polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 2001
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Arkuszewska Aneta M.

Rectification of Arbitration Awards [Original title: Rektyfikacja orzeczeń sądu arbitrażowego]

[in:] J. Olszewski, B. Fuchs (eds.), Arbitration. Between Theory and Practice [Arbitraż. Między teorią a praktyką], Rzeszów 2014, p. 55-63

Key issues: arbitration award

id: 31384

Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata (ed.)

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: arbitration agreement, arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31985

Arkuszewska Aneta, Kościółek Anna (ed.)

Openness of court proceedings related to arbitration proceedings and the confidentiality of arbitration [Original title: Jawność postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym a poufność arbitrażu]

[in:] Barańska Anna, Cieślak Sławomir (eds), Ars in vita. Ars in iure. Professor Janusz Jankowski anniversary volume [Original title: Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu], Warszawa 2018, p. 615-632

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure, state court assistance, state court assistance

id: 32102

Asłanowicz Marcin

Appointment of an Arbitrator and His Impartiality and Independence [Original title: Sposób powołania arbitra a jego bezstronność i niezależność]

PPH 2015, No. 4, p. 11-16

Key issues: arbitrator

id: 31362

Asłanowicz Marcin

Arbitration Agreement in Testament [Original title: Zapis na sąd polubowny w testamencie]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 647-655

Key issues: arbitration agreement

id: 31540

Asłanowicz Marcin (ed.)

Arbitration Court. Commentary to Articles 1154-1217 of the Civil Procedure Code [Original title: Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do art. 1154-1217 KPC]

Warsaw 2017, pp. 255

Key issues: arbitrability of dispute, arbitrability of dispute, arbitration agreement, arbitration agreement, arbitration award, arbitration award, arbitration procedure, arbitration procedure, arbitrator, arbitrator, costs of arbitration, costs of arbitration, general works, general works, interim measures, interim measures, jurisdiction of arbitral tribunal, jurisdiction of arbitral tribunal, New York Convention, New York Convention, petition to set aside arbitration award, petition to set aside arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, settlement before arbitral tribunal, settlement before arbitral tribunal, state court assistance, state court assistance

id: 31909

Asłanowicz Marcin

Arbitrators and Arbitral Tribunal

[in:] Arbitration in Poland, Warszawa 2011, p. 65-80

Key issues: arbitrator

id: 31038

Asłanowicz Marcin

Arbitrator’s Immunity [Original title: Immunitet arbitra]

[in:] Poczobut Jerzy, Wiśniewski Andrzej W. (eds), Private Law and Arbitration. Commemorative Volume Dedicated to Dr. Maciej Tomaszewski, Warszawa 2016, p. 27-39

Key issues: arbitrator

id: 31520

Asłanowicz Marcin

Arbitrator’s Liability [Original title: Odpowiedzialność arbitra ]

PiP 2016, No. 2, p. 68-82

Key issues: arbitrator

id: 31554

Asłanowicz Marcin

Challenge of an Arbitrator – Remarks in the Light of the Practices of the of Court of Arbitration at the Polish Confederation Lewiatan [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – uwagi na tle praktyki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan]

Arbitration e-Review 2013, No. 3-4, p. 6-14

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31246

Asłanowicz Marcin

Challenging of an Arbitrator – Analysis of Cases Pending before the Arbitration Court at the Polish Bank Association [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra - analiza spraw toczonych przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich]

PUG 2013, No. 12, p. 26-37

Key issues: arbitrator

id: 31200

Asłanowicz Marcin

Challenging of an Arbitrator – Analysis of Cases Pending before the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Postępowanie o wyłączenie arbitra – analiza spraw toczonych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

PUG 2013, No. 11, p. I-XV

Key issues: arbitrator

id: 31201

Asłanowicz Marcin

Disqualification of a Judge and Disqualification of an Arbitrator [Original title: Wyłączenie sędziego a wyłączenie arbitra]

PPH 2014, No. 6, p. 36-40

Key issues: arbitrator

id: 31268

Asłanowicz Marcin

Extent of Disclosure in the Light of an Arbitrator's Impartiality and Independence in Arbitration [Original title: Zakres ujawnienia a bezstronność i niezależność arbitra w postępowaniu arbitrażowym]

PUG 2014, No. 4, p. 22-32

Key issues: arbitrator

id: 31264

Asłanowicz Marcin

Grounds for Challenging an Arbitrator – an Analysis of Cases Before Selected Foreign Standing Arbitration Courts

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 29-47

Key issues: arbitrator

id: 31399

Asłanowicz Marcin

IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration – Application and Meaning [Original title: Wytyczne IBA dotyczące reprezentacji stron w arbitrażu międzynarodowym - zastosowanie i znaczenie]

Biul.Arb. 2014, No. 21, p. 31-42

Key issues: arbitration procedure

id: 31255

Asłanowicz Marcin

Legal Position of the Arbitrator in Commercial Arbitration [Original title: Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym]

Warszawa 2015, pp. 359

Key issues: arbitration procedure, arbitrator

id: 31470

Asłanowicz Marcin

Rules and Procedure of Challenge to a Member of the Arbitral Tribunal in the Arbitration Proceedings [Original title: Zasady i tryb wyłączenia członka zespołu orzekającego w postępowaniu arbitrażowym]

PPH 2013, No. 8, p. 11-17

Key issues: arbitrator, state court assistance

id: 31180

Asłanowicz Marcin (ed.)

Side and main intervention in arbitration proceedings [Original title: Interwencja uboczna i główna w postępowaniu przed sądem polubownym]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 675-697

Key issues: arbitration procedure, arbitration procedure

id: 32108

Asłanowicz Marcin

Status of the Arbitrator in the Arbitration Proceedings [Original title: Status arbitra w postępowaniu arbitrażowym]

Stud. Prawn. 2013, No. 3, p. 123-152

Key issues: arbitrator

id: 31266

scroll up