polish
list of periodical abbreviations print full bibliography

search

search in range

bibliography

bibliographic entries in the database: 1828
sort: author A-Z / author Z-A / title A-Z / title Z-A / from newest / from oldest

Broniewicz Witold

Commentary on the Supreme Court Ruling of 13.6.1975, II CZ 91/75 (re: Arbitration Clause) [Original title: Glosa do postanowienia SN z 13.6.1975 r., II CZ 91/75 (dot. zapisu na sąd polubowny)]

OSPiKA 1977, No. 5, item 83, p. 202-205

Key issues: arbitration agreement

id: 30460

Broniszewska Joanna

Competence of an Arbitral Tribunal to Refer a Question for Preliminary Ruling [Original title: Kompetencja sądu arbitrażowego do zadania pytania prejudycjalnego]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 3, p. 5-17

Key issues: costs of arbitration, state court assistance

id: 31791

Brych Włodzimierz

Arbitration – an Alternative with a Future [Original title: Arbitraż – alternatywa z przyszłością]

MoP 2009, No. 1, special issue, p. 3-5

Key issues: general works

id: 30204

Brych Włodzimierz

Current Problems in Arbitration Development in Poland [Original title: Aktualne problemy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 169-173

Key issues: general works

id: 30874

Brych Włodzimierz

Selected Practical Aspects of the Arbitration Court Functioning. De lege ferenda Postulates [Original title: Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda]

[in:] Jan Olszewski (ed.), Arbitration and Mediation - Practical Aspects of Application of Provisions (Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007) [Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały konferencyjne (Iwonicz Zdrój, 18-20.10.2007 r.)], Rzeszów 2007, p. 63-67

Key issues: arbitration procedure

id: 30105

Brykczyński Jakub

Changes in the Civil Procedure Code Regarding Arbitration Clause [Original title: Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące zapisu na sąd polubowny]

[in:] Dorota Czura-Kalinowska (ed.), Mediation and Arbitration as a Means of Amicable Dispute Resolution [Mediacja i arbitraż jako sposoby polubownego rozstrzygania sporów], Poznań 2009, p. 189-196

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30877

Bryndal Dorota, Robenek Marcin

Arbitration agreement as a bar to an effective summons to a conciliation hearing before a national court

e-Przegląd Arbitrażowy 2012, No. 3-4 (10-11), p. 23-31

Key issues: arbitration agreement

id: 31147

Brzeszczyńska Stella

Tax Consequences of a Settlement Entered into Before an Arbitration Court [Original title: Skutki podatkowe ugody zawartej przed sądem polubownym]

Doradztwo Podatkowe 1999, No. 2, p. 15-16

Key issues: settlement before arbitral tribunal

id: 30461

Buchman Louis B.

French Arbitration Law Reform [Original title: Reforma francuskiego prawa arbitrażowego]

Biul. Arb. 2010-2011, No. 4, p. 47-51

Key issues: general works

id: 30991

Buchman Louis B., Loquin Eric

Arbitration Award in the West Tankers vs. France Case [Original title: L'arrêt West Tankers vu de France]

[in:] Józef Okolski (chair), Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (ed.) Essays in Honour of 60 years of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw [Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], Warszawa 2010, p. 503-512

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 30933

Buczek Maciej (ed.)

Brexit and Arbitration in Great Britain [Original title: Brexit a arbitraż w Wielkiej Brytanii]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2018, No. 2, p. 5-24

Key issues: general works

id: 31955

Buczkowska-Krzyśków Elżbieta, Olszewski Adam

The State Treasury Solicitors’ Office in Commercial and Investment Arbitration [Original title: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym]

Biul.Arb. 2009, No. 12, p. 36-45

Key issues: arbitration procedure, investment arbitration

id: 30748

Budniak Aleksandra

Arbitrability [Original title: Zdolność arbitrażowa]

ADR. Arbitration and Mediation 2012, no. 4 (20), p. 5-18

Key issues: arbitrability of dispute

id: 50211

Budniak Aleksandra

Content of the Arbitration Clause in the Light of the Provisions of the Polish and German Civil Procedure - Selected Issues [Original title: Treść zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego - wybrane zagadnienia]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 3 (7), p. 17-39

