship between alternative dispute resolution methods and effectiveness of legal protection [Original title: Wpływ alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów na efektywność ochrony prawnej]

ZNKUL 2017, No. 3, p. 243-259

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32089

Artwich Armen

Application of the Delocalisation Theory in Current International Commercial Arbitration Practice

Prz.Prawn.UW 2010, No. 1-2, p. 130-143

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30932

Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31246

Asłanowicz Marcin

Emergency Arbitrator [Original title: Arbiter doraźny]

PUG 2013, No. 8, p. 18-22

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31188

Asłanowicz Marcin

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration – Application and Meaning [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - zastosowanie i znaczenie]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 31-42

Key issues: arbitration procedure

id: 31255

Asłanowicz Marcin

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32017

Asłanowicz Marcin

Legal Position of an Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2019, pp. 596, [2nd edition]

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32017

Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31470

Asłanowicz Marcin

Loss of the Arbitrator’s Legitimacy to Perform his/her Function [Original title: Utrata przez arbitra legitymacji do dalszego wykonywania swojej funkcji]

PPH 2014, No. 11, p. 22-27

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31309

Asłanowicz Marcin

Side and main intervention in arbitration proceedings [Original title: Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 675-697

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32108

Asłanowicz Marcin

Side and main intervention in arbitration proceedings [Original title: Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 675-697

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32108

Asłanowicz Marcin

Truncated Arbitral Tribunals [Original title: Kadłubowe zespoły orzekające]

PUG 2015, No. 3, p. 9-16

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31363

Asłanowicz Marcin

UNCITRAL - Rules and Model Law [Original title: UNCITRAL - Regulamin i Ustawa Modelowa]

Stud.Prawn. 2013, No. 1, p. 7-33

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31265

Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31077

Balcerzak Filip

Selection of an institution to administer the arbitration proceedings and selection of a panel to make a replacement appointment in international arbitration [Original title: Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 698-711

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32109

Balcerzak Filip

Selection of an institution to administer the arbitration proceedings and selection of a panel to make a replacement appointment in international arbitration [Original title: Wybór instytucji administrującej postępowaniem arbitrażowym a wybór organu dokonującego nominacji zastępczej w międzynarodowym arbitrażu]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 698-711

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32109

Ballada Przemysław

The Issue of the Obligation to Apply the Substantive Law in Arbitration Proceedings [Original title: Zagadnienie obowiązku stosowania prawa materialnego w postępowaniu przed sądem polubownym]

RPEiS 2002, No. 1, p. 87-103

Key issues: arbitration procedure

id: 30451

Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Bałos Iga

Arbitration procedure and the sense of security of its parties in patent disputes [Original title: Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2013, No. 2, p. 181-195

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32072

Bara Damian

The Conciliatory Procedure in the FIDIC Conditions of Contract [Original title: Procedura postępowania polubownego w Warunkach Kontraktowych FIDIC]

Roczniki Nauk Prawnych 2020, No. 4, p. 7-24

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32167

Barczewski Artur

The Fate of the Arbitration Clause in Bankruptcy Proceedings under German Law [Original title: Das Schicksal der Schiedsvereinbarung im Insolvenzverfahren nach deutschem Recht / Los klauzuli arbitrażowej w postępowaniu upadłościowym według prawa niemieckiego]

Biul. Arb. 2009, No. 11, p. 81-110

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30893

Jamka Maciej, Barczewski Artur

Arbitration in Construction Matters - Selected Practical Issues

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 41-50, [also Polish version]

Key issues: general works, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31000

Kordasiewicz Bogudar, Barczewski Artur

Admissibility of Issuing Awards by the So-Called Truncated Tribunals [Original title: Dopuszczalność wydawania wyroków przez tzw. kadłubowe zespoły orzekające ("truncated tribunals")

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 201-216

Key issues: arbitration procedure

id: 30910

Bartz Antoni Władysław

Can the Term for Issuing an Award be Extended on the Basis of a Simple Declaration of the Parties in the Minutes from the Session of the Arbitration Court? [Original title: Czy termin do wydania wyroku przez sąd polubowny może być przedłużony na podstawie prostego oświadczenia stron protokółu posiedzenia tegoż sądu?]

PPC 1937, No. 9-10, p. 306

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30037

Pörnbacher Karl, Baur Sebastian

The New French Arbitration Law, the UNCITRAL Arbitration Rules and IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 52-64

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30992

Bernardini Piero

Cost and Time of International Arbitration. The Point of View of the Arbitrator

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 438-446

Key issues: arbitration procedure

id: 30929

Bielarczyk Piotr

Arbitration Dispute Resolution in Accordance with Equity Principles on the Basis of the Polish Legal Order [Original title: Rozstrzyganie sporów arbitrażowych według zasad słuszności w oparciu o polski porządek prawny]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 151-156

Key issues: arbitration procedure

id: 30904

Bieniak Michał

Arbitration Court and Bankruptcy Proceedings [Original title: Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 671-675

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30940

Blanke Gordon

EU Commitment Arbitrations - a Brief Introduction [Arbitraż w sprawach o naruszenie zobowiązań unijnych - wprowadzenie]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 39-46

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31196

Błaszczak Łukasz

Interim Injunction for Claims Pursued before an Arbitration Court (Selected Issues) [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia)]

[in:] Jan Olszewski (ed.) Sądy polubowne i mediacja [Courts of Arbitration and Mediation], Warszawa 2008, p. 239-254

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 30853

Błaszczak Łukasz

Lex Mercatoria, Rules of Law and Rules of Equity as Grounds of Adjudication by an Arbitration Court [Original title: Lex mercatoria, zasady prawa oraz zasady słuszności jako podstawy orzekania przez sąd arbitrażowy]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 11-24

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 30970

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 313-440

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31450

Błaszczak Łukasz

Proceedings Before an Arbitral Tribunal. Arbitral Award [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Wyrok.]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 284-401

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31457

Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz

Some Remarks on the Admissibility of the Arbitration Agreement and Its Legal Nature [Original title: Kilka uwag na temat dopuszczalności zawarcia ugody arbitrażowej i jej natury prawnej]

Prawa i Administracji 2015 (Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. I i II), Vol. 100, p. 419-432

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal

id: 32033

Błaszczak Łukasz

The Arbitral Tribunal’s Competence to Establish the Rules and Manner if the Conduct of Arbitral Proceedings under the Polish Code of Civil Procedure and a Number of Arbitral Rules

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 127-144

Key issues: arbitration procedure

id: 31405

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata, Sikorski Rafał, Zachariasiewicz Maciej, Zawiślak Karol, Żmij Grzegorz

White Book. Proposed legislative changes aimed at improving the legal framework of arbitration in Poland [Original title: Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce]

Warsaw - Katowice - Kraków - Wrocław - Poznań 2014, pp. 80

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, settlement before arbitral tribunal

id: 32149

Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna

General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

Comparative Law Review 2013, Vol. 15, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32052

Błaszczak Łukasz, Kolber Joanna

General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration

Comparative Law Review 2013, Vol. 15, p. 189-208

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32052

Bruner Philip L.

Why Arbitrate? [Dlaczego arbitraż?]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 6-12

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31168

Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure

id: 30105

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina

Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 26-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32139

Orzeł-Jakubowska Aleksandra, Brzeska Karolina

Technology and evidence in arbitration: a blessing or a curse? Notes on admissibility of evidence obtained as a result of hacking

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 26-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32139

Olszewski Adam, Buczkowska-Krzyśków Elżbieta

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 30748

Budniak-Rogala Aleksandra

Disqualification of an Expert Witness in an Arbitration Procedure [Original title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Przegląd Prawa i Administracji 2019, Vol. 116, p. 9-28

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32031

Budniak-Rogala Aleksandra

Disqualification of an Expert Witness in an Arbitration Procedure [Original title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Przegląd Prawa i Administracji 2019, Vol. 116, p. 9-28

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32031

Bytnerowicz Piotr

Conditions for Bringing New Claims to Arbitration Under FIDIC Contracts [Original title: Warunki zgłaszania nowych roszczeń z kontraktów FIDIC w postępowaniu arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 25-29

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30971

Bytnerowicz Piotr

Cut-Off Time for Introducing a Counterclaim in Arbitration Under ICC Rules [Original title: Termin na zgłoszenie roszczenia wzajemnego w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 27-29

Key issues: arbitration procedure

id: 30843

Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 22-40

Key issues: arbitration procedure

id: 31556

Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings – International and Polish Perspectives

Dispute Resolution International, April 2016, Vol. 10, No. 1, p. 51-69

Key issues: arbitration procedure

id: 31781

Bytnerowicz Piotr, Wanat Emanuel

Admissibility of Witness Preparation in Arbitration Proceedings [Original title: Dopuszczalność przygotowania świadków w postępowaniu arbitrażowym]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 74-86

Key issues: arbitration procedure

id: 31327

Całus Andrzej, Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitrator, arbitrability of dispute, arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, general works, investment arbitration, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, state court assistance

id: 30952

Chinn Christopher

Some Reflections on Arbitration Hearings in the COVID-19 Era

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 27, p. 5-12

Key issues: arbitration procedure

id: 32151

Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz

Legal effects of prejudicial awards in arbitral proceedings [Original title: Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2017, Vol. 21, p. 61-78

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 32037

Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz

Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Reopening of Arbitration [Original title: Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 3, p. 250-266

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31916

Chyla Łukasz

Remarks on the current situation of Polish intra-corporate dispute arbitration as compared to German and Italian equivalents

Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools 2020, No. 4, p. 41-49

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32159

Chyla Łukasz

Remarks on the reform of the Polish arbitration law in the field of intra-corporate disputes – part I [Original title: Uwagi odnośnie do reformy polskiego prawa arbitrażowego w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych - część I]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2021, Vol. 37, p. 255-272

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 32232

Chyla Łukasz

Remarks on the situation of intra-corporate arbitration in Poland 2 years after the reform [Original title: Uwagi odnośnie sytuacji arbitrażu wewnątrzkorporacyjnego w Polsce dwa lata po reformie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2021, No. 3, p. 13-27

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 32238

Chyla Łukasz

The amendment of the Civil Procedure Code in the scope of arbitrability of resolution-related disputes [Original title: Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 35-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32003

Chyla Łukasz

The amendment of the Civil Procedure Code in the scope of arbitrability of resolution-related disputes [Original title: Reforma KPC w zakresie zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 35-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32003

Chyla Łukasz, Olechowski Piotr

The advantages of corporate arbitration in comparison to the state litigation in the context of intra-corporate disputes [Original title: O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych]

Kortowski Przegląd Prawniczy 2017, No. 1, p. 62-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32024

Chyla Łukasz, Olechowski Piotr

The advantages of corporate arbitration in comparison to the state litigation in the context of intra-corporate disputes [Original title: O przewadze arbitrażu nad sądownictwem powszechnym w kontekście sporów uchwałowych]

Kortowski Przegląd Prawniczy 2017, No. 1, p. 62-67

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32024

Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Chyła Łukasz

Other than Arbitrability Legal Obstacles in Adopting Arbitration Tribunals’ Jurisdiction in Disputes Concerning Resolutions in Capital Companies [Original title: Inne od zdatności arbitrażowej przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów polubownych w tzw. sporach uchwałowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 25-37

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31898

Ciemiński Marcin, Prokop Adelina

Anti-suit Injunctions in Poland

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 21-28

Key issues: state court assistance, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31064

Cieplińska Zuzanna Ewa

Dissenting opinions in arbitral awards – issues of recognition and enforcement in different jurisdictions with special focus on the issue of secrecy of deliberations

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 27, p. 58-64

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32155

Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31205

Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 10, p. 280-284, [part I]

Key issues: arbitration procedure

id: 30049

Czarny Gierc

From the Issues of the Practice of Arbitration Courts. Securing the Statement of Claim and the Clause of Voluntary Enforcement in the Arbitration Clause [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Zabezpieczenie powództwa i klauzula dobrowolnego wykonania w zapisie na sąd polubowny.]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 11, p. 310-315

Key issues: arbitration procedure

id: 30050

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 6, p. 161-168, [part IV]

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 30048

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 3, p. 69-74, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 30046

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 2, p. 33-37, [part I]

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 30045

Czarny Gierc

Issues of Arbitration Court Practice. An Addition to the Lecture of Dr Kuratowski [Original title: Z zagadnień praktyki sądów polubownych. Na marginesie referatu D-ra Kuratowskiego.]

Wil.Prz.Praw. 1933, No. 5, p. 129-133, [part III]

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 30047

Czech Konrad

Commentary to the Supreme Court Judgement dated 20 March 2015, II CSK 352/14 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2015 r., II CSK 352/14]

OSP 2015, No. 11, item 104, p. 1550-1559

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31500

Czech Konrad

Evidence and Evidenciary Proceeding in International Commercial and Investment Arbitration. Selected Issues [Original title: Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane]

Warsaw 2017, pp. 420

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31836

Czech Konrad

Evidence and Evidenciary Proceeding in International Commercial and Investment Arbitration. Selected Issues [Original title: Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane]

Warsaw 2017, pp. 420

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31836

Czech Konrad

Free Assessment of Evidence Principle in International Arbitration – Analysis and Practical Postulates [Original title: Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, s. 39-52

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31899

Czech Konrad

Free Assessment of Evidence Principle in International Arbitration – Analysis and Practical Postulates [Original title: Zasada swobodnej oceny dowodów w arbitrażu międzynarodowym – analiza i postulaty praktyczne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, s. 39-52

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31899

Czech Konrad

The principle of iura novit arbiter in international arbitration: between theory and practice with regard to law [Original title: Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 37-51

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32060

Czech Konrad

The principle of iura novit arbiter in international arbitration: between theory and practice with regard to law [Original title: Zasada iura novit arbiter w arbitrażu międzynarodowym: między teorią a praktyką w zakresie dowodzenia prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 2, p. 37-51

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32060

Nowaczyk Piotr, Czech Konrad

Rethinking Costs and Costs Awards in International Arbitration: a Call for Less Criticism of Arbitration Costs, but Improvement of Costs Allocation Practices

ASA Bulletin 2015, Vol. 33, No. 3, p. 494-513

Key issues: arbitration procedure

id: 31469

Dalka Sławomir

Commentary on the Supreme Court Judgement of 3.6.1987, I CR 120/87 (re: Application of the Civil Procedure Code Provisions in Arbitration) [Original title: Glosa do wyroku SN z dnia 3.6.1987 r., I CR 120/87 (dot. obowiązywania przepisów k.p.c. w postępowaniu polubownym)]

