polish

key issues

jurisdiction of arbitral tribunal | bibliography

print back

Allerhand Maurycy

Commentary on the Resolution of the Third Chamber of the Supreme Court dated 8 November 1922, R 832/22 (re: issuance of an Arbitration Award by a Mentally Ill Arbitrator) [Original title: Glosa do uchwały izby trzeciej sądu najwyższego z 8 listopada 1922, R 832/22 (dot. wydania wyroku sądu polubownego przez sędziego chorego umysłowo)]

OSP 1924 (vol. 3), item 13, p. 9-10

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrator

id: 30587

Arkuszewska Aneta M., Świrgoń-Skok Renata

Amicable Proceedings on the Basis of Compromissum as a Roman Roots of the Contemporary Arbitration Agreement [Original title: Postępowanie polubowne na podstawie compromissum jako rzymskie korzenie współczesnego zapisu na sąd polubowny]

Olszewski Jan, Błaszczak Łukasz, Morek Rafał (eds). Arbitraż i mediacja - perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, Rzeszów 2018, p. 534-551

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31985

Asłanowicz Marcin, Piotrowska Sylwia

Legal Character and Scope of the Changes in ICC Rules of Arbitration [Original title: Charakter i zakres zmian Regulaminu Arbitrażowego ICC]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 36-53

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, arbitrator

id: 31077

Barańska Anna

Effectiveness of the Arbitration Agreement and the Assignment under Polish and Italian Law [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny a umowa przelewu wierzytelności w prawie polskim i włoskim]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 3, p. 5-12

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31966

Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Arbitraż inwestycyjny w świetle wyroku TSUE z 6.3.2018 r. w sprawie C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 5-14

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrability of dispute, investment arbitration

id: 32001

Barańska Anna Maria

Investment arbitration in the light of the CJEU judgment of 6 March 2018 in case C-284/16 Slowakische Republik v. Achmea BV [Original title: Investitionsschiedsgerichtsbarkeit im Lichte des EuGH-Urteils vom 6. März 2018 in der Rechtssache C-284/16 Slowakische Republik gegen Achmea BV]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2019, No. 3, p. 15-24

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrability of dispute, investment arbitration

id: 32002

Bělohlávek Alexander J.

Arbitration Agreement, MDR Clauses and Relation thereof to Nature of Jurisdictional Decisions on the Break of Legal Cultures

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 411-437

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 30928

Nowaczyk Piotr, Bogucka Elżbieta

Anti-suit Injunctions in Poland - Possibilities and Perspectives [Original title: Anti-suit injunctions w Polsce - możliwości i perspektywy]

[in:] M. Łaszczuk (chair), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (eds.), Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi], Warszawa 2012, p. 346-357

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31095

Buchman Louis B., Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 30933

Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31816

Pazdan Maksymilian, Sołtysiński Stanisław, Wardyński Tomasz, Włodyka Stanisław, Okolski Józef, Całus Andrzej

A Commemorative Volume for 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Original title: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie]

Warszawa 2010, pp. 887

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention, investment arbitration

id: 30952

Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute

id: 31927

Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, general works

id: 31926

Ciemiński Marcin

Possibility and Effects of Referring Disputes Arising in Connection with Bills of Exchange/Promissory Notes to Resolution By a Court of Arbitration [Original title: Możliwość oraz skutki poddania rozstrzygnięciu sądu polubownego sporów wynikających z weksla]

PPH 2005, No. 10, p. 37-42

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30464

Ciemiński Marcin, Prokop Adelina

Anti-suit Injunctions in Poland

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 21-28

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure

id: 31064

Comi Urszula

Arbitration – Comparative Look on the Polish and French Statutory Law Regulations [Original title: Arbitraż - prawnoporównawcze spojrzenie na regulacje ustawodawstwa polskiego i francuskiego]

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 45-73

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 31205

Comi Urszula

Arbitration Agreement and Affiliated Companies – Basic Problems [Original title: Umowa o arbitraż a spółki powiązane – podstawowe problemy]

KPP 2017, No. 3, p. 631-648

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31904

Comi Urszula

The Bases for Holding Companies Being Bound by an Arbitration Agreement in International Commercial Arbitration [Original title: Podstawy związania umową o arbitraż spółek holdingowych w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

