polish

key issues

arbitrator | adr-publications

print back

Katarzyna Bilewska, Dorota Paczoska

Impartiality and Independence of an Arbitrator [Original title: Bezstronność oraz niezależność arbitra]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 1 (5)

Key issues: arbitrator

id:50047

Radosław Flejszar

Arbitrator - Judge of Choice [Arbiter - sędzia z wyboru]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2010, No. 4 (12)

Key issues: arbitrator

id:50120

Włodzimierz Głodowski

Legal Situation of an Arbitrator (Rights and Obligations) [Original title: Sytuacja prawna arbitra (uprawnienia i obowiązki)]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2011, No. 4 (16)

Key issues: arbitrator

id:50163

Anna Karwowska

Termination of a Contract with an Arbitrator [Original title: Zakończenie umowy z arbitrem]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2013, No. 4 (24)

Key issues: arbitrator

id:50256

Małgorzata Wach

Liability of an Arbitrator of an Arbitration Court [Original title: Odpowiedzialność arbitra sądu polubownego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2009, No. 4 (8)

Key issues: arbitrator

id:50087

scroll up