polish

key issues

general works | adr-publications

print back

Paweł Cioch

Court of Arbitration for Sport in Lausanne [Original title: Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 4 (8)

Key issues: general works

id:50084

Berenika Kaczmarek

Arbitration in Japan – Outline of the Topic [Original title: Arbitraż w Japonii – zarys problematyki]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 2 (2)

Key issues: general works

id:50010

Przemysław Kaczmarek

ADR in the Context of Ethics of the Law [Original title: ADR w kontekście etyczności prawa]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, No. 4 (4)

Key issues: general works

id:50034

Michael Leathes

Dispute Resolution Mules

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 2 (22)

Key issues: general works

id:50237

Krystian Mularczyk, Grzegorz Miś, Małgorzata Miś

Selected Institutions Resolving Consumer Disputes Amicably [Original title: Wybrane instytucje rozstrzygające spory konsumenckie na drodze polubownej]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 3 (15)

Key issues: general works

id:50149

Krystyna Święcka, Juliusz S Święcki

Internet Domains Administration and the Arbitration [Original title: Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 2 (6)

Key issues: general works

id:50066

Andrzej Wach

A Voice in Discussion [Original title: Głos w dyskusji]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: general works

id:50168

scroll up