KPP 2018, No. 1, p. 229-265

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31942

Daniec Roman

Effects of the setting aside of an arbitration award by a national court [Original title: Skutki uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego]

Pal. 1969, No. 5, p. 45-47

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 32092

Rozdeiczer Łukasz, Dubek Mateusz

The Yukos Case: Russia Bound by Energy Charter Treaty [Original title: Sprawa Jukosu: Rosja jest związana Traktatem Karty Energetycznej]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 1, p. 51-52

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, general works

id: 30810

Dziurda Marcin

Bankruptcy and Dispute Arbitrability. A Commentary [Original title: Upadłość a poddanie sporu pod rozstrzygnięcie. Komentarz]

Arbitration e-Review 2014, No. 3-4, p. 85-92

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31358

Fenichel Zygmunt

Arbitration Courts Under Civil Procedure Code [Original title: Sądy polubowne wedle kodeksu postępowania cywilnego.]

PPiA 1931, No. 3, p. 303-322

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrator

id: 30060

Fenichel Zygmunt

Binding Force of the Arbitration Clause After Setting Aside of the Award [Original title: Moc zapisu na sąd polubowny po uchyleniu jego wyroku.]

PPC 1938, No. 16-17-18, p. 512-516

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 30058

Fiutowska Aleksandra

Admissibility of Application of Declaratory Action Stated in Article 189 of Polish Code of Civil Procedure Towards the Dispute Covered by the Arbitration Clause [Original Title: Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego]

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, No. 9, p. 50-56

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31908

Frątczak Klaudia

Swiss Federal Tribunal’s Decision of 26 October 2009 (4A_428/2009) [Original title: Orzeczenie Szwajcarskiego Trybunału Federalnego w sprawie 4A_428/2009]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 1, p. 55-56

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 30812

Fruchs Henryk

From the Issues of Arbitration [Original title: Z zagadnień dotyczących sądu polubownego.]

Głos Prawa 1936, No. 10-12, p. 454-462

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 30067

Łaszczuk Maciej, Pieckowski Sylwester, Poczobut Jerzy, Szumański Andrzej, Tomaszewski Maciej, Furtek Marek

Arbitration and Mediation. A Commemorative Volume Dedicated to Dr Andrzej Tynel [Original tilte: Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi]

Warszawa 2012, pp. 732

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention, investment arbitration

id: 31075

Ganıyeva Salimya

International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation: Yesterday and Today [Original title: Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня]

ZNURz 2017, No. 1, Prawo 20, p. 122-136

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, general works

id: 32090

Gapska Edyta

The Effectiveness of an Arbitration Agreement Contained in a Subcontracting Agreement against Investor Bearing Joint Liability on the Basis of Art. 6471(5) of the Civil Code [Original title: Skuteczność zapisu na sąd polubowny zawartego w umowie podwykonawczej wobec inwestora ponoszącego odpowiedzialność solidarną na podstawie art. 6471 § 5 k.c.]

PPH 2017, No. 1, p. 38-43

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31819

Garnuszek Anita, Orzeł Aleksandra

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law

Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016, No. 24, p. 166-180

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement

id: 31565

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Original title: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian]

Wrocław 2014, pp. 593

Key issues: arbitration award, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention

id: 31452

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

Legal interest in a declaratory action in arbitration proceedings – a commentary to the award of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce SA 193/05 [Original title: Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym - glosa do wyroku SA KIG 193/05]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 777-787

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 32107

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The Concept of Legal Interest in Declaratory Relief and Access to Justice Problem: an Introduction to the Discussion. Analysis of the Statistical Data [Original title: Pojęcia interesu prawnego w powództwie o ustalenie a prawo do sądu – wprowadzenie do dyskusji. Analiza badań statystycznych]

PPH 2019, No. 1, p. 11-20

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, general works

id: 31965

Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata

The European Parliament Draft Resolution on Brussels I: a Return to the Pre-West Tankers Era?