Pal. 1990, No. 2-3, p. 76-82

Key issues: arbitration procedure

id: 30213

Dąbek-Krajewska Katarzyna

Rules for Dispute Resolution in Arbitration in Cases Under Documentary Credit and their Significance for the Development of Banking Practice [Original title: Reguły polubownego rozstrzygania sporów ze stosunku akredytywy dokumentowej i ich znaczenie dla rozwoju praktyki bankowej]

Pr.B. 2002, No. 5, p. 51-61

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 30214

Dragun Magdalena

The principle of fairness and rulings in proceedings before the arbitral tribunal in cases concerning international trade [Original title: Zasada słuszności a orzekanie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym w sprawach z zakresu handlu międzynarodowego]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, s. 95-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32087

Dragun Magdalena

The principle of fairness and rulings in proceedings before the arbitral tribunal in cases concerning international trade [Original title: Zasada słuszności a orzekanie w postępowaniu przed sądem arbitrażowym w sprawach z zakresu handlu międzynarodowego]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, s. 95-103

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32087

Siwik Robert, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Siwik Robert, Drapała Przemysław

An arbitration tribunal as an alternative to a state court [Original title: Schiedsgericht als Alternative zum staatlichen Gericht]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2016, No. 1-2, p. 53-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32054

Drozd Stanisław

Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. Substantive Law Statements Made by an Attorney; Application of the Provisions of the Code of Civil Procedure in Arbitration Proceedings. A Commentary [Original title: Oświadczenia materialnoprawne pełnomocnika; stosowanie KPC w postępowaniu arbitrażowym. Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu arbitrażowym. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 93-105

Key issues: arbitration procedure

id: 31359

Durbas Maciej, Duda Aleksander

Criminal Liability for False Testimony in Proceedings before the Arbitral Tribunal [Original title: Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu przed sądem arbitrażowym]

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, No. 1, p. 71-88

Key issues: arbitration procedure

id: 31569

Dudzińska Maria

On the notion of a witness statement and its applicability in proceedings before national courts and arbitral tribunals

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 73-79

Key issues: arbitration procedure

id: 31152

Durbas Maciej

Favourable award does not guarantee successful execution of claims

Lexology 2016

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 32212

Durbas Maciej

The „Seoul Protocol” on videoconferences in international commercial arbitration [Original title: „Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 38-43

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32141

Durbas Maciej

The „Seoul Protocol” on videoconferences in international commercial arbitration [Original title: „Protokół seulski” dotyczący wideokonferencji w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 38-43

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32141

Durbas Maciej

Transfer of a Case by a Common Court to an Arbitral Tribunal (Remission Proceedings) – Article 1209 Code of Civil Procedure [Original title: Przekazanie sprawy sądowi polubownemu przez sąd powszechny (postępowanie remisyjne) – art. 1209 KPC]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 657-667

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31541

Durbas Maciej, Kos Rafał

Can a party continue arbitration after assigning the claim?

Lexology 2021

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32187

Durbas Maciej, Kos Rafał

Conflict of interest in corporate disputes arbitration

Lexology 2022

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 32252

Durbas Maciej, Kos Rafał

ICC award set aside due to irregularities in arbitrator’s appointment

ICC award set aside due to irregularities in arbitrator’s appointment, 2017

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 32202

Durbas Maciej, Kos Rafał

ICC award set aside for failure to admit further expert evidence

Lexology 2019

Key issues: arbitration procedure

id: 32194

Durbas Maciej, Kos Rafał

Important changes to arbitration of corporate disputes introduced

Lexology 2019

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 32193

Durbas Maciej, Kos Rafał

Interruption of limitation period of claim covered by arbitration agreement

Lexology 2016

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32213

Durbas Maciej, Kos Rafał

Res iudicata saga continues

Lexology 2020

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 32192

Durbas Maciej, Kos Rafał

State court not obliged to review arbitral case file

Lexology 2019

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32196

Durbas Maciej, Kos Rafał

Time limits in arbitration agreements

Lexology 2015

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32214

Pochodyła Michał, Durbas Maciej

Bifurcation in arbitration proceedings [Original title: Bifurkacja (podział) postępowania arbitrażowego]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 78-91

Key issues: arbitration procedure

id: 31130

Durbas Maciej, Ziarko Angelika

Supreme Court denies relitigation of issue of arbitral jurisdiction

Lexology 2021

Key issues: arbitration procedure

id: 32237

Dziurda Marcin

In court as in arbitration – can it work? [Original title: W sądzie jak w arbitrażu - czy to się może udać?]

in:] Marcin Dziurda, Tadeusz Zembrzuski (eds.), Practice in relation to amendments to the civil procedure - the consequences of changes [Original title: Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian], Warszawa 2021, p. 175-200, [1st edition]

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32244

Dziurda Marcin

Legal Representation of the State Treasury and the Republic of Poland in Arbitration Proceedings [Original title: Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa oraz Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach arbitrażowych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 128-137

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 31082

Olszewski Adam, Dziurda Marcin

Arbitration with the Participation of the Polish State

[in:] Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 21-28, [also Polish version]

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 30998

Olszewski Adam, Dziurda Marcin

Legal Position and Competences of the State Treasury Solicitors’s Office in Arbitration [Original title: Pozycja prawna i kompetencje Prokuratorii Generalnej w arbitrażu]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 157-169

Key issues: arbitration procedure

id: 30905

Dziurda Marcin, Zielińska Alicja

Prohibition on Surprise Decisions on Legal Grounds by Arbitrators

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 315-329

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31417

Earnest David, Gallardo Raul, Gunnarsson Garðar V., Kaczor Tobiasz

How to Sharpen the Sword of Efficiency in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 101-124

Key issues: arbitration procedure

id: 31550

Eizirik Nelson

Arbitration in Corporate Disputes in Brazil [Arbitraż w sporach korporacyjnych w Brazylii]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 32-38

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31195

Ereciński Tadeusz

Confidentiality in Arbitration [Original title: Poufność w arbitrażu]

[in:] Andrzej Janik (ed.), Studies and Papers. Anniversary Book Dedicated to Professor Andrzej Całus [Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi], Warszawa 2009, p. 653-666

Key issues: arbitration procedure

id: 30685

Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz

Some Problems of Activity of Arbitration in Poland [Original title: O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 59-67

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32068

Ereciński Tadeusz

The Inability of Establishing the Governing Law in Judicial and Arbitration Proceedings [Original title: Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 143-154

Key issues: arbitration procedure

id: 31524

Fabian Ewa M.

Selected issues concerning ex parte arbitration

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 63-72

Key issues: arbitration procedure

id: 31151

Fenichel Zygmunt

Character of Arbitration Awards [Original title: Charakter orzeczeń sądu polubownego.]

PPC 1935, No. 7-8, p. 223-227

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30053

Fenichel Zygmunt

What Are the Consequences of State Judge Participation in Issuance of an Arbitration Award? [Original title: Jakie są skutki udziału sędziego państwowego w wydaniu orzeczenia sądu polubownego?]

PPC 1938, No. 9-10, p. 300-301

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 30057

Fenichel Zygmunt

Which – Arbitration Court or State Court – is Competent to Recognise the Challenge of an Arbitrator? [Original title: Jaki sąd – polubowny czy państwowy – właściwy jest do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego polubownego?]

NPC 1933, No. 15, p. 476-477

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 30056

Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31908

Flaga-Gieruszyńska Kinga

Consumers’ Redress in Arbitration Courts - Selected Issues [Original title: Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 17-26

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 31313

Flaga-Gieruszyńska Kinga

The Right to Be Heard in Arbitration Procedure [Original title: Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 162-174

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31979

Flaga-Gieruszyńska Kinga

The Right to Be Heard in Arbitration Procedure [Original title: Prawo do wysłuchania w postępowaniu arbitrażowym]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 162-174

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31979

Flaga-Gieruszyńska Kinga, Klich Aleksandra

Extra-Judicial Modes of Resolving Civil Cases Involving Patients – Doubts and Prospects [Original title: Pozasądowe tryby rozstrzygania spraw cywilnych z udziałem pacjenta – wątpliwości i perspektywy]

Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2014, Nr XII/2, p. 39-60

Key issues: arbitration procedure

id: 31444

Fornalik Jakub, Szczudlik Katarzyna

Fast-track Procedure in the Rules of the PKPP Lewiatan Court of Arbitration – a step forward in Polish arbitration?

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 55-62

Key issues: arbitration procedure

id: 31150

Franusz Anna

Impact of Declaration of Bankruptcy of an Entrepreneur on Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na postępowanie arbitrażowe]

Studia Prawnoustrojowe 2011, No. 14, p. 283-293

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31121

Frątczak Klaudia

New IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration [Original title: Nowy Regulamin IBA o postępowaniu dowodowym w arbitrażu międzynarodowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 46-47

Key issues: arbitration procedure

id: 30848

Frątczak Klaudia, Mikołajczyk Natalia

Reform of the French Code of Civil Procedure - Revolutionary Changes in Arbitration Law [Original title: Nowelizacja francuskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: Rewolucyjne zmiany w prawie arbitrażowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 38-41

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30985

Furtek Marek, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Łaszczuk Maciej

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, investment arbitration, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31075

Galewska Ewa

Arbitration in Consumer Disputes in the Telecommunications Sector [Original title: Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 5-17

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31572

Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Gałązka Piotr

Banking Arbitration Proceedings in Poland - a few Remarks on Arbitral Procedure Problems

Osteuropa Recht 2013, No. 2, s. 149-161

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32066

Horvath Olga, Zawicki Kamil, Gałkowski Dominik

The Issue of Multi-party Proceedings in Construction Arbitration Disputes and in Common Courts in Poland from a Practical Perspective, in Particular the Issue of Potential Clashes [Original title: Zagadnienie wielości stron postępowania w sporach budowlano-arbitrażowych i przed sądami powszechnymi w Polsce z perspektywy praktycznej, w szczególności zagadnienie możliwej sprzeczności orzeczeń]

Arbitration e-Review 2012, No. 1, p. 13-21

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31137

Ganıyeva Salimya

International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation: Yesterday and Today [Original title: Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня]

ZNURz 2017, No. 1, Prawo 20, p. 122-136

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32090

Ganıyeva Salimya

International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation: Yesterday and Today [Original title: Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня]

ZNURz 2017, No. 1, Prawo 20, p. 122-136

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32090

Garcia Irene Bajo

Out-of-court resolution of labor disputes under Spanish law [Original title: La solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 1, p. 45-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32016

Garcia Irene Bajo

Out-of-court resolution of labor disputes under Spanish law [Original title: La solución extrajudicial de conflictos laborales en el derecho español]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, No. 1, p. 45-54

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32016

Garnuszek Anita

Public law in international commercial arbitration involving the state [Original title: Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa]

PPPM 2017, No. 20, p. 95-114

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32013

Garnuszek Anita

Public law in international commercial arbitration involving the state [Original title: Prawo publiczne w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa]

PPPM 2017, No. 20, p. 95-114

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32013

Gąsior Klaudia, Serafin Tomasz

Confidentiality or Disclosure of International Investment Arbitration? The Role of Third Parties in Increasing Transparency in Arbitration Proceedings [Original title: Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego? Rola osób trzecich w zwiększaniu jawności w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 84-94

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 31387

Gąsiorowski Jan

Limitations, capabilities and operations of common courts of law and arbitration tribunals in civil cases during the epidemic on the example of Poland [Original title: Ograniczenia, możliwości i funkcjonowanie sądownictwa powszechnego i stałych sądów polubownych w sprawach cywilnych podczas trwania epidemii w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, Nr 2, p. 53-69

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32061

Gąsiorowski Jan

Limitations, capabilities and operations of common courts of law and arbitration tribunals in civil cases during the epidemic on the example of Poland [Original title: Ograniczenia, możliwości i funkcjonowanie sądownictwa powszechnego i stałych sądów polubownych w sprawach cywilnych podczas trwania epidemii w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2020, Nr 2, p. 53-69

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32061

Gąsiorowski Jan

Scope of application of the principle of equality of parties in arbitration proceedings. De lege ferenda postulates against the background of the Code of Civil Procedure (contribution to the debate) [Original title: Zakres zastosowania zasady równości stron w postępowaniu arbitrażowym. Postulaty de lege ferenda w aspekcie Kodeksu postępowania cywilnego (głos w dyskusji)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2021, No. 3, p. 29-41

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32239

Gąsiorowski Jan, Polek Patryk

Could the Covid - 19 pandemic contribute to the development of arbitration in Europe?

Young Arbitration Review 2020, No. 3 (Edition 38), p. 7-11

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32240

Kos Rafał, Gąsiorowski Kuba

Elektrim case era comes to an end

Lexology 2015

Key issues: arbitration procedure

id: 32216

Zawicki Kamil, Gąsiorowski Kuba, Matejczyk Magdalena

Poland – the Supreme Court Judgments

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech Yearbook of International Law. International Dispute Resolution, The Hague 2016, Vol. VII, p. 213-223

Key issues: New York Convention, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31552

Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gąsiorowski Kuba, Wandzel Wojciech

Enforcement Issues in the Conduct of Arbitration and National Laws in International Arbitration

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 153-169

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31840

Gembiś Łukasz

Struggling with Confidentiality in International Investment Arbitration

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 161-190

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 31210

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Arbitration Proceeding. Commentary on the Rules of the Arbitration Court at the Lewiatan Confederation [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Warszawa 2016, p. 789

Key issues: arbitration procedure

id: 31504

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Class Action Arbitration – Development Perspectives in the Polish Arbitration Practice [Original title: Class action arbitration - perspektywy rozwoju w polskiej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 170-178

Key issues: arbitration procedure

id: 30906

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: New York Convention, general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31452

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Evolution of Interim Measures as an Example of the Judicialisation of 21st Century International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 153-166

Key issues: arbitration procedure

id: 31407

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 27, p. 19-28

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32153

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Normative Basis of Confidentiality Principle in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH 2013, No. 1, s. 14-19

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31116

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Perception of the practices followed in the field of the confidentiality obligation in arbitration. An analysis of the results of a survey carried out by the Lewiatan Court of Arbitration among Polish arbitration practitioners

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 5-14

Key issues: arbitration procedure

id: 31145

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: general works, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31065

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The Normative Basis of Confidentiality in Polish Commercial Arbitration [Original title: Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym]

PPH, 2013, No. 1, p. 14-19

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31129

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 17-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31828

Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31864

Gizbert-Studnicki Tomasz

Legal Pluralism, Lex Mercatoria and International Commercial Arbitration [Original title: Pluralizm prawny, lex mercatoria i międzynarodowy arbitraż handlowy]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017,[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 875-886

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31864

Głodowski Włodzimierz

Arbitration and a Petition to Set Aside an Award in the Context of the Constitutional Principle of the Right to be Heard by a Court of Law and of the Principle of the Court Appeal Mechanism [Original title: Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania]

[in:] Łukasz Błaszczak (ed.), Civil Court Proceeding Constitutionalisation [Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego], Wrocław 2015, p. 381-391

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31473

Głodowski Włodzimierz

Confidentiality of arbitration in Poland [Original title: Poufność arbitrażu w Polsce]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 661-670

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32104

Głodowski Włodzimierz

Confidentiality of arbitration in Poland [Original title: Poufność arbitrażu w Polsce]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 661-670

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32104

Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin

The issue of arbitration tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788) [Original title: Problematyka sądownictwa polubownego w rezolucjach Rady Nieustającej (1776-1788)]

Czasopismo Prawno-Historyczne 2016, No. 2 (68), p. 85-108

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32045

Głuszak Marcin

The subject matter of arbitral tribunals in the resolutions of the Permanent Council (1776-1788)

Czasopismo Prawno-Historyczne 2021, No. 2, p. 181-208

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32248

Goldwag Naum

Decisions of the Arbitration Court. Legal Remedies Available to the Parties. [Original title: Postanowienia sądu polubownego Przysługujące stronom środki prawne.]

