polish

key issues

general works | adr-publications

print back

Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak

International Academy for Arbitration Law - review [Original title: International Academy for Arbitration Law - recenzja]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 4 (20)

Key issues: general works, general works

id:50220

Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak

International Academy for Arbitration Law - review [Original title: International Academy for Arbitration Law - recenzja]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 4 (20)

Key issues: general works, general works

id:50220

Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak

International Academy for Arbitration Law - review [Original title: International Academy for Arbitration Law - recenzja]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 4 (20)

Key issues: general works, general works

id:50220

Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak, Filip Balcerzak

International Academy for Arbitration Law - review [Original title: International Academy for Arbitration Law - recenzja]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 4 (20)

Key issues: general works, general works

id:50220

Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk, Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk

Arbitration as a Natural Way to Resolve Disputes Arising from FIDIC Contracts [Original title: Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works

id:50152

Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk, Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk

Arbitration as a Natural Way to Resolve Disputes Arising from FIDIC Contracts [Original title: Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works

id:50152

Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk, Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk

Arbitration as a Natural Way to Resolve Disputes Arising from FIDIC Contracts [Original title: Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works

id:50152

Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk, Tomasz Srokosz, Tomasz Srokosz, Małgorzata Brzóska, Małgorzata Brzóska, Marcin Barczyk, Marcin Barczyk

Arbitration as a Natural Way to Resolve Disputes Arising from FIDIC Contracts [Original title: Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works, arbitrability of dispute, arbitration agreement, general works

id:50152

Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński

Role and Position of a Professional Attorney in ADR Procedures [Original title: Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50100

Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński

Role and Position of a Professional Attorney in ADR Procedures [Original title: Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50100

Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński

Role and Position of a Professional Attorney in ADR Procedures [Original title: Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50100

Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński, Arkadiusz Bieliński

Role and Position of a Professional Attorney in ADR Procedures [Original title: Rola i pozycja profesjonalnego pełnomocnika w ramach procedur alternatywnego rozwiązywania sporów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50100

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50028

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50028

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50028

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50028

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk

Relation from the Arbitration Conference “Selected Arbitration Issues - Practitioners’ Forum” (Warszawa 17.3.2010) [Original title: Sprawozdanie z konferencji arbitrażowej pt. „Wybrane problemy arbitrażu - forum praktyków” (Warszawa 17.3.2010 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 3 (11)

Key issues: general works, general works

id:50118

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk

Relation from the Arbitration Conference “Selected Arbitration Issues - Practitioners’ Forum” (Warszawa 17.3.2010) [Original title: Sprawozdanie z konferencji arbitrażowej pt. „Wybrane problemy arbitrażu - forum praktyków” (Warszawa 17.3.2010 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 3 (11)

Key issues: general works, general works

id:50118

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk

Relation from the Arbitration Conference “Selected Arbitration Issues - Practitioners’ Forum” (Warszawa 17.3.2010) [Original title: Sprawozdanie z konferencji arbitrażowej pt. „Wybrane problemy arbitrażu - forum praktyków” (Warszawa 17.3.2010 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 3 (11)

Key issues: general works, general works

id:50118

Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Łukasz Błaszczak, Łukasz Błaszczak, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk

Relation from the Arbitration Conference “Selected Arbitration Issues - Practitioners’ Forum” (Warszawa 17.3.2010) [Original title: Sprawozdanie z konferencji arbitrażowej pt. „Wybrane problemy arbitrażu - forum praktyków” (Warszawa 17.3.2010 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 3 (11)

Key issues: general works, general works

id:50118

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Perspective of Major European Arbitration Institutions [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50132

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Perspective of Major European Arbitration Institutions [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50132

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Perspective of Major European Arbitration Institutions [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50132

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Elżbieta Bogucka, Elżbieta Bogucka

The Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in the Perspective of Major European Arbitration Institutions [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej na tle najważniejszych instytucji arbitrażowych w Europie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50132

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Court of Arbitration for Sport in Lausanne [Original title: Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 4 (8)

Key issues: general works, general works

id:50084

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Court of Arbitration for Sport in Lausanne [Original title: Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 4 (8)