Arbitration e-Review 2011, No. 4, p. 29-31

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, general works

id: 31065

Gębala Agnieszka

Limits of Arbitrability [Original title: Granice dopuszczalności arbitrażu]

R.Pr. 2008, No. 2, p. 68-76; Biul.Arb. 2008, No. 6, p. 59-69

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30230

Glinka Justyna

Binding Force of the Arbitration Agreement in Case of Expiration, Invalidity or Non-Existence of a Legal Relationship (Main Contract) [Original title: Moc obowiązująca zapisu na sąd polubowny w sytuacji wygaśnięcia, nieważności bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy głównej)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 3, p. 35-44

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31921

Głodowski Włodzimierz

Arbitration Court Ruling on its Jurisdiction and Control of Such Rulings by the State Court [Original title: Orzekanie przez sąd polubowny w przedmiocie swojej właściwości i kontrola tych orzeczeń przez sąd państwowy]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 676-690

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30941

Wiśniewski Cezary, Górska Olga

The Scope of Jurisdiction of an Arbitral Tribunal under Bilateral Investment Treaties [Original title: Zakres jurysdykcji trybunału arbitrażowego w świetle dwustronnych umów o ochronie i wspieraniu inwestycji]

PPH 2012, No. 7, p. 10-17

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, investment arbitration

id: 31059

Grzegorczyk Paweł

Establishment of Domestic Jurisdiction under Article 24 of the Council’s Regulation (EC) no. 44/01, and the Pleading on Existence of an Arbitration Agreement in Another EU Member State [Original title: Ustanowienie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/01 a zarzut zapisu na sąd polubowny w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej]

MoP 2012, No. 15, p. 828-830

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31124

Kajkowska Ewelina

Incorporating ADR Into Arbitration Framework: Issues Arising From Integrated Dispute Resolution Clauses

[in:] J. Gudowski, K. Weitz (ed.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, tom II [Aurea praxis, aurea theoria. A Commemorative Volume in Honour of Professor Tadeusz Ereciński, Vol. II], Warszawa 2011, p. 1703-1719, [Article in English]

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31019

Kapica Agnieszka

The Limits of Arbitrability [Original title: Granice dopuszczalności arbitrażu]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 9-13

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30250

Kapłan I.

Arbitration (Comparative Outline of the Provisions of the Civil Court Procedure Act and the Civil Procedure Code) [Original title: Sąd polubowny (Szkic porównawczy przepisów U.P.C. i K.P.C.).]

Wil.Prz.Praw. 1932, No. 2, p. 33-36

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, settlement before arbitral tribunal

id: 30076

Kąkolecki Andrzej, Nowaczyk Piotr

New ICC Rules of Arbitration [Original title: Nowy Regulamin Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej]

Biul. Arb. 2012, No. 17, p. 55-70

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 31046

Kita Ewelina

Arbitration clause in matters concerning labour law [Original title: Zapis na sąd polubowny w sprawach ze stosunku pracy]

ELSA 2015, No. 3, p. 89-100

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrability of dispute, arbitrator

id: 32025

Kocon Agnieszka

Poland

[in:] Ned Beale, Barbara Lautenschlager, Giuseppe Scotti, Leo Van den hole (eds.), Dispute Resolution Clauses in International Contracts. A Global Guide, Zurich-Basel-Geneva 2013, p. 433-458

Key issues: state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitrability of dispute, New York Convention

id: 31292

Koenner Marek

Selected Procedural Issues in Arbitral Proceedings on the Background of the Provisions of the Code of Civil Procedure [Original title: Wybrane zagadnienia proceduralne w postępowaniu przed sądem polubownym na tle przepisów kodeksu postępowania cywilnego]

Gdańskie Studia Prawnicze 2011, Vol. XXVI, p. 343-357

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration procedure

id: 31118

Krzemiński Zdzisław

Commentary on the Supreme Court Ruling of 7.3.1979, III CRN 10/79 (re: Entering into Agreements for Subjecting Disputes to Arbitration) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 7.3.1979 r., III CRN 10/79 (dot. poddania sądowi polubownemu sporu do rozstrzygnięcia)]