Pal. 1936, No. 7-8, p. 601-606

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30069

Goldwag Naum

Interim Injunction for a Claim in Arbitration Proceeding [Original title: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu przed sądem polubownym.]

Pal. 1936, No. 2-3, p. 192-194

Key issues: arbitration procedure

id: 30070

Gołąb Stanisław

Arbitration Courts in the Draft Polish Civil Procedure [Original title: Sądy polubowne według projektu polskiej procedury cywilnej.]

Pal. 1926, p. 49-66

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30072

Gonet Mateusz

Construction Arbitration – an Outline [Original title: Arbitraż w sprawach budowlanych – zarys problematyki]

Nieruchomości 2014, No. 1, p. 20-22

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 31295

Gorywoda Łukasz

Group Arbitration [Original title: Arbitraż grupowy]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 25-36

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31248

Gorywoda Łukasz

Institutionalization of an Arbitral Appeal Mechanism – American Arbitration Association's new Optional Appellate Arbitration Rules [Original title: Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego – apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association]

PPH 2015, No. 4, p. 17-22

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31364

Górski Adam

Interim Injunction Proceedings before Arbitration Court in the Light of Amendment to the Civil Procedure Code of 28.7.2005 [Original title: Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC z 28.7.2005 r.]

MoP 2006, No. 18, p. 971-975

Key issues: arbitration procedure

id: 30474

Grabowska-Łysyszyn Agnieszka

An arbitration hearing in the era of the COVID-19 pandemic [Original title: Rozprawa w postępowaniu przed sądem polubownym w dobie pandemii COVID-19]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 32-37, [Experience of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32140

Grabowska-Łysyszyn Agnieszka

An arbitration hearing in the era of the COVID-19 pandemic [Original title: Rozprawa w postępowaniu przed sądem polubownym w dobie pandemii COVID-19]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 32-37, [Experience of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw]

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32140

Grabska-Luberadzka Katarzyna

The Petition to Set Aside an Arbitral Award and the Practice of the Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego a praktyka Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

Arbitration e-Review 2014, No. 1-2, p. 13-24

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31278

Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Guzik Tomasz

The Evaluation of Arbitration Clause from the Perspective of Economic Analysis of Law [Original title: Ocena instytucji klauzuli arbitrażowej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 2, p. 369-380

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32083

Hartung Monika

IBA Guidelines: An Interesting Attempt at Unification of Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Wytyczne IBA: ciekawa próba ujednolicenia zasad postępowań arbitrażowych]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 43-46

Key issues: arbitration procedure

id: 31256

Hartung Monika

The Law Applicable to Proceedings Before an Arbitral Tribunal in Poland

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2015, Vienna 2015, p. 187-204

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31353

Hartung Monika

The State in Arbitration Proceedings

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 141-158

Key issues: arbitration procedure

id: 31043

Hauser-Morel Maria

Questions of the Arbitration Tribunal to the Parties as an Effective Dispute Resolution Tool: Reflections in Light of Arbitration Practice of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1158-1164

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31861

Hauser-Morel Maria

Questions of the Arbitration Tribunal to the Parties as an Effective Dispute Resolution Tool: Reflections in Light of Arbitration Practice of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

[in:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (eds), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warsaw 2017, p. 1158-1164

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31861

Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceeding [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2015, p. 523-593

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31483

Hauser-Morel Maria, Wiśniewski Tadeusz

Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 9 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 9], Warszawa 2009, p. 453-497

Key issues: arbitration procedure

id: 30752

Heiderhoff Bettina

Arbitration, the Rome I Regulation, and the Law Applicable to the Merits

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 907-921

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31859

Heiderhoff Bettina

Arbitration, the Rome I Regulation, and the Law Applicable to the Merits

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, p. 907-921

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31859

Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31902

Horodyski Dominik

The Role of Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Rola amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

PPH 2017, No. 7, p. 34-40

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31902

Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Horodyski Dominik

Transparency in treaty-based arbitration between an investor and the state (investment arbitration) [Original title: Transparentność w traktatowym arbitrażu pomiędzy inwestorem a państwem (arbitrażu inwestycyjnym)]

Warsaw 2020, pp. 331

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32096

Horvath Olga, Zawicki Kamil

Confidentiality in International Arbitration and the Need for Global Ethical Standards for Lawyers [Original title: Poufność w arbitrażu międzynarodowym a potrzeba międzynarodowych standardów etycznych prawników]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 9-15

Key issues: arbitration procedure

id: 30982

Hrycaj Anna

Impact of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

Biul.Arb. 2008, No. 6, p. 89-96

Key issues: arbitration procedure

id: 30241

Hrycaj Anna

The Influence of Declaration of Insolvency on Arbitration Court Procedure [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie przed sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 223-232

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30870

Hughes Sarah Kimberly, Wilske Stephan

Arbitration Guerilla Tactics and Minimum Ethical Standards in International Arbitration – Light on the Horizon or a Sisyphean Exercise?]

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 225-247

Key issues: arbitration procedure

id: 31413

Izdebski Paweł

The institutional model of ADR on the capital market with the participation of consumers [Original title: Instytucjonalny model ADR z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 2, p. 36-38

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32006

Izdebski Paweł

The institutional model of ADR on the capital market with the participation of consumers [Original title: Instytucjonalny model ADR z udziałem konsumentów na rynku kapitałowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 2, p. 36-38

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32006

Jakubowski Jerzy

Permanent Courts of Arbitration in Poland [Original title: Stałe sądy arbitrażowe w Polsce]

Warszawa 1961, ss. 39

Key issues: New York Convention, general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30127

Jakubowski Jerzy, Wiśniewski Andrzej W.

UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin arbitrażowy UNCITRAL]

PPHZ 1979, No. 3, p. 25-36

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 30477

Jamka Maciej

Evidence in the Form of Witness Testimony in Domestic and International Arbitration Practice [Original title: Dowód z zeznań świadka w krajowej i międzynarodowej praktyce arbitrażowej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 179-190

Key issues: arbitration procedure

id: 30907

Jamka Maciej

Exclusion of a Representative. A Few Remarks on Development of International Arbitration on the basis of IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wyłączenie pełnomocnika. Kilka uwag na temat rozwoju arbitrażu międzynarodowego na podstawie Wytycznych IBA dotyczących reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul. Arb. 2014, No. 21, p. 47-53

Key issues: arbitration procedure

id: 31257

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Janik Andrzej

Measures to counteract delay in the arbitration proceedings [Original title: Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego]

Acta Iuris Stetinensis 2018, No. 3 (23), p. 97-112

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32043

Jankowski Bartłomiej

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 54-59

Key issues: arbitration procedure

id: 31258

Jaroszkiewicz Joanna

Mode and Rules of Procedure of the Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes – Remarks Against the Background of the New ADR Law [Original title: Tryb i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – uwagi na tle nowej ustawy ADR]

Gdańskie Studia Prawnicze 2018, No. 1 (vol. XXXIX), p. 15-28

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31944

Jaroszkiewicz Joanna

Mode and Rules of Procedure of the Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes – Remarks Against the Background of the New ADR Law [Original title: Tryb i zasady postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – uwagi na tle nowej ustawy ADR]

Gdańskie Studia Prawnicze 2018, No. 1 (vol. XXXIX), p. 15-28

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31944

Jasiak Mikołaj

Arbitration Law Reform in Spain [Original title: Reforma prawa arbitrażowego w Hiszpanii]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 51-52

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30951

Jochemczak Michał

Attorney-Client Privilege in International Arbitration Proceedings [Original title: Attorney-client privilege w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2010, No. 3, p. 37-44

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 30751

Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia

Does an arbitrator know the law? Iura novit curia and the principle of not surprising the parties in international arbitration [Original title: Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 801-816

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32110

Kisielińska-Garncarek Joanna, Jodłowska Natalia

Does an arbitrator know the law? Iura novit curia and the principle of not surprising the parties in international arbitration [Original title: Czy arbiter zna prawo? Iura novit curia a zasada niezaskakiwania stron w arbitrażu międzynarodowym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 801-816

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32110

Jodłowski Jerzy

Can a Party Validly Appoint an Arbitrator after the Lapse of a Week from Having Been Summoned by the Opposing Party, and if Yes, What is the Final Deadline to Do So? [Original title: Czy strona może wyznaczyć skutecznie sędziego polubownego po upływie tygodnia od wezwania strony przeciwnej, a jeśli tak – w jakim terminie ostatecznym wyznaczenie powinno nastąpić?]

PPC 1936, No. 10, p. 311-313

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 30075

Judkiewicz Małgorzata

Advantages and disadvantages of remote arbitration proceedings [Original title: Wady i zalety zdalnego postępowania arbitrażowego]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 5-13

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32137

Judkiewicz Małgorzata

Advantages and disadvantages of remote arbitration proceedings [Original title: Wady i zalety zdalnego postępowania arbitrażowego]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 26, p. 5-13

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32137

Jurcewicz Witold

Dispute Resolution in the “Final Offer” System (Baseball Arbitration) [Original title: Rozstrzyganie sporów w systemie "ostatniej oferty" (baseball arbitration)

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 191-200

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 30909

Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Jurcewicz Witold

Set-off of a Claim Falling within the Jurisdiction of a State Court in Arbitration Proceedings. A Commentary on the Decision of the Court of Appeal in Cracow of 22 November 2016, I Acz 1997/16 [Original title: Potrącenie wierzytelności podlegającej właściwości sądu państwowego w postępowaniu arbitrażowym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22.11.2016 r., I ACz 1997/16]

Glosa 2018, No. 1, p. 80-94

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31918

Jurcewicz Witold

Special Types of Proceedings to Assure Expedited Arbitration Process [Original title: Szczególne tryby postępowania mające na celu zapewnienie szybkości postępowania arbitrażowego]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 206-227

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31085

Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Jurcewicz Witold, Wiśniewski Cezary

Corporate Disputes in Arbitration Practice – a Polish and German Perspective [Original title: Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka]

Warszawa 2017, pp. 383

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31846

Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kaliński Maciej

The rigorism of liability under the promissory note and the functions of the promissory note collide with the methods of conducting arbitration proceedings. Resorting to lawful remedies to secure fulfillment of an obligation (for example by arresting a ship) cannot be considered application of economic duress”. A commentary to the Appellate Court Judgment dated 9 July 1996, I ACr 560/96 [Original title: „Rygoryzm odpowiedzialności wekslowej oraz funkcje weksla kolidują z trybem postępowania przed sądem polubownym. Nie może być uznane za stosowanie przymusu ekonomicznego korzystanie z przewidzianych prawem środków dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania (np. w drodze aresztu statku)”. Glosa do wyroku s. apel. z dnia 9 lipca 1996 r., I ACr 560/96]

PPH 1998, No. 2, p. 42-45

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31993

Kała Dariusz P.

On the Relations Between State Courts and Courts of Arbitration in the Wide Sense [Original title: O relacjach między sądownictwem państwowym a polubownym w znaczeniu szerokim]

R.Pr. - dod. 2012, No. 122, p. 6-10

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31073

Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Kamińska Marta

Alternative Dispute Resolution in Case of Disputes Connected with Internet Domain Registration – Part II [Original title: Rozstrzyganie polubowne sporów związanych z rejestracją domen internetowych – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 15-34

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31839

Karrer Pierre A.

Chess Clock Arbitration

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 41-47

Key issues: arbitration procedure

id: 30920

Kaźmierczak Szczęsny

The Impact of Bankruptcy Declaration on the Course of Arbitration Proceedings in the International Perspective [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania arbitrażowego w perspektywie międzynarodowej]

[in:] Prace laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego, edycja czwarta [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest for the Best M.A. Thesis concerning the Issues of Arbitration and Mediation, Fourth Edition], Warszawa 2009, p. 131-229

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30963

Kąkolecki Andrzej

Best Practice in ICC Arbitration [Original title: Dobre praktyki w arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC)]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 228-244

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 31086

Kąkolecki Andrzej

Hot Topic at the Vienna Conference – Guerilla Tactics in Arbitration [Original title: Gorący temat konferencji w Wiedniu - taktyki guerilli w arbitrażu]

Biul. Arb. 2010, No.2, p. 82-86

Key issues: arbitration procedure

id: 30803

Kąkolecki Andrzej

Modern Arbitration Rules [Original title: Nowoczesne regulaminy arbitrażowe]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 88-92

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 31177

Kąkolecki Andrzej

Practical Aspects of Arbitration – Good and Bad Practicies [Original title: Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych – dobre i złe praktyki]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 114-123

Key issues: arbitration procedure

id: 31389

Kąkolecki Andrzej

Terms of reference in the ICC Arbitration Rules [Original title: Akt misji w postępowaniu według Regulaminu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 125-128

Key issues: arbitration procedure

id: 31134

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

A New Set of Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce / Un nou set de Reguli emise de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ din Polonia

Revista Română de Arbitraj 2009, No. 1 (9), p. 10-21

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, arbitration award

id: 31290

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

New ICC Arbitration Rules [Original title: Nowy Regulamin Arbitrażowy ICC]

Konsultant 2011, No. 23, p. 16-17

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32178

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

New ICC Rules of Arbitration [Original title: Nowy Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 55-70

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award

id: 31046

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

Paris as a Seat of Arbitration [Original title: Paryż jako miejsce arbitrażu]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 183-198

Key issues: arbitration procedure

id: 31525

Kędzior Magdalena

Legal Basis, Structure and Competencies of Arbitration in Polish Sport in the Light of German Solutions [Original title: Podstawy prawne, struktura i kompetencje sądownictwa polubownego w polskim sporcie na tle rozwiązań niemieckich]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 139-147