Key issues: arbitration agreement

id: 50075

Budniak Aleksandra

Form of the Arbitration Clause in the Light of the Provisions of the Polish and German Civil Procedure Codes - Legal Comparison Issues [Original title: Forma zapisu na sąd polubowny w świetle przepisów polskiego i niemieckiego postępowania cywilnego -zagadnienia porównawczoprawne]

ADR. Arbitration and Mediation 2009, no. 4 (8), p. 15-54

Key issues: arbitration agreement

id: 50082

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part II) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. II)]

Rej. 2008, No. 10, p. 66-87

Key issues: arbitrability of dispute, arbitration agreement

id: 30854

Budniak Aleksandra

Legal Character and Admissibility of Entering into an Arbitration Clause in the Polish and German Law (Part I) [Original title: Charakter prawny oraz dopuszczalność zawarcia zapisu na sąd polubowny w prawie polskim i niemieckim (cz. I)]

Rej. 2008, No. 9, p. 37-68

Key issues: arbitration agreement

id: 30205

Budniak Aleksandra

Procedural Effects of an Arbitration Agreement [Original title: Skutki procesowe zapisu na sąd polubowny]

[in:] Świeczkowski Jarosław (ed.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Gdynia 2014, p. 79-91

Key issues: arbitration agreement

id: 31807

Budniak Aleksandra

Reservation of a Condition or a Term and the Legal Nature of the Arbitration Agreement [Original title: Zastrzeżenie warunku lub terminu a charakter prawny zapisu na sąd polubowny]

[in:] Mazurkiewicz Jacek (ed.), Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka i doktora Marka Zagrosika, Wroclaw 2013, p. 63-69

Key issues: arbitration agreement

id: 31814

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part I [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część I]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 1, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31833

Budniak-Rogala Aleksandra

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code – Part II [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część II]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 2, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement

id: 31896

Budniak-Rogala Aleksandra (ed.)

Arbitration Agreement with a Consumer – Comments in the Light of Art. 11641 of the Civil Procedure Code– Part III [Original title: Zapis na sąd polubowny z udziałem konsumenta – uwagi na tle regulacji z art. 11641 KPC – część III]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2017, No. 4, p. 5-14

Key issues: arbitration agreement

id: 31928

Budniak-Rogala Aleksandra

Comments on Admissibility of Withdrawal of a Plea of Existence of an Arbitration Agreement [Original title: Uwagi na tle dopuszczalności cofnięcia zarzutu zapisu na sąd polubowny]

ADR. Arbitraż i Mediacja 2016, No. 4, p. 5-24

Key issues: arbitration agreement, jurisdiction of arbitral tribunal

id: 31816

Budniak-Rogala Aleksandra (ed.)

Disqualification of an Expert Witness in an Arbitration Procedure [Original title: Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym]

Przegląd Prawa i Administracji 2019, Vol. 116, p. 9-28

Key issues: arbitration procedure

id: 32031

Budniak-Rogala Aleksandra

Legal Character of Arbitration Agreement in Civil Proceedings [Original Title: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym]

Wrocław 2015, pp. 504

Key issues: arbitration agreement

id: 31799

Burger Laurence

A Plea in Favour of Investment Arbitration

[in:] B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz (ed.), The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration. Liber Amicorum Professor Jerzy Rajski, Warsaw 2015, p. 432-443

Key issues: investment arbitration

id: 31426

Burger Laurence

America's Cup Arbitration - Then and Now [Arbitraż dotyczący Regat o Puchar Ameryki - przeszłość i teraźniejszość]

Arbitration e-Review 2012, No. 2, p. 17-19

Key issues: general works

id: 31167

Burgstaller Markus, Zarówna Agnieszka

Possible Ramifications of the UK’s EU Referendum on Intra- and Extra-EU BITs

Journal of International Arbitration 2016, Vol. 33, Issue 7, p. 565-576

Key issues: investment arbitration

id: 31806

scroll up