OSPiKA 1980, item 81 c

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30259

Kubas Andrzej, Trzaska Agnieszka

Two Examples of Interaction between State Courts and Arbitration: Rulling on the Competence of an Arbitral Tribunal to Adjudicate and Injunctive Relief in Arbitral Proceedings

[in:] Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová (eds.), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration 2015, Vol. V, Interaction of Arbitration and Courts, New York 2015, p. 137-157

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31366

Marcisz Paweł, Lam Joanna

Permissibility of Investment Arbitration: between Achmea and CETA. Commentary on International Centre for Settlement of Investment Disputes Decision in Case ARB/12/12, Vattenfall (Achmea issue) [Original title: Dopuszczalność arbitrażu inwestycyjnego: między Achmeą a CETĄ. Glosa do orzeczenia Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych ARB/12/12, Vattenfall (w kwestii Achmei)]

EPS 2019, No. 11, p. 33-41

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute, investment arbitration

id: 31992

Lutwak Anzelm

On the Impact of the Arbitration Agreement And Its Expiry on State Court Proceeding [Original title: O wpływie zapisu kompromisarskiego oraz jego wygaśnięcia na proces w sądzie państwowym]

Głos Prawa 1935, No. 5-6, p. 346-354

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30088

Łaszczuk Maciej, Szumański Andrzej

The Arbitration Rules of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce. Commentary [Original title: Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz]

Warszawa 2017, pp. 604

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, costs of arbitration, interim measures

id: 31829

Łoś Wiktor

Analysis of a Party Autonomy from the Perspective of the Exclusion of the Arbitration in the Brussels Regulation 44/2001 and the Brussels Regulation 1215/2012

[in:] A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł (eds.), Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration?, Warszawa 2013, p. 326-339

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31218

Maciąg Marek

Scope of Cognition of an Arbitration Court [Original title: Zakres kognicji sądu polubownego]

PiS 2002, No. 2, p. 127-144

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30272

Marcisz Paweł, Orzeł Aleksandra

Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitration Tribunals in the Light of the Judgement of the Court of Justice of 13 May 2015, C-536/13, Gazprom [Original title: Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r., C-536/13, Gazprom]

PPC 2017, No. 3, p. 379-402

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, New York Convention, interim measures

id: 31890

Markowski Michał

The Impact of the Crime of Bribery on the Proceedings in International Commercial Arbitration [Original title: Wpływ przestępstwa przekupstwa na postępowanie arbitrażowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym]

Arbitration e-Review 2011, No. 2, p. 26-37

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute

id: 30984

Michałowska Katarzyna

Abuse of Access to Arbitration in International Investment Disputes [Original title: Nadużycie prawa dostępu do arbitrażu w międzynarodowych sporach inwestycyjnych]

e-Przegląd Arbitrażowy 2010, No. 2, p. 31-34

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, investment arbitration

id: 30845

Morek Rafał

Review of the Rulings of the Supreme Court and of Appellate Courts [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2013, No. 20, p. 93-95

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, New York Convention

id: 31176

Morek Rafał

Selected Court Decisions related to Arbitral Proceedings [Original title: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych]

Biul. Arb. 2010, No. 3, p. 116-119

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 30885

Wach Małgorzata, Okolski Józef

The Kompetenz-Kompetenz Principle in the Arbitration Law with Particular Account Taken of The Regulations of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce [Original title: Zasada Kompetenz-Kompetenz w prawie arbitrażowym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 242-255

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 30913

Olaś Andrzej

Set-Off versus Arbitration Agreements under the Polish Law - Some Issues Examined from the Substantive and Procedural Civil Law [Original title: Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim - wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe]

PPC 2014, No. 1, p. 61-91

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31238

Opaliński Łukasz

Arbitration in Domestic Trade [Original title: Arbitraż w krajowym obrocie gospodarczym]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p. 195-244

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 30960

Orecki Marcin

Arbitration and state courts in the context of the principle of non-interference of state courts in the activity of arbitration courts and their composition [Original title: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego I jego skład]