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 30669

Kierska Maria

Anti-Suit Injunctions in the Light of Europeanisation of Private International Law [Original title: Anti-suit injunctions w świetle europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego]

PPH 2017, No. 6, p. 36-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 31844

Kierska Maria

Anti-Suit Injunctions in the Light of Europeanisation of Private International Law [Original title: Anti-suit injunctions w świetle europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego]

PPH 2017, No. 6, p. 36-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 31844

Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures, arbitration award, arbitration award

id: 31929

Kisielińska Joanna

Resolution of Disputes Concerning Internet Domains on the Example of Functioning of the Arbitration and Mediation Centre at the World Intellectual Property Organization [Original title: Rozstrzyganie sporówo domeny internetowe na przykładzie funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 248-270

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 31214

Klementowski Marian Lech

Arbitration in the Zamoyski Family Fee Tail in the light of Basil Rudomicz’s 1656-1672 diary [Original title: Postępowanie przed sądami polubownymi w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariusza Bazylego Rudomicza z lat 1656-1672]

Rejent 1998, No. 7-8, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32040

Klementowski Marian Lech

Arbitration in the Zamoyski Family Fee Tail in the light of Basil Rudomicz’s 1656-1672 diary [Original title: Postępowanie przed sądami polubownymi w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariusza Bazylego Rudomicza z lat 1656-1672]

Rejent 1998, No. 7-8, p. 89-110

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32040

Pörnbacher Karl, Knief Inken

Protection of Confidentiality in International Arbitration

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 456-480

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31098

Kocot Stanisław

Rules of Conciliation Proceedings and Arbitration Court Proceedings [Original title: Regulamin Postępowania Pojednawczego i Sądu Polubownego]

Warszawa 1928, pp. 16

Key issues: arbitration procedure

id: 30009

Kocur Michał

Securing Claims Pursued Before Arbitration Court [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym]

MoP 2006, No. 15, p. 794-802

Key issues: arbitration procedure

id: 30483

Kocur Michał

Witness Statements in International Commercial Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 167-181

Key issues: arbitration procedure

id: 31408

Kocur Michał

Written Witnesses Statements in Commercial Arbitration [Original title: Pisemne zeznania świadków w arbitrażu handlowym]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 26-33

Key issues: arbitration procedure

id: 31579

Koenner Marek

Selected Procedural Issues in Arbitral Proceedings on the Background of the Provisions of the Code of Civil Procedure [Original title: Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniu przed sądem polubownym na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 343-357

Key issues: arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award

id: 31118

Pörnbacher Karl, Kölbl Angela

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Der Einfluss von Insolvenzverfahren auf internationale Schiedsverfahren]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 586-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30936

Pörnbacher Karl, Kölbl Angela

The Impact of Bankruptcy Proceedings on International Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 600-613

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30937

Koller Christian

Contemplations on Set-off and Counterclaim in International Commercial Arbitration

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Arbitration Yearbook 2008, Vienna 2008, p. 59-85

Key issues: arbitration procedure

id: 31300

Kopczyk Renata

The Right to a Fair Trial in Arbitration Proceedings in Sports Affairs in Light of the European Convention on Human Rights Provisions [Original title: Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka]

Acta UWr 2012, No. 90, p. 97-108

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31172

Kornhauser Michał

Is it possible to obtain Privileges of Poor in Connection with Arbitration Proceedings? [Original title: Czy można uzyskać prawo ubogich w związku z postępowaniem przed sądem polubownym?]

PPC 1934, No. 6, p. 182-183

Key issues: arbitration procedure

id: 30080

Kos Rafał

Public order - compensatory function of penalty clause

Lexology 2015

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 32218

Kos Rafał

The Constitutional Model of the "Right to Due Process" and the Formalism Deficit in Multi-Party Arbitration Proceeding Resulting from a Commercial Company Relationship [Original title: Konstytucyjny model „prawa do sądu” a deficyt formalizmu w wielopodmiotowym postępowaniu arbitrażowym ze stosunku spółki handlowej]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 679-690

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 31543

Krużewski Bartosz, Kos Rafał, Modzelewska de Radd Małgorzata

Expert Appointment [Original title: Wyznaczenie biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 12-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31810

Krużewski Bartosz, Kos Rafał, Modzelewska de Radd Małgorzata

Expert Appointment [Original title: Wyznaczenie biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 12-31

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31810

Kosteczka Zofia

Amicus Curiae in Investment Arbitration [Original title: Amicus curiae w arbitrażu inwestycyjnym]

Biul. Arb. 2010-2011, Nr 4, p. 102-114

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 30987

Kowalczuk Izabela

Change of ICC Arbitration Fees [Original title: Zmiana Taryfy Opłat w Arbitrażu ICC]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 30

Key issues: arbitration procedure

id: 30844

Kozłowska Marta

How the adoption of best practices can expedite arbitration proceedings, limit their costs, and protect against threats in cyberspace [Original title: Jak wprowadzenie dobrych praktyk może skrócić czas postępowań arbitrażowych, ograniczyć ich koszty i zapewnić ochronę przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni]

Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019, No. 1, p. 57-71

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32165

Kozłowski Łukasz

Declaration of Insolvency of the Party to the Arbitration Proceedings [Original title: Ogłoszenie upadłości strony postępowania przed sądem polubownym]

MoP 2015, No. 8, p. 436-440

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31370

Krawczyk Magdalena

Where Fire and Water Mix: The Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 290-304

Key issues: arbitration procedure

id: 31216

Kroft, van der Remco

Netherlands Arbitration Institute (Brief Presentation)[Original title: Holenderski Instytut Arbitrażu (krótka prezentacja)]

Biul. Arb. 2009, Nr 11, p. 70-80

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30872

Kroński Aleksander

Arbitration in the Light of the Hitherto Case Law and Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne w świetle dotychczasowego orzecznictwa i kodeksu postępowania cywilnego.]

Pal. 1931, No. 4-5, p. 169-179, [part II]

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30083

Kruczalak-Jankowska Joanna

Effect of Bankruptcy on an Arbitration Agreement [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 129-134

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31117

Krużewski Bartosz

An Expert in Arbitration Proceedings [Original title: Biegły w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 217-231

Key issues: arbitration procedure

id: 30911

Krużewski Bartosz

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration - a Useful Standard Unification or Excessive Arbitration Regulation? [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - przydatne ujednolicenie standardów czy nadmierna regulacja arbitrażu?]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 60-65

Key issues: arbitration procedure

id: 31259

Krześniak Eligiusz

Particularities of Sports Arbitration and Usefulness of Its Rules in Preparing Rules of Other Arbitration Tribunals [Original title: Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych]

PPH 2017, No. 7, p. 23-33

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31901

Krześniak Eligiusz

Particularities of Sports Arbitration and Usefulness of Its Rules in Preparing Rules of Other Arbitration Tribunals [Original title: Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych]

PPH 2017, No. 7, p. 23-33

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31901

Krześniak Eligiusz

The Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee v The Court of Arbitration for Sport (CAS) – Background, Powers and Authority

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 199-209

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure

id: 31568

Kubas Andrzej

Litigation in international commercial arbitration in Poland and Germany [Original title: Litigation im internationalen Wirtschaftsrecht-Schiedsgerichtsverfahren in Polen und Deutschland]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2009, No. DPJZ Sonderausgabe 2009, p. 50-57

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32055

Kubas Andrzej

Litigation in international commercial arbitration in Poland and Germany [Original title: Litigation im internationalen Wirtschaftsrecht-Schiedsgerichtsverfahren in Polen und Deutschland]

Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift 2009, No. DPJZ Sonderausgabe 2009, p. 50-57

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32055

Zawicki Kamil, Kubas Andrzej

The Scope of Mandatory Provisions of Procedural and Substantive Law Binding upon a Court of Arbitration

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2013, Vol. III, New York 2013, p. 3-24

Key issues: New York Convention, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31288

Kulski Robert

Manner of Hearing Evidence in Arbitration Proceedings [Original title: Sposób prowadzenia dowodów w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation [Sądy polubowne i mediacja], Warszawa 2008, p. 269-287

Key issues: arbitration procedure

id: 30134

Kurnicki Tomasz

Amended Arbitration Court Procedure [Original title: Znowelizowane postępowanie przed sądem polubownym]

MoP 2005, No. 22, p. 1120-1129

Key issues: arbitration procedure

id: 30264

Kurnicki Tomasz

Binding of the Arbitration Tribunal with the Absolutely Binding Procedural Provisions – Commentary on the Supreme Court Ruling of 29.11.200, III CSK 176/07 [Original title: Związanie sądu polubownego bezwzględnie obowiązującymi przepisami postępowania – Glosa do postanowienia SN z 29.11.2007 r., III CSK 176/07]

Pr.Sp. 2008, No. 10, p. 55-59

Key issues: arbitration procedure

id: 30263

Lichoń Kamila

Abusive Clauses and Proceedings Before Arbitration Tribunal with Consumers' Participation [Original title: Klauzule abuzywne a postępowanie przed sądem polubownym z udziałem konsumenta]

PPH 2015, No. 7, p. 32-40

Key issues: arbitration procedure

id: 31441

Lichoń Kamila

Consumer protection in mediation and arbitration proceedings [Original title: Ochrona konsumenta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym]

Warszawa 2021, pp. 480

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32135

Lichoń Kamila

Consumer protection in mediation and arbitration proceedings [Original title: Ochrona konsumenta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym]

Warszawa 2021, pp. 480

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32135

Lichoń Kamila

Principle of Concentration of Evidence with Respect to the Construction and Manner of Examination of (Consumer) Disputes in the Procedure in Arbitration [Original title: Zasada koncentracji materiału procesowego w odniesieniu do konstrukcji I sposobu rozpatrywania sporów (konsumenckich) w ramach procedury arbitrażowej]

PPH 2020, No. 11, p. 41-45

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32125

Lichoń Kamila

Principle of Concentration of Evidence with Respect to the Construction and Manner of Examination of (Consumer) Disputes in the Procedure in Arbitration [Original title: Zasada koncentracji materiału procesowego w odniesieniu do konstrukcji I sposobu rozpatrywania sporów (konsumenckich) w ramach procedury arbitrażowej]

PPH 2020, No. 11, p. 41-45

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32125

Lizer-Klatka Agnieszka

Notion of Adjudication in Accordance with the Equity Principles in International Commercial Arbitration] [Original title: Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

PiP 2000, No. 1, p. 60-70

Key issues: arbitration procedure

id: 30491

Ludwik Małgorzata

Admissibility of Auxiliary Intervention and Joint Proceedings Participation in Arbitration Proceedings [Original title: Dopuszczalność interwencji ubocznej i współuczestnictwa procesowego w postępowaniu arbitrażowym]

PUG 2001, No. 9, p. 2-7

Key issues: arbitration procedure

id: 30269

Łabędzki Leszek

Interim Injunction for a Claim in Arbitration Proceedings [Original title: Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu polubownym]

R.Pr. 2003, No. 4, p. 125-129

Key issues: arbitration procedure

id: 30270

Łaszczuk Maciej

Arbitration in times of pandemic [Original title: Arbitraż w czasach pandemii]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 817-826

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32105

Łaszczuk Maciej

Arbitration in times of pandemic [Original title: Arbitraż w czasach pandemii]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 817-826

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32105

Łaszczuk Maciej

Hearing of Evidence Defectiveness as the Reason for Setting Aside an Arbitration Award [Original title: Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 705-713

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31545

Łaszczuk Maciej

On Admissibility of Taking a Witness’s Oath by the Arbitral Tribunal [Original title: O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 69-77

Key issues: arbitration procedure

id: 30139

Łaszczuk Maciej, Morek Rafał

The Report of the Arbitration Committee of the Polish Bar Council. Expert Witness Opinion in Arbitration Proceedings [Original title: Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Warszawa 2016, pp. 56

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31809

Łaszczuk Maciej, Morek Rafał

The Report of the Arbitration Committee of the Polish Bar Council. Expert Witness Opinion in Arbitration Proceedings [Original title: Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Warszawa 2016, pp. 56

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31809

Łaszczuk Maciej, Szpara Justyna

Is the autonomy of the parties in setting the rules of procedure before an arbitral tribunal limited in time? [Original title: Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?]

[in:] Józef Okolski (chief ed.), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.), Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 280-292

Key issues: arbitration procedure

id: 32236

Małecka Elżbieta

Selected Aspects of Applying UNCITRAL Rules in Investment Disputes {Original title: Wybrane aspekty stosowania regulacji UNCITRAL w sporach inwestycyjnych]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 75-83

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 31386

Manowska Małgorzata

Selected Problems Concerning Set-Offs in Arbitration Proceedings [Original title: Wybrane zagadnienia dotyczące zarzutu potrącenia w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 232-241

Key issues: arbitration procedure

id: 30912

Marchukov Dmitry

Leading Ukrainian Arbitration Institution on Influence of Insolvency Proceedings on Arbitration: Has the Approach Changed?

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 65-70

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30993

Markowski Michał

The Impact of the Crime of Bribery on the Proceedings in International Commercial Arbitration [Original title: Wpływ przestępstwa przekupstwa na postępowanie arbitrażowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 26-37

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30984

Matysik Stanisław

Ad Hoc Arbitration under the Rules of United Nations Economic Commission for Europe [Original title: Arbitraż ad hoc według Regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ]

Pal. 1975, No. 9, p. 39-47

Key issues: arbitration procedure

id: 30612

Melis Werner

Arbitrators Fees

Biul.Arb. 2013, No. 19, p. 65-70

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31244

Merezhko Oleksandr

International Commercial Arbitration from the Perspective of the Psychological Theory of Law [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy z perspektywy psychologicznej teorii prawa]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 6-11

Key issues: investment arbitration, arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31159

Michalak Krzysztof

Effects of Bankruptcy Declaration on Pending Arbitration Proceedings – a Review of Selected Issues [Orinal title: Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowanie arbitrażowe – przegląd wybranych zagadnień]

EP 2014, No. 5, p. 15-21

Key issues: arbitration procedure

id: 31270

Michałowska Katarzyna

Confidentiality or Openness of International Investment Arbitration? [Original title: Poufność czy jawność międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego?]

