polish
The

Bibliography

section contains a listing of books and scholarly articles published in Poland on arbitration-related topics. The original titles are given in square brackets next to the English language translation of the title. The items are arranged in alphabetical order by author's last name. Each item gives the number of pages in the book, or in the case of articles, the page numbers within the periodical. A key to the abbreviations of journal titles is included below. Please note that the id of the publications are the same for Polish and English language versions of the site.
list of periodical abbreviations print full bibliography

recent


Zalisko Marek

Exclusion of Arbitration in the Regulation No. 1215/2012 [Original title: Wyłączenie sądownictwa polubownego w rozporządzeniu Nr 1215/2012]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4,

Key issues: arbitration procedure , general works

id: 31931

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31928

Kierska Maria

Anti-suit Injunctions Issued by Common Law Courts [Original title: Anti-suit injunctions orzekane przez sądy common law]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 37-54

Key issues: arbitration agreement , arbitration award , arbitration procedure , interim measures

id: 31929

Olaś Andrzej

The Impact of Withdrawal of a Claim in the Arbitration Proceedings on the Interruption of Statues of Limitation of the Claim [Original title: Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 55-75

Key issues: arbitration procedure

id: 31930

Chyla Łukasz

Current Situation of Corporate Arbitration in Polish Law [Original title: Obecna sytuacja arbitrażu korporacyjnego w prawie polskim]

PPPM 2016, No. 19, p. 89-110

Key issues: arbitrability of dispute , arbitration agreement , arbitration procedure , general works , jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31926

Orzeł-Jakubowska Aleksandra

Access to Information about Public Matters Included in Arbitral Awards [Original title: Dostęp do informacji publicznej zawartej w wyrokach arbitrażowych]

PiP 2018, No. 2, p. 23-39

Key issues: arbitration award , general works , recognition and enforcement of domestic arbitration award , recognition and enforcement of foreign arbitration award

id: 31925

Chyla Łukasz

Analysis of the Evolution of the Objective Arbitrability of the Intra-Corporate Disputes over the Shareholders’ Resolutions in Germany [Original title: Analiza ewolucji zdatności arbitrażowej tzw. sporów uchwałowych w świetle prawa niemieckiego]

Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. XX (No. 1), p. 79-97

Key issues: arbitrability of dispute , arbitration agreement , arbitration procedure , jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31927

Balcerzak Filip

Jurisdiction of Tribunals in Investor – State Arbitration and the Issue of Human Rights

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal 2014, Vol. 29, No. 1, p. 216-230

Key issues: investment arbitration

id: 31932

scroll up