Key issues: general works, general works

id:50084

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Court of Arbitration for Sport in Lausanne [Original title: Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 4 (8)

Key issues: general works, general works

id:50084

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Court of Arbitration for Sport in Lausanne [Original title: Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 4 (8)

Key issues: general works, general works

id:50084

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Sport Disputes Resolution in the Context of the Polish Sport Act [Original title: Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50133

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Sport Disputes Resolution in the Context of the Polish Sport Act [Original title: Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50133

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Sport Disputes Resolution in the Context of the Polish Sport Act [Original title: Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50133

Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch, Paweł Cioch

Sport Disputes Resolution in the Context of the Polish Sport Act [Original title: Rozstrzyganie sporów sportowych w świetle ustawy o sporcie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50133

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek

Arbitration in Japan – Outline of the Topic [Original title: Arbitraż w Japonii – zarys problematyki]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50010

Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek

Arbitration in Japan – Outline of the Topic [Original title: Arbitraż w Japonii – zarys problematyki]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50010

Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek

Arbitration in Japan – Outline of the Topic [Original title: Arbitraż w Japonii – zarys problematyki]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50010

Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek, Berenika Kaczmarek

Arbitration in Japan – Outline of the Topic [Original title: Arbitraż w Japonii – zarys problematyki]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50010

Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek

ADR in the Context of Ethics of the Law [Original title: ADR w kontekście etyczności prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50034

Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek

ADR in the Context of Ethics of the Law [Original title: ADR w kontekście etyczności prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50034

Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek

ADR in the Context of Ethics of the Law [Original title: ADR w kontekście etyczności prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50034

Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek, Przemysław Kaczmarek

ADR in the Context of Ethics of the Law [Original title: ADR w kontekście etyczności prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50034

Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes

Dispute Resolution Mules

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 2 (22)

Key issues: general works, general works

id:50237

Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes

Dispute Resolution Mules

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 2 (22)

Key issues: general works, general works

id:50237

Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes

Dispute Resolution Mules

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 2 (22)

Key issues: general works, general works

id:50237

Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes, Michael Leathes

Dispute Resolution Mules

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 2 (22)

Key issues: general works, general works

id:50237

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) – Key Issues [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50094

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) – Key Issues [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50094

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) – Key Issues [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50094

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) – Key Issues [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50094

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) in Consumer Disputes [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50101

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) in Consumer Disputes [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50101

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) in Consumer Disputes [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50101

Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania, Karolina Mania

ODR (Online Dispute Resolution) in Consumer Disputes [Original title: ODR (Online Dispute Resolution) w sporach konsumenckich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50101

Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions on Arbitration of the Italian Civil Procedure Code. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50045

Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions on Arbitration of the Italian Civil Procedure Code. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50045

Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions on Arbitration of the Italian Civil Procedure Code. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50045

Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Monika Michalska, Monika Michalska, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions on Arbitration of the Italian Civil Procedure Code. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu arbitrażowym. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50045

Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś

Selected Institutions Resolving Consumer Disputes Amicably [Original title: Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: general works, general works

id:50149

Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś

Selected Institutions Resolving Consumer Disputes Amicably [Original title: Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: general works, general works

id:50149

Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś

Selected Institutions Resolving Consumer Disputes Amicably [Original title: Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: general works, general works

id:50149

Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś, Krystian Mularczyk, Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś, Małgorzata Miś

Selected Institutions Resolving Consumer Disputes Amicably [Original title: Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: general works, general works

id:50149

Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan, Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan

Arbitration and Mediation – Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007) [Original title: Arbitraż i mediacja – praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50006

Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan, Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan

Arbitration and Mediation – Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007) [Original title: Arbitraż i mediacja – praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50006

Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan, Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan

Arbitration and Mediation – Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007) [Original title: Arbitraż i mediacja – praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50006

Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan, Tomasz Miśko, Tomasz Miśko, Beata Sagan, Beata Sagan

Arbitration and Mediation – Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007) [Original title: Arbitraż i mediacja – praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18–20.10.2007 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50006

Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius

Tendencies Concerning Arbitration Regulations in Lithuania [Original title: Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50156

Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius

Tendencies Concerning Arbitration Regulations in Lithuania [Original title: Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50156

Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius

Tendencies Concerning Arbitration Regulations in Lithuania [Original title: Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50156

Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius, Vytautas Nekrošius

Tendencies Concerning Arbitration Regulations in Lithuania [Original title: Tendencje dotyczące regulacji arbitrażu na Litwie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50156

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk

Perspectives for Development of Arbitration in Poland [Original title: Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: general works, general works

id:50058

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk

Perspectives for Development of Arbitration in Poland [Original title: Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: general works, general works

id:50058

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk

Perspectives for Development of Arbitration in Poland [Original title: Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: general works, general works

id:50058

Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk, Piotr Nowaczyk

Perspectives for Development of Arbitration in Poland [Original title: Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: general works, general works

id:50058

Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek

Bibliography of Arbitration and Mediation for the Years 2008-2009 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za lata 2008-2009]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50103

Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek

Bibliography of Arbitration and Mediation for the Years 2008-2009 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za lata 2008-2009]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50103

Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek

Bibliography of Arbitration and Mediation for the Years 2008-2009 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za lata 2008-2009]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50103

Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek, Andrzej Pasek

Bibliography of Arbitration and Mediation for the Years 2008-2009 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za lata 2008-2009]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50103

Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest

Religious Determinants of Arbitration in Islamic Countries [Original title: Religijne uwarunkowania arbitrażu w krajach islamskich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50104

Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest

Religious Determinants of Arbitration in Islamic Countries [Original title: Religijne uwarunkowania arbitrażu w krajach islamskich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50104

Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest

Religious Determinants of Arbitration in Islamic Countries [Original title: Religijne uwarunkowania arbitrażu w krajach islamskich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50104

Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest, Przemysław Pest

Religious Determinants of Arbitration in Islamic Countries [Original title: Religijne uwarunkowania arbitrażu w krajach islamskich]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50104

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration and Mediation in Theory and in Practice (Nowy Tomyśl 1.3.2008) [Original title: Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce (Nowy Tomyśl 1.3.2008 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50011

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration and Mediation in Theory and in Practice (Nowy Tomyśl 1.3.2008) [Original title: Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce (Nowy Tomyśl 1.3.2008 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50011

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration and Mediation in Theory and in Practice (Nowy Tomyśl 1.3.2008) [Original title: Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce (Nowy Tomyśl 1.3.2008 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50011

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration and Mediation in Theory and in Practice (Nowy Tomyśl 1.3.2008) [Original title: Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce (Nowy Tomyśl 1.3.2008 r.)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50011

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration Court at Nowy Tomyśl Chamber of Commerce [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 3 (19)

Key issues: general works, general works

id:50207

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration Court at Nowy Tomyśl Chamber of Commerce [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 3 (19)

Key issues: general works, general works

id:50207

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration Court at Nowy Tomyśl Chamber of Commerce [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 3 (19)

Key issues: general works, general works

id:50207

Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt, Aleksandra Petrus-Schmidt

Arbitration Court at Nowy Tomyśl Chamber of Commerce [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 3 (19)

Key issues: general works, general works

id:50207

Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz

Enforcement of Dispute Adjudication Boards in FIDIC Contracts [Original title: Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50095

Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz

Enforcement of Dispute Adjudication Boards in FIDIC Contracts [Original title: Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50095

Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz

Enforcement of Dispute Adjudication Boards in FIDIC Contracts [Original title: Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50095

Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz, Paweł Pietkiewicz

Enforcement of Dispute Adjudication Boards in FIDIC Contracts [Original title: Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 1 (9)

Key issues: general works, general works

id:50095

Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski

Selected Problems in the Context of Alternative Dispute Resolution with Participation of Consumers [Wybrane problemy na tle alternatywnych metod rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50122

Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski

Selected Problems in the Context of Alternative Dispute Resolution with Participation of Consumers [Wybrane problemy na tle alternatywnych metod rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50122

Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski

Selected Problems in the Context of Alternative Dispute Resolution with Participation of Consumers [Wybrane problemy na tle alternatywnych metod rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50122

Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski, Mateusz Pietraszewski

Selected Problems in the Context of Alternative Dispute Resolution with Participation of Consumers [Wybrane problemy na tle alternatywnych metod rozstrzygania sporów z udziałem konsumentów]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50122

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Protection of Consumers’ Interests and Amicable Methods of Dispute Resolution in Banking Services Market [Original title: Ochrona interesów konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50072

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Protection of Consumers’ Interests and Amicable Methods of Dispute Resolution in Banking Services Market [Original title: Ochrona interesów konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50072

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Protection of Consumers’ Interests and Amicable Methods of Dispute Resolution in Banking Services Market [Original title: Ochrona interesów konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50072

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Protection of Consumers’ Interests and Amicable Methods of Dispute Resolution in Banking Services Market [Original title: Ochrona interesów konsumenta a polubowne sposoby rozstrzygania sporów na rynku usług bankowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50072

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Rules of Best Practices on the Banking Services Market and Their Significance for the Consumer Banking Arbitration [Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50123

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Rules of Best Practices on the Banking Services Market and Their Significance for the Consumer Banking Arbitration [Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50123

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Rules of Best Practices on the Banking Services Market and Their Significance for the Consumer Banking Arbitration [Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50123

Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Rules of Best Practices on the Banking Services Market and Their Significance for the Consumer Banking Arbitration [Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: general works, general works

id:50123

Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski

On the Need of Amendments to the Class Action Resolution Act of 23 May 1991 [Original title: O potrzebie nowelizacji ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50140

Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski

On the Need of Amendments to the Class Action Resolution Act of 23 May 1991 [Original title: O potrzebie nowelizacji ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50140

Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski

On the Need of Amendments to the Class Action Resolution Act of 23 May 1991 [Original title: O potrzebie nowelizacji ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50140

Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski, Władysław Rychłowski

On the Need of Amendments to the Class Action Resolution Act of 23 May 1991 [Original title: O potrzebie nowelizacji ustawy z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: general works, general works

id:50140

Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory

Arbitration Court at the Lower Silesian Chamber of Commerce in Wrocław – Basis of Operating and Adjudicating [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50040

Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory

Arbitration Court at the Lower Silesian Chamber of Commerce in Wrocław – Basis of Operating and Adjudicating [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50040

Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory

Arbitration Court at the Lower Silesian Chamber of Commerce in Wrocław – Basis of Operating and Adjudicating [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50040

Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Bogusław Sołtys, Maciej Skory, Maciej Skory

Arbitration Court at the Lower Silesian Chamber of Commerce in Wrocław – Basis of Operating and Adjudicating [Original title: Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu – podstawy funkcjonowania i orzekania]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works, general works

id:50040

Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki

Arbitration in Consumer Disputes - Selected Issues (a Say in the Discussion) [Original title: Arbitraż w sprawach konsumenckich - zagadnienia wybrane (głos w dyskusji)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50064

Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki

Arbitration in Consumer Disputes - Selected Issues (a Say in the Discussion) [Original title: Arbitraż w sprawach konsumenckich - zagadnienia wybrane (głos w dyskusji)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50064

Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki

Arbitration in Consumer Disputes - Selected Issues (a Say in the Discussion) [Original title: Arbitraż w sprawach konsumenckich - zagadnienia wybrane (głos w dyskusji)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50064

Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki, Robert Stefanicki

Arbitration in Consumer Disputes - Selected Issues (a Say in the Discussion) [Original title: Arbitraż w sprawach konsumenckich - zagadnienia wybrane (głos w dyskusji)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50064

Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki, Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki

Internet Domains Administration and the Arbitration [Original title: Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50066

Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki, Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki

Internet Domains Administration and the Arbitration [Original title: Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50066

Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki, Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki

Internet Domains Administration and the Arbitration [Original title: Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50066

Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki, Krystyna Święcka, Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki, Juliusz S Święcki