PPH 2009, No. 7, p. 52-58

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 30878

Michałowska Katarzyna

Rules of Access to Information on Arbitration in Investment Disputes (Proposals for Changes to the UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Zasady dostępu do informacji o postępowaniach arbitrażowych w sporach inwestycyjnych (projekt zmian w Regulaminie Arbitrażowym UNCITRAL)]

PPH 2013, No. 5, p. 8-12

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 31179

Mikos Daria

Methods for Resolving Collective Disputes Regarding Employment Claims [Original title: Polubowne metody rozwiązywania sporów zbiorowych – wybrane zagadnienia prawne]

Roczniki Nauk Prawnych 2018, No. 1, p. 62-68

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32047

Mikos Daria

Methods for Resolving Collective Disputes Regarding Employment Claims [Original title: Polubowne metody rozwiązywania sporów zbiorowych – wybrane zagadnienia prawne]

Roczniki Nauk Prawnych 2018, No. 1, p. 62-68

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32047

Mikša Katažyna

Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Lithuania - GAZPROM case from a national perspective

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2019, No. 1, p. 53-66

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32056

Mikša Katažyna

Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Lithuania - GAZPROM case from a national perspective

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2019, No. 1, p. 53-66

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32056

Mońdziel Ewa Paulina

Principles of equity as a ground of judgement in commercial arbitration [Original title: Zasady słuszności jako podstawa orzekania w arbitrażu gospodarczym]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, p. 157-166

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32088

Mońdziel Ewa Paulina

Principles of equity as a ground of judgement in commercial arbitration [Original title: Zasady słuszności jako podstawa orzekania w arbitrażu gospodarczym]

Studia Prawnoustrojowe 2015, No. 30, p. 157-166

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32088

Morek Rafał

Case Law Section [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2008, No. 8, p. 122-124

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30818

Morek Rafał

Commentary on the Supreme Court Ruling of 19.10.2012, V CSK 503/11 [Original title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 października 2012 r., V CSK 503/11]

M. Pr. Bank. 2014, No 1, p. 54-62

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31510

Morek Rafał

Resolution of disputes by the Arbitral Tribunal in the light of applicable law [Original title: Rozstrzyganie sporów przez Sąd Arbitrażowy w świetle obowiązującego prawa]

Konsultant 2014, No. 34-35, p. 3-6

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32172

Morek Rafał

Selected Court Decisions Related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2010, No.2, p. 87-90

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30804

Morek Rafał

Taking Evidence From an Expert Witness in Arbitration: in Quest for Standards and Solutions to Selected Problems of Judicial Practice [Original title: Dowód z opinii biegłego w arbitrażu: w poszukiwaniu standardów i rozwiązań niektórych problemów praktyki sądowej]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 329-339

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31982

Morek Rafał

Taking Evidence From an Expert Witness in Arbitration: in Quest for Standards and Solutions to Selected Problems of Judicial Practice [Original title: Dowód z opinii biegłego w arbitrażu: w poszukiwaniu standardów i rozwiązań niektórych problemów praktyki sądowej]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 329-339

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31982

Morek Rafał

The Iura Novit Arbiter Principle in Foreign Court Case Law [Original title: Zasad iura novit arbiter w orzecznictwie sądów zagranicznych

[in:] M. Modrzejewska (ed.), 21st Century Commercial Law. Time of Stabilisation, Evolution or Revolution. A Commemorative Volume for Prof. Józef Okolski [Original title: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego], Warszawa 2010, p. 620-632

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 30955

Morek Rafał, Szmit Izabela

Comments on Admissibility and Effectiveness of Evidence Agreements in Judical and Arbitration Proceedings [Original title: Uwagi o dopuszczalności i skuteczności umów dowodowych w postępowaniach cywilnych i arbitrażowych]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 212-224

Key issues: arbitration procedure

id: 31526

Nater-Bass Gabrielle, Mosimann Olivier

Effects of Foreign Bankruptcy on International Arbitration

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Yearbook on International Arbitration 2011, Vienna 2011, p. 163-181

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31299

Nanowski Zbigniew

Joint Participation in International Arbitration Proceedings (a propos the International Arbitration Symposium, Warsaw 1980) [Original title: Współuczestnictwo w międzynarodowym procesie arbitrażowym (na marginesie Międzynarodowego Sympozjum Arbitrażowego, Warszawa 1980)]

PPHZ 1982, No. 6, p. 137-139

Key issues: arbitration procedure

id: 30507

Nekrošius Vytautas

Arbitration vs Mediation – The Lithuanian Situation

BSP 2017, No. 4, p. 225-233

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32022

Nekrošius Vytautas

Arbitration vs Mediation – The Lithuanian Situation

BSP 2017, No. 4, p. 225-233

Key issues: general works, general works, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32022

Neumann Marek

The Rules of Incurring Costs of Proceedings Before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Light of Global Tendencies [Original title: Zasady ponoszenia kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy KIG na tle tendencji światowych]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 87-99

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31328

Nowacki Artur

A truncated tribunal formed as a result of expiry of an arbitrator’s appointment [Original title: Kadłubowy zespół orzekający powstały wskutek wygaśnięcia mandatu arbitra]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 73-82

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32004

Nowacki Artur

A truncated tribunal formed as a result of expiry of an arbitrator’s appointment [Original title: Kadłubowy zespół orzekający powstały wskutek wygaśnięcia mandatu arbitra]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 73-82

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32004

Nowacki Artur

The place of the arbitration proceedings and the place of issue of the award [Original title: Miejsce postępowania przed sądem polubownym a miejsce wydania wyroku]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 4, p. 5-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31999

Nowacki Artur

The place of the arbitration proceedings and the place of issue of the award [Original title: Miejsce postępowania przed sądem polubownym a miejsce wydania wyroku]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 4, p. 5-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31999

Nowaczyk Piotr

Arbitration – awards without further ado [Original title: Arbitraż - wyroki bez zbędnej zwłoki]

Konsultant 2008, No. 4, p. 40-41

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 32184

Nowaczyk Piotr

Arbitration costs in Poland in questions and answers [Original title: Arbitration costs in Poland in questions and answers]

Biul.Arb. 2008, No. 5, p. 58-64

Key issues: arbitration procedure

id: 30290

Nowaczyk Piotr

„Clash of Cultures" – The Cross-Culture Aspects of a Witness Examination. Transript of a presentation given at the Vienna Arbitration Days, 21st February, 2009 [Original title: „Clash of Cultures" – The Cross-Culture Aspects of a Witness Examination. Transript of a presentation given at the Vienna Arbitration Days, 21st February, 2009]

Biul.Arb. 2009, No. 10, p. 88-101

Key issues: arbitration procedure

id: 30737

Nowaczyk Piotr

New UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Nowy Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL]

Konsultant 2011, No. 22, p. 8-10

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32179

Nowaczyk Piotr, Syp Szymon

Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce [Original title: Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

iKAR 2013, No. 5, p. 129-132

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31187

Nowak Krzysztof

Prescription Trap? Continuation of Freezing the Legal Prescription in International Arbitration – in Korean, Austrian, German and Swiss Context

ASA Bulletin 2017, Vol. 35, Issue 1,, p. 84-94

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31838

Nowak Krzysztof

Prescription Trap? Continuation of Freezing the Legal Prescription in International Arbitration – in Korean, Austrian, German and Swiss Context

ASA Bulletin 2017, Vol. 35, Issue 1,, p. 84-94

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31838

Ochocińska Karolina

Effects of Declaration of Bankruptcy on Pending Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na toczące się postępowanie arbitrażowe]

EPS 2022, No. 1, p. 19-25

Key issues: arbitration procedure

id: 32263

Olaś Andrzej

May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 169-206

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31837

Olaś Andrzej

May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws

Journal of International Arbitration 2017, Vol. 34, Issue 1, p. 169-206

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31837

Olaś Andrzej

Some Remarks on the Expedited Proceedings in Institutional Commercial Arbitration [Original title: O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 356-380

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31983

Olaś Andrzej

Some Remarks on the Expedited Proceedings in Institutional Commercial Arbitration [Original title: O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 356-380

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31983

Olaś Andrzej

The Impact of Withdrawal of a Claim in the Arbitration Proceedings on the Interruption of Statues of Limitation of the Claim [Original title: Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 55-75

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31930

Olaś Andrzej

The Impact of Withdrawal of a Claim in the Arbitration Proceedings on the Interruption of Statues of Limitation of the Claim [Original title: Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 55-75

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31930

Olechowski Artur

Comments on Arbitration in the Field of Internet Domain Names Dispute Resolution [Original title: Uwagi na temat arbitrażu w przedmiocie rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 55-62

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31923

Olechowski Artur

Comments on Arbitration in the Field of Internet Domain Names Dispute Resolution [Original title: Uwagi na temat arbitrażu w przedmiocie rozstrzygania sporów o nazwy domen internetowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 55-62

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31923

Olechowski Marcin

Brave New World? – A Few Dilemmas Concerning IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Nowy wspaniały świat? Kilka dylematów wokół Wytycznych IBA dotyczących reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 66-78

Key issues: arbitration procedure

id: 31260

Olechowski Marcin, Tujakowska Anna

Arbitral Proceedings

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 81-100

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31039

Olechowski Marcin, Tujakowska Anna

The latest Changes in Polish Civil Procedure - An Opportunity for Arbitration?

Biul. Arb. 2020, No. 25, p. 38-44, [This article is a modified version of two blog posts originally published on the Kluwer Arbitration Blog available at http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/19/latest-changes-in-polish-civil-procedure-an-opportunity-for-arbitration/ and http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/22/a-new-framework-for-arbitration-of-corporate-disputes-in-poland/]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32064

Olechowski Marcin, Tujakowska Anna

The latest Changes in Polish Civil Procedure - An Opportunity for Arbitration?

Biul. Arb. 2020, No. 25, p. 38-44, [This article is a modified version of two blog posts originally published on the Kluwer Arbitration Blog available at http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/19/latest-changes-in-polish-civil-procedure-an-opportunity-for-arbitration/ and http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/12/22/a-new-framework-for-arbitration-of-corporate-disputes-in-poland/]

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32064

Olkowski Piotr, Strojnowski Mikołaj, Wiater Krzysztof

The Scope of Arbitrator’s Freedom by Determination and Application of the Applicable Substantial Law [Original title: Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 385-407

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30927

Olszewski Adam

The State Treasury Solicitor's Office as an Institutional Attorney of State Treasury in Arbitral Proceedings [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jako instytucjonalny pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w postępowaniu przez sądem polubownym]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, s. 263-270

Key issues: arbitration procedure

id: 30890

Olszewski Adam

The State Treasury Solicitor's Office as an Institutional Attorney of State Treasury in Arbitral Proceedings [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jako instytucjonalny pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w postępowaniu przez sądem polubownym]

Biul.Arb. 2008, No. 6, p. 52-58

Key issues: arbitration procedure

id: 30296

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30960

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 32094

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, costs of arbitration, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, state court assistance

id: 32094

Orecki Marcin

Does the Winner Take It All? - Principles Governing the Adjudication of Attorney's Fees in International Arbitration [Original title: Does the winner take it all? - zasady zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu]

Prz. Prawn. UW 2012, No. 1-2, p. 95-107

Key issues: arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31123

Orecki Marcin

Lack of Funds for an Arbitration Proceeding and the Arbitration Agreement [Original title: Brak środków finansowych na postępowanie przed sądem polubownym a zapis na sąd polubowny]

PPC 2016, No 1, p. 87-100

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 31516

Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31272

Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Arbitration in the light of constitutional standards [Original title: Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych]

Warszawa 2021, pp. 408

Key issues: general works, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32245

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Country report on local requirements for the validity of the arbitral award - Poland

[w:] International Bar Association - Validity of arbitral awards - country reports

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32098

Szpara Justyna, Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Country report on local requirements for the validity of the arbitral award - Poland

[w:] International Bar Association - Validity of arbitral awards - country reports

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration, arbitration award, arbitration award

id: 32098

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 30961

Owczarek Olga, Stoyanow Marie

Third-Party Funding in International Arbitration: Is it Time for Some Soft Rules?

BCDR International Arbitration Review 2015, Vol. 2, Issue 1, p. 171-199

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 31514

Pachla Agnieszka

Securing claims pursued before a court of conciliation in Poland – current issues [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce – zarys aktualnej problematyki]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2019, Vol. 28, p. 139-158

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 32035

Pachla Agnieszka

Securing claims pursued before a court of conciliation in Poland – current issues [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym w Polsce – zarys aktualnej problematyki]

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2019, Vol. 28, p. 139-158

Key issues: state court assistance, state court assistance, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 32035

Panfil Bartłomiej

Arbitration Agreement and the Consequences of a Side Intervention and of a Third Party Notice in Civil Proceedings [Original title: Umowa o arbitraż a skutki interwencji ubocznej i przypozwania w procesie cywilnym]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 951-960

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31866

Panfil Bartłomiej

Arbitration Agreement and the Consequences of a Side Intervention and of a Third Party Notice in Civil Proceedings [Original title: Umowa o arbitraż a skutki interwencji ubocznej i przypozwania w procesie cywilnym]

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, s. 951-960

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31866

Pasko Karolina

Proceeding Facilitating Mechanisms in Arbitration [Original title: Mechanizmy przyśpieszające postępowanie w sądownictwie polubownym]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 388-405

Key issues: arbitration procedure

id: 31222

Paśnik Jerzy

Selected aspects of the organization and activity of the Arbitration Court for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

PPP 2020, No. 4, p. 23-35

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32014

Paśnik Jerzy

Selected aspects of the organization and activity of the Arbitration Court for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

PPP 2020, No. 4, p. 23-35

Key issues: arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration award, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32014

Pauknerová Monika

Some Remarks on the Treatment of Foreign Law in Arbitration

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, 961-972

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31867

Pauknerová Monika

Some Remarks on the Treatment of Foreign Law in Arbitration

[in:] Jagielska Monika, Pazdan Maksymilian, Rott-Pietrzyk Ewa, Szpunar Maciej (eds), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warsaw 2017, 961-972

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31867

Pazdan Jadwiga

Lex Loci Arbitrii

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, s. 197-204

Key issues: arbitration procedure

id: 31410

Pączek Jarosław

The Choice of the Proceedings’ Ruling Law and the Common Courts Control over the Proceedings Course and the Execution of Judgement [Original title: Wybrane zagadnienia postępowania arbitrażowego. Wybór prawa rządzącego postępowaniem, kontrola sądów powszechnych nad przebiegiem postępowania i egzekucją postanowień]

Pal. 2001, No. 11-12, p. 75-78

Key issues: arbitration procedure

id: 30657

Pączek Jarosław

The Selected Procedure Institutions Included in the Amended Regulations of the International Arbitration Court Acting at the International Chamber of Commerce in Paris [Original title: Wybrane instytucje postępowania zawarte w znowelizowanym regulaminie Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu]

Pal. 2001, No. 7-8, p. 136-142

Key issues: arbitration procedure

id: 30517

Philippe Mirèze

Fast-Track & Emergency Measures in M&A & JV Disputes in ICC Arbitration [Tryb uproszczony i środki doraźne w toczących się przed ICC postępowaniach arbitrażowych dotyczących fuzji i przejęć oraz wspólnych przedsięwzięć]