Warsaw 2019, pp. 432

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, costs of arbitration, interim measures

id: 32094

Orecki Marcin

Jurisdictional Conflicts in Investment Arbitration

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 1, p. 27-38

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute, investment arbitration

id: 31273

Orecki Marcin

Polish Provisions on Courts of Arbitration - de Lege Ferenda Remarks [Original title: Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym) - uwagi de lege ferenda]

PPC 2014, No. 2, p. 198-237

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, general works

id: 31272

Osiński Marcin

Proceedings Before Polish Arbitration Courts – Selected Issues [Original title: Postępowanie przed polskimi sądami polubownymi - wybrane zagadnienia]

[in:] Prace laureatów konkursu im. Prof. Jerzego Jakubowskiego, edycja druga [Works of the Winners of Prof. Jerzy Jakubowski Contest, Second Edition], Warszawa 2005, p.121-193

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 30961

Paśnik Jerzy

Selected aspects of the organization and activity of the Arbitration Court for Sport at the Polish Olympic Committee [Original title: Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim]

PPP 2020, No. 4, p. 23-35

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrator, general works, interim measures

id: 32014

Pełczyński Michał

Arbitral Tribunal Decision on Its Own Competence [Original titlew: Orzekanie przez sąd polubowny o własnej kompetencji]

MoP 2015, No. 16, p. 849-857

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31467

Piechota Rafał

Out-of-court forms of sports disputes resolution [Original title: Pozasądowe formy rozwiązywania sporów sportowych]

PWPMEiP 2006, No. 4, p. 33-54

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, arbitrator, general works

id: 32076

Piechowiak Mirosław

Admissibility of Distribution of the Testator's Estate by the Arbitration Court [Original title: Dopuszczalność działu spadku przez sąd polubowny]

Pal. 2008, No. 7-8, p. 123-129

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30306

Pobożniak Grzegorz, Sikora Paweł

The Admissibility of a European Account Preservation Order in the Event of an Arbitration Clause

[in:] Bělohlávek Alexander J., Rozehnalová Naděžda (eds), Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Arbitral Awards and Remedies, The Hague 2018, vol. VIII, p. 221-233

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31941

Robenek Marcin

Dispute Board in the Dispute Resolution Model Provided for in the FIDIC Conditions of Contract – Optional or Obligatory Body? [Original title: Komisja Rozjemcza w modelu rozstrzygania sporów przewidzianym w Warunkach Kontraktowych FIDIC – organ fakultatywny czy obligatoryjny?]

e-Przegląd Arbitrażowy 2015, No. 1-2, p. 12-25

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure

id: 31578

Sadrak Katarzyna

Arbitration Agreements and Actions for Antitrust Damages After the CDC Hydrogen Peroxide Judgment

YARS (Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies) 2017, No. 16

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31961

Sikorski Rafał

Jurisdiction of an Arbitral Tribunal

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Polish arbitration law, Wrocław 2014, p. 281-312

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31449

Sikorski Rafał

Jurisdiction of an Arbitral Tribunal[Original title: Właściwość sądu polubownego]

[in:] Gessel-Kalinowska vel Kalisz Beata (ed.), Diagnosis for Arbitration. Functioning of Arbitration Law and the Directions of Postulated Changes [Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian], Wrocław 2014, p. 255-283

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31456

Skoczylas Józef

Arbitration in the Amendment to the Civil Procedure Code of 28 July 2005 [Original title: Sądownictwo arbitrażowe w nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 28 lipca 2005 r.]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation. Current Theoretical and Practical Problems of Functioning of Arbitral Tribunals and Mediation Institutions. Conference Materials (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009) [Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Materiały konferencyjne (Nałęczów Zdrój 8 - 10.05.2009 r.)], Rzeszów 2009, p. 349-362

Key issues: arbitration award, state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works

id: 30675

Sołtysiński Stanisław

Binding Members of Groups of Companies, Their Shareholders and Stakeholder by the Agreements to Arbitrate and Arbitral Awards [Original title: Związanie zapisem na sąd polubowny i orzeczeniem arbitrażowym członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy]

PPPM 2012, No. 11, p. 9-28

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrability of dispute, investment arbitration

id: 31198

Stefanicki Robert

Arbitration Court Exclusive Jurisdiction Clause (in the Light of Article 3 of Directive 93/13/EEC)(Original title: Klauzula przewidująca wyłączną właściwość sądu polubownego (w świetle art. 3 dyrektywy 93/13/EWG)]