Internet Domains Administration and the Arbitration [Original title: Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works, general works

id:50066

Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus

Arbitration in the Civil Procedure System (Selected Issues) [Original title: Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50013

Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus

Arbitration in the Civil Procedure System (Selected Issues) [Original title: Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50013

Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus

Arbitration in the Civil Procedure System (Selected Issues) [Original title: Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50013

Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus, Andrzej Torbus

Arbitration in the Civil Procedure System (Selected Issues) [Original title: Sądownictwo polubowne w systemie postępowania cywilnego (wybrane zagadnienia)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50013

Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach

A Voice in Discussion [Original title: Głos w dyskusji]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50168

Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach

A Voice in Discussion [Original title: Głos w dyskusji]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50168

Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach

A Voice in Discussion [Original title: Głos w dyskusji]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50168

Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach, Andrzej Wach

A Voice in Discussion [Original title: Głos w dyskusji]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works, general works

id:50168

Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik

Arbitration Procedures in Accordance of the Energy Charter Treaty [Original title: Procedury arbitrażowe na gruncie Traktatu Karty Energetycznej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 1 (17)

Key issues: general works, general works

id:50178

Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik

Arbitration Procedures in Accordance of the Energy Charter Treaty [Original title: Procedury arbitrażowe na gruncie Traktatu Karty Energetycznej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 1 (17)

Key issues: general works, general works

id:50178

Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik

Arbitration Procedures in Accordance of the Energy Charter Treaty [Original title: Procedury arbitrażowe na gruncie Traktatu Karty Energetycznej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 1 (17)

Key issues: general works, general works

id:50178

Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik, Joanna Wajdzik

Arbitration Procedures in Accordance of the Energy Charter Treaty [Original title: Procedury arbitrażowe na gruncie Traktatu Karty Energetycznej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2012, No. 1 (17)

Key issues: general works, general works

id:50178

Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski

Legal Character of Arbitration in the Light of the Amendments to the Polish Arbitration Law [Original title: Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50014

Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski

Legal Character of Arbitration in the Light of the Amendments to the Polish Arbitration Law [Original title: Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50014

Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski

Legal Character of Arbitration in the Light of the Amendments to the Polish Arbitration Law [Original title: Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50014

Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski, Andrzej W. Wiśniewski

Legal Character of Arbitration in the Light of the Amendments to the Polish Arbitration Law [Original title: Charakter prawny instytucji arbitrażu w świetle nowelizacji polskiego prawa arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works, general works

id:50014

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Bibliography for Arbitration and Mediation for the Year 2007 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50007

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Bibliography for Arbitration and Mediation for the Year 2007 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50007

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Bibliography for Arbitration and Mediation for the Year 2007 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50007

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Bibliography for Arbitration and Mediation for the Year 2007 [Original title: Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 1 (1)

Key issues: general works, general works

id:50007

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the New Zealand Arbitration Act. Translation with an Introduction. [Original title: Przepisy nowozelandzkiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50107

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the New Zealand Arbitration Act. Translation with an Introduction. [Original title: Przepisy nowozelandzkiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50107

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the New Zealand Arbitration Act. Translation with an Introduction. [Original title: Przepisy nowozelandzkiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50107

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the New Zealand Arbitration Act. Translation with an Introduction. [Original title: Przepisy nowozelandzkiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 2 (10)

Key issues: general works, general works

id:50107

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the Spanish Arbitration Act. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50027

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the Spanish Arbitration Act. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50027

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the Spanish Arbitration Act. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50027

Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski, Rafał Wojciechowski

Provisions of the Spanish Arbitration Act. Translation with an Introduction [Original title: Przepisy hiszpańskiej ustawy o arbitrażu. Przekład z wprowadzeniem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50027

Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak

Place of Arbitration – Its Meaning and Determination [Original title: Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50026

Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak

Place of Arbitration – Its Meaning and Determination [Original title: Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50026

Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak

Place of Arbitration – Its Meaning and Determination [Original title: Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50026

Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak, Jolanta Żak

Place of Arbitration – Its Meaning and Determination [Original title: Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 3 (3)

Key issues: general works, general works

id:50026

scroll up