Arbitration e-Review 2013, No. 1-2, p. 6-22

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31193

Piechota Rafał

Out-of-court forms of sports disputes resolution [Original title: Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych]

PWPMEiP 2006, No. 4, p. 33-54

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32076

Piechota Rafał

Out-of-court forms of sports disputes resolution [Original title: Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych]

PWPMEiP 2006, No. 4, p. 33-54

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32076

Pietkiewicz Paweł

Arbitration Proceedings Costs [Original title: Koszty postępowania przed sądem polubownym]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 11 [System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 11], Warszawa 2009, p. 521-557

Key issues: arbitration procedure

id: 30759

Pietkiewicz Paweł

Proceedings Before an Arbitration Court. Searching for Documents from a Party to the Proceedings and from a Third Party [Original title: Postępowanie przed sądem polubownym. Poszukiwanie dokumentów u strony postępowania oraz u osoby trzeciej]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 256-279

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 30914

Pietkiewicz Paweł

Requirements of an Expert Opinion [Original title: Wymogi dotyczące opinii biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 36-42

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31812

Pietkiewicz Paweł

Requirements of an Expert Opinion [Original title: Wymogi dotyczące opinii biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 36-42

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31812

Pietkiewicz Paweł

The Costs of an Arbitration Proceeding [Original title: Koszty postępowania przed sądem polubownym]

[in:] Andrzej Szumański (ed.), The System of Commercial Law. Commercial Arbitration. Volume 8, Chapter 11 [Original title: System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy. Tom 8, Rozdział 11], Warszawa 2015, p. 625-661

Key issues: arbitration procedure

id: 31485

Pilich Mateusz

Governing Law for the Merits of the Dispute Pending Before an Arbitration Court in Case of Lack of Choice of Law [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu zawisłego przed sądem arbitrażowym w braku wyboru prawa]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1777-1798

Key issues: arbitration procedure

id: 31022

Zawicki Kamil, Pobożniak Grzegorz

Three’s a crowd? Third-party arbitration funding

Lexology 2017

Key issues: arbitration procedure, costs of arbitration

id: 32204

Poczobut Jerzy

Arbitration Agreement. Commentary to Article 39 and Article 40 of the Private Public Law Act dated 4 February 2011 (Unified Text: Polish Journal of Laws, Dz.U. 2015, item 1792) [Original title: Umowa o arbitraż. Komentarz do art. 39 i art. 40 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792)]

[in:] Poczobut Jerzy (ed.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warsaw 201, p. 647-683

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31895

Poczobut Jerzy

Arbitration Agreement. Commentary to Article 39 and Article 40 of the Private Public Law Act dated 4 February 2011 (Unified Text: Polish Journal of Laws, Dz.U. 2015, item 1792) [Original title: Umowa o arbitraż. Komentarz do art. 39 i art. 40 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792)]

[in:] Poczobut Jerzy (ed.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, Warsaw 201, p. 647-683

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31895

Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W.

Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu]

Warszawa 2016, pp. 460

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration procedure

id: 31519

Pokryszka Katarzyna

New Provisions of Polish Law Concerning Arbitration - Selected Issues

Pr. Nauk. UŚl 2009, vol. 1, p. 68-75

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 30980

Polański Przemysław

Alternative dispute resolution in cyberspace [Original title: Alternatywne systemy rozstrzygania sporów w cyberprzestrzeni]

Palestra 2021, No. 11, p. 39-52

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 32243

Popiołek Wojciech

On the Authority of Res Judicata in Arbitration Proceedings [Original title: O powadze rzeczy osądzonej w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] Sylwester Pieckowski (chair), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel (ed.), Polish and International Commercial Arbitration at the Threshold of the 21st Century: A Commemorative Volume in Honour of Dr Tadeusz Szurski [Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu], Warszawa 2008, p. 169-179

Key issues: arbitration procedure

id: 30155

Prokop Adelina

Kuala Lampur Regional Centre for Arbitration: New UNCITRAL Arbitration Rules Already in Force [Original title: Regionalne Centrum Arbitrażowe w Kuala Lumpur: Nowy Regulamin UNCITRAL już stosowany w praktyce arbitrażowej]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 24

Key issues: arbitration procedure

id: 30947

Radzikowski Włodzimierz

Remarks Concerning Influence Which Parties and Arbitrators May Exert on Principles of Arbitration Proceedings [Original title: Z problematyki swobody stron i arbitrów w kształtowaniu zasad postępowania przed sądem polubownym]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 481-492

Key issues: arbitration procedure

id: 31099

Radzimierski Patrick

Interim Measures for Pursued Claims [Original title: Zabezpieczenia dochodzonych roszczeń]

Biul.Arb. 2009, No. 11, p. 15-23

Key issues: arbitration procedure

id: 30679

Rajski Jerzy

Confidentiality in Commercial Arbitration [Original title: Zagadnienia poufności w arbitrażu handlowym]

PPH 2001, No. 6, p. 1-4

Key issues: arbitration procedure

id: 30315

Rajski Jerzy

Confidentiality vs. Transparency in International Arbitration [Original title: Poufność a jawność w arbitrażu międzynarodowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 5-8

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 30981

Rajski Jerzy

The Issues of Confidentiality and Transparency in International Arbitration: Contractual (Commercial) and Treaty (Investment) International Arbitration [Original title: Zagadnienia poufności i transparentności w międzynarodowym arbitrażu: kontraktowym (handlowym) i traktatowym (inwestycyjnym)]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1813-1825

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 31024

Rajski Jerzy

The Limits of Arbitral Tribunal's Autonomy in Respect of Application of Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice autonomii sądu arbitrażowego w odniesieniu do stosowania przepisów prawa w sprawach ze stosunków gospodarczych]

PPH 2011, No. 1, p. 6-9

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30967

Rajski Jerzy

The Limits of the Arbitral Tribunal's Freedom in Respect of Applying Provisions of Law in Commercial Cases [Original title: Granice swobody sądu arbitrażowego w zakresie stosowania przepisów prawa w sprawach gospodarczych]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 5-10

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30969

Rewald Roman

The clause of Concurrent Mediation-Arbitration (CMA) [Original title: Klauzula Równoczesnej Mediacji-Arbitrażu CMA]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 27, p. 65-72

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure

id: 32156

Robenek Marcin

Dispute Board in the Dispute Resolution Model Provided for in the FIDIC Conditions of Contract – Optional or Obligatory Body? [Original title: Komisja Rozjemcza w modelu rozstrzygania sporów przewidzianym w Warunkach Kontraktowych FIDIC – organ fakultatywny czy obligatoryjny?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 12-25

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31578

Rodziewicz Piotr

Impact of Bankruptcy Declaration in Poland on Foreign Arbitration Proceedings [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe]

PPPM 2011, Vol. 8, p. 57-82

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31119

Rodziewicz Piotr

Investment arbitration in Polish-Ukrainian relations [Original title: Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich]

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2012, Vol. 3, p. 123-145

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32038

Rodziewicz Piotr

Investment arbitration in Polish-Ukrainian relations [Original title: Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich]

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2012, Vol. 3, p. 123-145

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32038

Rokita Krzysztof

Obtaining Documents from Adverse and Third Party in International Commercial Arbitration [Original title: Uzyskanie dokumentów od strony przeciwnej i osoby trzeciej w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 2, p. 15-120

Key issues: state court assistance, investment arbitration, arbitration procedure

id: 31310

Romańczuk Henryk

Arbitration of Disputes between Consumers and Providers of Telecommunications Services [Original title: Polubowne rozstrzyganie sporów między konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 493-509

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration award

id: 31100

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rudzki Marcin

Comments on Regulation of ADR Proceedings in Consumer Disputes in the Light of the Act on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution [Original title: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 63-73

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31924

Rutkowska Edyta

Out-Of-Court Amicable Proceedings for Bank Clients – Banking Consumer Arbitration [Original title: Pozasądowe postępowanie rozjemcze dla klientów banku – Bankowy Arbitraż Konsumencki]

Pr.B. 2002, No. 3, p. 41-47

Key issues: arbitration procedure

id: 30528

Rysiński Jan

Conference of Arbitrators: Practical Issues

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, Nr 24, s. 58-70

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31558

Rysiński Jan

Deliberation of Arbitrators - Practical Issues [Original title: Narada arbitrów - zagadnienia praktyczne]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 100-111

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31329

Ryszkowski Karol

Adjudication on principles of equity in the proceedings before the arbitral tribunal in the Polish law compared to other legal systems

Cadernos de Dereito Actual 2019, No. 2, p. 9-19

Key issues: general works, arbitration procedure, arbitration award

id: 32265

Ryszkowski Karol

Disputes related to the company’s relationship in arbitration proceedings in the light of the amendments to the Polish Code of Civil Procedure from 2019

Cadernos de Dereito Actual 2020, No. 2, p. 142-157

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32259

Ryszkowski Karol

New technologies in Polish commercial arbitration on the background of European Union regulations

Review of European and Comparative Law 2022, No. 1, p. 29-41

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32261

Ryszkowski Karol

New technologies in the Polish commercial arbitration

[in:] Suchoža Jozef, Husár Ján, Hučková Regina (eds.), Právo, obchod, ekonomika: zborník príspevkov, Košice 2020, p. 249-253

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32258

Ryszkowski Karol

The issue of the small claims in the Polish commercial arbitration law [Original title: Problem small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

[in:] Ìzarova Irina, Flejszar Radosław, Hanik-Pospolìtak Roksolana (eds.), Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, Kyiv 2018, p. 148-160

Key issues: arbitration procedure

id: 32266

Ryszkowski Karol

The matter of the small claims in the Polish commercial arbitration law [Original title: Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim]

Acta Iuridica Resoviensia 2021, No. 1, p. 178-186

Key issues: arbitration procedure

id: 32255

Sadowski Wojciech

Securing Procedure Costs in Commercial Arbitration [Original title: Zabezpieczenie kosztów postępowania w arbitrażu handlowym]

KPP 2005, No. 4, p. 1135-1152

Key issues: arbitration procedure

id: 30323

Sadowski Wojciech

The Influence of Insolvency Proceedings in Poland on Arbitration Proceedings Conducted Abroad: Comments Based on the Elektrim Case [Original title: Wpływ postępowania upadłościowego w Polsce na postępowanie arbitrażowe prowadzone za granicą: uwagi na kanwie sprawy Elektrimu]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 5-20

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30840

Sadowski Wojciech

Yukos and Contributory Fault

Journal of Damages in International Arbitration 2015, No. 2

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32122

Sadowski Wojciech

Yukos and Contributory Fault

Journal of Damages in International Arbitration 2015, No. 2

Key issues: investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32122

Sadowski Wojciech, Surdek Małgorzata

Further Actions in Relation to an Expert Opinion [Original title: Dalsze czynności dotyczące opinii biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 42-56

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31813

Sadowski Wojciech, Surdek Małgorzata

Further Actions in Relation to an Expert Opinion [Original title: Dalsze czynności dotyczące opinii biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 42-56

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31813

Selivon Mykola

Price/Quality/Promptness Ratio in the Dispute Resolution by the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry [Original title: Wskaźnik cena-jakość-czas w rozstrzyganiu sporów przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Ukraińskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 23-26

Key issues: arbitrator, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31162

Sikora Paweł

Can arbitrated claims be secured with European account preservation order?

Lexology 2018

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 32201

Sippel Harald

Austrian Supreme Court: Refusal to Conduct a Hearing Despite a Party's Motion is Reason to Set Aside an Arbitral Award [Odmowa przeprowadzenia rozprawy jako przesłanka uchylenia wyroku arbitrażowego]

Arbitration e-Review 2011, No. 1, p. 39-40

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 30972

Siwik Robert

Arbitral tribunal – effective dispute resolution in Poland [Original title: Das Schiedsgericht - die effektive Lösung von Streitigkeiten in Polen]

Osteuropa Recht 2008, No. 6, p. 377-384

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32065

Siwik Robert

Arbitral tribunal – effective dispute resolution in Poland [Original title: Das Schiedsgericht - die effektive Lösung von Streitigkeiten in Polen]

Osteuropa Recht 2008, No. 6, p. 377-384

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitrator, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32065

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30675

Sobecka Agnieszka

The amicus curiae Institution in Investment Disputes – Advantages and Threats [Original title: Instytucja amicus curiae w sporach inwestycyjnych - korzyści i zagrożenia]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 512-525

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure

id: 31229

Sobkowski Józef

Application of Substantive Law in Arbitration under the Civil Procedure Code and the Rules of the Arbitrators College at the Polish Chamber of Foreign Trade [Original title: Stosowanie prawa materialnego w sądownictwie polubownym według kodeksu postępowania cywilnego i regulaminów kolegium arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego]

RPEiS 1980, No. 3, p. 69-81

Key issues: arbitration procedure

id: 30532

Sobkowski Józef

Auxiliary Intervention in Arbitration Proceedings in Legal Literature on Procedural Law of Austria, Switzerland and Federal Republic of Germany [Original title: Interwencja uboczna w postępowaniu polubownym według doktryny procesowej w Austrii, Szwajcarii i RFN]

PPHZ 1987, vol. 11, p. 108-126

Key issues: arbitration procedure

id: 30531

Sobkowski Józef

Auxiliary Intervention in Arbitration [Original title: Interwencja uboczna w postępowaniu polubownym]

[in:] Ewa Łętowska (ed.), Procedure and Law. Book in Memory of Prof. Jerzy Jodłowski [Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego], Wrocław 1989, p. 487-502

Key issues: arbitration procedure

id: 30159

Sołtys Bogusław

The Costs of Arbitration - Selected Issues in the Context of Disputes Concerning FIDIC Contracts [Original title: Koszty postępowania arbitrażowego - wybrane zagadnienia na tle sporów dotyczących kontraktów FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 37-45

Key issues: arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31315

Sołtysik Stanisław

Grounds for refusing recognition and enforcement of a foreign arbitration award under the New York Convention [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej]

Warsaw 2019, pp. 408

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32019

Sołtysik Stanisław

Grounds for refusing recognition and enforcement of a foreign arbitration award under the New York Convention [Original title: Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej]

Warsaw 2019, pp. 408

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32019

Sołtysik Stanisław

Protocol to Promote Efficiency in International Arbitration – a Remedy for Prolonging of Arbitration? [Original title: Protocol to Promote Efficiency in International Arbitration – recepta na przewlekłość arbitrażu?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 52-53