Glosa 2014, No. 3, p. 26-33

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31293

Strumiłło Tomasz

Security of Claims Pursued Before Arbitration Courts - Selected Issues. The Problem of Application of Interim Reliefs in Parallel Proceedings Before a Common Court and an Arbitration Court [Original title: Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym - wybrane zagadnienia. Problem równoległych postępowań prowadzonych przed sądem powszechnym oraz sądem polubownym w przedmiocie stosowania tymczasowych środków zabezpieczających]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2014, No. 3, p. 47-60

Key issues: state court assistance, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31316

Sujkowska Maja

Substantive-Law Grounds for Dispute Resolution in Arbitration [Original title: Materialnoprawne podstawy rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu arbitrażowym]

Ius Novum 2008, No. 4, p. 110-133

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30339

Suliński Grzegorz

Admissibility of Referring a Dispute Arising within a Partnership/Company to a Court of Arbitration [Original title: Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygnięcie sądu polubownego]

PPH 2005, No. 12, p. 28-34

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30341

Szlęzak Andrzej, Tujakowska Anna

An arbitral tribunal being bound by an award of another arbitral tribunal – in the light of case law of the Polish Supreme Court, the doctrine and in the perspective comparative law [Original title: Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego - w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, doktryny i w perspektywie prawnoporównawczej]

[in:] Dumkiewicz Małgorzata, Szczotka Jerzy, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna (eds), 100 years of Polish commercial law. Andrzej Kidyba anniversary volume, Vol. II [Original title: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II], Warszawa 2020, p. 942-973

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration procedure, general works

id: 32113

Szpara Justyna

A Few Remarks on Enforceability of a Decision on Costs of Arbitration in Case of Lack of Jurisdiction of the Arbitral Tribunal to Resolve a Dispute [Original title: Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu]

[in:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (eds), Usus magister est optimus. Legal Papers Dedicated to Professor Andrzej Kubas [Original title: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi], Warszawa 2016, p. 727-736

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, costs of arbitration

id: 31546

Szumański Andrzej

Admissibility of an Arbitration Court Cognition in Matters of Challenging Resolutions of Meetings in Commercial Companies [Original title: Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych]

[in:] Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar, Legal Studies. Book in Memory of Professor Maksymilian Pazdan [Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana], Kraków 2005, p. 515-535

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30166

Śledzikowski Marcin

Jurisdiction of the Arbitral Tribunal in Matters within the Jurisdiction of the Registry Court [Original title: Kognicja sądu polubownego w sprawach należących do właściwości sądu rejestrowego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 1, p. 81-91

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrability of dispute

id: 31571

Śledziński Janusz

On the legal consequences of setting aside of an arbitration award by a national court [Original title: O skutkach prawnych uchylenia przez sąd państwowy wyroku sądu polubownego]

Pal. 1969, No. 5, p. 47-55

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement

id: 32093

Świątkowski Marek

Application of MFN Clause to Dispute Resolution Provisions of Investment Treaties [Original title: Modyfikacja przepisów jurysdykcyjnych traktatu inwestycyjnego na podstawie klauzuli MFN]

PPH 2013, No. 12, p. 30-36

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, New York Convention, investment arbitration

id: 31191

Topór Marek

The Influence of Joint Participation in Proceedings on the Arbitration Clause. Commentary on Supreme Court Resolution of 24 February 2005, III CZP 86/04 [Original title: Wpływ współuczestnictwa procesowego na zapis na sąd polubowny – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24.02.2005r., III CZP 86/04]

Glosa 2019, No. 1, p. 33-40

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31964

Topór Marek

The Issue of Legal Consequences of Failure to Execute Pre-Arbitration Stages of the FIDIC Multi-Stage Arbitration Clause [Original title: Problem skutków prawnych niezrealizowania przedarbitrażowych etapów wielostopniowej klauzuli arbitrażowej FIDIC]

PPH 2016, No. 11, p. 17-26

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31805

Trammer Henryk

Resolution of Commercial Cooperation Disputes by Courts of Arbitration [Original title: Rozstrzyganie przez sądy polubowne sporów cywilnych ze stosunków współpracy gospodarczej]

PiP 1973, No. 2, p. 32

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30547

Voitovich Sergei A.

