polish

key issues

arbitration procedure | adr-publications

print back

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Kinga Flaga-Gieruszyńska

The Issue of Efficiency and Effectiveness of Arbitration Proceedings [Original title: Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, general works, arbitration procedure, general works

id:50165

Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak

Principle of Disposition in Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal

id:50158

Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak

Principle of Disposition in Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal

id:50158

Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak

Principle of Disposition in Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal

id:50158

Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar, Radosław Flejszar, Andrzej Oklejak, Andrzej Oklejak

Principle of Disposition in Proceedings Before an Arbitration Court [Original title: Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, settlement before arbitral tribunal

id:50158

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Contribution to the Deliberations on the Autonomy of Hearing of Evidence in Cases Resolved by Arbitration Courts [Original title: Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50054

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Contribution to the Deliberations on the Autonomy of Hearing of Evidence in Cases Resolved by Arbitration Courts [Original title: Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50054

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Contribution to the Deliberations on the Autonomy of Hearing of Evidence in Cases Resolved by Arbitration Courts [Original title: Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50054

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Contribution to the Deliberations on the Autonomy of Hearing of Evidence in Cases Resolved by Arbitration Courts [Original title: Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50054

Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski

Interim Measures for Claims Pursued before an Arbitration Court [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50055

Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski

Interim Measures for Claims Pursued before an Arbitration Court [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50055

Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski

Interim Measures for Claims Pursued before an Arbitration Court [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50055

Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski, Włodzimierz Głodowski

Interim Measures for Claims Pursued before an Arbitration Court [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50055

Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein

Investment Arbitration Confidentiality Protection [Original title: Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: arbitration procedure, investment arbitration, arbitration procedure, investment arbitration

id:50135

Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein

Investment Arbitration Confidentiality Protection [Original title: Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: arbitration procedure, investment arbitration, arbitration procedure, investment arbitration

id:50135

Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein

Investment Arbitration Confidentiality Protection [Original title: Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: arbitration procedure, investment arbitration, arbitration procedure, investment arbitration

id:50135

Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein, Ludwina Klein

Investment Arbitration Confidentiality Protection [Original title: Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 2 (14)

Key issues: arbitration procedure, investment arbitration, arbitration procedure, investment arbitration

id:50135

Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius

Injunction in Arbitration Proceedings [Original title: Zabezpieczenie w procesie arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50160

Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius

Injunction in Arbitration Proceedings [Original title: Zabezpieczenie w procesie arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50160

Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius

Injunction in Arbitration Proceedings [Original title: Zabezpieczenie w procesie arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50160

Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius, Edvardas Sinkevičius

Injunction in Arbitration Proceedings [Original title: Zabezpieczenie w procesie arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitration procedure, state court assistance, arbitration procedure, state court assistance

id:50160

Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło

Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Zasady postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 3 (7)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50077

Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło

Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Zasady postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 3 (7)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50077

Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło

Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Zasady postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 3 (7)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50077

Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło, Tomasz Strumiłło

Rules of Arbitration Proceedings [Original title: Zasady postępowania arbitrażowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 3 (7)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50077

Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel

Service of Writs in Arbitration Proceedings [Original title: Doręczanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50068

Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel

Service of Writs in Arbitration Proceedings [Original title: Doręczanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50068

Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel

Service of Writs in Arbitration Proceedings [Original title: Doręczanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50068

Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel, Andrzej Tynel

Service of Writs in Arbitration Proceedings [Original title: Doręczanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id:50068

Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz

American Battle for Class Actions, or a 7-Act Drama [Original title: Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 4 (24)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration agreement, arbitration procedure

id:50261

Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz

American Battle for Class Actions, or a 7-Act Drama [Original title: Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 4 (24)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration agreement, arbitration procedure

id:50261

Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz

American Battle for Class Actions, or a 7-Act Drama [Original title: Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 4 (24)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration agreement, arbitration procedure

id:50261

Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz, Maciej Zachariasiewicz

American Battle for Class Actions, or a 7-Act Drama [Original title: Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 4 (24)

Key issues: arbitration agreement, arbitration procedure, arbitration agreement, arbitration procedure

id:50261

scroll up