Key issues: arbitration procedure

id: 30850

Sołtysiński Stanisław

Investment Arbitration, Cohabitation with the System of Justice, Increasing Costs and Other Problems of Arbitration [Original title: Arbitraż inwestycyjny, kohabitacja z wymiarem sprawiedliwości, rosnące koszty i inne problemy sądownictwa polubownego]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1839-1870

Key issues: general works, state court assistance, investment arbitration, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31026

Stenko Piotr

Commencement of Insolvency Proceedings of a Party to Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration. Remarks Pertaining to the EIR {Original title: Ogłoszenie upadłości strony zapisu na sąd polubowny w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Uwagi na tle europejskiego rozporządzenia upadłościowego]

PPC 2012, No. 2, p. 269-291

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31053

Strumiłło Tomasz

Recognition by the Court of Arbitration of the Petition Concerning Securing the Claims [Original title: Tryb rozpoznania przez sąd polubowny wniosku o udzielenie zabezpieczenia]

PPE 2012, No. 2, p. 20-47

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration procedure

id: 31122

Suliński Grzegorz

A Multiparty Dispute Before an Arbitration Court as Exemplified by a Dispute Under Article 175 of the Commercial Companies Code [Original title: Spór wielostronny przed sądem polubownym na przykładzie sporu z art. 175 k.s.h.]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 293-303

Key issues: arbitration procedure

id: 30915

Suliński Grzegorz

Third party in commercial arbitration [Original title: Osoba trzecia w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2018, pp. 268

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32020

Suliński Grzegorz

Third party in commercial arbitration [Original title: Osoba trzecia w arbitrażu handlowym]

Warsaw 2018, pp. 268

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32020

Sulkowski Adam

Polish Arbitration Law Analyzed and Applied to the Procedural Scenarios of Chromalloy

American Review of International Arbitration 1999, No. 2

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32119

Sulkowski Adam

Polish Arbitration Law Analyzed and Applied to the Procedural Scenarios of Chromalloy

American Review of International Arbitration 1999, No. 2

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32119

Surdek Małgorzata

Is There a Need to Codify the Rules of Ethics Concerning Parties’ Representatives in International Arbitration? Remarks on the Basis of IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration [Original title: Czy istnieje potrzeba kodyfikowania zasad etyki dotyczących pełnomocników stron w arbitrażu międzynarodowym? Uwagi na kanwie Wytycznych IBA dotyczących reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 79-84

Key issues: arbitration procedure

id: 31261

Surma Aleksandra

Alternative Resolution of Disputes Involving Developers in the Light of the Regulations of the Restructuring Law [Original title: Polubowne rozwiązywanie sporów z udziałem deweloperów w świetle regulacji ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne]

Rej. 2015, No. 10, p. 96-106

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31498

Surma Aleksandra

The Impact of Bankruptcy Declaration on Arbitration Proceedings in the Light of the Restructuring Law Act [Original title: Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie arbitrażowe w świetle ustawy – Prawo restrukturyzacyjne]

MoP 2016, No. 9, p. 469-475

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31570

Szafran Dominika

Recognition and Enforcement of Judgments Issued in the Proceeding Concerning Investment Disputes [Original title: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń kończących postępowanie w sprawach dotyczących sporów inwestycyjnych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 10, s. 120-132

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32030

Szafran Dominika

Recognition and Enforcement of Judgments Issued in the Proceeding Concerning Investment Disputes [Original title: Uznawanie i wykonywanie orzeczeń kończących postępowanie w sprawach dotyczących sporów inwestycyjnych]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 10, s. 120-132

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 32030

Szczepanowska-Kozłowska Krystyna

The Confidentiality Obligation in International Commercial Arbitration [Original title: Obowiązek zachowania poufności w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 304-312

Key issues: arbitration procedure

id: 30916

Szczęśniak Alicja

A Few Remarks on Remission Proceedings in Cases under Petition to Set Aside Arbitration Award [Original title: Kilka uwag o postępowaniu remisyjnym w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 60-66

Key issues: state court assistance, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31251

Szczudlik Katarzyna Barbara

Mass Claims Under ICSID

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2014, No. 2, p. 70-102

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32074

Szczudlik Katarzyna Barbara

Mass Claims Under ICSID

Wroclaw Review of Law, Administration & Economics 2014, No. 2, p. 70-102

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32074

Szlęzak Andrzej

Terms of Reference as the Element of Arbitration Proceedings in Poland? [Original title: Terms of reference jako element procedury arbitrażowej w Polsce?]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 537-544

Key issues: arbitration procedure

id: 31102

Szlęzak Andrzej, Tujakowska Anna

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal – in the light of case law of the Polish Supreme Court, the doctrine and in the perspective comparative law [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego - w świetle orzecznictwa sądu najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej]

Biuletyn Arbitrażowy 2020, No. 27, p. 29-57

Key issues: general works, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award

id: 32154

Szlęzak Andrzej, Tujakowska Anna

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal – in the light of case law of the Polish Supreme Court, the doctrine and in the perspective comparative law [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego - w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 942-973

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32113

Szlęzak Andrzej, Tujakowska Anna

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal – in the light of case law of the Polish Supreme Court, the doctrine and in the perspective comparative law [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego - w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 942-973

Key issues: general works, general works, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32113

Szmit Izabela

Conservatory Measures in Arbitration [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 97-108

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31049

Szmit Izabela

Preliminary Ruling Procedure and Arbitration [Original title: Procedura prejudycjalna a sądownictwo arbitrażowe]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 39-49

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31274

Szmit Izabela

The Role of Witness Evidence in Arbitral Proceedings [Original title: Znaczenie dowodu z zeznań świadków w postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2013, No. 7, p. 48-52

Key issues: state court assistance, arbitration procedure

id: 31175

Sznajder-Peroń Katarzyna

Interface Between State Court and Arbitration Proceedings – Remarks in the Light of European Procedural Regulations [Original title: Kolizja postępowań przed sądem państwowym i polubownym - uwagi na tle europejskich uregulowań procesowych]

PPPM 2012, Vol. 10, p. 49-70

Key issues: New York Convention, state court assistance, arbitration agreement, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31182

Szolc Marek

The EU Competition Law and Arbitration – Is It Really a ʺWar of the Worlds”?

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 190-198

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 31567

Szpara Justyna

Basic Principles Concerning the Work of an Expert [Original title: Podstawowe zasady dotyczące pracy biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 31-36

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31811

Szpara Justyna

Basic Principles Concerning the Work of an Expert [Original title: Podstawowe zasady dotyczące pracy biegłego]

[in:] Łaszczuk Maciej, Morek Rafał (eds), Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, Warsaw 2016, p. 31-36

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31811

Szpara Justyna

Multiparty Arbitration in Poland: Direct Liability of Employer vis-à-vis Subcontractor and Its Consequences in Arbitration

[in:] Construction Arbitration in Central and Eastern Europe, 2020, p. 189-203

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31996

Szpara Justyna

Multiparty Arbitration in Poland: Direct Liability of Employer vis-à-vis Subcontractor and Its Consequences in Arbitration

[in:] Construction Arbitration in Central and Eastern Europe, 2020, p. 189-203

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31996

Tomaszek Andrzej, Sztejnert-Roszak Olga

The Attorney in Arbitration Proceedings [Original title: Pełnomocnik w postępowaniu arbitrażowym]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 588-594

Key issues: arbitration procedure

id: 31106

Szumańska Joanna

Expedited Procedure in Arbitration (Fast Track) [Original title: Postępowanie przyspieszone w arbitrażu (fast track)]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 2, p. 259-272

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31917

Szumańska Joanna

Expedited Procedure in Arbitration (Fast Track) [Original title: Postępowanie przyspieszone w arbitrażu (fast track)]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, No. 2, p. 259-272

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31917

Szumańska Joanna

Security of the claim made by an emergency arbitrator against the proceedings for granting security in a court of law [Original title: Zabezpieczenie roszczenia przez arbitra doraźnego na tle postępowania o udzielenie zabezpieczenia przed sądem powszechnym]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 324-335

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 32081

Szumańska Joanna

Security of the claim made by an emergency arbitrator against the proceedings for granting security in a court of law [Original title: Zabezpieczenie roszczenia przez arbitra doraźnego na tle postępowania o udzielenie zabezpieczenia przed sądem powszechnym]

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, No. 3/1, p. 324-335

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 32081

Szumański Andrzej

Amendments to the Polish Arbitration Law in the Area of Arbitration of Corporate Disputes [Original title: Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego]

PPH 2020, No. 7, p. 5-17

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32085

Szumański Andrzej

Amendments to the Polish Arbitration Law in the Area of Arbitration of Corporate Disputes [Original title: Zmiany polskiego prawa arbitrażowego w zakresie arbitrażu korporacyjnego]

PPH 2020, No. 7, p. 5-17

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, arbitration award

id: 32085

Szumański Andrzej

“Legal Obstacles” to adopt Cognition of Arbitration Tribunals in Disputes Concerning Challenging of Resolutions of Meetings of Share-Holding Companies (de lege lata and de lege ferenda Remarks) [Original title: „Przeszkody prawne” w przyjęciu kognicji sądów arbitrażowych w sporach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda)]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 111-130

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31856

Szumański Andrzej

“Legal Obstacles” to adopt Cognition of Arbitration Tribunals in Disputes Concerning Challenging of Resolutions of Meetings of Share-Holding Companies (de lege lata and de lege ferenda Remarks) [Original title: „Przeszkody prawne” w przyjęciu kognicji sądów arbitrażowych w sporach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda)]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 111-130

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31856

Szumański Andrzej

Limits of Discretion of the Arbitral Tribunal in Adjudicating and Carrying out Arbitration Proceedings under the New 2015 Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce [Original title: Granice swobody orzekania i prowadzenia postępowania arbitrażowego przez zespół orzekający w świetle nowego Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 2015 roku]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 338-359

Key issues: arbitration procedure

id: 31531

Szumański Andrzej

Magna Carta of International Arbitration in the Light of Art. 17 of UNCITRAL Arbitration Rules as Revised in 2010 [Original title: Magna Carta międzynarodowego arbitrażu handlowego w świetle art. 17 Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z 2010 r.]

PPH 2011, No. 7, p. 4-15

Key issues: arbitration procedure

id: 31005

Szumański Andrzej

Possible Impact of the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules on the Polish Arbitration Law (Selected Issues) [Original title: Możliwy wpływ regulaminu arbitrażowego UNCITRAL w wersji z roku 2010 na polskie prawo arbitrażowe (zagadnienia wybrane)]

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1871-1897

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31027

Szumański Andrzej

Prohibition of Surprising the Parties with the Legal Grounds by the Court of Arbitration [Original title: Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy] [in]: Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz (ed). Experientia docet. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Elżbieta Traple [Original title: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple]

Warsaw 2017, p. 1271-1282

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31945

Szumański Andrzej

Prohibition of Surprising the Parties with the Legal Grounds by the Court of Arbitration [Original title: Zakaz zaskakiwania podstawą rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy] [in]: Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz (ed). Experientia docet. A Commemorative Volume Dedicated to Professor Elżbieta Traple [Original title: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple]

Warsaw 2017, p. 1271-1282

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31945

Tomaszewski Maciej

2010 UNCITRAL Arbitration Rules [Original title: Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL 2010]

Arbitration e-Review 2010, No. 3, p. 5-15

Key issues: general works, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 30945

Tomaszewski Maciej

Commentary on the Supreme Court Judgment of 3.6.1987, I CR 129/87 (re: Binding of the Arbitration Tribunal with the Civil Code Procedure Provisions) [Original title: Glosa do wyroku SN z 3.6.1987 r. I CR 129/87 (dot. związania sądu polubownego przepisami k.p.c.)]

PiP 1989, No. 7, p. 147-151

Key issues: arbitration procedure

id: 30359

Tomaszewski Maciej

Effectiveness of Legal Protection before Arbitration Courts. Polish Experience [Original title: Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia polskie]

PS 2006, No. 1, p. 34-64

Key issues: state court assistance, arbitrator, arbitration procedure, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 30357

Tomaszewski Maciej

On Challenging Corporate Resolutions in the Arbitration Court – de lege ferenda [Original title: O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego - de lege ferenda]

PS 2012, No. 4, p. 22-39

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31055

Topór Marek

Multistage Arbitration Clause as a Method of Resolution of Disputes in the Construction Sector in the Light of FIDIC Conditions of Contract [Original title: Wielostopniowa klauzula arbitrażowa jako sposób rozstrzygania sporów w sektorze budowlanym w świetle warunków kontraktowych FIDIC]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 577-599

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31232

Troć Maciej

Limits of Confidentiality in International Arbitration [Original title: Granice poufności w arbitrażu międzynarodowym]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 600-623

Key issues: arbitration procedure

id: 31233

Tynel Andrzej

A few remarks on the Polish Civil Procedure Code provisions on arbitration [Original title: Kilka uwag w sprawie przepisów kpc o sądownictwie arbitrażowym (polubownym)]

Konsultant 2009, No. 13, p. 7-8

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure

id: 32183

Tynel Andrzej

Arbitration Proceedings [Original title: Postępowanie arbitrażowe]

PUG 1994, No. 1, p. 19-25

Key issues: arbitration procedure

id: 30367

Tynel Andrzej

Competence of the Arbitral Council in the Proceedings before the Court of Arbitration at the PCC [Original title: Kompetencja Rady Arbitrażowej w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy KIG]

Biul.Arb. 2010, No. 1, p. 39-42

Key issues: arbitration procedure

id: 30662

Tynel Andrzej

Statement of Claim in Arbitration Proceedings [Original title: Pozew w postępowaniu przed sądami polubownymi]

R.Pr. 2002, No. 6, p. 82-85

Key issues: arbitration procedure

id: 30364

Tynel Andrzej

Works of UNCITRAL on Interim Measures in Arbitration [Original title: Prace UNCITRAL w sprawie zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu arbitrażowym (sądownictwie polubownym)]

R.Pr. 2004, No. 1, p. 126-129

Key issues: arbitration procedure

id: 30552

Voitovich Sergei A.