Bifurcation of Jurisdiction from the Merits in Investment Disputes: Follow-up Observations to Kiev Arbitration Days 2012 [Original title: Rozdział orzekania w przedmiocie właściwości sądu od orzekania co do istoty sporu w sporach inwestycyjnych - uwagi pokonferencyjne w nawiązaniu do Kijowskich Dni Arbitrażu 2012]

Arbitration e-Review 2013, Special Edition, p. 27-29

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration procedure, investment arbitration

id: 31163

Wach Andrzej

Institutional basis of deciding in the obligatory arbitration [Original title: Instytucjonalna podstawa orzekania w ramach arbitrażu przymusowego]

Studia Iuridica 2018, No. 75, p. 189-208

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, general works

id: 32069

Weitz Karol

Consideration on Admissibility of Disuputes on Bills if Subjected to Arbitration Court Resolution [Original title: Dopuszczalność poddania sporów wekslowych pod rozstrzygnięcie sądu polubownego]

Pal. 2006, No. 3-4, p. 214-220

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30375

Welser Irene

Pitfalls of Competence

[in:] Christian Klausegger, Peter Klein, Florian Kremslehner, Alexander Petsche, Nikolaus Pitkowitz, Jenny Power, Irene Welser, Gerold Zeiler (eds.), Austrian Arbitration Yearbook 2007, Vienna 2007, p. 3-28

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31298

Wiśniewski Andrzej W.

Consequences of Engaging in a Dispute before the Arbitration Court Abroad Despite the Lack of an Effective Arbitration Agreement. A Commentary to the Supreme Court Decision of 13 September 2012, file no. V CSK 323/11 [Original title: Skutki wdania się w spór przed arbitrażem za granicą pomimo braku skutecznej umowy o arbitraż. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2012 r., V CSK 323/11]

PPC 2013, No. 4, p. 571-582

Key issues: recognition and enforcement of foreign arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, New York Convention

id: 31184

Wiśniewski Andrzej W.

International Commercial Arbitration in Poland. The Legal Status of Arbitration and Arbitrators [Original title: Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów]

Warszawa 2011, pp. 612

Key issues: arbitration award, state court assistance, recognition and enforcement of foreign arbitration award, recognition and enforcement of domestic arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, settlement before arbitral tribunal, general works, New York Convention

id: 31015

Wiśniewski Andrzej W.

Nadużycie prawa podmiotowego jako podstawa rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo [Original title: Abuse of Rights as the Basis for the Extension of an Arbitration Agreement to Associated Companies]

PPPM 2013, No. 13, p. 9-18

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement

id: 31303

Wiśniewski Andrzej W.

Resolution of Corporate Disputes in Companies by Arbitration Courts – Statutory Law Regulation Perspective, Part 2 [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych spółek kapitałowych przez sądy polubowne – perspektywa ustawowego rozstrzygnięcia, cz. 2]

Pr.S. 2005, No. 5, p. 9-17

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30382

Wiśniewski Andrzej W.

Resolution of Corporate Disputes in Companies by Arbitration Courts – Structure of the Problem, Part 1 [Original title: Rozstrzyganie sporów korporacyjnych spółek kapitałowych przez sądy polubowne – struktura problemu, cz. 1]

Pr.S. 2005, No. 4, p. 10-19

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitrability of dispute

id: 30381

Wolak-Danecka Anna

Arbitration in the Czech Republic [Original title: Arbitraż w Republice Czeskiej]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 71-81

Key issues: arbitration award, jurisdiction of arbitral tribunal, petition to set aside arbitration award, arbitration agreement, arbitration procedure, arbitrability of dispute, arbitrator, general works

id: 30989

Wrześniewski Paweł

Legal Nature of an Arbitration Agreement [Original title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

Warszawa 2011, pp. 138

Key issues: jurisdiction of arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitrability of dispute

id: 31004

scroll up