Bifurcation of Jurisdiction from the Merits in Investment Disputes: Follow-up Observations to Kiev Arbitration Days 2012 [Original title: Rozdział orzekania w przedmiocie właściwości sądu od orzekania co do istoty sporu w sporach inwestycyjnych - uwagi pokonferencyjne w nawiązaniu do Kijowskich Dni Arbitrażu 2012]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 27-29

Key issues: investment arbitration, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31163

Wach Andrzej

Application of the Kompetenz-Kompetenz Principle in Arbitration Proceedings [Original title: Stosowanie zasady kompetenz-kompetenz w postępowaniu arbitrażowym]

R.Pr. 2007, No. 1, p. 71-83

Key issues: arbitration procedure

id: 30716

Wach Andrzej

Controversies Around the Manner of Resolution of International and Domestic Football Disputes [Original title: Kontrowersje co do trybu rozwiązywania międzynarodowych i krajowych sporów piłkarskich]

w:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, p. 1179-1191

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31863

Wach Andrzej

Controversies Around the Manner of Resolution of International and Domestic Football Disputes [Original title: Kontrowersje co do trybu rozwiązywania międzynarodowych i krajowych sporów piłkarskich]

w:] Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek, Pazdan Maksymilian, Tomalak Michał (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, p. 1179-1191

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31863

Wach Andrzej

The Effects of Inactivity in the Arbitration Proceedings Against the Background of the Principle of Equality of the Parties and the Principle of Adversarial Nature of Proceedings [Original title: Skutki bezczynności strony w postępowaniu arbitrażowym na tle zasady równouprawnienia stron i zasady kontradyktoryjności]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 635-646

Key issues: arbitration procedure

id: 31109

Wach-Pawliczak Małgorzata

Exclusion of a Limited Liability Company Shareholder by an Arbitration Tribunal – Commentary – V ACz 1309/16 [Original title: Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd arbitrażowy – glosa – V ACz 1309/16]

MoP 2017, No. 18, p. 998-1001

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31906

Wach-Pawliczak Małgorzata

Exclusion of a Limited Liability Company Shareholder by an Arbitration Tribunal – Commentary – V ACz 1309/16 [Original title: Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez sąd arbitrażowy – glosa – V ACz 1309/16]

MoP 2017, No. 18, p. 998-1001

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31906

Wardyński Tomasz

Arbitration and the Costs of Conflict [Original title: Arbitraż a koszty konfliktu]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 653-664

Key issues: arbitration procedure

id: 31110

Warwas Barbara

The Function of Emergency Arbitrators in Emergency Arbitrator Proceedings - The New Solutions Adopted by the Court of Arbitration at the Polish Confederation of Private Employees Lewiatan in light of the International Regulations: a Comparative Perspective.

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 44-54

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31149

Wawrzyniak Krzysztof

The Principle of Equality of the Parties in the Proceedings Before the Arbitration Tribunal according to the Polish Code of Civil Procedure [Original title: Zasada równości stron w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle przepisów Kodeksu Postępowania cywilnego]

Prz.Prawn.UW 2014 , No. 2, p. 13-26

Key issues: arbitration procedure

id: 31294

Wegen Gerhard

On the Necessity to Revise the UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 660-669

Key issues: arbitration procedure

id: 31440

Weingärtner Monika

Class arbitration in Europe? [Original title: Class arbitration - czy forma arbitrażu zbiorowego może zaistnieć w Europie?]

Biul. Arb., 2013, No. 19, p. 105-119

Key issues: arbitration procedure

id: 31132

Weitz Karol

Appeallate Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Instancyjność postępowania przed sądem polubownym]

2016, p. 539-557

Key issues: arbitration procedure

id: 31783

Weitz Karol

Legal Succession of the Subject of Dispute in the Course of Arbitration Proceedings [Original title: Następstwo prawne w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym]

PPPM 2012, No. 11, p. 53-70

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31243

Welser Irene

Fast Track Proceedings, Expedited Procedure and Emergency Arbitrator – Pros and Cons

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 215-224

Key issues: arbitrator, arbitration procedure

id: 31412

Wencek Maciej

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2022, No. 1, p. 59-67

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 32269

Więzowska-Czepiel Beata

Artificial Intelligence in Arbitration – Supporting Arbitrators in Decision-making Process [Original title: Sztuczna inteligencja w arbitrażu - wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019, No. 2, s. 57-65

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32071

Więzowska-Czepiel Beata

Artificial Intelligence in Arbitration – Supporting Arbitrators in Decision-making Process [Original title: Sztuczna inteligencja w arbitrażu - wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji]

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019, No. 2, s. 57-65

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32071

Wiśniewski Andrzej W.

Fast-track or Accelerated Arbitration – the Polish Way [Original title: Fast-track, czyli arbitraż przyśpieszony – po polsku]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 21-22

Key issues: arbitration procedure

id: 30841

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: New York Convention, general works, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31015

Wiśniewski Andrzej W.

Parties Equality Principle in the Arbitration Clause and in the Adjudication Tribunal Appointment Procedure: Article 1161 § 2 and Article 1169 § 3 of the Civil Procedure Code [Original title: Zasada równości stron w umowie o arbitraż oraz w procesie powoływania zespołu orzekającego: art. 1161 § 2 oraz art. 1169 § 3 k.p.c.

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 333-346

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 30923

Witkowska Anna

Composition of the Arbitral Tribunal After the Award is Set Aside [Original title: Skład zespołu orzekającego po uchyleniu wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 26-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31802

Witkowska Anna

Composition of the Arbitral Tribunal After the Award is Set Aside [Original title: Skład zespołu orzekającego po uchyleniu wyroku sądu polubownego]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 3-4, p. 26-33

Key issues: arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31802

Wojas Jakub

The Institution of Arbitration in the Country of Cherry Blossoms [Original title: Instytucja arbitrażu w Kraju Kwitnącej Wiśni]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 624-644

Key issues: general works, state court assistance, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31234

Wolak-Danecka Anna

Arbitration in the Czech Republic [Original title: Arbitraż w Republice Czeskiej]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 71-81

Key issues: general works, arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 30989

Wolff Reinmar

Corporate Disputes Before Arbitration Tribunals in Germany – Practical and Theoretical Issues [Original title: Spory korporacyjne przed sądami arbitrażowymi w Niemczech – zagadnienia praktyczne i teoretyczne]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 95-110

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31855

Wolff Reinmar

Corporate Disputes Before Arbitration Tribunals in Germany – Practical and Theoretical Issues [Original title: Spory korporacyjne przed sądami arbitrażowymi w Niemczech – zagadnienia praktyczne i teoretyczne]

[in:] Jurcewicz Witold, Pörnbacher Karl, Wiśniewski Cezary (eds), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej - perspektywa polska i niemiecka, Warszawa 2017, p. 95-110

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31855

Wójtowicz Piotr

Sport Arbitration and Interim Measures – a Swiss Glance

Acta Iuris Stetinensis 2016, No. 3 (15), p. 169-189

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 31891

Wójtowicz Piotr

Sport Arbitration and Interim Measures – a Swiss Glance

Acta Iuris Stetinensis 2016, No. 3 (15), p. 169-189

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, interim measures, interim measures

id: 31891

Wydra Łukasz

Principles of Equity as the Principles of Arbitration Proceeding [Original title: Zasady słuszności jako zasady postępowania przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 55-65

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31938

Wydra Łukasz

Principles of Equity as the Principles of Arbitration Proceeding [Original title: Zasady słuszności jako zasady postępowania przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 55-65

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31938

Wyraz Ewelina

The Differences in the Use of Expert Witness Evidence between International Arbitration and Litigation

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 171-189

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31841

Wyraz Ewelina

The Differences in the Use of Expert Witness Evidence between International Arbitration and Litigation

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Conduct of Arbitration, The Hague 2017, Vol. VII, p. 171-189

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31841

Wysok Violetta

A Few Remarks on the New ICC Rules of Arbitration in Force from 1 January 2012 [Original title: Kilka uwag o nowym Regulaminie Arbitrażowym ICC obowiązującym od 1 stycznia 2012 roku]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 688-697

Key issues: arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration award

id: 31112

Zachariasiewicz Maciej

A Few Reflections Regarding the Possibility of Development of Class Arbitration in Poland [Original title: Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 51-77

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrator, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31275

Zachariasiewicz Maciej

Corruption in International Arbitration: Arbitrability of the Dispute and the Governing Law [Original title: Korupcja w arbitrażu międzynarodowym: zdatność arbitrażowa sporu i prawo właściwe]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski [Original title: Prawo prywatne i arbitraż. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu], Warszawa 2016, p. 436-458

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration procedure, petition to set aside arbitration award

id: 31537

Zachariasiewicz Maciej

Management of arbitration proceedings – discussion of a survey results [Original title: Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi - omówienie wyników badania ankietowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 83-110

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32005

Zachariasiewicz Maciej

Management of arbitration proceedings – discussion of a survey results [Original title: Zarządzanie postępowaniami arbitrażowymi - omówienie wyników badania ankietowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 83-110

Key issues: general works, general works, arbitrator, arbitrator, arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32005

Zachariasiewicz Maciej

On the Admissibility of Foreign Arbitral Award Enforcement in the Event of an Erroneous Defendant Determination – the State Treasury. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 17 July 2007, no III CZP 55/07 [Original title: Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2017 r., III CZP 55/07]

PPC 2019, No. 1, p. 89-107

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31994

Zachariasiewicz Maciej

On the Admissibility of Foreign Arbitral Award Enforcement in the Event of an Erroneous Defendant Determination – the State Treasury. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 17 July 2007, no III CZP 55/07 [Original title: Dopuszczalność wykonania zagranicznego wyroku arbitrażowego przy wadliwym oznaczeniu pozwanego - Skarbu Państwa. Glosa do postanowienia SN z dnia 17 lipca 2017 r., III CZP 55/07]

PPC 2019, No. 1, p. 89-107

Key issues: New York Convention, New York Convention, general works, general works, state court assistance, state court assistance, arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award

id: 31994

Zachariasiewicz Maciej, Zrałek Jacek

Lack of Interruption of Running of the Limitation Period in Case the Statement of Claim is Brought before an Arbitration or State Forum, which Has No Jurisdiction to Hear the Dispute [Original title: Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe]

PS 2015, No. 4, p. 79-105

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31372

Zakrzewski Rafał

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31913

Zakrzewski Rafał

Declaratory Relief in Litigation and Arbitration in England and Wales

e-Przegląd Arbitrażowy 2017, No. 1-2, p. 12-15

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31913

Zalisko Marek

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31931

Zalisko Marek

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: general works, general works, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 31931

Zaręba Adrian

Arbitration Court at the Polish Financial Supervision Authority [Original title: Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego]

R.Pr. 2009, No. 1, p. 57-62

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 30389

Zawiślak Karol

Admissibility of the Institution of Truncated Arbitral Tribunals – Comments in the Light of Polish Arbitration Law [Original title: Dopuszczalność stosowania instytucji kadłubowych zespołów orzekających – uwagi na tle polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 67-84

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31939

Zawiślak Karol

Admissibility of the Institution of Truncated Arbitral Tribunals – Comments in the Light of Polish Arbitration Law [Original title: Dopuszczalność stosowania instytucji kadłubowych zespołów orzekających – uwagi na tle polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja, No. 1, p. 67-84

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31939

Zawiśliński Marcin

Online arbitration courts for entrepreneurs [Original title: Internetowe sądy arbitrażowe dla przedsiębiorców]

Radca Prawny 2019, No. 183, p. 28-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32126

Zawiśliński Marcin

Online arbitration courts for entrepreneurs [Original title: Internetowe sądy arbitrażowe dla przedsiębiorców]

Radca Prawny 2019, No. 183, p. 28-29

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, costs of arbitration, costs of arbitration

id: 32126

Zębala Jacek

Legal and Deontological Consequences of Confidentiality Breach in the Course of an Arbitration Proceeding [Original title: Prawne i deontologiczne skutki naruszenia poufności w toku postępowania przed sądem polubownym]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 669-696

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31236

Zielińska Alicja

Arbitral Secretaries – Responsibilities and Appointment

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 9-21

Key issues: general works, arbitrator, arbitration procedure

id: 31555

Zielińska Alicja

Arbitral Tribunal Secretary – Duties and Manner of Appointment [Original title: Sekretarz trybunału arbitrażowego - obowiązki i sposób powoływania]

Biul.Arb. - Młody Arbitraż 2015, No. 22, p. 63-73

Key issues: arbitration procedure

id: 31326

Zielony Andrzej

Initiation of Arbitration Proceedings [Original title: Wszczęcie postępowania przed sądem polubownym]

PS 2008, No. 3, p. 5-32

Key issues: arbitration procedure

id: 30391

Ziemblicki Bartosz

International and European Determinants of Electronic Arbitration [Original title: Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego]

Przegląd Prawa i Administracji 2015, Vol. 103, p. 289-299

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32032

Ziemblicki Bartosz

International and European Determinants of Electronic Arbitration [Original title: Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego]

Przegląd Prawa i Administracji 2015, Vol. 103, p. 289-299

Key issues: New York Convention, New York Convention, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 32032

Zrałek Jacek

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31919

Zrałek Jacek

Significance of the Place of Arbitration in the Era of Globalisation of Arbitration Proceedings [Original title: Znaczenie miejsca arbitrażu w erze globalizacji postępowania arbitrażowego]

Warsaw 2017, pp. 242

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award

id: 31919

Zwolankiewicz Agata

Third party funding in international investment arbitration: a dire need of disclosure

Prz. Prawn. UW 2019, No. 2, p. 5-17

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32077

Zwolankiewicz Agata

Third party funding in international investment arbitration: a dire need of disclosure

Prz. Prawn. UW 2019, No. 2, p. 5-17

Key issues: general works, general works, investment arbitration, investment arbitration, arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32077

Zych Maciej

Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.]

PPH 2016, No. 11, p. 37-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31796

Zych Maciej

Law applicable to the merits of dispute in international commercial arbitration under Art. 1194 of the (Polish) Code of Civil Procedure [Original title: Prawo właściwe dla meritum sporu w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie art. 1194 k.p.c.]

PPH 2016, No. 11, p. 37-46

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, arbitration award, arbitration award, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award

id: 31796

Żelasko Magdalena

Substantive Law Basis of the Awards Passed by Arbitration Courts [Original title: Podstawa materialno prawna wyroku sądu arbitrażowego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 46-54

Key issues: arbitration procedure, arbitration award

id: 31383

Żmij Grzegorz

Interim Measures and Injunctions in International Commercial Arbitration [Original title: Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

[in:] Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Legal Studies. Book in Memory of Professor Maksymilian Pazdan [Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana], Kraków 2005, p. 557-566

Key issues: general works, arbitration procedure

id: 30447

Żukrowska Małgorzata

Resolution-Related Disputes in Arbitration Proceedings in the Light of Amendments to Articles 1157 and 1163 of the Code of Civil Procedure and Rules of the Arbitration Courts of the Polish Chamber of Commerce and Lewiatan (part 2) [Original title: Spory uchwałowe w postępowaniu arbitrażowym w świetle nowelizacji art. 1157 i 1163 k.p.c. oraz Regulaminów SA KIG i SA Lewiatan (cz. 2)]

PPH 2021, No. 8, p. 25-32

Key issues: arbitration procedure

id: 32219

scroll up